Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog

Tips bij kinderproblemen

kindertherapie

 

Kinderen & Jongeren - tips

Zoek je tips bij kinderproblemen en jongerenproblemen?

Je kunt hier:

 

  • allerlei tips verkennen.
  • en heb je zelf een goede tip, dan kun je die toevoegen.

 

Wat is jouw tip voor omgaan met kinderproblemen en jongerenproblemen? 

 

Overzicht tips
+ tip toevoegen
Alle tips


Tip 1 - Socratesmethode - Stel vragen en stimuleer het denken

Bij kinderen en jongeren is de beste manier de Socratesmethode te gebruiken in communicatie.

 

Deze houdt in dat je de ander vragen stelt en z’n denken stimuleert.

 

In plaats van te zeggen “Voorzichtig met die brommer” zou je ook kunnen vragen: “Ben je nou nooit eens bang op die brommer? Dat je pats onderuitgaat met al die glibberige bladeren op de weg?”

 

Dan gaan ze zelf nadenken. Volwassenen hebben de neiging om het denken van jongeren op “uit” te zetten door alleen maar te vertellen.’


Anoniem

11

deel deze tip

Tip 2 - Stoei met je kind

Stoei jij weleens met je vader, vraag ik regelmatig aan jongens tijdens een intake voor een 1-op-1-training. Meestal krijg ik een NEE als antwoord terug en soms hoor ik ook een JA, gevolgd door een, enigszins teleurgestelde ja maar. Want het stoeien duurt dan meestal maar kort, want vader vindt het dan te hard gaan en hij zegt dat het dan altijd op een gevecht uitloopt.


Als het antwoord een NEE is, wordt mijn volgende vraag waarom er niet gestoeid wordt. Meestal zeggen de kinderen: ‘Mijn vader is altijd druk met werken en als hij thuis komt is hij meestal moe’.
Als ik dan wel eens goed naar zo’n kind kijk, vind ik het jammer van de gemiste kans omdat kinderen het zo nodig kunnen hebben om deze vorm van aandacht te ontvangen.


Wat is stoeien?
Een vast onderdeel in mijn 1-op-1-training met jongens en hun vaders is stoeien.
Stoeien op een zachte manier alsof we zijn als water.


Ik maak een vader daarbij bewust dat het gaat om te leren mee te bewegen. In plaats van de spieren te verharden, juist de spieren te ontspannen. Op deze manier wordt stoeien een uitwisseling (non-verbale communicatie) tussen zoon en vader en geen gevecht. Stoeien heeft namelijk niks te maken met vechten.


Als je vecht, beweeg je tegen elkaar en met stoeien beweeg juist met elkaar.
Volgens mijn eigen praktijkervaring is stoeien juist een prachtige vorm van elkaar ontmoeten en verbinden. De verbinding tussen zoon en vader vindt plaats op een zachte manier waarbij de zoon de mannelijk energie kan ervaren en daarbij op een veilige manier zijn zelfvertrouwen en eigen waarde en zijn eigen kracht ontdekken.


Het ontdekken van je eigen kracht is een ervaring die je voor altijd meeneemt.


Wat leer je van stoeien?
Naast ontmoeten en verbinden heeft stoeien nog een belangrijke educatieve functie.
Door middel van stoeien kun je jongens duidelijk maken wanneer ze te hard of te ruw bewegen of wanneer een beweging te zacht of slap is. Zo leren jongens op een natuurlijke manier het verschil tussen zacht en hard en wanneer en hoe ze dit kunnen inzetten. Ook voor vaders is dit een prachtige ervaring waar ze in hun dagelijks leven veel aan kunnen hebben.


Ook aan het thema grenzen kan op deze manier zonder al te veel gepraat aandacht worden gegeven. Merk je bij het stoeien dat een jongen, onbewust je grens overschrijdt door bijvoorbeeld heel hard of heel ruw op je te vallen en je fysiek pijn doet, dan kun je het stoeien stop zetten en overnieuw beginnen. Zonder de jongens af te wijzen geef je op deze manier aan dat het te hard ging en dat we opnieuw beginnen.


Stoeien en met elkaar in beweging zijn en daarbij het voelen en spelen van de eigen en elkaars grenzen heeft volgens mij voor jongens een meerwaarde in de ontwikkelingsproces tot man.
Zodat zij op een dag weer aan hun zonen kunnen leren hoe je omgaat met de mannelijke energie en grenzen.


Anoniem

6

deel deze tip

Tip 3 - Tips bij kinderen en gescheiden ouders

Kinderen en gescheiden ouders - 11 Tips

Tips voor ouders, leerkrachten en andere volwassenen die kinderen graag willen ondersteunen bij een scheiding. (uit: kinderen en gescheiden ouders van Charlotte Visch, grondlegster Integratieve Kindertherapie)

Direct na de scheiding hebben ouders en kinderen tijd nodig om hun leven in alle rust opnieuw in te richten. De normale gezinssituatie in totaal ontwricht. Iedereen is op een bepaalde manier bezig met het verwerken van verlies. De volwassenen met het beeld van het leuke gezinnetje, het goede huwelijk, het samen oud worden, de trouwe echtgenoot, het gevoel: dat overkomt ons niet”.


Voor kinderen verschuift er ook heel wat: het beeld van “mijn ouders en ik” verandert in “ik en mijn vader”en “ik en mijn moeder”. Juist op het moment dat het kind je het hardste nodig heeft ben je zelf ook bezig met een zwaar verlies. We pleiten dan ook voor de volgende zaken:

 

Tip 1: Houd een familieberaad

Houd een familieberaad en bespreek de mogelijkheid om steun te vinden buiten het gezin. Heeft elk kind een vriend(in) waar hij of zij terecht kan? heb jijzelf iemand bij wie je terecht kunt?

 

 

Tip 2: Het verlangen van het kind m.b.t. contact staat centraal staat

Start niet gelijk met de omgangsregeling, hoewel je als vertrekkende ouder recht hebt op contact. Soms is het raadzaam om een maandje rust te nemen.

 

Bespreek met de kinderen dat hun verlangen centraal staat. Laat het contact plaats vinden op grond van het verlangen van je kind. Kinderen kunnen heel goed aangeven wanneer ze naar iemand verlangen. Geef als ouders jullie kind de ruimte om altijd contact te leggen met de andere partner: telefonisch, per brief, per e-mail enzovoorts, maar leg dat niet vast in regels en schema’s.

 

Van belang is daarbij altijd te letten op de achterliggende motieven. Voelt het kind zich echt vrij van allebei de ouders of probeert het zich aan een van de twee aan te passen? Luister goed hoe en wat jullie kind communiceert.

 

Tip 3: Breng ze op de hoogte v/h proces, niet de volwassen inhoud

Geef de kinderen niet de illusie dat zij mogen meebeslissen als dat niet zo is. Breng ze op de hoogte van het proces ( =dat er oplossingen worden gezocht voor de financiën) tussen de ouders, maar vertel ze niet de volwassen inhoud (= je vader/moeder zeurt over geld)

 

 

Tip 4: Vertel dat jij als ouder de beslissing neemt

Vertel je kind dat je alles wilt bespreken, maar dat jij de uiteindelijke beslissing neemt omdat jij daarvoor ouder bent.

 

 

Tip 5: Zet je kind met haar/zijn leven centraal.

Zet je kind met haar/zijn leven centraal. Kinderen hebben vaste vriendjes en vriendinnetjes, waar de vriendschap gebaseerd is op verlangen van behoefte om bij elkaar te zijn.

 

Vriendschap is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Gebruik daarom nooit de woorden “mama’s weekend”of “papa’s weekend, maar “jouw weekend” waarin je bij mij logeert of “jouw weekend” waarin je thuis bent.

 

Laat het verlangen groeien en heb geduld wanneer het een tijdje niets van je wilt weten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk maar dat komt wel goed op den duur.

 

Andersom geldt hetzelfde voor de ouder die om wat voor reden dan buiten beeld is: laat je verlangen merken, zonder te claimen en let op je eigen achterliggende motieven.

 

 

Tip 6: Zet je kind en zijn individuele ontwikkeling centraal.

Zet je kind en zijn individuele ontwikkeling centraal. Het misverstand heerst dat partners over elkaar geen onaardige dingen mogen zeggen. Dat zou dan zijn om te voorkomen dat een kind in een loyaliteitsconflict komt.

 

Kinderen snappen er echter daardoor juist niets meer van: “Mijn ouders doen gewoon tegen elkaar en zijn toch gescheiden”.

 

Oprechter en daardoor duidelijker is het voor kinderen wanneer ouders onderscheid maken tussen henzelf en de ander: “Ik hou niet meer van hem/haar, ik heb ruzie met hem/haar en ik wil nooit/niet meer met hem/haar samenleven. Dat is uit, dat is over. Maar jij houdt natuurlijk wel van mama/papa.

 

Jij hebt geen ruzie, ik heb ruzie. Jij mag gewoon van hem/haar houden. Ik vind hem/haar niet meer lief en dat is jammer want dat zou het leven voor jou veel gemakkelijker maken. Wanneer jij wel liefde voelt voor hem/haar vind ik dat fijn voor jou.

 

Hiermee geef je als ouder aan dat er verschil is tussen je eigen beleving en die van het kind. Eventueel vertel je erbij: “ik hoop dat ik ook weer van iemand zal gaan houden, want dat is wel een fijn gevoel”.

 

Tip 7: Zet je kind met de eigen woonplek centraal

Zet je kind met de eigen woonplek centraal:
Net als volwassenen hebben kinderen maar 1 plek waar ze wonen. De andere plaatsen zijn om te logeren.

 

Er zijn volwassenen die kinderen vertellen dat ze nu twee huizen, twee woonplekken hebben.
Vergelijk deze situatie eens met een volwassen Latrelatie. Volwassenen die een aantal jaren een Latrelatie hebben kennen het gesleep met tassen, toiletspullen, een weekend wat veel te kort is, spullen die zijn vergeten.

 

Naar ons inzicht schept het idee van twee woonplekken verwarring en heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling tot volwassenheid met betrekking tot honkvast en hechting. Sommige ouders gebruiken termen als moederhuis en vaderhuis, maar waar is dan mijn huis?

 

We denken dat er 1 thuis is en dat is de woonplek. Het andere huis is het logeerhuis, waar je kind zich natuurlijk wel heer erg thuis kan voelen. Het is echter essentieel dat een kind 1 plek heeft waar het echt woont en leeft.

 

 

Tip 8: Zet een kind ook met dubbele vakanties centraal

Zet een kind ook met dubbele vakanties centraal. Gescheiden kinderen gaan zowel met de ene ouder als met de andere ouder op vakantie.

 

Voor kinderen is het van belang om tussen beide vakanties even op hun woonplek tot rust te komen. 1 Nacht in hun eigen bed om eerdere ervaringen los te laten en fris en enthousiast in de nieuwe ervaring te duiken.

 

Daarbij komt, dat het afscheid nemen van de ene ouder even tijd kost en het zich kunnen richten op de andere ouder dan veel gemakkelijker gaat.

 

 

Tip 9: Maak verschil tussen “opvoedoverleg”en “ouderoverleg”

Wanneer jij of je ex-partner een nieuwe vriend/vriendin heeft gekregen maak dan verschil tussen “opvoedoverleg”en “ouderoverleg”. Ouders bepalen samen de grote veranderingen van hun kind in hun leven. Bij het opvoedoverleg is het juist van belang om de nieuwe partner(s) erbij te betrekken. Zij voeden immers mee op.

 

 

Tip 10: Wil je kind niet naar zijn vader/moeder? Onderzoek de motivatie

Wanneer je kind absoluut niet naar zijn vader of zijn moeder wil onderzoek dan uitgebreid de motivatie.

 

Wanneer het kind vanuit “solidariteit” met jou niet naar de andere ouder wil, is dit een slecht teken. Klaarblijkelijk ervaart je kind dat jij dit nodig hebt.

 

Wanneer echter blijkt dat het kind “klaar”is met de relatie met de andere ouder, dan is het van belang om achter je kind te gaan staan.


Maar pas er voor op om dit besluit te makkelijk te nemen. Wordt het contact te snel afgebroken, dan loopt je kind de kans in latere liefdesrelaties last krijgt van deze onafgemaakte relatie.

 

 

Tip 11: Leg de leerkracht van je kind uit in welk proces je kind zit

Leg de leerkracht van je kind uit in welk proces je kind zit en houd de leerkracht op de hoogte.
Die kan dan rekening houden met het (moeilijke) gedrag van je kind.

 

Heel veel volwassenen hebben geen idee wat een scheiding met een kind doet. Alle aandacht is gericht op het in balans brengen van de onrust in de binnenwereld. Leren wordt dan veel moeilijker en kost meer energie dan normaal.


Anoniem

5

deel deze tip

Tip 4 - Filmpje - Het kinderbrein

Het programma brandpunt heeft een mooi filmpje gemaakt "Het kinderbrein".


Anoniem

3

deel deze tip

Tip 5 - Tip voor kinderen met sensomotorische problemen

Achter uw kind gaan staan


Een kind met sensomotorische integratie problemen heeft extra steun nodig. U kunt hem die steun het beste geven door letterlijk en figuurlijk achter hem te gaan staan. Dit is heel belangrijk bij een kind dat de kans loopt snel in een conflictsituatie terecht te komen.

 

Vooral bij terechtwijzen en verbieden moet u niet voor hem maar achter of naast hem gaan staan. U geeft hem daarbij het gevoel dat u hem steunt, ook al doet hij iets wat u niet goed vindt. U kunt daarbij natuurlijk ook uw armen even op zijn schouders leggen en zo van achteren wat druk uitoefenen.

 

Een andere groep kinderen waarbij het belangrijk is om achter hen te gaan staan, zijn kinderen die eigenlijk te aanhankelijk te zijn. Ze lijken nog niet voldoende weerbaar te zijn. Ze zullen vaak op schoot zitten en tegen u aanhangen met hun gezicht naar u toe. Soms springen ze ook letterlijk op uw schoot en hangen aan uw nek.

 

Het is niet verstandig om dit helemaal te verbieden. Maar wanneer ze op uw schoot zitten, zet hen dan zo, dat ze met hun rug naar u toe zitten. U geeft dan toch steun, maar ze kunnen hun aandacht op de omgeving richten.

 

Het beste kunt u ze bij hun heupen steun geven, zodat ze zelf goed gaan zitten en minder op u hangen. Na een tijdje kunt u dan proberen om ze voorzichtig van uw schoot af te duwen, om ze zelf weer iets te laten ondernemen.


Anoniem

3

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 6 - Concentratie oefening

Pak een boek, sla hem open op een willekeurige pagina en tel de woorden van een paragraaf. Tel nog een keer om er zeker van te zijn dat je ze goed geteld hebt.

 

Je begint met 1 paragraaf en zodra dit makkelijker gaat, tel dan de woorden op een hele pagina. Tel in je hoofd en alleen met je ogen, zonder met je vinger de woorden aan te wijzen.


Anoniem

3

deel deze tip

Tip 7 - Tips bij hoogbegaafdheid

Hoog begaafdheid= grote intellectuele capaciteiten, een grote intrinsieke motivatie om te presteren, en een grote mate van creativiteit. Denken gebeurt gelijktijdig, parallel, op verschillende niveaus, en kan zeer intens zijn.


- Het brein sorteert, analyseert en verwerkt grote hoeveelheden data en staat zelden tot nooit stil.
- Denken vindt veelal plaats in beelden en wolken beelden, en in mindere mate talig of op elkaar volgend

 

Naarmate het kind eerder handvatten heeft die hem helpen adequaat om te gaan met zichzelf en de leerproblemen die hij ervaart, is er meer kans op een positief.

 

Overigens, indien de hoogbegaafde zijn intellectueel vermogen niet ten volle gebruikt in zijn leven, zal hij, net als dat bij, bijvoorbeeld, topsporters het geval is, dit vermogen ten dele kwijtraken. Dus, hoogbegaafdheid moet geoefend en gevoed worden, anders wordt het gewone begaafdheid.

 

- Makkelijk overprikkeld raken omdat ze aan weinig prikkels al voldoende hebben; zijn geneigd zichzelf 'uit' te schakelen wanneer dit dreigt te gebeuren. Dus de goede prikkels aanbieden.

De oplossing is al op vroege leeftijd het kind veel feedback te geven op inzet en persoonlijke groei, en het concept hoogbegaafdheid als talent verbinden met de eigenschap inzet,mogen falen en de relativiteit van alles.

 

Veel hoogbegaafden zijn al van jongs af aan gewend problemen op te lossen door ze te begrijpen waar leeftijdgenoten leren problemen op te lossen door procedures te doorlopen. Het resultaat hiervan is dat het geheugen van deze hoogbegaafden matig getraind is en ze nauwelijks over strategieën beschikken indien ze er op eigen denkkracht niet uitkomen. Ook dat leidt tot het niet aangaan van problemen die 'te moeilijk' lijken.

 

De oplossing is al op jonge leeftijd hoogbegaafde kinderen te trainen in het gebruik van het geheugen en meerdere oplossingsstrategieën

 

Belangrijk is het kind te leren over waarom mensen samenwerken, over het verschil tussen individu en groep, over communicatie en interactie, over erbij horen of niet. Want om samen te werken voor een beter resultaat kan hij het beter alleen doen. leren samenwerken is nodig om geen einzelgänger te worden.

 

Hoogbegaafden kunnen vele wegen zien in datgene waarmee ze bezig zijn. Dit heeft zijn mooie kanten - je kunt echt heel veel van iets te weten komen - en tegelijk is het een nadeel - er is altijd iets wat je nog niet weet maar wel kunt weten, wordt je onzeker van en vermijden van opdrachten waardoor faalangst kan ontstaan. Dus duidelijk zijn in wat je verwacht; Kaderen!

Zaak is dat wat van het kind verwacht wordt, duidelijk te kaderen en op te delen in hapklare brokken, stappen. Ook hoe de ene stap op de andere aansluit. Dit hoeft niet per se sequentieel, maar wel bij voorkeur beeldend en zodanig dat hij er houvast aan ontleent: het gaat om kaders en begin- en eindpunten. Het gaat om structuur

 

Tevens is het zinnig dat de hoogbegaafde leert dat alles willen weten een utopie is en meestal ook niet gewenst, en dat in de eigen begrenzing in en focus op waarmee je bezig wilt zijn, de persoonlijke rust en zelfs het persoonlijk geluk liggen.


Anoniem

3

deel deze tip

Tip 8 - Geef elke dag bewust aandacht aan je kind

Heb je zorgen over je kind? Vraag je je af of het wel goed gaat? Ik merk dat het leven tegenwoordig soms zo snel gaat, dat de aandacht voor elkaar erbij inschiet.

De eerste stap die je zelf zou kunnen zetten, is om elke dag een kort moment in te plannen waarin je bewust aandacht aan je kind geeft. Leg je telefoon weg, zorg dat je kind niet achter een scherm zit, ga samen een spelletje doen of maak een wandeling.

Tijdens dit soort activiteiten komt een gesprekje vaak gemakkelijker op gang. Het gaat niet zozeer om de duur ervan, met 5 tot 15 minuten heb je al een goed begin te pakken. Probeer op deze manier zicht te krijgen op hoe het echt met je kind gaat.


Anoniem

3

deel deze tip

Tip 9 - Helpen te leren in plaats van helpen door op te lossen

Helpen te leren in plaats van helpen door op te lossen.

Wil je je (/een) kind helpen met zijn problemen?

Denk dan eerst eens aan het volgende:
van welke situaties, momenten of ervaringen in je leven heb jij het meest geleerd? Zijn dat momenten waarop je direct slaagde? Of de momenten die je al ploeterend en zwoegend tot een goed einde bracht?

Mensen leren het meest door ervaren; door een samenkomen van meerdere domeinen zoals denken, doen en voelen.

Volwassenen zullen veelal de neiging hebben een kind te helpen met 'Kom maar hier dan doe ik het voor je', 'wat is je probleem? Dan los ik het op'.

In plaats daarvan kun je je kind zo optimaal mogelijk in de gelegenheid stellen binnen veilige grenzen zelf te leren. Door het kind te laten proberen, door te laten falen of fouten te maken en door zichzelf te laten corrigeren en wellicht uiteindelijk te laten slagen. Jouw rol als volwassene is enkel aanwezig zijn en beschikbaar te zijn voor hulp, een steuntje in de rug of in de voorbeeldrol. Laat je kind zelf bepalen of en wanneer hij van deze beschikbaarheid gebruik wil maken.


Je grijpt enkel in als het handelen van je kind tot directe onomkeerbare schade voor zichzelf of anderen kan leiden.


Houdt daarbij in gedachten dat iedereen het verdient om op zijn eigen manier te leren, op zijn eigen manier tot de oplossing te komen.


Anoniem

3

deel deze tip

Tip 10 - Tips bij ADHD

Voor iedereen die iemand kent met ADHD:
Ik ben net zoals jij, maar toch heel anders.


Ik voel dezelfde gevoelens, ervaar dezelfde dingen. Maar gewoon net een beetje heviger. Als ik gelukkig ben, ben ik dolblij. Als ik boos ben, ben ik heel boos. Als ik verdrietig ben, ben ik er kapot van. Als iemand me pijn doet, voelt het alsof de hele wereld ten onder gaat. Alsof ik steeds opnieuw ervaar hoe erg het nu net was.


Soms neem ik alles persoonlijk. Bij alles wat er gebeurt lijk ik betrokken. En omdat mijn hersenen iets ander werken dan bij anderen, moet alles er bij mij op een andere manier uitkomen, meestal via mijn grote mond. Ik klink misschien boos. Je denkt misschien dat ik overdrijf. Maar omdat ik – bij wijze van spreken – geen uitlaatklep in mijn hersenen heb, zijn dingen die er met mij gebeuren meteen heel groot voor mij. Ik krijg geen kans om met mijn gedachten dingen voor te sorteren en de onzinnige gedachten eruit te filteren.


Ik ben geen slechte luisteraar, maar soms vind ik het moeilijk om me te concentreren. Een kraan die druppelt, een auto die voorbijrijdt; al dit soort dingen kunnen me afleiden. Ik zie je lippen bewegen, en soms, het spijt me, kan ik me niet concentreren op wat je zegt, hoewel ik het echt probeer.
Ik wil jou niet negeren, maar er zijn gewoon zoveel andere dingen om naar te luisteren. En als we in een volledig stille ruimte zijn, luister ik niet naar de stilte maar naar de gedachten in mijn hoofd. Want daar, daar het nooit stil.


Soms word je moe van me omdat ik je iets heb gevraagd en bijna onmiddellijk daarna dezelfde vraag opnieuw stel.


Nee, ik ben niet dom of heel langzaam van begrip. Het antwoord dat je me gaf is gewoon verloren gegaan tussen al de andere gedachten in mijn hoofd. Dus dan moet ik het opnieuw te vragen. En misschien nog een keer om het te onthouden.


Ik kan niet rustig op de bank liggen voor een avondje films kijken. Na een tijdje begint het te kriebelen in mijn lichaam, verlies ik mijn concentratie, en kijk naar alles behalve wat er gebeurt op het scherm. Dan vertelt mijn lichaam dat ik wat anders wil doen. Mijn geduld is alweer opgeraakt hoe goed de film ook is. Geef mijn vermoeide hersenen dan een pauze van tien minuten, zodat we weer verder kunnen kijken. Mijn hoofd kan al die indrukken gewoon niet zo snel verwerken.


Word je boos op mijn eeuwige gefriemel aan mijn telefoon, kleding en alles wat ik in mijn handen kan krijgen? Het is gewoon mijn manier om me te concentreren.
Af en toe kan jouw gevoelens niet begrijpen. Maar ik begrijp zo veel meer dan ik onder woorden kan brengen.


Want als ik ergens sterke gevoelens over heb, worden mijn hersenen door deze emoties in beslag genomen en krijg ik geen woord over mijn lippen. Dan ben ik druk bezig om mijn lichaam te beheersen, zodat ik geen ongewenste acties tegen mezelf of tegen anderen ga uitvoeren.


Laat ik overal dingen slingeren? Chaos is mijn manier om orde te houden. Want het is een chaos in mijn hoofd, dus voel ik mij veilig in de chaos. Dan heb ik juist het gevoel dat ik alles onder controle heb.

Ben je verrast dat ik het ene moment boos word en het volgende moment heel blij ben? Probeer het niet te begrijpen. Mijn stemming wordt volledig beheerst door mijn gevoel, dat altijd de overhand krijgt. En die emoties kunnen snel veranderen. Mijn hersenen zijn constant in beweging.
Waarom heb ik vaak conflicten met anderen? Dat is gewoon omdat ik een hekel heb aan onrecht en weiger om weg te kijken, als andere mensen in de problemen komen.


Om meergens mee te bemoeien is mijn specialiteit. Ik doe het niet om vervelend zijn, maar omdat ik niet de lafheid heb die kenmerkend is voor andere mensen. Ik denk niet aan de gevolgen van mij acties en begeef me vaak in gevaarlijke situaties met mensen waar ik medelijden mee heb.


Je denkt misschien dat ik een expert ben in het mezelf in verlegenheid te brengen. Je ziet het goed: ik kijk niet goed uit, spring in plassen water of lach hardop in gênante situaties. Ik doe wat er in mij opkomt. Zoals ik me op dat moment voel. Ik heb geen tijd om na te denken over wat andere mensen over mij zullen denken. Er er zijn zoveel dingen die me afleiden.


Ik kan instructies niet zo snel begrijpen. Soms moet je me tien keer iets uitleggen, tot ik het in één keer begrijp. Of als iemand anders het uitlegt en ik het ineens begrijp. Voor mij is het niet het belangrijkst wat je precies zegt, maar hoe je het zegt.


Word je er moe van dat ik altijd de sleutels verlies als we ergens heen gaan? En ze dan thuis gewoon in mijn jaszak vind?


Het is gewoon even wennen. Mijn brein is zo druk met de omgeving dat het geen tijd heeft om zich te herinneren waar dingen uiteindelijk liggen.


Wij, mensen met ADHD/ADD leven intensief. We willen meer weten. Wij haten meer. We rouwen meer. Maar we hebben ook meer lief. Want als we van iemand houden, doen we het niet alleen met ons hart, maar met ons hele lichaam.


Maar als je voelt dat je er even niet meer tegen kan? Neem een pauze. Neem een pauze van ons, we kunnen we heel stressvol zijn. Er is altijd wel iets met ons aan de hand. We zijn constant in beweging. Maar we zijn niet alleen intens en hyperactief. We zijn ook intelligent en creatief. We hebben gewoon een andere manier om over dingen na te denken, omdat onze hersenen niet filteren. We moeten overleven op onze eigen manier van zijn en handelen.


Je moet ons een kans geven.
Geef ons een kans om precies te zijn wie we zijn, laat ons profiteren van alle positieve dingen die onze handicap met zich meebrengt, en geef ons de kans om te laten zien hoeveel we om je geven. Je zult ons uiteindelijk begrijpen. En wees er trots op dat je deel uitmaakt van onze reis en ontdek de wereld via ons perspectief.


Anoniem

3

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 11 - Zoek een therapeut

Heb je last van problemen met je kind of jongere en kom je er zelf niet meer uit? Een therapeut of psycholoog kan je dan verder helpen.


Therapiepsycholoog

2

deel deze tip

Tip 12 - Waarom zoveel kinderen met een etiket?

Hoe kan het zover zijn gekomen dat er zoveel kinderen zijn met een etiket?

https://www.npo.nl/zembla/18-04-2013/VARA_101306855


Anoniem

2

deel deze tip

Tip 13 - Gun een puber zijn verveling

Wist je dat pubers verveling nodig hebben?
Het brein is pas rond 24 jaar uitgerijpt en volgroeit. De puberteit is een belangrijke ontwikkelfase voor het brein. Vanuit verveling kan een brein tot creatieve ideeën komen.. Gun de puber zijn verveling.


Ineke

2

deel deze tip

Tip 14 - Pubers: Heb geduld, houd moed, het is een fase....

Pubers maken zich los van hun ouders om hun eigen identiteit te kunnen ontwikkelen.

Ze experimenteren en willen zelf beslissingen nemen , of ze nou handig zijn of niet.
Door kledingkeuze en door gedrag zetten ze zich af tegen hun ouder(s)
Ze snappen niet dat ouders ongerust kunnen zijn.
De vriendenkring wordt belangrijker dan de ouders.
Grenzen, redelijkheid en overzicht ontwikkelen pubers pas in een latere fase van hun leven. Als de hersenen volledig zijn gerijpt.

Heb geduld, houd moed, het is een fase....

Anoniem

2

deel deze tip

Tip 15 - Kijk dieper en breder als een kind/jongere tegen iets loopt

GGZ en diagnoses. Vaak, te vaak kom ik kinderen/jongeren tegen die allerlei diagnoses hebben. Tijdens de intake maak ik o.a. een levenslijn en vraag door op een aantal gebieden. Bijna in alle gevallen zijn de diagnoses/probleemgedrag of hoe het zelf wilt noemen, alleen maar een symptoom of het gevolg van een vaak groter probleem.

De GGZ duidt bijvoorbeeld symptomen van kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt vaak verkeerd of onvolledig. De hyperalertheid van een kind dat dagelijks onder grote druk staat ziet de GGZ dan bijvoorbeeld als ADHD.

De terechte angst voor de dader wordt gezien als separate 'angststoornis'. Het moeizaam contact maken is autisme. Wat de GGZ niet vaak (h)erkent is het achterliggende trauma, ontstaan door jaren van emotionele en psychische mishandeling.

Een tip voor de ouders en professionals is om verder, breder en dieper te kijken als een kind/jongere tegen iets loopt. A.u.b.!

Anoniem

2

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 16 - Samengestelde gezinnen

Zoek lotgenoten om ervaringen mee uit te wisselen en steun te vinden. Dit kan al online op facebook, er zijn diverse groepen voor samengestelde gezinnen. Je kan er andere ervaringen lezen en zelf ook een bericht plaatsen. Zo voel je niet alleen en merk je dat het niet raar is, wat jij doormaakt.


2

deel deze tip

Tip 17 - Laat de media stoppen

Wees strenger en laat de media stoppen met voeding te geven aan jongere

Anoniem

2

deel deze tip

Tip 18 - Tastzin

TASTZIN
Ons tastzintuig is overal op ons lichaam op een andere wijze actief, afhankelijk van de functie die ze hebben per plaats. Zelfs als er een haar tussen je tanden zit, kun je die voelen.
Elke vinger tast anders af (ontdek zelf het verschil maar eens).
Ook in je mond, je keel en je slokdarm zitten tastlichaampjes.
Je hebt ze nodig om de buitenwereld te ontdekken en via diezelfde buitenwereld je eigen lichaam bewust te worden. Het is je ultieme beveiligingssysteem.
Wanneer je iets aftast, pendel je eigenlijk tussen die buitenwereld en je eigen binnenwereld heen en weer.


Het bewust voelen heeft een regulerende werking op het zenuwstelsel.
Kinderen met natte, klamme handjes - wat een teken kan zijn van een niet goed regulerend systeem - krijgen door voelactiviteiten weer droge handen.


Kinderen die druk en gespannen zijn, worden door gerichte voelspelletjes weer rustig. Kinderen komen van hun vijfde versnelling terug in hun eerste versnelling; ze komen terug in het NU.
Kinderen leren hun begrenzing kennen en zelf bepalen dat & hoe zij er binnen kunnen blijven en dat & hoe zij buiten hun grenzen kunnen treden, hun grenzen kunnen overschrijden.
Grenzen zijn de muren van hun huis.


Er zijn binnenmuren en er zijn buitenmuren. En er is een spouwmuur voor de nodige isolatie.
Kinderen moeten leren dat & hoe zij de ramen en deuren die naar buiten gaan, kunnen openen en sluiten.


Hetzelfde geldt voor de ramen en deuren aan de binnenkant.
Een hele toer !


Wanneer een slak op onderzoek uitgaat, komt hij deels uit zijn huisje, steekt zijn voelhorens uit en tast daarmee de omgeving af. Bij gevaar en onheil trekt hij zijn voelhorens in en kruipt weer in zijn beschermende huis.


Die kunst moeten onze kinderen (en wij ook) zich eigen maken om niet overprikkeld te raken.
Bij veel kinderen in deze tijd staan alle voelhoorntjes op steeltjes gericht op die ongelooflijk interessante, impressievolle buitenwereld.


Kleine kinderen kunnen nog niet selectief ramen en deuren openzetten en sluiten; zij kunnen nog niet selectief omgaan met al die prikkels. Ze horen, zien, ruiken, voelen alles.


Ieder kind komt met een puur persoonlijk zenuwstelsel ter wereld. Daar is veel variatie in mogelijk . Ieder kind heeft zijn eigen temperament. Een cholericus heeft een andere verschijningsvorm dan een flegmaticus. We moeten oppassen om ze dan niet te snel als adhd er of add er te bestempelen Er zijn enorme variaties in zintuigbelevingen van kinderen mogelijk


Oliver Sacks, een bekend psychiater / publicist was zo’n kind. Hij kwam er pas op latere leeftijd achter dat wat hij had en heeft, niet bij iedereen zo was en is. Hij kan geen gezichten onthouden maar wel de stemmen en de lichaamstaal van mensen.


Er zijn mensen die muziek horen en tegelijkertijd kleuren waarnemen.
Er zijn mensen die geuren waarnemen in kleuren.
Etc. etc.
Oliver Sacks heeft daarover gepubliceerd; over allerlei variaties die er zijn in vermenging van zintuigsignalen.
Naast deze abnormaliteiten zijn er ook heel veel kinderen met een overgevoelig of een ondergevoelig zenuwstelsel.


Met hun krijgen wij als therapeut vaak te maken.
Bij overgevoelige kinderen kan zelfs de zachtste aanraking pijn doen. Soms verdragen zij stevige druk beter dan strelingen. Zij hebben een andere gebruiksaanwijzing. Wanneer je de streepjescode van deze kinderen niet ontdekt missen die kinderen veel.
Je kunt dit overgevoelige zenuwstelsel desensibiliseren door goed functies die wel verdragen worden aan te bieden.


Er treedt dan gewoontevorming (habituatie) op.
Het kind wordt in staat gesteld om zijn voelen op zijn eigen manier tot ontwikkeling te brengen.
In de hersenen ontstaan nieuwe circuits. Het kind maakt een uitgebreidere Tom-Tom.
In de hersenen is een voortdurend proces gaande van snoeien en uit-g-roeien van zenuwweefsel. Wat niet wordt gebruikt (gestimuleerd) wordt vernietigd (gesnoeid) om ruimte te maken voor uitgroei van belangrijke verbindingen.


In Japan brabbelen baby’s net als hier. Ook de L-klank en de R-klank. Die klanken komen niet voor in de Japanse taal. Het gebiedje in de hersenen dat bij die klanken behoort, is op vierjarige leeftijd geheel verdwenen omdat het niet wordt gebruikt. Op later leeftijd is het moeilijk voor Japanners om die klanken alsnog (weer) aan te leren.


De juiste stimulatie geven.
Je brein moet snoeien om te groeien.
Vele verbindingen tussen zenuwcellen (synapsen) verdwijnen.
Om chaos in de hersenen te voorkómen, wordt in de pubertijd de bedrading omgegooid.
Slaaptekort (zo blijkt uit Amerikaans onderzoek bij muizen) maakt dat je in plaats van synapsen af te breken er juist bij maakt.


Hersenontwikkeling bij baby’s kost 75 % meer energie dan onze hersenen nu gebruiken. Daarom is slaap voor een baby onontbeerlijk. Ook het puberbrein met zijn enorme herstructurering van hersenen heeft veel slaap nodig. Op oudere leeftijd waanneer de hersenen hun min of meer vaste patronen hebben ,kan je met minder slaap toe


Ons werkgeheugen heeft maar een beperkte capaciteit. Het lange termijn geheugen kan veel meer bevatten,maar wil je het daar in opslaan dan moet je dingen vaak herhalen en ook daadwerkelijk doen. Alles wat je niet zo opslaat verdwijnt uit het geheugen. Om plaats te maken voor wel relevante informatie


Ingrid van der hum 04-04-2017


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 19 - Wil je kind niet slapen?

Wil je kind niet slapen? Laat hem/haar een knuffel op de buik leggen en wieg de knuffel heen en weer door steeds met je buik in en uit te ademen. Zo komt je kind tot rust en zal steeds sneller inslapen.


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 20 - Kind in de broek gepoept?

In de broek gepoept? Vraag niet aan je kind of het in de broek gepoept heeft want dit is duidelijk te ruiken. Zeg dat je ruikt dat het in de broek heeft gepoept en dat het zich moet gaan verschonen. (vanaf vijf jaar).


Anoniem

1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 21 - Taalvaardigheid, Executieve en Sociale vaardigheden

Om tot leren te komen heb je de volgende vaardigheden nodig:

Taalvaardigheid: het vermogen om te luisteren en te spreken, aangeven van behoeften en woordengeven aan (innerlijke) belevingen.

Sociale vaardigheid: het vermogen om relaties aan te gaan, het tonen van respect en beleefdheid in contact met andere mensen.

Executieve vaardigheden: reguleren van gedrag dat emotioneel bepaald is en waarbij met andere mensen een rol speelt: werkgeheugen (informatie actief houden om je aandacht te richten), inhibitie ( prikkels reguleren om doelgericht bezig te zijn en te blijven), schakelen (kunnen wisselen tussen taken, omgevingen, omstandigheden) en planning (problemen definiëren en oplossingen bedenken).

Bovenstaande vaardigheden werken als een geheel samen. Iedere vaardigheid is onmisbaar in het geheel. Het kan daarom gebeuren wanneer er een vaardigheid ontbreekt er een soort van kortsluiting ontstaat in het gehele systeem en de andere vaardigheden ook niet goed meer werken.

Dit geeft veel innerlijke onrust en emoties als boosheid, angst van binnenuit weet een kind dan niet altijd goed te reguleren om vervolgens ook nog de aandacht te kunnen richten op het bedenken van een oplossing die overeenkomt met zijn behoeften. In plaats daarvan zal een kind boos en onrustig kunnen reageren.

Je kunt dit overprikkeling noemen maar een nadeel van zo’n verklaring is dat een kind niet verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn gedrag (dat wordt immers veroorzaakt door een ‘teveel’ aan prikkels vanuit de buitenwereld, dus hij kan er niks aan doen) en dat de enige logische oplossing, namelijk prikkels verminderen, nauwelijks haalbaar is.

Hij kan niet in een soort van bubbel leven waar prikkels hem niet langer bereiken. Dat zou ook niet goed zijn: elk kind heeft prikkels nodig om te groeien en zich te ontwikkelen.

Bovenstaande vaardigheden werken als een geheel samen. Iedere vaardigheid is onmisbaar in het geheel. Het kan daarom gebeuren wanneer er een vaardigheid ontbreekt er een soort van kortsluiting ontstaat in het gehele systeem en de andere vaardigheden ook niet goed meer werken.

Dus altijd goed kijken naar welke vaardigheid heeft een kind te leren om weer in balans te komen.


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 22 - Schoolkeuzestress - Niets is in beton gegoten

SCHOOLKEUZE(STRESS)

‘Wie van de ouders doet nu werk waarvoor hij heeft geleerd?’

Deze vraag kregen alle ouders tijdens een ouderavond van mijn zoon. Maar 1/3 van de ouders stak hun hand op…

Er is veel angst, onzekerheid en stress onder pubers en jong volwassenen die een keuze moeten maken welke opleiding ze gaan volgen. De gedachte: ‘De keuze die ik nu maak bepaalt de rest van mijn loopbaan’, ligt hieraan vaak ten grondslag. Ook ouders kunnen meegaan in deze gedachtegang; ‘Stel je voor dat mijn kind nu een verkeerde keuze maakt, hoe bepaalt dit zijn toekomst..?’

Weet dat de keuzes die ze nu maken belangrijk zijn, maar ze zijn niet in beton gegoten. Tieners hebben nog meer dan genoeg tijd om hun plannen bij te sturen. Je loopbaan is niet alleen afhankelijk van de opleiding die je hebt gedaan. Er zijn meer factoren die van invloed zijn op je loopbaanrichting.

Weet dat niet alle leermomenten op school liggen. Er wachten veel mooiere en belangrijkere gebeurtenissen in het leven van je kind...

Hilma Dekens
Counsellor & Coach


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 23 - Geef je kind een compliment op een effectieve manier

Wil je je kind een compliment geven zodat het effect is dat het een volgende keer weer doet, doe dit dan op een effectieve manier:

Beschrijf wat je ziet.
'Alle boeken staan weer op de plank, je speelgoed zit in de kist onder je bed, je skeelers staan in de kast en je sportkleren liggen in de was'.

Beschrijf wat je voelt.
" Wat fijn om in zo'n kamer te komen'

Beschrijf de prestatie en vat het samen in een woord.
'Je bent al een uur bezig geweest met het leren van die woordjes. Dat noem ik nog een doorzettingsvermogen!


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 24 - Op naar zelfstandigheid van je kind

Op naar zelfstandigheid van je kind!

Kinderen wordt al vroeg gevraagd wat ze later willen worden. Voor kinderen is dit een grote vraag. Een kind heeft nog duizend stapjes nodig om antwoord te kunnen geven op deze vraag. De stapjes in zelf doen gaan niet allemaal dezelfde richting op.

 

Soms doet een kind een paar stapjes vooruit en dan weer wat achteruit. Zelfstandigheid gaat voor een deel over de cognitieve ontwikkeling en voor een ander deel over de vaardigheid om je eigenheid te durven tonen, je grenzen te bewaken en relaties en vriendschappen te onderhouden.

 

Het is fijn als een kind de tijd heeft om te oefenen in zelfstandigheid. Ook al gaan de keuzes voor het jonge kind over het kiezen tussen pindakaas of hagelslag, voor het kind is dit oefenen voor wie het wil zijn om zo zich stapje voor stapje zich los te maken van zijn opvoeders en te ontdekken wie het zelf is.


Geef ruimte als ouders aan je kind om het zelf te doen! Doe dit op een manier die bij de leeftijd past en die het kind aankan.


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 25 - Veerkracht vergroten

Veerkracht vergroten

Je kunt je kind ondersteunen in lastige situaties door het niet in de slachtofferrol te plaatsen, dat maakt hem kwetsbaarder. Als je medelijden hebt met je kind en meegaat in zijn verdrietige gevoel, belandt hij in een negatieve spiraal waar jullie samen moeilijk uit komen?

Wat je wel doet is: erkennen in zijn verdriet en vragen hoe hij het op gaat lossen? Vragen of hij daarbij jouw hulp nodig heeft.


Anoniem

1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 26 - Wissel als ouders opvoedingsdoelen uit

Naast het hebben van een relatie als partners hebben ouders, toen er kinderen kwamen, er een nieuwe taak bijgekregen, namelijk die van gezamenlijk ouder -schap.

 

Ga er als ouders eens voor zitten om uit te wisselen welke bewuste en onbewuste opvoedingsdoelen ieder van jullie heeft? Wat heb je meegekregen van je eigen ouders wat je je kinderen ook mee wilt geven? Herkent de andere ouder dit of juist helemaal niet?


Omdat kinderen op andere leeftijden om andere opvoedingsdoelen vragen en jullie zelf ook in ontwikkeling zijn, zou je met elkaar op dit gebied jaarlijks 'apk'-moment kunnen afspreken.


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 27 - Wees een liefdevolle, krachtige en betrouwbare ouder

Het is belangrijk voor ouders/opvoeders om zich te realiseren dat een kind moet worden opgevoed en zichzelf niet kan opvoeden.

 

Vraag daarom niet steeds aan je kind hoe het denkt zijn/haar probleem op te lossen.

 

Help het kind door als opvoeder een keuze te maken die goed is voor het kind en vertelt het waarom. Ook al is een kind het er niet mee eens...wees een liefdevolle, krachtige en betrouwbare ouder en opvoeder die kan verdragen dat een kind het niet eens is met je keuze.

 

Het kan alles nog niet begrijpen en mag (leren) vertrouwen dat zijn/haar ouders een keuze maken die goed is voor hem/haar.


Ineke

1

deel deze tip

Tip 28 - EMDR kan heel goed helpen bij kinderen en jongeren

EMDR EN EEN JONG BREIN
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen die iets heftigs hebben meegemaakt en daardoor psychische problemen hebben gekregen.


Wetenschappers denken dat herinneringen aan de nare ervaring(en) in zo’n geval niet goed zijn opgeslagen in het geheugen, waardoor deze problemen ontstaan. Soms is het heel duidelijk waardoor de klachten zijn gekomen. Maar soms ook niet.

Vooral bij kinderen en jongeren is het niet altijd makkelijk om onverwerkte herinneringen als zodanig te herkennen. Wanneer kinderen/jongeren dwars of prikkelbaar zijn wordt dit nog wel opgemerkt, maar wanneer kinderen/jongeren stilletjes of overmatig rustig zijn valt dit minder op.

 

Kinderen/jongeren begrijpen zelf vaak niet waarom ze ergens last van hebben. Ook houden kinderen/jongeren hun klachten vaak voor zich omdat zij hun ouders niet willen belasten.

Mooi is te zien hoe snel het kan gaan bij kinderen en jongeren. Natuurlijk is dit persoonsafhankelijk, afhankelijk van het trauma en de duur van het trauma. Maar hun brein is nog zo “flexibel” dat ze vrij vlot op een sessie reageren. Daarbij kan het voor kinderen en jongeren ook prettig zijn aangezien er bij EMDR minder gepraat hoeft te worden.

Als ik jongeren/kinderen behandel ben ik elke keer weer verbaasd als blijkt hoe snel er geen emotionele lading meer is. Soms zelfs na 10 minuten EMDR. Met verwondering vraag ik me dan af of ze maar wat zeggen om van dat gekke gezwaai met vingers of van dat getik op je oren af te zijn?
Maar niets is minder waar.

 

De jongeren die ik behandeld heb voor nare ervaringen of angsten ( o.a. sportincidenten, faalangst, pesten, mishandeling) stonden in “no time” weer buiten met een verbaasde, grote grijns op hun gezicht. Zelfs bij de tweede sessie bleek de emotionele lading nog te zakken of gezakt te zijn.

Jonge kinderen die last hebben van faalangst, tandartsangst, nachtmerries, nare ziekenhuiservaringen etc staan ook vrij snel weer in hun kracht. Jonge kinderen versterken vaak het proces door lichamelijk mee te doen tijdens de sessie: ze tikken mee op hun eigen wang, of steken hun tong uit en gaan hiermee heen en weer op het ritme van het tikken. Ik vraag dit niet van hen, dat gaat vanzelf.

Het is mooi om te zien dat 3 tot 5 sessies EMDR zo snel al een verademing teweeg kan brengen!

KINDEREN/JONGEREN AAN HET WOORD:
EMDR vond ik op het eerste moment erg spannend, maar het viel eigenlijk wel mee, haha! Super bedankt voor alle moeite! Voel me nu echt veel beter! (15 jaar)

Ik had altijd hele erge zenuwen voor een toets of voor een wedstrijd. …… Ik snapte niet hoe ze het deed maar het hielp super goed. Nu gaat het super goed met mij. Ik ben niet meer nerveus voor een wedstrijd of toets. Echt fijn! (10 jaar)

Onze S. (11 jr) heeft haar nare ervaringen van haar ziekenhuisperiode na een paar sessies EMDR mooi geparkeerd! Ze slaapt weer goed. Ook haar stress rondom toetsen is door EMDR verminderd, waardoor ze rustig haar Entree toetsen is gaan maken. Helemaal top! Dank Germien.

Heee Germien, ik ben geslaagd voor de HAVO! Je hebt me heel erg geholpen, ik heb er veel aan gehad. Heel erg bedankt! (18 jaar)

Mijn zoon van 7 was heel bang om alleen boven te zijn, en alleen naar boven te gaan. Hij had gedroomd over wolven en had sinds die tijd het gevoel dat er altijd wolven zaten. Dat heeft zeker een half jaar of een jaar geduurd. Na één sessie EMDR durfde hij weer alleen naar boven.

Share the post "EMDR en een jong brein"1

deel deze tip

Tip 29 - Geef jongeren de ruimte om te experimenteren

Jongeren hebben ruimte nodig om te experimenten met hun gedrag om uit te vinden wat voor soort volwassene ze willen gaan worden. Voor ouders van jongeren is het goed, om dit te beseffen.

 

Geef hen de ruimte om te experimenteren met gedrag. Wees flexibel en gebruik humor om wat gebeurt in deze turbulente fase van het leven van de jongere te kunnen relativeren. Dit alles kan alleen, als de jongere heel goed te weet, waar de grenzen van het experimenteren liggen.1

deel deze tip

Tip 30 - Ouders: zorg extra goed voor jezelf

Het uitdagende aan de opvoeding van pubers (en adolescenten) is, dat zij zelf willen bepalen, wat zij wel en niet doen en tegelijkertijd deze verantwoordelijkheid nog niet aankunnen.

 

Dit laatste heeft met de op dat moment nog onvoldoende rijping van het brein te maken. De opvoeding vraagt van ouders dus een behoorlijke dosis flexibiliteit en veerkracht.

 

Dus ouders: zorg extra goed voor jezelf. Investeren in je eigen rust en vrolijkheid is dus indirect investeren in je (puber-)kind.1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 31 - Vraag een verwijzing voor emdr bij misbruik

Misbruik bij kinderen.

Soms kunnen kinderen vrij vertellen over wat hen is overkomen. Op school, op de sportclub of vereniging, bij opa en oma thuis of het weekend dat ze bij hun vader hebben doorgebracht. Over de leuke dingen en ook over dingen die "niet kloppen".

Misbruik van kinderen komt vaak al op hele jonge leeftijd voor.
Kinderen kunnen zomaar, tussen 2 happen macaroni door, vertellen dat hun vader aan hun plasser heeft gezeten toen ze bij hem logeerden.

Het feit dat je kind dit verteld geeft aan dat het zich veilig voelt bij je en dat er vertrouwen is in je.

Advies: Geloof hen. Hoe moeilijk dat soms ook lijkt. Geef troost. Wees met alles wat je hebt aanwezig voor je kind. Het wil op jou leunen want dan komt het goed. Vraag na en luister. Ga het liefst dezelfde dag nog naar de huisarts voor onderzoek en laat je informeren wat te doen.

Vraag een verwijzing voor een EMDR-therapeut om de gebeurtenis te verwerken.

Andere kinderen kunnen angstdromen krijgen, gillend wakker worden, huilen om van alles, maar vertellen niets.

Wanneer kinderen iedere nacht ineens angstdromen krijgen en gillend en zwetend wakker worden is het advies niet veel anders. Laat je kind onderzoeken.

Vraag een verwijzing voor EMDR-therapie.
Vraag na bij je kind. Vraag in ieder geval wat het zou willen en waarom.
Wees aanwezig zodat het kan leunen en ontspannen. Blij bij je kind.

Désirée

1

deel deze tip

Tip 32 - Opvoeden gaat niet vanzelf

Opvoeden gaat niet vanzelf.

Liefde alleen is niet genoeg. Opvoeden vraagt geduld, begrip en creativiteit, om te kunnen genieten van je kind en van jezelf als ouder. Als opvoeden bij jou niet vanzelf gaat, als je jezelf dingen ziet doen en hoort zeggen die je eigenlijk niet wilt. Dan kun je in therapie onderzoeken waar dat vandaan komt en vervolgens hoe je het anders kan doen.

Opvoeden heeft veel te maken met hoe jij zelf bent opgevoed. In je eigen jeugd leer je hoe je je moet gedragen, wat je wel en wat je niet niet kan doen. Je leert ook liefde te geven en liefde te ontvangen. Als jij in je jeugd niet veel geduld of liefde hebt ervaren van je opvoeders, dan is het voor jou moeilijk om dat voor je eigen kind te voelen.

In therapie kun je ontdekken hoe jij een lievere, geduldigere vrolijkere opvoeder kan zijn voor je kind. Dat kan gaan over elke levensfase van je kind. Van baby tot en met pubertijd.

Onderzoek jezelf. Doe het voor je kind, doe het voor jezelf!

Mail me voor een gratis kennismakingsgesprek als je hulp zoekt.


1

deel deze tip

Tip 33 - Tip als je kind last heeft van dyslexie

Heeft je kind last van dyslexie?

Zoek iets uit wat het kind leuk vind om te lezen een spannend boek of gewoon iets waar de interesse in ligt. Een bladzijde pakken en met een pen langs de zinnen gaan. Na veel oefenen kan je de pens steeds sneller over de zin laten gaan tot een ware snelheid die je als 'gewoon' mens niet kan volgen.

Het schijnt zo te zijn dat de hersenen van mensen met dyslexie zich vervelen. Dit zorgt ervoor dat er weer plezier komt en een enorme snelheid in lezen, super leuk. Is wel even werk aan de winkel maar je krijgt er gegarandeerd iets voor terug.

Simone

1

deel deze tip

Tip 34 - Besef wat iets van je kind is en wat van jouis

Als je kinderen wil krijgen of al hebt, is het goed om te beseffen wat iets van je kind is of wat van jou is.

 

Ouders kunnen hun eigen thema`s en innerlijke conflicten in hun kind terug zien, terwijl het eigenlijk iets van hen is waar zij mee aan de slag moeten.

 

Probeer eerlijk in de spiegel te kijken en te bedenken en voelen wat bij jou hoort, en hoe dit in de interactie met je kind terugkomt. Zoek een therapeut als je hier zelf niet uitkomt.1

deel deze tip

Tip 35 - Vermijd stress

Vermijd stress. We kunnen ontzettend veel tegenwoordig. Het maakt ons drukbezette mensen.

Vaak worden we daar gestrest van en moeten onze kinderen het ontgelden omdat we niet gezellig zijn of geen echte aandacht voor ze hebben.

Zorg er daarom voor dat je niet teveel wilt als je in de fase van kleine kinderen zit.

Anoniem

1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 36 - Sta stil bij wie je bent en wat je wilt

Zit jij als jongere(18+) niet goed in je vel?

Grote kans dat er een disbalans is in je behoefte aan autonomie en verbondenheid. Helemaal niet verwonderlijk in deze maatschappij waar individualisme en hoge eisen de maatstaf zijn.

Neem jezelf eens echt serieus en plan een paar gesprekken met een psychosociaal therapeut om meer zicht te krijgen hierop.

Een veilige plek waar jij in alle vrijheid kunt praten en stilstaan bij: Wie ben ik, wat wil ik en hoe stem ik mij af op de ander zonder mijzelf daarin kwijt te raken?


1

deel deze tip

Tip 37 - Krijg inzicht in de oude pijn uit je jeugd

Kinderen willen altijd erkenning van de ouders. In mijn praktijk bemerk ik vaak dat hier oude pijn zit.

Het niet gezien/erkend worden of onvoorwaardelijk liefde uit hun jeugd gemist hebben.

Deze oude pijn (vaak onbewust) kan nadelige effecten hebben op je relatie. Je reageert vanuit uit oude emoties die niet van je partner zijn en zo kan het zijn dat je relatie onder druk komt te staan.

Het kan helpen om daar eens naar te kijken, om zo vanuit zelfinzicht rust en stabilieit te krijgen in je relatie.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 38 - Je innerlijke ouders goed voor je laten zorgen

Net als een innerlijk kind heeft iedereen ook innerlijke ouders. Een psychologische symboliek voor de perfecte ouders voor jou.

Deze innerlijke ouders zijn precies in staat om jou datgene te geven wat je van ouders zo nodig hebt en veelal van je 'echte' ouders niet ontvangt.

Wanneer je merkt dat je issues hebt met je werkelijke ouders is het therapeutisch vaak heel goed om je innerlijke ouders goed voor je te laten zorgen.

Dat je innerlijke moeder 's morgens bij jou een sjaal omdoet en 's avonds een beker melk voor je maakt, dat je innerlijke vader je bevestigt bij wat je doet, en zegt dat je goed bezig bent.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 39 - Eerst verbinden met je kind, daarna opvoeden

Eerst verbinden/contact hebben met je kind daarna kun je pas beginnen met opvoeden.

Het is vaak heel moeilijk als de samenwerking/ het samenleven met kinderen/pubers stroef om in een positieve verbinding met het kind/puber te bljiven.

Toch is dat de eerste sleutel van de oplossingen, zorgen dat er momenten zijn van verbinding. Als je de verbinding weer hebt met je kind/puber kun je weer gaan opvoeden.

Dus probeer eerst contact te maken, interesse te tonen of gezamenlijke activiteiten te ondernemen zonder verborgen agenda. Wanneer een kind/puber de verbinding ervaart staat het open voor opvoeding.


1

deel deze tip

Tip 40 - Laat kinderen kennismaken met Mindfulness

Laat kinderen kennismaken met Mindfulness (mindfulkids programma)

Mijn ervaring is dat heel veel kinderen het ontzettend leuk vinden om op een speelse manier te ontdekken dat "stil zijn "heel fijn kan zijn! Rust in jezelf kunnen vinden is heel waardevol!


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 41 - Kleine kinderen hebben geen taal, wel motoriek

Kleine kinderen hebben geen taal, wel motoriek. Als kinderen het lijf gebruiken met slaan en schoppen wordt verteld dat ze driftig zijn.

Maar ze proberen gewoon wat te vertellen.

Je kunt jezelf vragen: is het een uiting van woede of van onmacht.


1

deel deze tip

Tip 42 - Als het kind lastig is, heeft het kind het lastig

Als ouder in incompetentie komt, is het makkelijk om te zeggen dat het kind lastig is. Maar; kind heeft het lastig. Als ouder niet ter beschikking heeft wat kind nodig heeft, zitten zowel ouder als kind in incompetentie.


1

deel deze tip

Tip 43 - Gebruik de strategieën uit het Deugdenproject

Gebruik Deugdentaal en de andere vier strategieën uit het Deugdenproject.

Deugden zijn positieve eigenschappen die tegelijkertijd kernwaarden en drijfveren (kunnen) zijn. Door kinderen aan te spreken op die eigenschappen helpen we een goed karakter te ontwikkelen.

Eén voorbeeldje - en lees vooral verder op de site van het deugdenproject.nl

Je kind helpt met een klusje en je zegt: "wat ben jij behulpzaam, dank je wel", in plaats van bijvoorbeeld: "wat knap van jou".


1

deel deze tip

Tip 44 - Discipline

Wat is het eerste dat jij denkt bij het woord "discipline"?

Grote kans dat het iets is als "doorzetten", "moeite doen", "volhouden".
Klopt allemaal. Dat het ook vooral leuk, interessant en zeer de moeite waard kan zijn is te zien op positivedisciplinenederland.nl
Aanrader!


1

deel deze tip

Tip 45 - Het boek dat je wilde dat je ouders het hadden gelezen

Boekentip
"Het boek dat je wilde dat je ouders het hadden gelezen"
van de Britse psychotherapeut, Phillippa Perry.

Er staan geen opvoedtrucs in, ze vertelt hoe je een goede band met je kind opbouwt.

Ze zegt: 'niet de vergissingen zijn doorslaggevend, maar de manier waarop we ze herstellen'.1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 46 - Boekentip: Samen ACTief in je gezin

Een prachtig positief boek die met ontzettend veel voorbeelden, ideeën en opdrachten komt is Samen ACTief in je gezin, van Denise Mathijssen en Denise Bodden.

Het is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapy (ACT) en helpt je via een stappenplan met oefening samen met je gezin bepaalde vicieuze cirkels te doorbreken en weer met elkaar in gesprek te gaan en actief aan de onwikkeling van de kinderen te blijven werken.


1

deel deze tip

Tip 47 - Familieopstelling

In mijn werk als therapeut en gezinsbegeleider maak ik regelmatig gebruik van een familieopstelling. Op die manier kom ik achter veel (vaak) verborgen informatie over het systeem van herkomst van mijn cliënten.

Kinderen fungeren vaak als knipperende alarmlichtjes van het familiesysteem. Met hun problematisch gedrag of lichamelijke klachten geven de kinderen een signaal af dat er iets systemisch niet klopt en dat dat opgelost dient worden. Vaak is het ongewenst gedrag van een kind een gezonde reactie op een ongezond systeem waar dat kind opgroeit. Ouders weten vaak niet dat ze bijvoorbeeld last dragen van hun voorgaande generaties. Ongeuite en bevroren emoties, schuld- en schaamtegevoel. Onbewust geven ze die enorme last door aan de volgende generatie. Belangrijk voor het kind is dat de omgeving hier kennis van heeft, ouders en de hulpverleners in het bijzonder. De kinderen worden dan ontlast van een last die zij niet zelf hoeven te dragen, en de liefdevolle verbinding met de ouders wordt hersteld. Dit vraagt om een bewustzijn van de volwassen en een andere manier van kijken.

Mocht je aan de slag willen met jezelf en of je gezin, geef ik je tip om een keer een opstelling te doen.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 48 - Kom met zijn allen!

Kom met zijn allen!

Heb je zorgen over je kind, of over je kinderen? Heb je vragen over je eigen rol als opvoeder? Loopt het in je gezin niet zoals je wilt. Kom met je gezin langs!

In de praktijk merk ik dat dit veel voordelen heeft; een ieder wordt betrokken, niemand ‘heeft het gedaan’, iedereen wordt gehoord en iedereen kan meedenken, doen en praten over hoe het zou moeten worden.

Op die manier wordt het een mooi en zinvol traject, waarbij gezinsleden weer verbonden raken en goed samen verder kunnen.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 49 - Stem af op je huilbaby

Heb jij een huilbaby en zit je met je handen in je haar. Dan kan ik je daarbij verder helpen. Je stemt af op je baby zodat je begrijpt wat er mis is en wat hij/zij nodig heeft.


Simone

1

deel deze tip

Tip 50 - De relatie die we met onze kinderen hebben verandert met hun ontwikkeling

De relatie die we met onze kinderen hebben verandert met hun ontwikkeling.
Als we er af en toe bewust bij stil staan hoe ons kind zich in de afgelopen maanden heeft ontwikkelt en wat hij/zij misschien nodig heeft kan de relatie die we met onze kinderen hebben meegroeien.
Met name in de puberteit is het belangrijk om contact te houden. Pubers trekken zich in deze fase vaak meer terug en dit is een onderdeel van het proces zelfstandig en uiteindelijk volwassen te worden. Als we een weg vooruit vinden haar/hem zowel ruimte te geven als ook naar ons kind te blijven luisteren kunnen we goed contact houden.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 51 - Opvoeder zijn in Corona tijd

Opvoeder zijn in tijden van Corona:

Door het Corona virus en alle maatregelen zit je als gezin meer op elkaars lip. Je kinderen zijn de hele dag thuis, je bent zelf thuis aan het werk of moet je juist in alle bochten wringen om opvang te regelen om zelf nog op je werk aan te komen. Voor je kinderen ben je opvoeder, leerkracht en speelmaatje tegelijk.

En dat terwijl je kinderen van slag zijn door de verandering en het ontbreken van structuur van school. Daar komt eventuele de bezorgdheid over het virus en hoe nu verder nog bij.
Genoeg ingrediënten om als opvoeder én kind behoorlijk gestrest te raken.

Hoe ga je daarmee om?

Stress en je brein:

Onder ideale omstandigheden zit je stress netjes binnen de lijntjes. Je hebt dan een ‘kalm brein’. Je kan nog goed nadenken, relativeren, van een afstandje naar je problemen kijken en je emoties kan je beheersen.

Wanneer de druk toeneemt en voor langere tijd aanhoudt, zoals nu gebeurt, is er kans dat je stress buiten het lijntje schiet. Je ‘stress-brein’ gaat aan. Je kan minder hebben, bent sneller geïrriteerd, boos, van slag, alert en kan niet altijd goed nadenken voor je reageert.

Het is van belang dat je bij jezelf leert herkennen wanneer je in je ‘stress brein’ schiet, maar ook dat je weet wat jou helpt om weer te zakken en in je ‘kalme brein’ te komen. Denk aan een time-out, een uitlaatklep zoeken, muziek luisteren, even met iemand erover praten, afleiding zoeken. Vaak weet je zelf het beste wat bij jou het beste werkt.

Kinderen en stress:

Bij kinderen werkt dit eigenlijk precies zo. Alleen, omdat kinderen zo afhankelijk zijn van hun opvoeders om de wereld om zich heen te begrijpen en te overzien, kijken zij bij stress als eerst naar hun opvoeders. Is mama of papa gestrest? Bang? Boos? Dan is er vast iets aan de hand! En dus.. is er vast een goede reden om zelf ook bang, boos of gestrest te zijn. Vervolgens volgt het kind eigenlijk automatisch de lijn van stress van de opvoeder. Met als gevolg: Een overstuur kind én een opvoeder die overstuur en gefrustreerd is.

Ziet het kind aan zijn opvoeder dat hij rustig is, zichzelf onder controle heeft en de situatie aan kan, dan stelt dit het kind gerust: waarschijnlijk is het allemaal oké. En daarmee daalt ook de stress bij het kind weer binnen het lijntje.

Een kind heeft ten opzichte van een volwassene nog veel minder goed geleerd hoe het zichzelf weer moet kalmeren. Daar heeft hij dus jou als opvoeder voor nodig. Zorg dus eerst dat jij jezelf als opvoeder kalmeert, dan kan je ook beter je kind kalmeren.

Tips voor opvoeders:

Om je eigen stress en die van je kind in de hand te houden:

• Zorg goed voor jezelf

o Neem een time-out indien nodig, kalmeer eerst zelf
o Zorg voor genoeg rust momentjes voor jezelf
o Zorg voor je relatie/ouderschap

• Zorg voor een duidelijke en afwisselende dagstructuur voor je kinderen en jezelf

o Wissel activiteiten met elkaar af
o Wissel momenten dat jij beschikbaar bent voor je kinderen af met
momenten dat zij zichzelf moeten vermaken
o Maak dagprogramma op papier

• Leg kinderen uit wat er aan de hand is

o Bied uitleg over Corona, wees duidelijk, eerlijk en stel gerust
o Weet wat je kind weet en denkt: vraag je kind zelf uit te leggen wat er
aan de hand is
o Geef uitleg en woorden aan emoties en gedrag die jij zelf of het kind
laat zien.
o Herstel het contact met je kind als je uit je slof bent geschoten

Succes en sterkte in deze bijzondere tijden!

Liefs,


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 52 - Wat en hoe vertel je je kind over het Corona Virus?

Voor alle ouders en verzorgers met jonge kinderen:

Zowel ouders als (jonge) kinderen maken zich zorgen over het Coronavirus. Nu hij/zij niet meer naar zijn of haar vertrouwde opvang of school kan, is de impact direct voelbaar. Hieronder wat praktische tips over hoe in gesprek te gaan met je kind over het Coronavirus.


1. Wees eerlijk en praat erover.

Kinderen voelen aan ons ouders en verzorgers aan dat er iets speelt. Wellicht hebben ze een deel opgevangen van het journaal dat aanstond of alleen onze emotie bij het bekijken van het nieuws. Je kunt bijvoorbeeld noemen: ‘Er is in Nederland, en in de wereld, een virus. Dat virus heet Corona. Een virus kun je niet zien, maar je kunt er wel ziek van worden. Je geeft het virus door met hoesten en niezen en aanraken. Als (oude) mensen ziek worden, worden ze bijna allemaal weer beter. De kans dat jij ziek wordt is heel klein. Scholen en de opvang zijn nu dicht om het virus te stoppen. Wij kunnen gewoon lekker blijven knuffelen met elkaar. Kijk goed naar hoe je kind op deze informatie reageert en geef je kind ruimte om vragen te stellen. Bij een angstige reactie probeer dan gerust te stellen en onwaarheden te ontkrachten. Als je kind over de regen buiten begint of dat hij nu wil knutselen, ga dan mee in deze afleiding. Je kunt er vanuit gaan dat je kind je gehoord heeft.

Indien kinderen van ouders en verzorgers willen weten wat de symptomen zijn, bespreek die dan (koorts, moeilijk ademhalen, hoesten). Ook hierbij van belang uit te leggen dat als je deze symptomen hebt, je ook gewoon verkouden kunt zijn. Mocht je kind meer vragen hebben, zoek deze dan samen informatie op het internet of geef aan dat je het niet weet en er later op terug komt. Zorg dan ook dat je er later op terug komt. Wees eerlijk over de risico’s als kinderen hier vragen over stellen, maar benadruk wat we allemaal kunnen doen om de risico’s te verkleinen.


2. Geef het goede voorbeeld.

Kinderen volgen ons voorbeeld en zijn gevoelig voor onze emoties. Wees bewust van je eigen emoties bij het brengen van het nieuws, maar ook daaromheen. Wissel informatie over het coronavirus dus af met praten over andere dingen.

Liefs,


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 53 - Blij met je puber

Tips om het zo leuk mogelijk te houden met je puberende kind:

- Probeer altijd in gesprek te blijven met je puber, zodat je weet wat er in het koppie om gaat.
- Bedenk dat de discussie om wie er gelijk heeft een eindeloze strijd is. Dus 'choose your battles' en veer zo nu en dan mee om de rust te bewaren.
- Haal vrienden van jouw puberende kind in huis/tuin, zodat je weet met wie ze omgaan en schuif af en toe erbij aan om mee te kletsen en hun wereld te leren kennen.
- Vergeet niet hoe je zelf was als puber en bekijk het niet te serieus.
- Bedenk dat het een fase is en het dus weer verandert.
- Houd je puber goed in de gaten maar laat ze zelf ook hun eigen wereld hebben en heb vertrouwen.

Weet dat het bij de meeste pubers prima in orde komt en je achteraf waarschijnlijk samen hard kunt lachen om de meeste situaties!


1

deel deze tip

Tip 54 - Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel

Vertoond jouw kind ander gedrag?
Kinderen zijn een spiegel voor ons als ouder, hun gedrag laat zien hoe het met jou is.

Ben je boos en slik je dit steeds weg? Grote kans dat jouw kind boos gedrag gaat vertonen. Door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoel/emoties stopt dit (onbewuste) gedrag van je kind.


1

deel deze tip

Tip 55 - In gesprek willen met je puber

In gesprek willen met je puber:
Voor een puber is een 1 op 1 gesprek naast of tegenover elkaar vaak ongemakkelijk/confronterend. Een puber praat makkelijker met je als je wat aan het doen bent bv afwassen, autorijden.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 56 - BROER! is een unieke, groepsgerichte dagbehandeling

Heeft jouw puber een verslavings- en/of gedragsprobleem?

Wij zijn BROER! kan daarbij helpen. Zij kijken niet naar wat iemand doet, maar waarom en gaan uit van de kwaliteiten die elke jongere heeft. Het programma is gebaseerd op herkenning, samenwerking en veiligheid.

Wij zijn BROER! is een unieke, groepsgerichte dagbehandeling. Ontstaan vanuit een behoefte om zorg te bieden aan jongeren die zijn vastgelopen, soms na al verschillende ervaringen met hulp te hebben gehad. Wat ze bieden is een intensief traject van 8 weken lang, 7 dagen in de week.

Wij zijn BROER! staat voor familie, voor samenwerken. Overdag intern om te leren, en ’s avonds in de eigen omgeving om het geleerde toe te passen.


1

deel deze tip

Tip 57 - De taal van huilen

De taal van huilen.

Wanneer een baby huilt hebben we als volwassene vaak de neiging om een kind te troosten zodat het zo snel mogelijk stopt met huilen. Het is een hele logische reactie want we zien huilen vaak als teken dat het niet goed gaat met het kind en of dat je als verzorger iets niet goed doet.

Huilen is echter de manier van communiceren voor een baby. Door te huilen vertelt het wat het kind wat het nodig heeft en het is ook de manier om zijn verhaal te vertellen.
De overgang van de baarmoeder naar de 'gewone wereld' is voor een kind vaak heel groot. Het kind krijgt veel nieuwe indrukken dit kan spanning met zich meebrengen. Het huilen kan helpen om de indrukken te verwerken en de spanning los te laten.

Dus mocht je baby huilen, kijk eerst of het iets is in de zin van honger, vermoeidheid, ongemak/pijn, schone luier, boertje etc. Mocht dit allemaal niet zo zijn en je de ruimte hebt om te luisteren, ga dan zitten hou je kind in je armen kijk naar je kind en luister zijn/haar verhaal.

In het boek “De taal van huilen” van Aletha Solter staat veel informatie die heel behulpzaam kan zijn om meer inzicht te krijgen in waarom kinderen huilen en tips hoe je hiermee om kunt gaan.


1

deel deze tip

Tip 58 - Een speelse oefening

Een speelse oefening om met kinderen (maar ook zéker leuk voor jongeren en volwassenen!) te doen, is het `Japans worstelen'. Het wordt o.a. ook gebruikt binnen de Rots en Water (weerbaarheids)training. Het doel van de oefening is om kinderen te leren om stevig te blijven staan, jezelf te gronden zonder jezelf op slot te zetten.

Hoe gaat de oefening:
Ga tegenover elkaar staan met de voeten op heupbreedte, knieën licht gebogen. Je voeten blijven daar stevig staan, alsof ze wortels hebben. Strek allebei je armen en handen uit naar voren en houd de handen nét niet tegen elkaar.

Je gaat nu proberen om de ander `uit zijn lood' te duwen door af en toe duwtjes te geven tegen de handen van de ander. De ander doet dat ook bij jou. Je probeert je voeten niet te verplaatsen, maar stevig te blijven staan.

Lukt het één van jullie om de ander toch van zijn plaats te krijgen (ook al is het maar een klein stapje met je voet) dan heb je een punt verdiend. Wie heeft het eerste vijf (of tien) punten? Dan heb je gewonnen en sta jij dus het stevigst.

Veel plezier!

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 59 - Kind spontaan onzinnelijk

Hoe ga je om met een kind wat spontaan onzinnelijk wordt.

1. Sluit een medisch probleem zoals obstipatie uit.
2. Leg juist geen aandacht op de vieze broek (wordt vooral niet boos)
3. Leg het kind rusig uit dat een vieze broek maken voor babies is en dat hij/zij nu groot is.
4. Laat het kind zelf de vieze kleding in de wasmachine gooien.
5. Waarschijnlijk is het een fase, vaaak naar aanleiding van een nieuwe gebeurtenis (zoals naar de basisschool gaan)
6. Houden de vise broeken langer dan een maand aan, neem contact op met een huisarts en vraag een doorverwijzing naar de poeppolie.

Sarajayne

1

deel deze tip

Tip 60 - Kinder hypnose

Kinder hypnose speelt geheel in op de wereld van kinderen en helpt vanuit daar! Prettig voor het kind

Car

1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 61 - Kinderhypnose is een aangename manier

Bij onverklaarbare buikpijn, angsten, slecht slapen, broekplassen, een kind wat gepest is wil je helpen. Kinderhypnose is dan aangename manier, zonder dat het kind het voelt als een aanklacht van een groot "probleem"

Car

1

deel deze tip

Tip 62 - omgaan met boosheid van je kind

Als je kind boosheid of frustratie laat zien als hij of zij 'de zin niet krijgt,' denken veel ouders dat we 'duidelijke grenzen moeten stellen en vooral niet toe moeten geven.'

Er bestaat nog een andere insteek. Je kind heeft altijd behoefte aan 3 dingen:
- informatie (uitleg)
- autonomie (iets mogen kiezen)
- het uiten van gevoel.

Dus in plaats van 'NEE zei ik toch' kun je nagaan of je info hebt gegeven, of je ze een keuze kunt aanbieden en of ze mogelijk iets moeten verwerken.

Dat laatste, het verwerken van gevoel, kan het beste bij jou als ouder. Dat is het veiligst. Dus dat betekent rustig blijven aankijken, luisteren, en compassie tonen tot het intense gevoel verdwijnt... het zal je verbazen hoeveel vreugde, coöperatie en rust er daarna naar boven komt.

Wil je meer weten? Zoek dan ook eens 'bewust ouderschap' op. Of luister naar 'the aware barenting podcast.'

Michelle

1

deel deze tip

Tip 63 - Boekentip: Draakje Vurig

Boekentip: Draakje Vurig van Josina Intrabartolo en Janneke van Olphen.

Een prentenboek om in gesprek te gaan met (hoog)gevoelige kinderen met een sterke wil die door hun enthousiasme overprikkeld raken en hun spanning door middel van driftbuien uiten.


1

deel deze tip

Tip 64 - Boekentip: Er was eens een zieltje

Boekentip: Er was eens een zieltje - Marie-Claire van der Bruggen

Dit bijzondere kinderboek gaat over een Zieltje dat voor de allereerste keer de reis naar de aarde gaat maken. Wat gaat daar allemaal aan vooraf en hoe is het voor een ziel om in een mensenlichaam geboren te worden en op aarde te leven.

En hoe ervaart een ziel het sterven oftewel de terugkeer naar Huis. Je wordt door het Zieltje meegenomen op haar grote avontuur en het is een wonderbaarlijke reis vol verrassingen


1

deel deze tip

Tip 65 - Boekentip: Het einde van de opvoeding

Het boek 'Het einde van de opvoeding' confronteert ouders met het fatale mechanisme om hun eigen jeugdproblemen te corrigeren in de opvoeding van hun kinderen, waarmee ze op een dieper niveau hun blokkades juist aan de volgende generatie overdragen.

Jan Geurtz laat met veel praktijkvoorbeelden en humor zien dat er een totaal andere manier van omgaan met kinderen mogelijk is, bevrijd van de drang tot opvoeden en controleren, en met veel meer ruimte voor liefde en openheid.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 66 - In relatie blijven met je kind

Ook in heftige conflictsituaties is het belangrijk relatiegebaren te blijven maken, dus bijvoorbeeld kook iets wat je kind lekker vindt zonder hier iets voor terug te verlangen, zo blijf jij uitstralen dat je van je kind houdt hoe moeilijk het soms is.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 67 - De automatische piloot

Een onhandige interactie komt vaak voort doordat je onbewust en impulsief reageert: de automatische piloot. Ga eens op onderzoek naar de automatische piloot, wat zijn die reactie (bijv. boos worden, terugtrekken, paniek raken bemoeien) en waardoor blijf je vast zitten in de automatische piloot. Deel deze info met elkaar en bekijk de overeenkomsten en verschillen. Geef aan aan welke neiging (automatische piloot) jij zou willen werken.


1

deel deze tip

Tip 68 - Boekentip: Het hooggevoelige kind met een sterke wil

Boekentip: Het hooggevoelige kind met een sterke wil

Dit is een goed boek als je een kind hebt wat zeer gevoelig is maar bij overprikkeling juist 'moeilijk' gedrag laat zien. Door dit gedrag denk je zelf (en niet in het minst ook vaak je omgeving) niet zo snel aan de enorme gevoeligheid die achter dit gedrag schuilt/ daar de oorzaak van is. Dit boek geeft veel herkenning en erkenning van dit gedrag en de gevoeligheid van het kind. Daarnaast geeft het inzicht in dit gedrag en handvatten hoe er anders mee om te gaan. Hierdoor kan een hoop frustratie, strijd en overprikkeling voorkomen worden.

Het boek geeft niet alleen tips hoe je anders met je kind kan omgaan, het geeft ook inzicht in welk gevoel en reactie dit gedrag bij jou als ouder oproept. Dit geeft erkenning voor jezelf als ouder. En doordat je je eigen reacties beter gaat begrijpen is het ook gemakkelijker om anders op je kind te reageren.


1

deel deze tip

Tip 69 - Samen een levenslijn maken

Soms vinden pubers het niet makkelijk om tegenover elkaar over minder fijne gebeurtenissen te praten.

 

Om actief bezig te zijn maak ik samen met hun een levenslijn met aan de ene kant positieve gebeurtenissen en aan de andere kant de minder mooie gebeurtenissen.

 

Ze mogen dan zowel aan de positieve als a de negatieve kant 3 of 4 gebeurtenissen uitkiezen waar ze dieper op in willen gaan.

 

Dat zorgt ervoor dat ze breder gaan kijken en dat ze het beter aankunnen om over de minder fijne ervaring te praten.1

deel deze tip

Tip 70 - Neutraal reageren op pubers

Als je met een puber praat over gevoelige dingen, probeer dan belangstellend te luisteren en zo neutraal mogelijk te reageren. Een puber vraagt zich in de meeste gevallen echt wel af, wat jij ervan gaat vinden, als hij/zij alles verteld heeft. Als je neutraal reageert, voelt dit veiliger. Dit nodigt uit tot meer vertellen, over dat wat lastig is.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 71 - Maak er geen verhoor van

Al heb je veel vragen aan je puber, probeer er geen verhoor van te maken.
In het algemeen krijg je daar vooral irritatie voor terug.
Bevestigend hmm-en en Hoe-vragen werken heel goed. Zoals: "Hmm, hoe was dat voor jou?"


1

deel deze tip

Tip 72 - Boekentip: De kunst van ouderliefde

Een boekentip. Als je dit boek leest, denk je waarschijnlijk: "dat weet ik allemaal wel!" maar toch is het het beste boek dat ik gelezen heb over opvoeden. Het gaat over de basis en het belang van een warme relatie tussen ouder en kind. Hoe kan je je kind echt laten weten dat je het liefhebt.

De kunst van ouderliefde van Dr. Ross Campbell


1

deel deze tip

Tip 73 - Geweldige kinderen van autisme

Kinderen met Autisme. Vaak zijn we gericht op wat niet goed gaat, ook bij kinderen met autisme. Maar weet je dat kinderen met autisme goed zijn in feiten en details waarnemen? Ze een goed geheugen hebben en ook vaak goede puzzelaars zijn? Ze vaak harde werkers zijn, iets graag voor je doen, ze dingen goed willen doen en dat het vaak doorzetters zijn? Ze nemen verantwoordelijkheid, denken logisch en zijn niet makkelijk te beïnvloeden.
Het is zo belangrijk om ook te benoemen wat wel goed gaat en wat de sterke kanten zijn van een kind (en volwassene).


1

deel deze tip

Tip 74 - Voor jongeren: Een positief zelfbeeld krijgen

Heel wat jongeren hebben een negatief zelfbeeld en daardoor weinig zelfvertrouwen. Om hun identiteit breder te maken dan hun eigen beeld maak ik samen met hem/haar een bloem. Het hart van de bloem zijn zijzelf. Elk blaadje maak je er stuk voor stuk aan en is gevuld met stukjes van hunzelf. BV tot welke leeftijdsgroep ze horen, dat ze op school zitten (en welke vaardigheden daar voor nodig zijn), dat ze vrienden hebben of gamen (en welke eigenschappen daarvoor nodig zijn), dat ze bij een club horen etc tec. Belangrijk is om vooral door te vragen zodat eigenschappen en vaardigheden zichtbaarder worden.


1

deel deze tip

Tip 75 - Je kind weerbaar maken

Een mooie oefening om je kind weerbaarder te maken als het gepest wordt.
Een krachtig middel voor kinderen met weinig zelfvertrouwen is oefenen. Als je kind weinig weerbaar is en moeite heeft om voor zichzelf op te komen, dan kan deze oefening goed helpen. Speel met je kind een situatie van school na. Het beste is om een situatie te kiezen die je kind zelf heeft meegemaakt, maar je kan ook samen een situatie verzinnen. Wat doe je bijvoorbeeld als een kind je gum afpakt? Of wat doe je als iemand een rotopmerking maakt? Kies een situatie waarin je kind voor zichzelf wil opkomen.

Doe samen een rollenspel. Laat je kind eerst de ‘pester’ spelen en jij speelt je kind. De eerste keer laat je over je heen lopen en kom je niet voor jezelf op in de rol van je kind.
Daarna speel je het rollenspel exact hetzelfde, maar nu kom je wel goed voor jezelf op. Geef je mening met een duidelijke stem en een zelfverzekerde houding en stel een oplossing voor. Hiermee geef je je kind een voorbeeld van hoe hij/zij de situatie kan aanpakken.
Daarna draaien jullie de rollen om. Nu mag je kind oefenen met voor zichzelf opkomen. Geef je kind complimenten en oefen het een paar keer zodat het steeds beter gaat.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 76 - Kwaliteiten leren kennen

Geef je kind meer zelfvertrouwen door zijn kwaliteiten te leren kennen.
Laat je kind een collage maken over zichzelf. Dit is een oefening voor iets oudere kinderen, vanaf ongeveer 9 jaar. Geef je kind een groot vel papier, een stapel tijdschriften en vraag je kind een collage te maken. In de collage laat je kind zien waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interesses, hobby’s, favoriete muziek, familie en persoonskwaliteiten. Je kind kan de collage ook digitaal maken.

Geef je kind de tijd om de collage te maken, want sommige kinderen kunnen hier weken over doen. Wanneer de collage af is, vraag dan aan je kind om te vertellen wat hij/zij heeft opgeplakt en met welke reden. Vraag tot slot aan wie je kind de collage graag wil laten zien.


1

deel deze tip

Tip 77 - Anoniem interview

Pubers vragen zich vaker af wat nou eigenlijk normaal is voor hun leeftijd en hebben heel wat vragen over die leeftijd. Het is dan leuk om een soort van interview met ze te maken. Onderverdeeld in thema's bv vrienden, seksualiteit, ouders etc, met vragen die best pittig mogen zijn. Het interview wordt anoniem afgenomen dus er hoeft geen schaamte te zijn bij de geïnterviewde.


1

deel deze tip

Tip 78 - Cursus "Ik ben benieuwd naar jou!"

Wil je dat je kind zich door jou gezien voelt, gehoord en begrepen voelt? Als dat zo is, dan is de cursus "Ik ben benieuwd naar jou!" wellicht iets voor jou.
Deze cursus verstrekt een goed band tussen jou en je kind. Dit vormt tevens de basis voor een gezonde en positieve ontwikkeling.
Persoonlijke doelen kunnen zijn: * het vergroten van het zelfvertrouwen van je kind * het voorkomen van conflicten * meer plezier hebben met elkaar * uiten van gevoelens op een 'helpende' manier * meer zelfvertrouwen ontwikkelen bij het opvoeden van je kind.
De cursus bestaat uit vier avonden of dagdelen. Je leert vier praktische stappen die je thuis direct toe kunt passen.


1

deel deze tip

Tip 79 - Blijf altijd in contact met je tiener

Vanaf een jaar of 12 accepteert je tiener het niet meer om iemand blindelings te gehoorzamen, ook jou als ouder niet. Wat er gebeurt is dat je kind zelf gaat nadenken over wat het beste of het eerlijkste is. Het hangt dus niet meer alleen af van gedragsregels, beloningen of jouw oordeel.
Iemand van 14 jaar of ouder redeneert vaak zo: iets is goed omdat het goed is voor de groep. Of groter: omdat het goed is voor de maatschappij. Een voorbeeld: we hebben met elkaar afgesproken dat je betaalt voor goederen van een ander, dus Stelen mag niet/nooit.
Die tiener van jou vindt jou echt wel de beste vader of moeder van de wereld. Alleen ontdekt hij/zij dat de wereld groter is dan dat hij altijd dacht. En hij heeft tijd nodig om zich in deze wereld staande te leren houden.
BLIJF ALTIJD IN CONTACT MET JE TIENER. Spreek met elkaar, discussier met elkaar. Doe dat meer en meer op basis van gelijkwaardigheid en geeft je tiener de ruimte om zijn eigen ideeën te verwoorden. Hoe gek je ze misschien ook vindt. Misschien zul je verrast worden, want tieners zijn bovengemiddeld creatief.


1

deel deze tip

Tip 80 - Leer je tiener vliegen

Leer je tiener vliegen. Leer ze uitvliegen maar blijf ze geïnteresseerd volgen. Wij moeten onze kinderen ruimte leren geven. Als ze klein zijn, bepaal je alles, maar later kom je in een rol als adviseur. Positieve interesse tonen in waar ze mee bezig zijn is essentieel. Focus op het positieve en bemoedig je kinderen ermee. Als ze tiener zijn, zit het nog allemaal niet in de juiste verhouding. Maar het zijn ook zulke leukerdjes!!


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 81 - 'Dat begrijp ik'

Als je kind iets zegt, zeggen we nogal snel 'nee, dat is niet waar' of 'je moet het zo bekijken', of 'ja, maar ...'.
Een kind of jongere in ontwikkeling is zoekende. Dus hij of zij zal inderdaad veel vragen stellen of opmerkingen geven, waar je bovenstaande antwoorden terecht op kan geven.

Toch is dit op dat moment niet wat het kind nodig heeft. Op dat moment is het belangrijk dat het kind het gevoel krijgt gehoord en gezien te worden. Door een 'nee' of een 'ja maar' gebeurt dit niet. Je kan dus beter even op je tanden bijten en zeggen 'Dat begrijp ik', of 'Oh leuk dat ja dat zo ziet. Leg het me eens uit.'

Succes ermee!

Sylvia

1

deel deze tip

Tip 82 - Verdiep je in de leefwereld van jouw tiener

Jouw tiener groeit op in een andere belevingswereld dan jij bent opgegroeid. Hoe ga jij het gesprek met jouw tiener aan? Met een open houding of houd jij je het liefst vast aan jouw eigen referentiekaders?\

Een open houding geeft verbinding, luister naar het verhaal van jouw tiener, hij of zij heeft een goed en boeiend verhaal te vertellen, over zijn/haar dagelijks leven als jij oprechte interesse hebt. Het is de moeite waard om naar te luisteren.

Als je dit met een open hart ontvangt en je verwondert over hem/haar dan vind er echte ontmoeting plaats.


1

deel deze tip

Tip 83 - Kinderen doen niet wat je zegt.....

Kinderen doen wat je doet.
Oftewel, wees consequent en geef het goede voorbeeld.


1

deel deze tip

Tip 84 - Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die speciaal voor kinderen is ontwikkeld. Waarom spel als therapie? Spel is voor kinderen dé manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te (leren) uiten en deze te verwerken. Spelen hoort bij het kind.
Spel is de taal van het kind en heeft een krachtige communicatieve waarde. Speltherapie biedt uitkomst aan een kind dat vastgelopen is.
In het spel kan het kind zijn opgedane ervaringen me de bijbehorende gevoelens uitspelen, verwerken en nieuwe ervaringen opdoen. Ook kan het experimenteren met nieuw gedrag. Speltherapie is geschikt voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar.


1

deel deze tip

Tip 85 - Beelden en Symbolen

Beelden en Symbolen zijn een even natuurlijk manier voor het uiten van gedachten en gevoelens als woorden. Lang voordat een mens woorden heeft, slaat hij zijn ervaringen op in betekenisvolle beelden. Via beelden of metaforen wordt men zich vaak beter bewust van allerlei gedachten en gevoelens die daarvoor halfbewust waren. De vaak onbewuste stemmingen en gevoelens worden bij Symbooldrama, gesymboliseerd. Bovendien is er sprake van een wisselwerking: Beelden leiden tot woorden die op hun beurt weer een andere betekenis kunnen geven. Beelden blijven ook langer in onze gedachten hangen en hebben een breder effect.
Symbooldrama is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 86 - Soms zit ik met m'n handen in het haar!

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn.
We krijgen spiegeltjes voorgehouden en krijgen soms met situaties te maken waar we als ouders misschien niet altijd goed op reageren of juist anders op zouden willen reageren.
Merk jij als ouder dat je hier tegen aan loopt en dat je graag ander gedrag zou willen laten zien van jezelf. Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakings gesprek.


Floor

1

deel deze tip

Tip 87 - Soms heb je jezelf even niet in de hand

Herken je het dat je je geduld verliest en je je gedraagt naar je kind zoals je niet zou willen? Maar je hebt jezelf even niet in de hand. Dit zijn de momenten dat het gedrag van jouw kind een oud gevoel in jou oproept. Je oerbrein neemt het even over, en jij bent niet in staat om nog creatief of pedagogisch te reageren. Het beste wat je op dat moment kan doen, is even een time out (voor jezelf) te nemen: weg te lopen uit de situatie en weer kalmeren. En daarna kun je gaan onderzoeken (bijv bij een therapeut) wat het is in het gedrag van jouw kind, dat je zo raakt. Het is een mooie richtingaanwijzer naar ongeuit verdriet of boosheid uit je kindertijd.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 88 - complimentenspel

t
Vaak hoor ik dat ouders het lastig vinden om de sfeer bij te draaien of daar invloed op te hebben, op de sfeer in huis. Mijn tip, doe het complimentenspel, dit kan door middel van woorden maar ook met kaartjes.
Je kunt er een complimenten boom van maken waar iedereen iets leuks of moois zegt over de ander, hang het kaartje bij je eigen foto.
Op deze manier kan je invloed hebben op de sfeer thuis, Het draagt bij, dat er minder irritaties zijn en hierdoor meer ruimte en rust ontstaat.
Daarnaast vergroot je het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind maar ook jezelf.

floor

1

deel deze tip

Tip 89 - Boekentip voor onbegrepen lichamelijke klachten en stress

De Ik fabriek van Carla Wensen geeft heel veel bruikbare tips om kinderen tussen 8-12 jaar uit te leggen hoe bepaalde stressklachten lichamelijke gevolgen hebben (bijv buikpijn). Zij legt uit hoe je Ik -kracht kan toenemen. Het zijn heel leuke oefeningen; bijv als een kind zich niet veilig voelt in zijn lijf(welke massage dan helpt) of als het kind niet zoveel durft. Zij legt veel uit over gevoelens en wat ze kunnen betekenen voor het kind. Hele leuke praktische tips


1

deel deze tip

Tip 90 - Mijn kind heeft het lastig bij zijn vader en diens gezin

Moeder en zoon (17 jaar) hadden het gezellig. Echter bij zijn vader had haar zoon het lastiger. Het bonusgezin wilde dat hij volwaardig onderdeel werd van dat gezin, probeerden dit af te dwingen. Ook als hij bij zijn moeder was werd er verwacht dat hij alsmaar reageerde op alles wat er in de familie-app aan vaders kant gebeurde. Dat vond hij lastig. Hij voelde zoveel druk, dat hij ook niet op z’n gemak was in het bonusgezin bij vader, wist zich vaak geen houding te geven. Dan voelde hij de blikken van de overige gezinsleden.

Maatregel vader
Bij wijze van opvoedingsmaatregel had vader de scooter van zijn zoon tijdelijk verruild voor een fiets (voor school). Binnen een bepaalde tijd moest hij voldoen aan “een onderdeel worden van het stiefgezin” dan zou hij de scooter terugkrijgen. De arme jongen voelde zich nog meer gedwongen en voelde nog meer druk. Dat is geen manier om een onderdeel van het gezin te kunnen zijn. Je moet je eerst thuis voelen, toch?

Zoon werd ook stil bij moeder
Het viel zijn moeder op dat hij erg stil was de laatste tijd. Ze begreep het wel, zijn scooter was ingenomen door vader om hem te dwingen meer contact te maken met het stiefgezin. Moeder wilde zich niet bemoeien met de zaak, maar ze zag haar zoon lijden. Ze voelde zich schuldig omdat ze hem in de steek liet.

Deze vader stak energie in zijn zoon
Sommige vaders geven hun zoon op in dit soort situaties. Dat deed deze vader niet, dat is op zichzelf positief. Maar de uitwerking was niet best. Moeder en zoon zagen alleen het negatieve effect (straf). Het was naast een straf echter ook bedoeld als een manier om dee zoon te betrekken bij het samengesteld gezin. Vader wilde een goed contact met zijn zoon en tussen het samengesteld gezin en zijn zoon. En daar kun je niet op tegen zijn! Zoiets laat zich echter niet dwingen.

Straffen werkt zelden goed
Jonge kinderen kun je vaak nog wel disciplineren met straf, maar meestal is het beter om te belonen. Vaak kan men echter niks beters bedenken dan straf. Bij een jongen van 17 jaar loop je het risico dat je hem kwijtraakt. Er zijn ook jongere kinderen die niet meer naar hun vader willen in dergelijke situaties.

Hoe zoiets aankaarten
Moeder wilde het aankaarten bij vader, maar wist niet hoe. Door de wens van vader positief te etiketteren (wens om goed contact te hebben) zorg je ervoor dat hij zich minder bekritiseerd voelt en heb je een kans om verandering te bewerkstelligen. Samen met moeder heb ik enkele korte rollenspelletjes gedaan waardoor zij het gesprek met vader durfde aan te gaan.1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 91 - Alles wat je nodig hebt is in je

Uit: "Opvoeden met Lao Tse"

Als je de zin van jouw leven
aan je kinderen probeert te ontlenen,
zal je leven zinloos zijn.
Als je jouw succces
aan het succes van je kinderen afmeet,
zul je altijd mislukken.

Je kinderen zijn niet op de wereld gekomen
om jouw leven compleet te maken.
Ze zijn geboren om zelf compleet te worden.
Als je je blik naar binnen richt en ontdekt
dat alles wat je nodig heb in je is,
zul je vrijheid vinden.

Zolang je van mening bent
dat er iets aan je leven ontbreekt,
bestaat het gevaar
dat je je kinderen gebruikt
om die leegte te vullen.
Dat is een last
die je kinderen onmogelijk kunnen dragen.

Zoek je misschien bij hen iets
wat je beter bij jezelf kunt zoeken?

Jolanda

1

deel deze tip

Tip 92 - De teugels aantrekken

“Niet alleen van zijn onrust moet men af en toe de teugels strak aantrekken, zodat ze niet gaat steigeren en als een op hol geslagen paard* een verwoestende tocht door het hele wezen begint, ook zijn treurigheid moet men indammen, anders stijgt ze met ieder ogenblik als een wassend water en overstroomt tenslotte de zo moeizaam bebouwde velden (van de ziel). Men moet er naar streven, niet langer elke stemming (lees elke emotie) volledig in zich te laten uitleven. Men behoeft zijn onrust en treurigheid niet te verstoppen, men moet ze dragen en verdragen………”

Uit: "De nagelaten geschriften" van Etty Hillesum 1941-1943


Jolanda

1

deel deze tip

Tip 93 - Kinderhypnose

Kinderhypnose

Wist u dat kinderen tot een jaar of 7 in een permanente staat van hypnose verkeren? Hierdoor nemen ze feitelijk alle suggesties voor waar aan. Ook nemen ze vaak onbewust de problemen van ouders over, zoals angsten, allergieën, etc.

Gelukkig kunnen verkeerde suggesties of problemen ook weer makkelijk gedeprogrammeerd worden m.b.v. hypnose. Kinderhypnose, ook wel medische hypnose genoemd, wordt dagelijks toegepast in meer dan 70 ziekenhuizen in Nederland. Vooral bij kinderen met onverklaarbare buikpijnklachten. Er is een prachtige documentaire over gemaakt door de NPO genaamd "Hypnose op recept" deze kan je gemakkelijk online vinden.

Kinderhypnose is een snelle methode om veel problemen snel en effectief op te lossen. Variërend van angsten/fobieën, buikpijnklachten, allergieën, etc.

Heeft u kind ook klachten en kunt u geen oplossing vinden? Neem dan contact met mij.


1

deel deze tip

Tip 94 - Het gedrag van je kind als spiegel zien

In het contact met je kinderen, een van de intiemste relaties die je hebt, kan er oud zeer worden getriggerd bij jou als ouder. De hechtingsrelatie die jij met jou ouder hebt opgebouwd, zet je nu voort met je eigen kinderen. Soms is dit pijnlijk, loopt het contact daarom stroef of laat je kind gedrag zien, wat voor jou moeilijk is om mee om te gaan. Het kan helpen bij jezelf te gaan kijken wat er nog geheeld moet worden, wat nog om aandacht vraagt. Wat wij opruimen, hoeven onze kinderen niet meer te dragen. Wat wij bewust maken bij onszelf, heeft geen onbewuste invloed meer op onze relatie met onze kinderen.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 95 - Waar maak je wel/geen punt van ?

De kinderen klagen soms steen en been: mijn stiefvader is zo streng. Of: mijn stiefmoeder kan zo zeuren. Stief- of bonusouders zijn vaak strenger voor hun bonuskinderen dan voor de eigen kinderen. Soms ook zijn ze strenger voor hun eigen kinderen (vinden ze zelf) dan voor hun bonuskinderen, om toch vooral de boel in evenwicht te houden…..

Goede bedoelingen
Eigenlijk bijna altijd doet men enorm z’n best, heeft men goede bedoelingen met dat strenge gedrag. Maar soms zijn de verwachtingen echt te hoog, wat nóg vaker voorkomt bij mensen die geen eigen kinderen hebben. Ik heb hier een greep uit de hoge, soms niet realistische eisen van stiefouders die ik allemaal ben tegen gekomen in de jaren als stiefgezincoach. De stiefkinderen moeten

- rechtop zitten met eten
- (de jongetjes) ineens zittend gaan plassen
- hun tanden minstens 3 minuten poetsen
- met mes en vork eten en mag alleen vork links en mes rechts
- handen wassen voor het eten (ook als er geen corona heerst)

Als men het gewend is is er allemaal niks mis mee
Eten met mes en vork, handen wassen en verzorging van je gebit en als je je kinderen en bonuskinderen dit wil leren zitten daar meestal alleen goede bedoelingen bij. Met de keuze om zittend te lassen plassen en rechtop zitten met eten is ook prima, maar daar zal al snel gevonden worden dat stiefouder zich met dingen bemoeit. Het gaat vooral om de ouders die dit soort keuzes maken. Als jij dat aan jouw kinderen wilt leren is daar niks op tegen. Integendeel, daar zitten heel grote voordelen aan.

Muggenzifterij
Als jouw ouders je geleerd hebben dat je als jongetje staande kunt plassen en nu (omdat de anderen natte billen krijgen) ineens zittend moet plassen…… Dan is toch vreemd. Het is verwarrend voor zo’n kind. Men zal het ervaren als muggenzifterij. Maar als de eigen ouders hier nooit een probleem van maakten, kun je als stiefouder hierop beter niet corrigeren. Tenslotte gaan de eigen ouders hierover. Tanden poetsen en handen wassen zijn natuurlijk belangrijk, maar voor sommigen toch nog belangrijker dan voor anderen. Daarom moet dit via de eigen ouder lopen.

Choose your battles
De corrigerende stiefouder die een punt maakt van het handen wassen, terwijl de eigen ouder hier niet veel belang aan geeft, komt in grote problemen. Het gaat om hygiëne, maar het kind ervaart het als “vitten” (en misschien de ouder ook). Via de natuurlijke ouder regelen en lukt dat niet: “choose your battles”.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 96 - Jouw kind helpen bij moeilijke gevoelens

Als ouder zie je waarschijnlijk het liefste en blij gezicht bij jouw kind. Soms echter worstelt jouw kind met minder fijne emoties zoals boosheid, angst of verdriet. Als ouder kan je de neiging hebben om jouw kind snel weg te willen krijgen bij dat nare gevoel, door bijvoorbeeld het kind erop te wijzen dat het probleem eigenlijk best mee valt of de focus te verleggen naar iets wat wel goed gaat. Vaak heeft dit als effect dat het kind zich niet begrepen voelt. En voelt het zich nog slechter.
Wat beter helpt is juist het lastige gevoel even te benoemen. Dan voelt het kind zich gehoord en het geeft al wat rust dat het gevoel een naam heeft gekregen.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 97 - Verschillende visies op tranen

Aanstellerij was het volgens de vriendin van vader. Als zijn dochter van 13 jaar haar zin niet kreeg, als ze een tegenvaller had, als ze ruzie met een vriendin had… altijd weer die tranen. Vader trapte erin, vond stiefmoeder. Haar vader zag dat anders.

Afstand of juist iemand goed kennen?
Een buitenstaander ziet vanwege de afstand vaak meer dan de betreffende ouder. Zij zag precies hoe dochter haar vader bespeelde om haar zin te krijgen.
Hoewel vader zijn vriendin een zachtaardig persoon vond, zag hij jaloezie bij haar, zeker als het om zijn dochter ging. Zij was erg kritisch over alles wat zijn dochter deed. Niets kon zij goed doen. Was ze aardig voor haar vader, dan reageerde vriendin jaloers dat het pure manipulatie was, was dochter in tranen dan waren het neptranen volgens zijn vriendin. , Hij kende zijn dochter echt heel anders. Zij was altijd al buitengewoon gevoelig, had veel last gehad van de scheiding. Maar soms verschool ze zich achter een pubermasker.

Ik heb gelijk!
Volgens de vriendin van vader waren er zelden echte tranen zichtbaar. Vader zag juist puur verdriet bij zijn dochter en vond zijn vriendin jaloers omdat hij daar ook gevoelig op reageerde naar zijn dochter. Vader en zijn vriendin kwamen bij mij om te horen wie er gelijk had. Natuurlijk kan ik geen uitspraak doen wie er gelijk heeft: ik ben geen rechter. Men bleef maar aan het touwtrekken om het gelijk, maar daar kwam de oplossing niet dichterbij. En wie zal het zeggen wie er gelijk had. De ene keer waarschijnlijk vader, de andere keer misschien ook wel diens vriendin.

Mijn visie
Ik had een andere visie. Kinderen zijn geen heilige boontjes en kunnen wel degelijk manipuleren. En het is wel handig als je daar als ouder niet steeds intrapt. Anderzijds zijn kinderen soms verdrietig en voelen ouders dat heel goed aan, ook al kunnen ze er niet precies de vinger op leggen. Maar in dit geval was ik de buitenstaander als het ging om het gelijk van vader en dat van de vriendin: allebei bewijzen leveren maakte dat ze ruzie kregen, terwijl men het eigenlijk wilde oplossen.

De oplossing
Niet ieder aan een kant van het touw trekken maar samen overleggen wat het in dit ene geval zou kunnen zijn, zodat je daar een gezamenlijk beleid op kunt voeren. Het is plezieriger EN effectiever. Desnoods een verkeerde aanname doen op grond waarvan je een maatregel neemt is beter, dan blijven ruziën over het grote gelijk. Vaak is niet de júiste oplossing de beste maatregel, maar de oplossing die rust geeft binnen het gezin. Soms zie je achteraf pas hoe het probleem in elkaar stak.


1

deel deze tip

Tip 98 - Vreemd gedrag bij (stief-)kinderen

Een meisje van 12 dat haar gebruikte maandverband in een lade verstopt i.p.v. weg te gooien, een kind van 8 wat plotseling de spullen van een ander kind vernielt. Kinderen kunnen nog geen woorden geven aan hun gedrag. Op “waarom doe je dat?” krijg je geen antwoord. Ze weten zelf niet waarom ze dit doen. Het heeft geen zin om dan maar te blijven vragen wat er aan de hand is. Als een kind van 6 jaar plotseling weer in bed gaat plassen, kan het ook niet zeggen waarom. We weten dan wél dat er iets aan de hand is.

Grote veranderingen
In ieder gezin zijn er soms problemen, ook met het gedrag van kinderen. Zeker bij grote veranderingen. In een samengesteld gezin komt dat nog veel vaker voor. De veranderingen voor een kind zijn vaak immens groot. Kinderen ervaren het vaak dat papa of mama is “ingeruild” voor een ander. Dat is bedreigend (welke directe gevolgen heeft dat voor mij?)

Loyaliteitsproblemen
Het geeft ook vaak loyaliteitsproblemen (mag ik nu niet meer van mijn vader/moeder houden?) En wat gebeurt er als ik deze vriendin van papa/vriend van moeder wel aardig vind? Dat kan toch niet? Ik moet toch mijn eigen ouders op de eerste plaats zetten?

Communicatie
Daarom is het zo belangrijk om goed te communiceren. Niet alleen over wat er gaat gebeuren, wat het kind daarvan vindt maar ook over dingen die kinderen niet kunnen benoemen: Hoe gaan de verhoudingen liggen? Wie heeft er waarover wat te zeggen? En wat als het niet goed gaat? En moet ik als kind persé die nieuwe partner aardig vinden? Hoe moet ik hem/haar noemen? Als ik hem/haar lief vind… is dat niet zielig voor papa/mama?

Sommige veranderingen zijn eventjes leuk
In het begin kan een verandering nog wel leuk en spannend zijn. (vooruitzicht van een nieuwe eigen kamer). Er verandert veel, kinderen lijken het wel te accepteren en vinden het misschien zelfs wel gezellig allemaal. Maar de dagelijkse werkelijkheid is anders. Als de nieuwe partner (of de stiefbroers en -zussen) hinderlijke gewoontes hebben dan bekoelen de verhoudingen snel.

“Waarom” heeft geen zin
Als kinderen vreemde dingen doen heeft het weinig zin te vragen waarom ze dat doen. Je kunt je wel afvragen: wat zit het kind dwars? Waar heeft het last van? Hoe kunnen we daarover praten? Hoe kunnen we die last wegnemen?


1

deel deze tip

Tip 99 - ADD


Volwassenen. pubers en kinderen die te maken hebben met de gevolgn van ADD hebben geleden onder een hoop pijn. De emotionele beleving ervan wordt overspoeld met o.a. schaamte en vernedering.
Je kan vergeten zijn wat je goede kanten zijn.Je kunt opgesloten zitten in een soort hardnekkig vasthoudend patroon,waarbij alle theorie, behoorlijk veel veerkrachten inventiviteit ervoor moeten zorgen dat je je hoofd boven water houdt.
Echter daarnaast heb je een fantastisch voorstellingsvermogen, je kunt denken in het groot en grote dromen dromen. Een toevallige ontmoeting kunje doen uitlopen op een geweldige avond uit.
1. Voel je niet meer schuldig over het feit dat je bezigheden zoekt met een grote mate van stimulatie. Begrijp dat je juist wordt aangetrokken tot sterk stimulerende situaties. Probeer ze alleen verstandig uit te zoeken en lig niet meer wakker over de "verkeerde" keuzen.
2. Luister naar de feedback van betrouwbare anderen.
3. Overweeg om bij een supportgroep te gaan, of er zelf eentje op te richten.
4. Voel je niet gebonden door conventionele carrière of conventionele manieren van omgaan met alles. Geef jezelf toestemming om jezelf te zijn. Stop met jezelf wijs te maken, dat je moet zijn zoals je altijd dacht dat je zou moeten zijn, dus bijvoorbeeld het georganiseerde staflid.
5. Laat jezelf zijn zoals je bent.


1

deel deze tip

Tip 100 - Eten in een samengesteld gezin

Alle kinderen houden van pannenkoeken. Daarom dacht de vriendin van vader: succes verzekerd. Maar helaas, de kinderen hoefden ze niet. Een klein hapje scheurden ze ervan af, en de rest lieten ze liggen. Ook al mochten ze kiezen wat ze op de pannenkoek wilden….. Was er iets mis met een van de ingrediënten?

Eten in een samengesteld gezin
Iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes. In de ene gezinscultuur wordt er altijd op dezelfde tijd gegeten, of altijd met vork en mes. Niemand mag opstaan voor iedereen klaar is met eten. De ingeslepen gewoontes beïnvloeden de gezelligheid behoorlijk. Bv als jij bent opgevoed maar de kinderen van je partner smakken en likken zelfs hun bord af. En wat denk je van tieners die winden en boeren laten tijdens het eten?

Stilte
Bij sommige gezinnen is er altijd zo’n gespannen sfeer, en eet men in stilte. Soms probeert men de spanning te doorbreken (men vraagt iets aan elkaars kinderen) maar vaak lukt dat niet. Een kort antwoord en de stilte is weer terug.

Complexe situatie
Voor kleine kinderen is een scheiding van ouders al zeer ingewikkeld. Als er daarna een nieuwe partij in het geding komt, snappen ze helemaal niet wat er gebeurt. Maar zij voelen veel. Waren papa en mama eerst samen, nadat papa wegging en alleen woonde heeft hij nu een ander….. Wat moet die vreemde mevrouw hier? Is zij een vervanger van mama?

Loyaliteit
Kinderen kunnen moeilijk hun loyaliteit tonen aan hun ouders. Als ze de pannenkoeken van deze mevrouw lekker vinden, zijn ze dan niet dis-loyaal aan mama? Wijzen ze hun mama dan af? Het is soms niet alleen loyaliteit, maar soms ook de hoop dat papa en mama weer terug bij elkaar komen. Want voor kinderen is een scheiding altijd verdrietig. Kortom: in die kleine koppies speelt zich heel wat af.

Gevolgen loyaliteit
Als kinderen last hebben van hun loyaliteit aan hun andere ouder, dan zijn zij geneigd “te gaan zorgen voor” papa of mama. Uit medelijden met papa (of mama) offeren ze zichzelf op. Logisch dat dit niet goed is voor hun ontwikkeling.
Een kind moet in de eerste plaats kind kunnen zijn: onbekommerd en onbezorgd. Bij echtscheidingen is dat vaak niet het geval.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 101 - Teken je gesprek

'Teken je gesprek' is een effectieve methode om meer inzicht te krijgen in je eigen gedrag en de invloed die het heeft op een anders. Zeer geschikt voor kinderen en ouders.


1

deel deze tip

Tip 102 - Boekentip

Ross Campbell is een van mijn favoriete schrijvers
Het boek: Omgaan met tieners (een kunst apart) is een aanrader.


1

deel deze tip

Tip 103 - Ik hoef geen opvoeder, geen moeder te zijn….

Als je een relatie aangaat met iemand die kinderen heeft wordt je geen moeder (of vader). Je wordt niet automatisch de opvoeder, maar je bent erbij betrokken. Omdat je er nooit vanuit kunt gaan dat je hetzelfde leven zult leiden alsof er geen kinderen zijn, kun je daar veel last van hebben. Zeker als jouw partner (en de omgeving) je hierin niet begrijpt.

Kinderen
Mensen die hierin verzeild raken beseffen vaak niet hoe lastig het is om met iemand te wonen die al kinderen heeft. Voor alleenstaande mannen geldt dat eveneens, maar van vrouwen wordt automatisch vaak meer verwacht, ook door de buitenwereld. En bovendien zijn vrouwen vaak meer thuis. En zonder iemand tekort te willen doen (of te discrimineren op gender): veel mannen hebben minder last van “gedoe” met kinderen.

Gevoelens en gedachten
De meeste vrouwen zijn gevoeliger voor hun eigen gevoelens en gedachten: ik hou niet zoveel van zijn kinderen als die van mij (foei, dat is slecht!). Ik vind zijn kinderen niet leuk, dat mág toch niet?! Veel mannen hebben minder last van dat soort gedachte, hoewel ook dat voor komt.

Eerlijk over gevoelens zijn
Het valt niet mee om hier eerlijk over te zijn, wel tegenover jezelf misschien, maar niet tegenover je partner. Toch moet je daar eerlijk over kunnen praten. Soms moet je er zelf voor zorgen dat je je minder stoort (bv. een eigen ruimte creëren) , soms kan je partner je helpen, soms zullen zélfs de kinderen wat moeten inbinden (bv. hun rotzooi opruimen).

De relatie met de kinderen
Sommige mensen denken te kunnen volstaan met een relatie met de partner zónder een relatie aan te gaan met de kinderen. Dat is echter onmogelijk. Je dient je altijd te verhouden tot degenen die in hetzelfde huis wonen, die deelnemen aan het huishouden. De kinderen wonen daar ook, net als jij. Als je in één huis woont, zul je met elkaar moeten omgaan, liefst een beetje aardig.

Een investering voor de toekomst
Wanneer kinderen zich slecht gedragen zich is het logisch dat wordt ingegrepen. Maar verwacht nooit van een kind dat dit in jou investeert. Als volwassene ben jij degene die aan zet is: JIJ móet investeren in de kinderen van je partner. Het kan dus nooit zo zijn dat je ieder een eigen leven hebt: de partner met zijn kind en jij met alleen de partner. Dat vraagt in het begin om investeren, later wordt je daarvoor hopelijk beloond. Lukt dat niet , dan is de relatie gedoemd te mislukken.


1

deel deze tip

Tip 104 - De stiefouder kan het beter dan ik...

Sommige ouders vinden het lastig om kinderen op te voeden, bv. de vader die vaak afwezig was tijdens het huwelijk, vindt het soms (bijna) vanzelfsprekend dat zijn nieuwe vriendin de opvoeding regelt. Soms heeft de stiefouder meer vat op de kinderen. Bv. als je een moeder bent die nogal snel heftig reageert, terwijl stiefvader langer rustig kan blijven. Deze moeder kan soms (in haar geneigdheid tot boze reacties) óver-reageren, terwijl de stiefvader de kinderen rustig uitlegt waarom het ene móet en het andere juist niet mág.
Ook andersom kan dat zo zijn. Bv. de nieuwe vriendin van vader, die zoveel beter is in het knutselen met de kleintjes, dan de eigen vader. Dit zijn stereotypen, het kan andersom ook waar zijn, maar voor de herkenbaarheid schrijf ik liever in stereotypen.

Als een nieuwe partner dat soort kwaliteiten heeft, dat maakt het ouderschap voor de andere ouder vaak iets eenvoudiger. Een stiefouder die goed aan kan sluiten bij wat jouw kind nodig heeft is bijzonder prettig, en geeft jou zo af en toe wat ademruimte.
Wanneer echter deze nieuwe partner de opvoeding blijkt over te nemen pikken de kinderen dat meestal niet, en uiteindelijk accepteer ook jij als ouder dat uiteindelijk niet.
In het begin reageren de kinderen vaak nog welwillend op de nieuwe partner, zeker als ze zien dat hun eigen ouder overbelast is. Zij zijn blij dat mama of papa gesteund wordt. Maar als ze zien dat hun ouder herstelt dan gaan zich afzetten tegen de stiefouder en willen dat hun ouder de leiding weer op zich neemt.
De oorspronkelijke kracht van de stiefouder (aansluiten bij behoeften van de kinderen) wordt gezien als bemoeizucht. De kinderen verdragen de regels van de stiefouder steeds minder vertonen steeds vaker oppositioneel gedrag. Ook behandelen ze vaak hun eigen ouder steeds minder met respect. Deze ouder wordt (hoe goed bedoeld ook) eigenlijk min of meer buitenspel gezet door de stiefouder. Kinderen spelen daar op in.

En tijden veranderen: tegenwoordig noemen kinderen hun moeder soms “k*wijf” zonder te beseffen wat ze daadwerkelijk zeggen. Of je dat wel of niet accepteert is één, maar in elk geval dienen ze jouw autoriteit als ouder te respecteren. Jij bent de autoriteit en de stiefouder mag daarin ondersteunen. De stiefouder mag niet zo maar de opvoeding ter hand nemen.


1

deel deze tip

Tip 105 - Ouder en Kind

Wees de ouder die je zelf nodig had toen je jong was

Anoniem

1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 106 - Communicatiemissers en andere fouten

Stiefouders uit vroegere tijden, communicatiemissers en andere fouten

Door iedere ouder worden soms fouten gemaakt. Maar in een samengesteld gezin vaker en is het ook lastiger om een fout te herstellen. Dit komt o.a. ook door het gebrek aan loyaliteit tussen kind en stiefouder. Regelmatig hoor ik dat volwassen kinderen dat het lastig gevonden hebben, om op te groeien met een bonus-/stiefouder. Kinderen zijn niet persé dankbaar aan de eigen ouders, en nog minder aan de stiefouder.

Vroeger werd er gehandeld, en veel minder overlegd. Sowieso was er altijd al minder overleg, maar zeker met kinderen was er nauwelijks overleg. Ouders namen besluiten zonder hun kinderen erin te betrekken. Er kwam gewoon “een nieuwe papa of mama” als de eigen papa of mama was overleden. Men dacht niet over na wat dit voor de kinderen betekende. Er wordt tegenwoordig meer gescheiden, dus er is vaker een stiefpapa of stiefmama in huis

Vrouwen hadden een man nodig om het gezin te voorzien van inkomen en mannen hadden een vrouw nodig voor het bestieren van het huishouden. Dat is nu ouderwets, maar toen was het volkomen normaal. Er werd niet nagedacht over de positie van een overleden ouder, en hoe dat voor het kind was. Ik heb wel eens (kort door de bocht) horen zeggen: “wie ze eten geeft, die hééft ze gewoon”.

Soms werden (ook nu nog wel eens) gezegd hun kamer af te staan aan een kind van de nieuwe partner. Zij vinden dat hen wat “afgepakt” is. Of kinderen die de familie van hun overleden vader of moeder niet meer zien, kinderen die zich “geamputeerd” voelen.

Zeker vroeger waren er nauwelijks scheidingen en was het gewoon dat kinderen in een “normaal” kerngezin woonden. Met een papa en een mama. Voor een kind was het niet eenvoudig om steeds uit te moeten leggen tegen de buitenwereld dat die vrouw die op school op hen wachtte, niet de moeder was, of dat de man die thuis de band plakte, niet je vader was. Ook nu vragen kinderen nog wel eens “mag ik mama/papa tegen jou zeggen?” Gewoon om van het gedonder af te zijn om steeds te moeten uitleggen hoe het zit.

Tegenwoordig is men gelukkig meer van de afspraken: er is overleg over de manier van aanspreken van elkaar. Ook dat helpt niet altijd voldoende. Ik hoor wel eens dat een kind zegt dat het de vriendin van papa “bonusmoeder” moet noemen, terwijl hij haar niet mag. Voor hem zou “stiefmoeder” passender zijn. En soms wordt er gesproken van stiefopvoeder.


1

deel deze tip

Tip 107 - Horrorvakantie in beginnend samengesteld gezin

Van een vakantie wordt veel verwacht. Soms móet het wel tegenvallen…
Snel nog wat vervelende klussen op je werk af maken, koffers pakken, een laatste inspectie van het huis en gaan….. Als je voor het eerst met je samengestelde gezin op vakantie gaat valt het heel vaak zwaar tegen.

Elke 40 minuten vragen kinderen “zijn we er nou nóg niet..??” En als je op de plaats van bestemming bent, mooi weer hebt, de tent staat of je bent ingecheckt op je vakantieadres, dan nog is dat geen garantie voor een fijne tijd. Je kent elkaar nog niet goed, je moet nog leren omgaan met dat dreinende kind van je partner, het gaat niet vanzelf.

Een samengesteld gezin ging met alle kinderen op vakantie. Het dochtertje van meneer had af en toe vreselijke buien en hij wist dat zijn vriendin (en haar kinderen) daar stapeldol van werden. Opeens, toen hij zo’n bui aan zag komen, was hij zonder iets te zeggen opgestaan, had hij zijn spullen op het strand opgepakt en was 100 meter verder gaan liggen. Om iedereen te beschermen voor de aanstaande bui.

Zijn vriendin dacht dat hij boos was en vond het erg kinderachtig gedrag, want had niks gemerkt van de aanstaande bui. Zij had niet in de gaten waarom hij zo plotsklaps wegging. Zijn bedoeling was goed (bescherming van iedereen), maar zij voelde zich afgewezen. Nou is zo maar weglopen bij je vriendin ook wel onhandig en extreem, maar de bedoeling was goed, ook al had hij beter met zijn vriendin hierover kunnen praten.

Zó veel dingen lopen vaak anders dan je gedacht had. Bv. de kinderloze vriendin die steeds weer geconfronteerd werd met de aanwezigheid van de 2 kleintjes van haar partner, die telkens om aandacht vroegen, steeds voorrang kregen. Na de vakantie moest ze zich bezinnen of ze wel door wilde met deze relatie, want ze had voortdurend het gevoel op de 3e plaats te komen.

Tips
Overweeg om ieder met de eigen kinderen op vakantie te gaan en dan met z’n tweeën een lang weekend samen.
Zorg dat je in elk geval momenten inplant, om ieder wat met de eigen kinderen te doen als je toch gaat. Je kunt je ook tevoren voorbereiden met een advies op maat. Maak een afspraak.


1

deel deze tip

Tip 108 - How2talk2kids broers en zussen zonder rivaliteit

"How2talk2kids broers en zussen zonder rivaliteit" , Adele Faber

Dit boek staat vol met concrete en direct toepasbare vaardigheden om kinderen te coachen bij hun onderlinge communicatie en eventuele conflicten.
Het leert je het volgende :
-Beter omgaan met heftige gevoelens tussen kinderen.
-Kinderen begeleiden bij het oplossen van conflicten.
-De individuele behoeften van ieder kind te respecteren.
-Kinderen te waarderen om hun unieke eigenschappen.


1

deel deze tip

Tip 109 - Effectief communiceren met kinderen

How2talk2kids, een duidelijk en verhelderend boekje

Makkelijk te lezen, met een fijne inhoud. Over hoe het soms ook anders kan. Niet weer die strijd, of dat je baalt van jezelf als ouder, omdat het zo ongezellig wordt thuis.
Het boekje is prima te lezen tussen al het drukke opvoeden door. Voor ouders van kinderen tussen de 2 en de 20 jaar.


1

deel deze tip

Tip 110 - Mijn huilvakantie

Ik ontving tijdens de vakantie een mail van een vrouw die met haar samengesteld gezin op vakantie was.

Een deel uit deze mail (overgenomen met toestemming):
“…Ik schrijf nu nog vanuit mijn vakantieadres: ik had gehoord dat het lastig was, en daarom hadden we tevoren enkele afspraken gemaakt met de kinderen en met elkaar.(….) De kinderen vliegen elkaar steeds in de haren. Om de haverklap is er ruzie, ook al nemen we voor om rustig te blijven. Ik kies voor mijn kind, hij voor het zijne en voor we het weten hebben ook wij stevige bonje(…). Hoe kan ik daaruit blijven? Kunt u ons enkele tips geven? (…)
Ik had me deze vakantie zó anders voorgesteld. Een vakantie zou toch ontspannen moeten zijn… Ik heb nog nooit zoveel gehuild tijdens mijn vakantie. Dit wil ik nooit meer, het liefst wil ik nu meteen naar huis. Wat adviseert u? Koffers pakken en naar huis gaan? (….) En tegelijk houden we ontzettend veel van elkaar, ik wil hem niet kwijt”.

Uiteraard kan ik hier weinig aan doen. Wel is het een goed idee om er later eens goed voor te gaan zitten: wat ging er mis? Spelen deze dingen ook in het dagelijks leven? Zijn jullie al eerder samen met de kids op vakantie geweest? En wat doen jullie normaliter bij conflicten rondom de kinderen? Hoe ga je daarmee om?
Ik zeg wel eens: Kijk waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Vermenigvuldig dit met 10 of met 20 dan weet je ongeveer hoe het is.

Zelfs als de vorige vakantie één doffe ellende was, kun je soms na een goede voorbereiding toch met z’n allen op vakantie. Onvoldoende voorbereiding is vaak bijna een garantie op ellende. Maar soms adviseer ik om ieder met je eigen kind iets te gaan doen, en een lang weekend voor jullie samen te plannen, zodat je allemaal, ieder op de eigen manier, een eigen korte vakantie hebt. Minder lang maar meer kwaliteit.

Was jullie vakantie ook zo’n drama? Dan kan het verstandig zijn om er inderdaad eens goed de tijd voor te nemen, en met mijn hulp alle mogelijkheden op een rijtje te zetten. Om een herhaling te voorkomen.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 111 - Mijn kinderen zomaar wegsturen.... dat kan ècht niet!

De stiefouder denkt (of zegt) soms: "dit weekend was toch voor ONS..." Stiefouders die zelf geen kinderen hebben soms de behoefte hebben om het kind van hun partner een beetje “weg te kijken”. Vooral bij een grote belasting door bv. stiefkinderen of door andere omstandigheden. Hij of zij kan niet begrijpen dat de ouder zijn kind bij zich wil hebben, de stiefouder wil een lekker weekend saampjes.

Dit hoeft geen egoïsme te zijn (helaas soms ook wél). Bv. de jonge vrouw, die zelf (nog) geen kinderen heeft en nog nietwas voorbereid op een leven met kinderen. Of de stiefvader, die lekker af en toe wil gaan stappen…leuke dingen doen: hotelletje pakken, dagje naar zee....


Echter wanneer je kinderen hebt is die verantwoordelijkheid er altijd! Ook al is je kind ver weg, ook als er geen contact mogelijk is, zelfs als het is overleden, je blijft de mama/papa van. En als je een kind hebt wordt je leven nooit meer als voorheen. Mensen die geen kinderen hebben, zéggen dat vaak te begrijpen, maar om dit echt van binnen te voelen is lastig.


Ouders verheugen zich op de komst van hun kinderen, ook als het eigenlijk niet uitkomt. Je wordt blij van de kids, ook als het betekent dat je er andere dingen voor moet opofferen. Maar dat offer is veel groter voor de nieuwe partner, want die had zich juist verheugd op dat weekendje samen.


Het romantisch idee van het eigen gezinnetje kan het ook allemaal wat op scherp stellen. Jonge moeders die onlangs met deze partner kinderen heeft gekregen, willen vaak iets doen met “hun eigen gezinnetje” (dus zonder de kinderen van de partner). De partner vindt dat zijn kinderen er óók bij horen. Het conflict is geboren. Bovendien, als de kinderen van de partner horen hoe gezellig het was toen zij er niet bij waren, kan dat ook weer onderling tot wrevel leiden.

Er is dus ook geen vaste oplossing die bij iedereen past. Het is maatwerk. Je moet de situatie goed bekijken, vanuit allerlei perspectieven. Lezen erover kan behulpzaam zijn, maar als je echt tegen dit soort problemen aanloopt is goede hulp, die alles in kaart brengt, geboden.


1

deel deze tip

Tip 112 - Hoe erg is het ergens niet goed in de zijn?

Vaak vellen we een oordeel over onszelf als we iets niet goed doen.
Ik ben een sukkel, als je niet ad-rem genoeg bent.
Wat een domoor, wanneer je een som niet snapt.
Maar hoe erg is het eigenlijk iets níet te kunnen?
Als we iets wel of niet dóen (of kunnen), heeft niets met ons als persoon te maken. Misschien dóe je iets niet goed of niet handig. Maar dat wil niet zeggen dat je niet goed bént.
Dus zie gedrag los van jezelf als persoon. En gedrag kun je veranderen, aanleren, vaardig in worden. Door te oefenen!


1

deel deze tip

Tip 113 - Gezellig.... zo'n groot samengesteld gezin

Toen mevrouw van haar vriend hoorde dat hij twee dochters had uit een eerdere relatie was zij eerder blij dan teleurgesteld. Mevrouw had zelf nooit behoefte gehad aan kinderen, maar het leek haar wel gezellig om met de meiden (17 en 15 jaar) iets gezelligs te gaan doen. Lekker lunchen, lekker shoppen, een filmpje pakken…..
Echter de dames reageerden aanzienlijk minder enthousiast: papa met een vriendin zagen ze niet direct zitten. Bovendien wilden ze kijken wat voor vlees ze in de kuip hadden. Al gauw ontdekten ze dat vader zijn aandacht moest verdelen tussen enerzijds zijn kinderen en anderzijds zijn nieuwe vriendin. Dat viel hen zwaar tegen. Het leek hen helemaal niet leuk om met deze vrouw in één huis te wonen en wie weet zou ze eisen aan hen gaan stellen, die misschien zou willen dat zij hielpen met kleine klusjes.
Zoals vaak werd dit alles niet uitgesproken door de dochters en mevrouw ging er automatisch vanuit dat de meiden zich verheugden op gezellige uitjes, net als zijzelf. Toen mevrouw voorstelde om samen naar de stad te gaan om elkaar wat beter te leren kennen, keken de dochters haar aan alsof ze een oneerbaar voorstel deed. Zij zagen het als een poging tot omkoping, en waren er behoorlijk door overvallen.
Mevrouw was teleurgesteld dat de dames niet mee wilden en zelfs negatief reageerden op haar uitnodiging. Het was een afwijzing, alsof ze haar geen enkele kans wilde geven.
Omkoping, afwijzing en weinig communicatie, dus geen enkele uitleg. En vader die beide partijen probeerde te sussen…..
Tegen mevrouw zei hij, dat zijn dochters even moesten wennen, dat ze rustig moest afwachten…. Tegen zijn dochters zei hij dat zijn vriendin het goed bedoelde. Beide partijen zaten hier niet op te wachten, waardoor vader het ook niet meer wist.

Wat ging hier mis:
- Weinig tijd nemen
- Onvoldoende communicatie
- Aannames doen i.p.v. verwachtingen uitspreken

Wanneer zoiets speelt is het belangrijk om rustig aan te doen, maar ook om vanaf het begin positief maar wel duidelijk te communiceren. Als de relatie tussen de partners heel goed is, kan dit vaak wel. In dit geval werd de relatie verbroken, omdat partijen onvoldoende naar hun eigen aandeel in het probleem konden kijken.


1

deel deze tip

Tip 114 - De puber is een halffabricaat

De puber is een halffabricaat

De puber is een halffabricaat, het lichaam en het brein zijn nog niet af. Maar er wordt al wel veel van ze verwacht. De angst om te falen, het verkeerde te doen of om er niet bij te horen is groter dan toen jij puber was. Wij waren vroeger als puber onzeker omdat we nog te weinig wisten. Maar de pubers van nu zijn onzeker omdat ze te veel weten door internet.

Boekentip: Help, ik heb een puber! – Kluun

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 115 - Laat je kind niet los

Boekentip
Laat je kind niet los van Gordon Neufield en Gabor Maté
In dit boek wordt duidelijk gemaakt hoe je de verbinding met je kind kunt verliezen en hoe je die band weer aan kunt halen.
Wanneer je de band verliest gaat je kind een band aan met leeftijdsgenootjes. Dit is niet de band gebaseerd op vriendschap maar als vervanging van de opvoeding. Bij gebrek aan een goede band met ouders gaat het kind zoeken naar die ouderverbinding met zijn leeftijdsgenootjes. En kinderen kunnen geen kinderen opvoeden.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 116 - Als je kind zich niet thuis voelt bij de nieuwe partner

Kinderen moeten wennen aan je nieuwe partner en omgekeerd moet je partner ook wennen aan jouw kinderen. En als jullie beiden kinderen hebben geldt dat ook voor jou en je kinderen. Wanneer de partner geen eigen kinderen is het wennen anders, maar dan snapt de partner vaak niet hoe belangrijk jouw band met je kinderen is. Ook dan loopt het allemaal niet vanzelf, zoals je gehoopt had.

Ik hoor vaak dat kinderen die zich niet op hun gemak voelen bij de nieuwe partner vreemd en bizar gedrag vertonen. Soms stellen ze vragen niet rechtstreeks aan de stiefouder (bv.wat er gegeten wordt) maar gaat de vraag via de eigen ouder. Soms wordt de stiefouder ronduit genegeerd. Ze weten niet hoe ze moeten omgaan met de nieuwe partner. Daar zit lang niet altijd iets negatiefs aan, maar meer: het is hier anders, ik ben voel me niet thuis.

Ouders zijn geneigd om dan te vragen waarom een kind zich zo gedraagt. Kinderen kunnen daar vaak niet op antwoorden, willen meestal ook helemaal niet “vervelend” zijn. Maar het IS natuurlijk WEL vervelend. Dus er moet wel worden ingegrepen, en liefst redelijk snel. Hoe langer je wacht, hoe meer dit gedrag is ingesleten, en hoe moeilijker het is om het te veranderen.

Soms gaat het zover dat een kind zijn vader op het werk appt, om een koekje te vragen, terwijl stiefmoeder (bonusmoeder) twee meter bij het kind vandaan zit. Men ziet daar niks verkeerds in, en grijpt niet in, omdat bv. vader zichzelf in dat gedrag herkent (ik was vroeger ook verlegen). Maar als je in zulke situaties het kind niet snel helpt, wordt het gewoon, en is verandering later dubbel zo moeilijk. De betreffende bonus/stiefmoeder zal zich in een dergelijke situatie dan nog meer buitenstaander voelen dan zij zich waarschijnlijk tóch al voelde. Zo’n relatie is dan bij voorbaat al veel lastiger, dan dat je het in het begin oplost.

Hoe je dit kunt oplossen is niet zo eenvoudig te zeggen. Het is allemaal maatwerk. Elke situatie is anders. Maar vaak is het op zich vrij snel en gemakkelijk te verhelpen, mits je je echt goed in de situatie verdiept. Ook is het belangrijk dat je kijkt naar de patronen die zich in de toekomst zouden kunnen vormen, zodat je voorkomt dat dergelijke situaties op een ander niveau zich toch weer herhalen. Ook dat is vrij gemakkelijk aan te pakken. Als je het ziet aankomen, kun je vooraf al ingrijpen. Dan voorkom je ongemakkelijke situaties.


1

deel deze tip

Tip 117 - Zo ontwikkelt je kind een POSITIEF ZELFBEELD

Zo ontwikkelt je kind een POSITIEF ZELFBEELD
Laat je kind zelf dingen oplossen.
Geef ook individuele aandacht,
Praat over helpend en niet helpend. Vermijd goed en fout.
Begrijp en benoem het gevoel van je kind.
Geef je kind ruimte voor zijn eigen manier.
Geef complimenten over het proces en niet over het resultaat.


1

deel deze tip

Tip 118 - Wees als ouder niet bang om door te vragen

Als jouw zoon of dochter angstig is, is het belangrijk om dit gevoel te erkennen. Jongeren begrijpen vaak zelf ook niet zo goed, waar hun angst vandaan komt. Dat maakt het gevoel niet minder echt. Wees dus als ouder niet bang om door te vragen en over de angst te praten. Daardoor ervaart de jongere, dat zijn gevoel serieus genomen wordt.

Hoe graag je ook wilt helpen, probeer niet meteen met allerlei adviezen of plannen te komen. Al zijn deze goedbedoeld, ze kunnen de problemen vaak niet wegnemen. Het werkt in de meeste gevallen beter om de angst eerst te erkennen, en vervolgens met afleiding te komen. Uiteraard is hulp zoeken belangrijk, als de angst een te grote rol blijft spelen in het leven van de jongere.


1

deel deze tip

Tip 119 - Vaktherapie

De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Bij vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken.

Vaktherapie is heel geschikt voor kinderen en jongeren voor wie verbale therapie niet aansluit. Vaktherapie is non verbaal.


1

deel deze tip

Tip 120 - Kinder kaartendeck van Willemijn Welten

Kinder kaartendeck van Willemijn Welten
Met dit kaartendeck maken kinderen op een laagdrempelige, wijze kennis met manifesteren. Elke kaart heeft een illustratie die een verhaal vertelt. Ze prikkelen de fantasie en je kunt ze gebruiken om een gesprek te openen . Ze kunnen helpen om meer bewust met jouw kind de dag te starten en/of af te sluiten. Ook leuk voor ouders die zelf bewuster in het leven willen staan. Het zijn wijsheden voor alle leeftijden.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 121 - Lastig gedrag hoeft geen bijproduct te zijn van hoogbegaafdheid

Veel kinderen / jongeren worden ingeschat als 'hoog begaafd'. Bijkomend accepteert men dan lastig gedrag bij hen als zijnde 'dat hoort erbij'.
Mijn inziens gaat dit niet 1 op 1 op. Wat ik zie bij een kind dat hoogbegaafd is en regelmatig 'uit de bocht vliegt', bijv. woede-aanvallen, hoofd bonken, aan wenkbrauwen plukken van zichzelf, is een kind dat lijdt onder een (te) hoge gevoeligheid. Een gevoeligheid die veroorzaakt wordt door een ontregeld zenuwstelsel. Het kind heeft eerder iets meegemaakt dat veel te snel op hem afkwam, te onverwachts, of veel te groot was, om op dat moment in een veilige setting te kunnen verwerken. Dit roept in nanoseconden, in betreffend moment, overlevingsenergie op (vechten, vluchten). Maar er is geen vermogen om dit daadwerkelijk in te zetten. Het kind raakt overweldigd, de energie bevriest, en wordt in het hier en nu door iets steeds opnieuw getriggerd. Het gaat erom alsnog deze energie los te kunnen laden.
Gelukkig is dat ook mogelijk. Ik zie geregeld van deze kinderen. Het komt ook regelmatig voor dat dit met omstandigheden tijdens de zwangerschap of tijdens of rondom de geboorte van het kind te maken heeft.
Het is dus vaak geen bijproduct van Hoogbegaafdheid. je kind hoeft er niet onder te lijden. net zo min als jullie als ouders en de verdere omgeving.


1

deel deze tip

Tip 122 - Boek samen leven met en opvoeden van tieners

"Ouders in nesten" van Sven Bussens

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 123 - Trainen en groenten eten

Je kan veel trenen om sterk te zijn en veel groenten te eten zoals bonen en sla.


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 124 - Kleine en grote ergernissen bij stiefkinderen

Als je pubers in huis hebt valt het niet mee om zuinig met energie te zijn. Maar ook andere ergernissen kunnen oplopen als het om stiefkinderen gaat. Zo stoorde deze man zich
aan de zoon van zijn vriendin. Lag hij niet tot 12 uur of later in bed dan hing hij op de bank. Zijn vriendin erkende dat haar zoon ook liever wat energieker zag, maar meestal bleef het daarbij.

Op allerlei vriendelijke en minder vriendelijke manieren had stiefvader geprobeerd in dit gedrag verandering aan te brengen. Hij was ook meerdere malen echt uit z’n slof geschoten. De vriendin van stiefvader zei dat ze het wel met hem eens was, maar steunde hem uiteindelijk niet echt. Stiefvader voelde zich niet serieus genomen door zijn vriendin. De boosheid liep op.
Lampen die bleven branden, radio en TV aan en ook de verwarming hoog, zelfs als stiefzoon meerdere uren uit huis weg was. Stiefvader noemde hem steeds vaker laks en vroeg zich hardop af waarom die jongen niet gewoon even alles uit kon zetten, zoals zijn eigen kinderen dat deden? De energierekening viel (zoals te verwachten) tegen. Dit had tot gevolg dat stiefvader er nóg meer op ging letten dat lampen niet onnodig bleven branden.

Op een dag dat stiefzoon altijd het laatst weg ging ’s morgens kwam stiefvader ’s avonds thuis, alle verlichting in huis aan, de verwarming op 20 graden en de radio aan.
Het stoom kwam zowat uit de oren van stiefvader. Toen zijn vriendin thuis kwam kregen ze enorme ruzie: stiefvader stelde voor dat zijn vriendin haar zoon wegstuurde. Hij vond dat de jongen maar bij zijn vader moest gaan wonen. Moeder was het daar niet mee eens, en verdedigde haar zoon en de ruzie werd steeds heftiger. Steeds vaker kwamen er ruzies voor over de zoon, en steeds vaker begon ook moeder te twijfelen of samen wonen wel een goed idee was geweest.

Soortgelijke problemen? Leer ze oplossen.


1

deel deze tip

Tip 125 - Het meisje dat nooit fouten maakte

Boekentip voor kinderen die worstelen met perfectionisme en faalangst: "Het meisje dat nooit fouten maakte." Mark Pett

Het boek laat de belevingswereld zien van een meisje dat het gevoel heeft dat ze geen fouten mag maken. Het is een mooie eerste bewustwording voor kinderen die de druk voelen om altijd alles meteen goed te moeten doen." De boodschap van het boek is dat het niet gaat om goed doen. Dat fouten maken erbij hoort en mag.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 126 - Oudste of jongste? Enig kind? Het verandert in een samenge

Oudste of jongste? Enig kind? Je plaats verandert in een samengesteld gezin

Vroeger volgde de oudste zoon de vader automatisch op, wanneer deze overleed. Hij werd direct gezien als “de man in huis”, zelfs als hij nog maar 13 jaar was. Bij meiden zag je een ander fenomeen: zij bleven soms voor hun ouders zorgen “tot het einde”. Soms was hun leven daarna helaas grotendeels voorbij. Zo gebeurt dat nu niet meer en toch maakt het veel uit welke plek je hebt in de rij.

Verschillen in de opvoeding tussen een oudste en een jongste kind komen nog steeds voor. Waar de oudste soms flink voor heeft moeten “vechten”, wordt de jongste op dezelfde leeftijd automatisch toegestaan. Natuurlijk is dat geen wet, maar vaak zie je dat oudsten specifieke rollen vervullen, en jongsten zich juist heel erg bemoederd voelen door “de grotere kinderen”.

Maar in een samengesteld gezin kan een enige zachtaardig meisje plotseling geconfronteerd worden met stoere stiefbroertjes. Men moet ineens alle aandacht delen. Jongens die na de scheiding zich bij hun moeder gepositioneerd hebben als “de man in huis” moeten plaats maken.

Kinderen worstelen ermee dat bv. het oudste kind ineens niet meer “de oudste” is als de iets oudere kinderen van de partner aanwezig zijn. Dat vraagt aanpassing. Het lijkt misschien voor de ouders vrij logisch en natuurlijk is het dat ook: zij blijven de verantwoordelijken.

Daarom is het belangrijk dit ter sprake te brengen. Bij grote kinderen kan dat gewoon besproken worden, maar ook kleine kinderen voelen dit soort verschillen in posities aan. Jij bent niet mijn papa of mama en wél van mijn stiefbroertjes…..

Met woorden die passend zijn bij de leeftijd kun je het daar in je samengesteld gezin over hebben. Een genogram kan daarbij behulpzaam zijn, zeker als ouders hun problemen al doorgeworsteld hebben aan de hand van zo’n genogram. Dat maakt het ook voor de kinderen wat overzichtelijker. Je helpt ze woorden te geven aan datgene waarvoor ze eerder geen woorden hadden.
Bij kleine kinderen is een lang gesprek natuurlijk niet aan te raden. Maar het gemaakte genogram kan bewaard worden en erbij gepakt worden indien wenselijk.1

deel deze tip

Tip 127 - Boekentip Opvoeding - Kinderen

Als je aan kinderen wil leren wat er in de binnenwereld gebeurt en hoe dat werkt dan is het boek "Wonderlijke binnenwereld" van Maaike Steeman een aanrader. Dit boek is geschreven voor kinderen en jongeren en voor de mensen om hen heen. De rode draad in het boek is de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). Kinderen leren (nare) gedachten en gevoelens beter te begrijpen en er woorden aan te geven, waardoor je er ook makkelijker over kan praten.1

deel deze tip

Tip 128 - Latten kan ook

Nadat ze enkele jaren hadden samen gewoond besloten ze weer te gaan latten. Ook ik dacht in eerste instantie dat dit een stap terug was. Zij zagen het achteraf als een stap voorwaarts. Als men start met een relatie wil men vaak maar één ding: samenwonen en ziet men latten als een soort 2e keus.

Hij had drie kinderen: één zoon en twee dochters. De “problemen” (als je daar al van kon spreken), gingen vooral over de oudste dochter (17 jaar). De houding van het meisje was verre van actief, ze hing maar op de bank, de hele dag met een gsm voor haar neus. Niet vreemd, dat doen alle meiden op de leeftijd zul je denken….

De kinderloze vriendin van vader had ook veel begrip hiervoor en vond dus dat ze nooit boos mocht worden en hield dat zo lang in dat ze nu op ontploffen stond, telkens als ze haar weer zag liggen op die vervloekte bank…. Tsja.

Vader en zijn vriendin waren beiden zeer harde werkers, die allebei veel energie stopten in “alle ballen in de lucht houden”. En vriendin kon het dus niet áánzien…. Vader kon dat evenmin, maar omdat het zijn dochter was lukte het hem om niet iedere keer boos te worden. Als hij dochter uiteindelijk iets vroeg dééd ze het wel (na het gebruikelijke uitstellen: ja hoor…. Dat doe ik zó.). De vriendin van vader bleef zich veel te lang inhouden en tja, zij was natuurlijk ook niet in de positie om in te grijpen. Maar boosheid binnen houden is niet gezond.

Het is bijzonder, maar toch hadden de dochter en de vriendin van vader een prima contact, dochter vond het heel gezellig als de vriendin met haar iets ging doen (en niet om ergens van te profiteren, want dat zie je ook nog wel eens).

Het was daarom vreemd dat dochter voor de verjaardag van de vriendin haar niet feliciteerde en ook geen cadeautje kocht, terwijl dat andersom wél gebeurde. Vader had dan altijd boos gereageerd op dochter. Er veranderde echter steeds niks.

Ik adviseerde vader om te zeggen dat het hem verdriet deed als dochter zijn vriendin niet feliciteerde i.p.v. zeggen “doe niet zo onfatsoenlijk”. Dochter wilde haar vader geen verdriet doen en zijn vriendin evenmin. Dus de volgende keer kwamen dat cadeautje en de felicitatie er wel. Dat was de eerste stap tot verbetering. Wat een ander woordje al kan doen….

Ze kwamen nog een keer terug voor wat kleine andere dingetjes en daarna sloten we de hulpverlening af. Toch gaan vader en zijn vriendin niet meer samen wonen. Het is goed zo.


1

deel deze tip

Tip 129 - Help ik heb een puber!

Veel voorkomende patronen in de relatie tussen ouders en hun pubers.
Herken je ze?

Najagen - terugtrekken
Hoe meer de ouder zich met de puber wil bemoeien,
hoe meer de puber zich terugtrekt...
Des te meer de ouder zich ermee gaat bemoeien....
Hoe meer de puber teruggetrokken, opstandig of nors wordt....
enz.

Najagen - terugvechten
Hoe meer de ouder zich met de puber bemoeit....
Des te meer de puber in opstand komt, boos wordt.....
Hoe meer de ouders proberen de grip te houden, strenger worden....
Des te meer de puber zich af gaat zetten.
enz enz.

Terugtrekken - terugtrekken
Hoe minder de ouder reageert op de signalen van het kind,
des te meer het kind afhaakt en zich terugtrekt...
Des te minder de ouder oog heeft voor het kind...
Hoe onzekerder het kind wordt en geen pogingen doet,
zijn eigen weg gaat.

Terugtrekken - najagen
Hoe meer de ouder afhaakt om zichzelf te beschermen,
des te meer de puber probeert de afwezige ouder te bereiken, bijvoorbeeld door zijn best te doen, verantwoordelijkheid op zich te nemen...
Hoe meer de ouder zich voelt falen en zich verder terugtrekt,
hoe meer het kind zich zorgen maakt en zijn aandacht richt op de ouder.

Probeer eens jullie interactiepatroon in kaart te brengen. Welke neiging herken je bij jezelf?

Hulp nodig om dit te doorgronden? Voel je welkom?

Hartelijk groet,


1

deel deze tip

Tip 130 - Het kindje is er eenmaal, ik kan niet terug

Samen met haar huidige vriend had ze onlangs ook een kindje gekregen. Ze had ook 2 eigen kinderen van een andere relatie. Naar haar eigen kinderen was haar vriend heel lief, geduldig en begripvol geweest, zodat ze ook zeker geen problemen had verwacht, toen ze zwanger raakte.

Zijn houding veranderde na de geboorte van hun kindje: hij reageerde kortaf op haar kinderen, terwijl hij wel liefdevol omging met het kleine meisje van hun samen. De kinderen voelden ook het verschil aan. Haar dochtertje had gezegd dat ze hem niet lief meer vond.

De twee oudsten waren wel heel blij en bijzonder trots op hun nieuwe zusje en over het algemeen waren ze vreselijk zorgzaam. Aan aandacht kwam het kleintje niks tekort.

Het onderwerp van het verschil in eigen en niet eigen kinderen had mevrouw enkele keren geprobeerd aan te snijden, maar haar vriend ontkende dat er een verschil was. Mevrouw twijfelde steeds vaker of ze er wel goed aan hadden gedaan om nog een kindje erbij te nemen. Ze lag er wakker van.

Ook oma (de moeder van haar vriend) maakte duidelijk verschil tussen haar “eigen” en “niet eigen” kleinkinderen. Haar vriend was enig kind. Voorheen was het niet zichtbaar geweest, dat oma haar stiefkleinkinderen achter stelde, omdat er nog geen “echte” kleinkinderen waren.

Hoewel de kinderen gelukkig nog niet gemerkt hadden dat ze voor oma niet meetelden, maakte mevrouw zich zorgen om de toekomst: hoe zou dat gaan met cadeautjes? Het zijn toch allemaal kinderen? Háár moeder maakte geen verschil, maar voor deze oma was er ook minder verschil (allebei “eigen”).

Haar vriend leek het niet te begrijpen als ze voorzichtig een opmerking maakte over de rol van de oma’s. Wou hij het niet begrijpen of zag hij het echt niet? Er zijn veel mensen die denken geen verschil te voelen tussen een eigen kind en een kind wat niet van jezelf is. Dat is een grote misvatting.

De kop in het zand steken en doen alsof het verschil er niet is, levert in elk geval niks op. Als je er eerlijk over praat, kun je naar oplossingen zoeken. Uiteraard blijven de verschillen, maar hoe je ermee omgaat kan toch een groot verschil maken.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 131 - Opvoedproblemen: onderzoek je eigen jeugd

Geen enkele ouder hoeft een diploma pedagogiek of opvoedkunde te behalen voordat ze een kind krijgen.
Als je met kinderen wilt werken of een kind wilt adopteren moet je aan allerlei regels voldoen en moet je beschikken over diploma's in de de opvoedkunde.

Van een biologische ouder wordt aangenomen dat ouderliefde en gezondverstand voldoende zijn om een kind op te voeden tot een gelukkig en zelfstandig mens. Helaas is het niet zo eenvoudig.

Veel ouders hebben hun eigen opvoeding als richtlijn. Die eigen opvoeding was "goed genoeg voor mij, en dus ook voor mijn kinderen", of, "ik heb een waardeloze jeugd gehad ik ga het helemaal anders doen".
Hoe dan ook voeden de meeste ouders met hun eigen jeugd als uitgangspunt.

In therapie kun je een eigen opvoedstijl te ontwikkelen waarbij de behoeften en talenten van jouw kind centraal staan.
Maak van je kind géén broddellapje, zoek hulp, onderzoek je eigen overtuigingen en kwetsuren uit je jeugd.
Zoek hulp, ga in therapie. Doe het voor jezelf en voor je kind!deel deze tip

Tip 132 - Boekentip: Dat is heel wat voor een kat

Geschreven door Judith Viorst
Een boek dat je tijdens het rouwen helpt. In het boek gaat men opzoek naar leuke dingen over de gestorven kat. Dit kan je na het lezen van dit boek samen met het verdrietige kind ook doen, zo samen een eigen boek vol herinneringen maken!deel deze tip

Tip 133 - Boekentip

Giel Vaessen- Communicaredeel deze tip

Tip 134 - Storende kinderen zijn ontmoedigde kinderen

Helaas krijgen ook in onze tijd kinderen vooral aandacht wanneer ze storend gedrag laten zien. De extra aandacht vragers, de druktemakers, de clowns, het overdreven brave kind, kinderen die vaak de machtsstrijd aangaan, kinderen die pesten, gemeen of wreed zijn tegen dieren.

Veel ouders en leerkrachten denken dat je storend gedrag kunt voorkomen door kinderen veel complimenten te geven. Het gevaar is dat kinderen daarvan leren dat ze pas goed genoeg zijn als ze een goede prestatie leveren, braaf zijn of er mooi uitzien.
Of kinderen leren juist: 'wat ik ook doe het is altijd goed' en leren zich nergens meer voor in te zetten. Bij elke potloodstreep op papier krijgen ze immers al te horen 'oh, wat een mooie tekening!'

Kinderen hebben geen straf of complimenten nodig. Kinderen hebben bemoediging nodig. Ze moeten ervaren dat ze erbij horen, capabel zijn en zich kunnen ontwikkelen, dat ze de moeite waard en nodig zijn voor anderen.

Aanmoediging bij nieuw aan te leren vaardigheden. 'Toe maar, als je zo doorgaat, lukt het je wel!'
Een uitnodiging tot meehelpen. 'Het lukt me niet alleen, wil je me even helpen?'
Een uitnodiging tot meedenken. 'Hoe zullen we oma dit jaar verrassen voor haar verjaardag? Heb je een idee?'
En aandacht juist wanneer ze er niet om vragen. Gewoon, om hen te laten ervaren dat ze erbij horen, dat ze worden gezien, gewaardeerd als mens.

Veel kinderen die storend gedrag laten zien, hebben niet geleerd dat ze er onvoorwaardelijk bij horen, over ontwikkelingscapaciteiten beschikken en de moeite waard. Ze hebben soms wel geleerd dat je maar beter de sterkste kunt zijn dan het onderspit delven of je overgeleverd voelen aan anderen.
Of ze hebben afgeleerd zich in te spannen omdat ze ervaren het toch niet goed te kunnen doen en altijd commentaar krijgen.
En zo zijn er meer redenen waardoor kinderen onbewust kunnen kiezen voor storend gedrag.

Gelukkig kunnen ouders en leerkrachten leren hoe ze met ontmoedigde kinderen kunnen omgaan.

Interesse? Ik vertel je er graag meer over.


Anoniem


deel deze tip

Tip 135 - boekentip: Hoe voed ik mijn ouders op? Stine Jensen

Een grappig boek waarin allerlei opvoed-stijlen van ouders lekker overdreven worden en op de korrel genomen. Kinderen kunnen een test loslaten op hun ouders en per 'afwijking' opvoedtips lezen. Grappig om op een humoristische manier te horen hoe je kinderen tegen je aankijken en leuk om zo in gesprek te raken. De kunst is dan om zo veel mogelijk in de vragende modus te blijven (en niet te ontkennen/verdedigen), dan hoor je het meest en creëer je ook voor een volgend gesprek een basisgevoel bij je kinderen dat ze welkom zijn met hun ideeën/meningen.deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 136 - boektip: De 5 talen van de liefde van kinderen - G Chapman

Dit boekje gaat over hoe iedereen een eigen liefdestaal heeft. Kan bijvoorbeeld zijn: aandacht, of complimentjes, of samen dingen doen, of cadeautjes/attenties, of dingen voor de ander doen. Jouw taal is de voorkeursmanier waarop je je liefde uit, en ook de manier waarin je de liefde van je kind het makkelijkst oppikt. Het helpt je in de communicatie met je kind als je je eigen taal kent en die van je kind. Als je die van je kind kent, kun je bewuster zijn/haar liefdesemmertje vullen en ook beter verstaan hoe zij/hij jou liefde geeft. Overigens is dit idee ook zeer goed toepasbaar in je relatie met je partner, daarover gaat een ander boek van deze schrijver (de 5 talen van de liefde).deel deze tip

Tip 137 - Agressie bij jongeren

Agressie verminderen door afleiden, ontspanning, incompatibele gedragingen (liedje zingen, luisteren, vissen) en uitstel.deel deze tip

Tip 138 - rol ouders bij kinderen met probleem gedrag

Accepteren, ondersteunen, controle. Opvoedstijlen. Autoritatief is kindgericht, ondersteunen maar wel regels en controle is het beste.deel deze tip

Tip 139 - Waaron de beperkingen rondom corona zo diep inslaan

Je hoort veel berichten dat jongeren zich niet aan de beperkende maatregelen rondom corona houden. Dat kan veel onbegrip opleveren. Waarom doen ze dat niet? Bedenk dat de impact van corona voor jongeren veel minder lijkt te zijn dan voor ouderen. Als ze corona oplopen lijkt het voor hen veel meer op een griep. Dat betekent dat ze zich beperken vooral voor anderen. Zij offeren hun vrijheid op voor anderen. Het tweede is dat het voor jongeren essentieel is om zich te kunnen ontwikkelen. Jongeren hebben veel minder eigen ruimte dan ouderen. Vaak niet mee dan een kamer. In die zin zijn ze net zo beperkt in hun mogelijkheden als ouderen. Waar ouderen lijden aan de leegheid en eenzaamheid, lijden de jongeren aan de uitzichtloosheid van hun situatie en het onvermogen zich verder te ontwikkelen. En dat laatste is geen luxe, maar een noodzaak.deel deze tip

Tip 140 - Motivatie in tijden van online werken

Veel jongeren verliezen bij het veelvuldig online werken hun motivatie voor de studie. Wat je naar mijn mening dan tegenkomt is dat de behoefte aan extrinsieke motivators (succeservaringen, aandacht en goedkeuring van docent, contact met medestudenten) hoger is dan de intrinsieke motivator. Intrinsiek is in deze dat je een taak ook heel graag wil doen. Als er een balans is tussen de motivatie die van buiten komt en de motivatie die je van binnen voelt voor wat je aan het doen bent, gaat het goed. Maar hoe doe je dat?

1. Autonomie: als er ruimte is om zelf je studieplan te maken, kies dan voor die onderwerpen die je interessant vindt. Als je van tevoren al weet dat je weinig steun uit de omgeving kan krijgen, kun je momenteel beter kiezen voor die onderwerpen die je sowieso al heel graag wil bestuderen.
2. Autonomie: als er ruimte in de dag is om zelf je tijd in te delen, kijk dan of je de 'vervelende' zaken al direct in de ochtend kan doen en naarmate de dag vordert, ga je steeds meer onderwerpen oppakken die je leuk en uitdagend vindt.
3. Succeservaring: succes is een ervaring die je organiseert! Als je jezelf meer afhankelijk voelt van de complimenten, goedkeuring of stimulans van medestudenten of docenten, leg je die organisatie eigenlijk bij een ander neer. Neem het heft in eigen handen en bepaal duidelijk een doel voor de dag wat je wil bereiken. Als je dat doel bereikt hebt, vier dan dat moment door expliciet even stil te staan bij wat je voor elkaar hebt gekregen. Al is het maar het lezen van een hoofdstuk in een saai studieboek. Je mag jezelf best even complimenteren dat je dat dan TOCH maar gedaan hebt!
4. Succeservaring: ga bij jezelf eens na of jouw aanpak en planning inderdaad succeservaringen bevordert of juist niet. Wat kun je nog meer doen?
5. Sociaal netwerk: Ook online is het mogelijk om gebruik te maken van een sociaal netwerk. Werk samen in online tools, ook als je niets te bespreken hebt! Net alsof je in een bibliotheek gaat studeren en dat je helpt omdat er meer mensen zijn die studeren, kun je dit ook online doen. Vorm je eigen studie en werkgroep. Werk samen aan opdrachten en doelen of bestudeer in die tijd samen een bepaald gedeelte van de tentamenstof.
6. Beloning: terugkomend op het organiseren van succeservaringen... hoe vier jij jouw successen? Als je iets voor elkaar hebt gekregen, beloon je jezelf dan? Even wat anders doen, bij voorkeur buiten de deur even wandelen, fietsen, sporten. Lekker kopje thee of koffie doen op het balkon of in de tuin. Het zijn momenten waarop je jezelf even beloont. Uiteraard wel de uitdaging om dan weer te beginnen. Vandaar de tip: doe wat je niet graag doet gelijk in de ochtend en werk door de dag heen naar de meer leuke taken toe. Als het goed is, heb je dan ook om drie uur in de middag zin om na die beloningstijd weer aan de slag te gaan.

Dit zijn een paar tips om motivatie te verhogen in deze tijd van covid beperkingen. Succes!deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 141 - Verbinden en hechten

In deze boekentip "Spelenderwijs verbinden en hechten" neemt de schrijfster je mee aan de hand van voorbeelden om te inspireren, motiveren en actief en met plezier de verbinding met je kind aan te gaan.deel deze tip

Tip 142 - samenwerken

Ga eens met je gezin je verdiepen in de woorden, zelfstandigheid, samenwerken aan zelfstandigheid en met elkaar verbonden zijn. Ieder gezinslid schrijft de betekenis van deze woorden op. Wat betekent dat voor mij, hoe ziet dat er uit, hoe pak ik dat aan en wat verwacht ik van de ander?
Wanneer iedereen dit heeft ingevuld kun je met de uitkomsten met elkaar in gesprek.
Als je dit van elkaar weet, is de kans groot dat je elkaar kunt begrijpen en rekening met elkaar kunt houden groterdeel deze tip

Tip 143 - Wat kunnen ouders doen?


Wat ouders kunnen doen bij probleem gedrag en agressie. Eigen tekortkomingen erkennen, de gezonde kant van de jongere blijven zien en steun zoekendeel deze tip

Tip 144 - Wat kunnen ouders doen bij agressie?


Hoe eerder hoe beter ingrijpen. Voorkomen van verergering; oudervaardigheden verbeteren; Goed gedrag belonen, ongewenst gedrag negeren of mild en gericht straffen. Consequent zijn, verbonden blijven en toezicht houden. Niet openlijk ruzie maken, samen eenduidige beslissingen nemen, écht ouders zijn, rustig en neutraal reageren. Lage ee (emotionele expressie).deel deze tip

Tip 145 - Boekentip tekeningen lezen

Tekeningen, beeldtaal van het onderbewuste - Gregg Furth

dit boek helpt je om de taal van tekeningen te leren lezen.deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 146 - Toekomstperspectief

Praten met jongen is vaak lastig, doen werkt beter. Plaats een aantal ronde placemats in een lijn op de grond. Bespreek een doel van de jongere en stap van placemat naar placemat (subdoel naar subdoel) en benoem hoe het daar is en hoe dat voelt en welke eigenschappen je nodig hebt om daar te komen. Belangrijk om de het doel en dus ook de subdoelen niet groot te maken zodat ze te bereiken zijn. Na afloop terug naar het eerste kleine subdoel. Wat heb je nodig, wat is er al en hoe gaan we het bereiken?deel deze tip

Tip 147 - oefenen met open vragen

Wanneer je puber/tiener alleen maar met ja en nee antwoord. Vraag je dan eens af wat voor vragen stel ik? Zijn dat vragen die met een werkwoord beginnen: zou je, wil je, ga je.... Dan hoeft je puber alleen maar ja of nee te antwoorden. Als je vragen stelt die met een wie, wat, waar hoe en welke begint moet je kind nadenken en kan hij de vraag niet af doen met ja of nee. Dan heb je kans dat er een antwoord komt met meer dan 3 woorden. Oefen daarmee, het is lastiger dan je denkt.....deel deze tip

Tip 148 - Wat te doen bij gedragsproblemen jongeren?

Motiveren door toekomstgericht te zijn. Consequenties voorhouden en focussen op de toekomst. Haim Omer; “Controle hebben over de ander is een illusie.”

Volhouden Geweldloze strijd, samenwerking en respect en geen discussie. Open einde het hoeft niet opgelost worden. Het ijzer smeden als het koud is. Niet proberen te winnen maar proberen het vol te houden.deel deze tip

Tip 149 - Steun vragen indien je vastloopt als jongere

Als je vastloopt in het leven en je steeds meer aan jezelf gaat twijfelen, vraag dan om steun aan betrouwbare anderen. Ook ben je welkom om samen met mij in therapie te kijken naar wat je onbewust gemist hebt tijdens het opgroeien. Vaak blijkt dat wij onszelf beschuldigen van een gebrek, terwijl we eigenlijk ergens iets wezenlijks tekort gekomen zijn. Ik kan je op weg helpen om dat tekort alsnog op een constructieve manier in te halen.deel deze tip

Tip 150 - Je kind draagt het symptoom

Als ouder kan je je snel gaan focussen op het aparte gedrag van je kind. Wees er als ouder van bewust dat je kind soms bepaalde emoties op excessieve wijze uit of gedragsproblemen heeft omdat er iets binnen het gezin niet goed gaat. Je kind weet er geen woorden aan te geven of voelt zich niet veilig genoeg om dit te delen, dus trekt het de aandacht op deze wijze. Zoek een gezinstherapeut wanneer je kind gedrag vertoont waar jij niet meer tegenop gewassen bent en leer hoe je -samen, als gezin - alles weer in balans kan brengen en focus je niet slechts op je kind als degene die moet veranderen.deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 151 - complimenten teller

Maak een complimententeller voor het hele gezin. Geef iedereen elke dag een compliment, geef de kinderen ook de gelegenheid om complimenten te geven. Je krijgt een hele fijn sfeer en iedereen heeft een lach op zijn gezichtdeel deze tip

Tip 152 - waar ga ik op letten?

Een puber nodigt je de hele dag uit om opmerkingen te leveren. Hij/zij laat alles slingeren, vergeet belangrijke zaken, heeft andere prioriteiten dan hoe leef ik prettig samen met mijn ouders en andere broers zussen.
Probeer als ouders je op 3 topics te richten. Bijv telefoon gedrag, huiswerk en op tijd naar bed. De overige dingen zoals jas op hangen, normaal zitten, douchen te laten. Geen opmerkingen. Hierdoor hou je het gezellig, je levert niet alleen maar commentaar maar je komt wel terug op de topics die jij als ouder belangrijk vindt zodat je zelf ook een fijn gesprek kan hebben met je puber. En je puber heeft niet het idee dat hij/zij niets goed doet.deel deze tip

Tip 153 - Begrenzen gebruik sociale media jonge kind

Omgaan met sociale media en internet is leuk maar ook ingewikkeld.
Download de app Family Link, je kunt als ouder zien wat je kind doet op zijn/ haar telefoon, je kunt de tijd instellen de telefoon gaat uit als de tijd op is. Hiermee kun je je kind keren omgaan met dit medium en je voorkomt veel ruzies en conflicten.

Anoniem


deel deze tip

Tip 154 - Luisteren

Ik vind dat ouders moeten luisteren naar de kinderen. Ze hebben altijd gelijk. Het gaat natuurlijk om de vraag achter de vraag en daarom moeten ouders echt goed luisteren naar kinderen. Ze zijn je juf en leraar. Mijn zoon leert mij om niet boos te worden dat kan hij en ik ook namelijk en mijn dochter leert mij om niet te overdrijven ook dat kunnen we beide heel erg goed.deel deze tip

Tip 155 - Nobelprijs voor de moeder

Ik vind dat er een Nobelprijs moet worden gegeven voor de Moeder. Waar blijft die?deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 156 - Luisteren

Vaak willen we onze kinderen iets leren of uitleggen en dan zijn wij degene die praten. Dat is zeker belangrijk maar net zo belangrijk is het om naar je kind te luisteren en vragen te gaan stellen, die jouw kind helpen iets te vertellen.
Als je er regelmatig de tijd voor neemt naar je kind en haar/zijn ervaringen te luisteren, zal je kind meer vertellen en als ouder weet je beter wat in jouw kind omgaat.deel deze tip

Tip 157 - Voorbeeld zijn

Het is niet altijd makkelijk maar als je van jouw kind graag een bepaald gedrag wilt zien, is het belangrijk dat je als ouder precies dit gedrag ook zelf vertoond. Alleen dan ben je geloofwaardig en is het makkelijk voor jouw kind om je als rolmodel/voorbeeld te accepteren.deel deze tip

Tip 158 - Gezond omgaan met de ups en downs in ons mensenleven

Voor het gezond omgaan met de ups en downs in ons mensenleven hebben we een goed werkend gezond zenuwstelsel nodig. Als het nodig is, dient er energie gegenereerd te worden (om in beweging te komen), of juist energie getemperd te worden of bespaard te worden (meer voor het rusten en het eten en verteren - ook emotioneel),
Bij jonge kinderen is het zenuwstelsel / hersenen nog niet volledig ontwikkeld. Zij zijn voor een goede verwerking van wat op hen af komt, afhankelijk van het zenuwstelsel van de volwassenen in hun buurt. Dat zijn in eerste instantie de ouders. Als de ouder opgedane stress kan dragen en een veilige ruimte kan aanbieden voor het kind, dan helpt dat het kind om tot rust te komen, of om in aktie te geraken. Het kind voelt zich gesteund (en geliefd). En kan zich daardoor gezond ontwikkelen.

Het kind kan zich dus nog niet helemaal reguleren, maar de ouder dient hierbij te 'helpen'. Dit noemen we co-regulatie.
Als je kind dus problemen heeft en daardoor mogelijk problemen veroorzaakt, kijk dan altijd ook naar jezelf als ouder. Wat kun jij doen om die veilige (leer-)omgeving te creëren.

Kom je er niet uit, lukt het niet, dan zoek ondersteuning. Vaak betekent het dan ook als men met een kind in therapie komt, de ouder(s) zelf ook ondersteunt en geholpen dienen te worden. En dat is heel normaal.deel deze tip

Tip 159 - Vrije kind versus kritische ouder

Als iemand van huis uit om welke reden dan ook geen kind kon of mocht zijn kan het gebeuren dat iemand lastig contact kan maken met het speelse, vrije, onbezorgde, ondeugende stuk in zichzelf.

Deze mensen kunnen een groot stuk kritische ouder in zich ontwikkeld hebben en het eigen kind belemmeren in deze kind stukken. Het spelen en ontdekken van de eigen kinderen wordt aan banden gelegd, begrenst en afgekeurd.
"Zorg dat je schoon blijft"
"Maak je fiets niet kapot"
"Zo word je ziek"
"Ik word zo moe van jou".....

Als je je hier bewust van bent en dit wil veranderen kan je eigen kind je juist helpen met het opnieuw in contact komen met deze verstikte stukken in jezelf. Maak bewust speeltijd vrij, samen met je kind en maak er een interactieve activiteit van. Blijf in contact met je kind, vraag het wat het leuk vindt en laat het uitleggen waarom. En doe mee! Probeer, onderzoek. Sta open en blijf uit de afkeurende rol. Veel plezier bij deze mooie ontdekkingstocht.....


deel deze tip

Tip 160 - verbinding

Pas als je verbonden met je kind/puber pas dan kan je gaan opvoeden.

Vanuit contact kun je opvoeden en niet andersom.deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 161 - neutrale open vraag

Veel ouders denken dat ze neutrale en open vragen stellen.
Maar dat is vaak niet zo. Wij ouders zijn bezorgd en voelen ons verantwoordelijk voor hun opvoeding, gezondheid en geluk waardoor we juist geen neutrale vragen stellen.

Ga eens na: wat is een open en neutrale vraag en stel je die wel eens, of zit er toch een verborgen agenda achter....
Wanneer is een vraag voor jou neutraal en open?deel deze tip

Tip 162 - Luister naar je kind

Vaak wil een ouder dat een kind therapie gaat volgen. UIteraard kan dat nuttig zijn, maar luister AUB eerst wat het kind wil. Maar als te vaak zie ik kinderen die met tegenzin naar therapie gaan. Als iets geen zin heeft, is dat het wel.deel deze tip

Tip 163 - Problemen met lezen?

Een kind die niet wil lezen? SUPER! Boeken zijn voor de meeste kinderen echt niet een succes....
Wel eens gedacht dat het lezen van ondertiteling ook lezen is?
Of wat denk je van stripboeken? Verkeersborden, reclameborden?

Of te wel... Lezen is echt zoveel meer dan alleen maar een stom ouderwets boek!deel deze tip

Tip 164 - illusie van controle

Bij kinderen en jongeren is het belangrijk om ze de illusie van controle te geven. Op die manier bepaal jij de kaders en hebben zij het gevoel dat ze iets in te brengen hebben. Win Win.
Geef hen de illusie van controle door het bieden van 2 keuzes. Jij bepaald binnen welk kader de keuzes vallen, zij mogen een keuze maken.

Succes!deel deze tip

Tip 165 - De kunst van ouderliefde

Lees het boek: de kunst van ouderliefde waarin heel mooi staat beschreven hoe je jou liefde kunt laten voelen door je kind. Met daarnaast nog veel andere goede info.
Schrijver: Rebecca Campbelldeel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 166 - Bouw je tuin

Gebruik een tuin als metafoor voor de binnenwereld van een kind. Deze binnenwereld bestaat, net als bij iedereen, uit gevoelens, herinneringen, ervaringen, enz.
Als je samen met een kind zijn of haar tuin bouwt kan je visueel maken wat er in die binnenwereld staat, gebeurt, ligt.
Dat kan met blokjes, poppetjes en symbolen zoals stenen. Laat het kind bouwen. Bedenk samen een hulpvraag of wens.
Start met de grens die de tuin ommuurt. Leg daarbij de functie van de grens uit. Laat het kind een poppetje uitzoeken dat symbool voor hem of haar staat in deze tuin. Zo kan de tuin verder gevuld worden en kunnen er symbolen gebruikt worden voor bijvoorbeeld emoties of wensen.deel deze tip

Tip 167 - Heb lief!

Het klinkt zo simpel en......dat is het ook. Het belangrijkste wat een kind van je nodig heeft is je onvoorwaardelijke liefde. Geef omdat je van je kind houdt, verwacht niet terug. In de orde van het gezin behoor je te geven zodat je kind leert ontvangen. Heb lief!deel deze tip

Tip 168 - Verbindend gezag

Verbindend gezag, daar gaat het om. Je bent ouder, geen vriend of vriendin. Pak je rol en vervul die met verve en met liefde. Helder, duidelijk en altijd uit verbinding. Wil je er meer over weten? neem contact met me op.deel deze tip

Tip 169 - Op vakantie met je kind?

Onlangs las ik weer een vraag van een moeder "we zijn op vakantie op een 5***** camping met alles te doen voor de kinderen maar ze zitten de hele dag voor de caravan met hun telefoon, moet ik nu hun telefoon afnemen? Ze straffen? Ze moeten naar al dat dure vermaak"

De belangrijkste vraag.... Heb je met je kinderen overlegt hoe voor hun de vakantie is? Willen ze wel (zo lang) op vakantie? Wat willen ze doen en wat verwachten zij van vakantie? Een camping vol animatie is (vaak) helemaal niet wat de jongeren zoeken. Dus ipv je af te vragen hoe dwing ik mijn kinderen iets tegen hun zin in te doen, kan jij jezelf ook afvragen hoe haf ik het voor de vakantie beter kunnen aanpakken?deel deze tip

Tip 170 - Boekentip: Superkrachten voor je hoofd

Dit boek is geschreven door Wouter de Jong en er is een editie waarbij Dylan Haegens (Youtuber) het boek speelser en leuker maakt.
Er wordt veel uitgelegd over wat je zoal bezig kan houden. Een greep uit de inhoudsopgave: nare emoties, gepest worden, gewoontes, vriendelijkheid. Er staan ook challenges en oefeningen in, waarbij je leert meer regie te hebben over je gedachten en je emoties.
Het boek is geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar. Ik vind het zelf ook geschikt voor volwassenen. Op een speelse manier helder en praktisch toe te passen.deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 171 - Wat spiegelt je kind?

Als kinderen iets doen wat ons raakt is onze neiging onze aandacht te richten op het kind en daar een correctie aan te brengen. Als het kind dan ophoudt met dat gedrag dan verdwijnt onze geraaktheid. Problem solved. Of niet?

Een andere, vruchtbare invalshoek is om eens je eigen geraaktheid te onderzoeken in plaats van de oorzaak ervan weg te nemen. Wat maakt dat je je schaamt wanneer je kind luid is? Hoe komt het dat je je ergert als je kind dromerig en langzaam is? Wat maakt dat je meteen ermee bemoeit als je kinderen onderling ruzie hebben?

Misschien sta je jezelf moeilijk toe om luid en aanwezig te zijn? Om helemaal je plek in te nemen? Wellicht kan je moeilijk conflict verdragen omdat je zelf hebt ervaren dat dat pijnlijke situaties kan opleveren?

Kinderen kunnen als geen ander onze eigen moeilijkheden spiegelen. En eigenlijk is dat iets prachtigs! We worden uitgenodigd zelfonderzoek te doen en onze eigen pijnpunten te helen. Een groter cadeau kan je je kinderen niet geven, want datgene wat jij als ouder in jezelf oplost, geef je niet meer door aan je kinderen.

deel deze tip

Tip 172 - positief belonen en negatief negeren

Ga hier eens opletten, benoem de fijne momenten, zoals " he wat zit je lief en rustig te spelen" ipv te reageren als het te druk wordt.
benoem en complimenteer positief gedrag, juist de kleine dingen. En negeer wat niet prettig is. Je zal zien dat het kind meer positief gedrag gaat laten zien want daar komt immers reactie op.deel deze tip

Tip 173 - EFFT; ABFT

Soms ontstaan er in een relatie tussen ouders en kind breuken in de hechting grote T's (Trauma) maar kunnen er ook kleine t's zijn.
Als je merkt dat je als ouders je kind niet meer kunt bereiken er afstand en boosheid is overweeg dan een therapeut te zoeken die je helpt om de T en t's op te lossen binnen therapie. EFFT en ABFT gaan over uitspreken van kwetsuren van het kind die je als ouder echt kunt incasseren, je kunt meevoelen en oprecht excuses aanbieden om zo de relatie te herstellen.

Anoniem


deel deze tip

Tip 174 - Praat jij met je kind?

Praat jij met je kind? En luister je dan ook echt wat zij te vertellen hebben?

Veel voorkomende problemen met pubers kan je voorkomen door.... tr praten met je kind.. Dat klinkt wellicht makkelijk en cliché maar het is wel zo.

Wat verwachten jullie van elkaar? Wat zijn jullie beide wensen en behoeftes? Wanneer je echt oprecht praat met je kind kom je tot inzichten die je daarvoor niet kon hebben.deel deze tip

Tip 175 - Draakje vurig

Boekentip: "Draakje vurig" van Janneke van Olphen
Leuk en herkenbaar boek voor alle kinderen en in specifiek voor hoog sensitieve kinderen met een sterke wil. Lastige gevoelens worden op een mooie herkenbare manier uitgelegd.deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 176 - Boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen

Dit boek geschreven door Philippa Perry is makkelijk en prettig leesbaar. Met humor en mildheid voor beide kanten, de ouder en de jeugdige, zal je je in dit boek herkennen en geeft het tools om echt in contact met je kind te zijn.deel deze tip

Tip 177 - huilbabies

als een baby veel huilt word je als ouders wanhopig.
Neem eens contact op met een kinesioloog en laat de (borst)voeding testen. Vaak geeft een andere voeding voor de moeder ivm de borstvoeding of een ander merk flessemelk al heel veel verlichting.

De kinesioloog kan ook de moeder in balans zetten zodat ook zij meer zelfvertrouwen krijgt als moeder.


Anoniem


deel deze tip

Tip 178 - Training Houd me Vast/Laat me Los

Er is een werkboek voor pubers en ouders gebaseerd op de Houd Me vast van Sue Johnson.
Hoe kom je als puber los van je ouders in verbinding met je ouders. Hoe laat je als ouder je kind los zonder de verbinding te verliezen.

Anoniem


deel deze tip

Tip 179 - Boekentip: Lastige kinderen? Heb jij even geluk!

Het omdenk boek van Berthold Gunster over opvoeden. Amusant geschreven met voorbeelden en handige tips. Het zet opvoeden in een ander daglicht en helpt om daar op een nieuwe en prettige manier naar te kijken. Het doet recht aan jou en aan je kind. Wil je begeleiding bij het grootbrengen van je kids of over hoe je met hen om kan gaan? Ik denk graag met je mee! Welkom!deel deze tip

Tip 180 - Boekentip voor expubers

Francine Oomen schrijft al jarenlang haar reeks: Hoe overleef ik....
Veel jong volwassen van nu hebben in hun jeugd deze boeken gelezen. Francien merkte dat er behoefte was aan een boek speciaal voor hen (twintigers) en dat is nu uit! "'Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel"' heet het boek en snijdt heel veel thema's aan waar jong volwassenen mee worstelen. Zij legt hierin uit de Voice Dialogue methode: of te wel we bestaan uit verschillende subpersonen, de pleaser, de luiwammes, de streber en nog veel meer. Je leert welke subpersonen bij jou horen. Ook leer je luisteren naar wie aan het woord is.
volwassen zijn in deze tijd: met veel overlevingstipsdeel deze tip

Voeg zelf een tip toe


Heb je zelf een goede tip?


+ tip toevoegen

Meer tips en inspiratie

We delen ook tips en inspiratie op:
© Therapiepsycholoog - psychologen en therapeuten
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login | Aansluiten