Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog

Tips bij kinderproblemen

kindertherapie

 

Kinderen & Jongeren - tips

Zoek je tips bij kinderproblemen en jongerenproblemen?

Je kunt hier:

 

  • allerlei tips verkennen.
  • reageren op tips / jouw ervaring delen.
  • en heb je zelf een goede tip, dan kun je die toevoegen.

 

Wat is jouw tip voor omgaan met kinderproblemen en jongerenproblemen? 

 

Overzicht tips
+ tip toevoegen
Alle tips


Tip 1 - Socratesmethode - Stel vragen en stimuleer het denken

Bij kinderen en jongeren is de beste manier de Socratesmethode te gebruiken in communicatie.

 

Deze houdt in dat je de ander vragen stelt en z’n denken stimuleert.

 

In plaats van te zeggen “Voorzichtig met die brommer” zou je ook kunnen vragen: “Ben je nou nooit eens bang op die brommer? Dat je pats onderuitgaat met al die glibberige bladeren op de weg?”

 

Dan gaan ze zelf nadenken. Volwassenen hebben de neiging om het denken van jongeren op “uit” te zetten door alleen maar te vertellen.’


Anoniem

10

deel deze tip

Tip 2 - Stoei met je kind

Stoei jij weleens met je vader, vraag ik regelmatig aan jongens tijdens een intake voor een 1-op-1-training. Meestal krijg ik een NEE als antwoord terug en soms hoor ik ook een JA, gevolgd door een, enigszins teleurgestelde ja maar. Want het stoeien duurt dan meestal maar kort, want vader vindt het dan te hard gaan en hij zegt dat het dan altijd op een gevecht uitloopt.


Als het antwoord een NEE is, wordt mijn volgende vraag waarom er niet gestoeid wordt. Meestal zeggen de kinderen: ‘Mijn vader is altijd druk met werken en als hij thuis komt is hij meestal moe’.
Als ik dan wel eens goed naar zo’n kind kijk, vind ik het jammer van de gemiste kans omdat kinderen het zo nodig kunnen hebben om deze vorm van aandacht te ontvangen.


Wat is stoeien?
Een vast onderdeel in mijn 1-op-1-training met jongens en hun vaders is stoeien.
Stoeien op een zachte manier alsof we zijn als water.


Ik maak een vader daarbij bewust dat het gaat om te leren mee te bewegen. In plaats van de spieren te verharden, juist de spieren te ontspannen. Op deze manier wordt stoeien een uitwisseling (non-verbale communicatie) tussen zoon en vader en geen gevecht. Stoeien heeft namelijk niks te maken met vechten.


Als je vecht, beweeg je tegen elkaar en met stoeien beweeg juist met elkaar.
Volgens mijn eigen praktijkervaring is stoeien juist een prachtige vorm van elkaar ontmoeten en verbinden. De verbinding tussen zoon en vader vindt plaats op een zachte manier waarbij de zoon de mannelijk energie kan ervaren en daarbij op een veilige manier zijn zelfvertrouwen en eigen waarde en zijn eigen kracht ontdekken.


Het ontdekken van je eigen kracht is een ervaring die je voor altijd meeneemt.


Wat leer je van stoeien?
Naast ontmoeten en verbinden heeft stoeien nog een belangrijke educatieve functie.
Door middel van stoeien kun je jongens duidelijk maken wanneer ze te hard of te ruw bewegen of wanneer een beweging te zacht of slap is. Zo leren jongens op een natuurlijke manier het verschil tussen zacht en hard en wanneer en hoe ze dit kunnen inzetten. Ook voor vaders is dit een prachtige ervaring waar ze in hun dagelijks leven veel aan kunnen hebben.


Ook aan het thema grenzen kan op deze manier zonder al te veel gepraat aandacht worden gegeven. Merk je bij het stoeien dat een jongen, onbewust je grens overschrijdt door bijvoorbeeld heel hard of heel ruw op je te vallen en je fysiek pijn doet, dan kun je het stoeien stop zetten en overnieuw beginnen. Zonder de jongens af te wijzen geef je op deze manier aan dat het te hard ging en dat we opnieuw beginnen.


Stoeien en met elkaar in beweging zijn en daarbij het voelen en spelen van de eigen en elkaars grenzen heeft volgens mij voor jongens een meerwaarde in de ontwikkelingsproces tot man.
Zodat zij op een dag weer aan hun zonen kunnen leren hoe je omgaat met de mannelijke energie en grenzen.


Anoniem

6

deel deze tip

Tip 3 - Tips bij kinderen en gescheiden ouders

Kinderen en gescheiden ouders - 11 Tips

Tips voor ouders, leerkrachten en andere volwassenen die kinderen graag willen ondersteunen bij een scheiding. (uit: kinderen en gescheiden ouders van Charlotte Visch, grondlegster Integratieve Kindertherapie)

Direct na de scheiding hebben ouders en kinderen tijd nodig om hun leven in alle rust opnieuw in te richten. De normale gezinssituatie in totaal ontwricht. Iedereen is op een bepaalde manier bezig met het verwerken van verlies. De volwassenen met het beeld van het leuke gezinnetje, het goede huwelijk, het samen oud worden, de trouwe echtgenoot, het gevoel: dat overkomt ons niet”.


Voor kinderen verschuift er ook heel wat: het beeld van “mijn ouders en ik” verandert in “ik en mijn vader”en “ik en mijn moeder”. Juist op het moment dat het kind je het hardste nodig heeft ben je zelf ook bezig met een zwaar verlies. We pleiten dan ook voor de volgende zaken:

 

Tip 1: Houd een familieberaad

Houd een familieberaad en bespreek de mogelijkheid om steun te vinden buiten het gezin. Heeft elk kind een vriend(in) waar hij of zij terecht kan? heb jijzelf iemand bij wie je terecht kunt?

 

 

Tip 2: Het verlangen van het kind m.b.t. contact staat centraal staat

Start niet gelijk met de omgangsregeling, hoewel je als vertrekkende ouder recht hebt op contact. Soms is het raadzaam om een maandje rust te nemen.

 

Bespreek met de kinderen dat hun verlangen centraal staat. Laat het contact plaats vinden op grond van het verlangen van je kind. Kinderen kunnen heel goed aangeven wanneer ze naar iemand verlangen. Geef als ouders jullie kind de ruimte om altijd contact te leggen met de andere partner: telefonisch, per brief, per e-mail enzovoorts, maar leg dat niet vast in regels en schema’s.

 

Van belang is daarbij altijd te letten op de achterliggende motieven. Voelt het kind zich echt vrij van allebei de ouders of probeert het zich aan een van de twee aan te passen? Luister goed hoe en wat jullie kind communiceert.

 

Tip 3: Breng ze op de hoogte v/h proces, niet de volwassen inhoud

Geef de kinderen niet de illusie dat zij mogen meebeslissen als dat niet zo is. Breng ze op de hoogte van het proces ( =dat er oplossingen worden gezocht voor de financiën) tussen de ouders, maar vertel ze niet de volwassen inhoud (= je vader/moeder zeurt over geld)

 

 

Tip 4: Vertel dat jij als ouder de beslissing neemt

Vertel je kind dat je alles wilt bespreken, maar dat jij de uiteindelijke beslissing neemt omdat jij daarvoor ouder bent.

 

 

Tip 5: Zet je kind met haar/zijn leven centraal.

Zet je kind met haar/zijn leven centraal. Kinderen hebben vaste vriendjes en vriendinnetjes, waar de vriendschap gebaseerd is op verlangen van behoefte om bij elkaar te zijn.

 

Vriendschap is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Gebruik daarom nooit de woorden “mama’s weekend”of “papa’s weekend, maar “jouw weekend” waarin je bij mij logeert of “jouw weekend” waarin je thuis bent.

 

Laat het verlangen groeien en heb geduld wanneer het een tijdje niets van je wilt weten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk maar dat komt wel goed op den duur.

 

Andersom geldt hetzelfde voor de ouder die om wat voor reden dan buiten beeld is: laat je verlangen merken, zonder te claimen en let op je eigen achterliggende motieven.

 

 

Tip 6: Zet je kind en zijn individuele ontwikkeling centraal.

Zet je kind en zijn individuele ontwikkeling centraal. Het misverstand heerst dat partners over elkaar geen onaardige dingen mogen zeggen. Dat zou dan zijn om te voorkomen dat een kind in een loyaliteitsconflict komt.

 

Kinderen snappen er echter daardoor juist niets meer van: “Mijn ouders doen gewoon tegen elkaar en zijn toch gescheiden”.

 

Oprechter en daardoor duidelijker is het voor kinderen wanneer ouders onderscheid maken tussen henzelf en de ander: “Ik hou niet meer van hem/haar, ik heb ruzie met hem/haar en ik wil nooit/niet meer met hem/haar samenleven. Dat is uit, dat is over. Maar jij houdt natuurlijk wel van mama/papa.

 

Jij hebt geen ruzie, ik heb ruzie. Jij mag gewoon van hem/haar houden. Ik vind hem/haar niet meer lief en dat is jammer want dat zou het leven voor jou veel gemakkelijker maken. Wanneer jij wel liefde voelt voor hem/haar vind ik dat fijn voor jou.

 

Hiermee geef je als ouder aan dat er verschil is tussen je eigen beleving en die van het kind. Eventueel vertel je erbij: “ik hoop dat ik ook weer van iemand zal gaan houden, want dat is wel een fijn gevoel”.

 

Tip 7: Zet je kind met de eigen woonplek centraal

Zet je kind met de eigen woonplek centraal:
Net als volwassenen hebben kinderen maar 1 plek waar ze wonen. De andere plaatsen zijn om te logeren.

 

Er zijn volwassenen die kinderen vertellen dat ze nu twee huizen, twee woonplekken hebben.
Vergelijk deze situatie eens met een volwassen Latrelatie. Volwassenen die een aantal jaren een Latrelatie hebben kennen het gesleep met tassen, toiletspullen, een weekend wat veel te kort is, spullen die zijn vergeten.

 

Naar ons inzicht schept het idee van twee woonplekken verwarring en heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling tot volwassenheid met betrekking tot honkvast en hechting. Sommige ouders gebruiken termen als moederhuis en vaderhuis, maar waar is dan mijn huis?

 

We denken dat er 1 thuis is en dat is de woonplek. Het andere huis is het logeerhuis, waar je kind zich natuurlijk wel heer erg thuis kan voelen. Het is echter essentieel dat een kind 1 plek heeft waar het echt woont en leeft.

 

 

Tip 8: Zet een kind ook met dubbele vakanties centraal

Zet een kind ook met dubbele vakanties centraal. Gescheiden kinderen gaan zowel met de ene ouder als met de andere ouder op vakantie.

 

Voor kinderen is het van belang om tussen beide vakanties even op hun woonplek tot rust te komen. 1 Nacht in hun eigen bed om eerdere ervaringen los te laten en fris en enthousiast in de nieuwe ervaring te duiken.

 

Daarbij komt, dat het afscheid nemen van de ene ouder even tijd kost en het zich kunnen richten op de andere ouder dan veel gemakkelijker gaat.

 

 

Tip 9: Maak verschil tussen “opvoedoverleg”en “ouderoverleg”

Wanneer jij of je ex-partner een nieuwe vriend/vriendin heeft gekregen maak dan verschil tussen “opvoedoverleg”en “ouderoverleg”. Ouders bepalen samen de grote veranderingen van hun kind in hun leven. Bij het opvoedoverleg is het juist van belang om de nieuwe partner(s) erbij te betrekken. Zij voeden immers mee op.

 

 

Tip 10: Wil je kind niet naar zijn vader/moeder? Onderzoek de motivatie

Wanneer je kind absoluut niet naar zijn vader of zijn moeder wil onderzoek dan uitgebreid de motivatie.

 

Wanneer het kind vanuit “solidariteit” met jou niet naar de andere ouder wil, is dit een slecht teken. Klaarblijkelijk ervaart je kind dat jij dit nodig hebt.

 

Wanneer echter blijkt dat het kind “klaar”is met de relatie met de andere ouder, dan is het van belang om achter je kind te gaan staan.


Maar pas er voor op om dit besluit te makkelijk te nemen. Wordt het contact te snel afgebroken, dan loopt je kind de kans in latere liefdesrelaties last krijgt van deze onafgemaakte relatie.

 

 

Tip 11: Leg de leerkracht van je kind uit in welk proces je kind zit

Leg de leerkracht van je kind uit in welk proces je kind zit en houd de leerkracht op de hoogte.
Die kan dan rekening houden met het (moeilijke) gedrag van je kind.

 

Heel veel volwassenen hebben geen idee wat een scheiding met een kind doet. Alle aandacht is gericht op het in balans brengen van de onrust in de binnenwereld. Leren wordt dan veel moeilijker en kost meer energie dan normaal.


Anoniem

5

deel deze tip

Tip 4 - Tip voor kinderen met sensomotorische problemen

Achter uw kind gaan staan


Een kind met sensomotorische integratie problemen heeft extra steun nodig. U kunt hem die steun het beste geven door letterlijk en figuurlijk achter hem te gaan staan. Dit is heel belangrijk bij een kind dat de kans loopt snel in een conflictsituatie terecht te komen.

 

Vooral bij terechtwijzen en verbieden moet u niet voor hem maar achter of naast hem gaan staan. U geeft hem daarbij het gevoel dat u hem steunt, ook al doet hij iets wat u niet goed vindt. U kunt daarbij natuurlijk ook uw armen even op zijn schouders leggen en zo van achteren wat druk uitoefenen.

 

Een andere groep kinderen waarbij het belangrijk is om achter hen te gaan staan, zijn kinderen die eigenlijk te aanhankelijk te zijn. Ze lijken nog niet voldoende weerbaar te zijn. Ze zullen vaak op schoot zitten en tegen u aanhangen met hun gezicht naar u toe. Soms springen ze ook letterlijk op uw schoot en hangen aan uw nek.

 

Het is niet verstandig om dit helemaal te verbieden. Maar wanneer ze op uw schoot zitten, zet hen dan zo, dat ze met hun rug naar u toe zitten. U geeft dan toch steun, maar ze kunnen hun aandacht op de omgeving richten.

 

Het beste kunt u ze bij hun heupen steun geven, zodat ze zelf goed gaan zitten en minder op u hangen. Na een tijdje kunt u dan proberen om ze voorzichtig van uw schoot af te duwen, om ze zelf weer iets te laten ondernemen.


Anoniem

3

deel deze tip

Tip 5 - Concentratie oefening

Pak een boek, sla hem open op een willekeurige pagina en tel de woorden van een paragraaf. Tel nog een keer om er zeker van te zijn dat je ze goed geteld hebt.

 

Je begint met 1 paragraaf en zodra dit makkelijker gaat, tel dan de woorden op een hele pagina. Tel in je hoofd en alleen met je ogen, zonder met je vinger de woorden aan te wijzen.


Anoniem

3

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 6 - Tips bij hoogbegaafdheid

Hoog begaafdheid= grote intellectuele capaciteiten, een grote intrinsieke motivatie om te presteren, en een grote mate van creativiteit. Denken gebeurt gelijktijdig, parallel, op verschillende niveaus, en kan zeer intens zijn.


- Het brein sorteert, analyseert en verwerkt grote hoeveelheden data en staat zelden tot nooit stil.
- Denken vindt veelal plaats in beelden en wolken beelden, en in mindere mate talig of op elkaar volgend

 

Naarmate het kind eerder handvatten heeft die hem helpen adequaat om te gaan met zichzelf en de leerproblemen die hij ervaart, is er meer kans op een positief.

 

Overigens, indien de hoogbegaafde zijn intellectueel vermogen niet ten volle gebruikt in zijn leven, zal hij, net als dat bij, bijvoorbeeld, topsporters het geval is, dit vermogen ten dele kwijtraken. Dus, hoogbegaafdheid moet geoefend en gevoed worden, anders wordt het gewone begaafdheid.

 

- Makkelijk overprikkeld raken omdat ze aan weinig prikkels al voldoende hebben; zijn geneigd zichzelf 'uit' te schakelen wanneer dit dreigt te gebeuren. Dus de goede prikkels aanbieden.

De oplossing is al op vroege leeftijd het kind veel feedback te geven op inzet en persoonlijke groei, en het concept hoogbegaafdheid als talent verbinden met de eigenschap inzet,mogen falen en de relativiteit van alles.

 

Veel hoogbegaafden zijn al van jongs af aan gewend problemen op te lossen door ze te begrijpen waar leeftijdgenoten leren problemen op te lossen door procedures te doorlopen. Het resultaat hiervan is dat het geheugen van deze hoogbegaafden matig getraind is en ze nauwelijks over strategieën beschikken indien ze er op eigen denkkracht niet uitkomen. Ook dat leidt tot het niet aangaan van problemen die 'te moeilijk' lijken.

 

De oplossing is al op jonge leeftijd hoogbegaafde kinderen te trainen in het gebruik van het geheugen en meerdere oplossingsstrategieën

 

Belangrijk is het kind te leren over waarom mensen samenwerken, over het verschil tussen individu en groep, over communicatie en interactie, over erbij horen of niet. Want om samen te werken voor een beter resultaat kan hij het beter alleen doen. leren samenwerken is nodig om geen einzelgänger te worden.

 

Hoogbegaafden kunnen vele wegen zien in datgene waarmee ze bezig zijn. Dit heeft zijn mooie kanten - je kunt echt heel veel van iets te weten komen - en tegelijk is het een nadeel - er is altijd iets wat je nog niet weet maar wel kunt weten, wordt je onzeker van en vermijden van opdrachten waardoor faalangst kan ontstaan. Dus duidelijk zijn in wat je verwacht; Kaderen!

Zaak is dat wat van het kind verwacht wordt, duidelijk te kaderen en op te delen in hapklare brokken, stappen. Ook hoe de ene stap op de andere aansluit. Dit hoeft niet per se sequentieel, maar wel bij voorkeur beeldend en zodanig dat hij er houvast aan ontleent: het gaat om kaders en begin- en eindpunten. Het gaat om structuur

 

Tevens is het zinnig dat de hoogbegaafde leert dat alles willen weten een utopie is en meestal ook niet gewenst, en dat in de eigen begrenzing in en focus op waarmee je bezig wilt zijn, de persoonlijke rust en zelfs het persoonlijk geluk liggen.


Anoniem

3

deel deze tip

Tip 7 - Geef elke dag bewust aandacht aan je kind

Heb je zorgen over je kind? Vraag je je af of het wel goed gaat? Ik merk dat het leven tegenwoordig soms zo snel gaat, dat de aandacht voor elkaar erbij inschiet.

De eerste stap die je zelf zou kunnen zetten, is om elke dag een kort moment in te plannen waarin je bewust aandacht aan je kind geeft. Leg je telefoon weg, zorg dat je kind niet achter een scherm zit, ga samen een spelletje doen of maak een wandeling.

Tijdens dit soort activiteiten komt een gesprekje vaak gemakkelijker op gang. Het gaat niet zozeer om de duur ervan, met 5 tot 15 minuten heb je al een goed begin te pakken. Probeer op deze manier zicht te krijgen op hoe het echt met je kind gaat.3

deel deze tip

Tip 8 - Helpen te leren in plaats van helpen door op te lossen

Helpen te leren in plaats van helpen door op te lossen.

Wil je je (/een) kind helpen met zijn problemen?

Denk dan eerst eens aan het volgende:
van welke situaties, momenten of ervaringen in je leven heb jij het meest geleerd? Zijn dat momenten waarop je direct slaagde? Of de momenten die je al ploeterend en zwoegend tot een goed einde bracht?

Mensen leren het meest door ervaren; door een samenkomen van meerdere domeinen zoals denken, doen en voelen.

Volwassenen zullen veelal de neiging hebben een kind te helpen met 'Kom maar hier dan doe ik het voor je', 'wat is je probleem? Dan los ik het op'.

In plaats daarvan kun je je kind zo optimaal mogelijk in de gelegenheid stellen binnen veilige grenzen zelf te leren. Door het kind te laten proberen, door te laten falen of fouten te maken en door zichzelf te laten corrigeren en wellicht uiteindelijk te laten slagen. Jouw rol als volwassene is enkel aanwezig zijn en beschikbaar te zijn voor hulp, een steuntje in de rug of in de voorbeeldrol. Laat je kind zelf bepalen of en wanneer hij van deze beschikbaarheid gebruik wil maken.


Je grijpt enkel in als het handelen van je kind tot directe onomkeerbare schade voor zichzelf of anderen kan leiden.


Houdt daarbij in gedachten dat iedereen het verdient om op zijn eigen manier te leren, op zijn eigen manier tot de oplossing te komen.3

deel deze tip

Tip 9 - Zoek een therapeut

Heb je last van problemen met je kind of jongere en kom je er zelf niet meer uit? Een therapeut of psycholoog kan je dan verder helpen.


Therapiepsycholoog

2

deel deze tip

Tip 10 - Filmpje - Het kinderbrein

Het programma brandpunt heeft een mooi filmpje gemaakt "Het kinderbrein".


Anoniem

2

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 11 - Kijk dieper en breder als een kind/jongere tegen iets loopt

GGZ en diagnoses. Vaak, te vaak kom ik kinderen/jongeren tegen die allerlei diagnoses hebben. Tijdens de intake maak ik o.a. een levenslijn en vraag door op een aantal gebieden. Bijna in alle gevallen zijn de diagnoses/probleemgedrag of hoe het zelf wilt noemen, alleen maar een symptoom of het gevolg van een vaak groter probleem.

De GGZ duidt bijvoorbeeld symptomen van kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt vaak verkeerd of onvolledig. De hyperalertheid van een kind dat dagelijks onder grote druk staat ziet de GGZ dan bijvoorbeeld als ADHD.

De terechte angst voor de dader wordt gezien als separate 'angststoornis'. Het moeizaam contact maken is autisme. Wat de GGZ niet vaak (h)erkent is het achterliggende trauma, ontstaan door jaren van emotionele en psychische mishandeling.

Een tip voor de ouders en professionals is om verder, breder en dieper te kijken als een kind/jongere tegen iets loopt. A.u.b.!


2

deel deze tip

Tip 12 - Tips bij ADHD

Voor iedereen die iemand kent met ADHD:
Ik ben net zoals jij, maar toch heel anders.


Ik voel dezelfde gevoelens, ervaar dezelfde dingen. Maar gewoon net een beetje heviger. Als ik gelukkig ben, ben ik dolblij. Als ik boos ben, ben ik heel boos. Als ik verdrietig ben, ben ik er kapot van. Als iemand me pijn doet, voelt het alsof de hele wereld ten onder gaat. Alsof ik steeds opnieuw ervaar hoe erg het nu net was.


Soms neem ik alles persoonlijk. Bij alles wat er gebeurt lijk ik betrokken. En omdat mijn hersenen iets ander werken dan bij anderen, moet alles er bij mij op een andere manier uitkomen, meestal via mijn grote mond. Ik klink misschien boos. Je denkt misschien dat ik overdrijf. Maar omdat ik – bij wijze van spreken – geen uitlaatklep in mijn hersenen heb, zijn dingen die er met mij gebeuren meteen heel groot voor mij. Ik krijg geen kans om met mijn gedachten dingen voor te sorteren en de onzinnige gedachten eruit te filteren.


Ik ben geen slechte luisteraar, maar soms vind ik het moeilijk om me te concentreren. Een kraan die druppelt, een auto die voorbijrijdt; al dit soort dingen kunnen me afleiden. Ik zie je lippen bewegen, en soms, het spijt me, kan ik me niet concentreren op wat je zegt, hoewel ik het echt probeer.
Ik wil jou niet negeren, maar er zijn gewoon zoveel andere dingen om naar te luisteren. En als we in een volledig stille ruimte zijn, luister ik niet naar de stilte maar naar de gedachten in mijn hoofd. Want daar, daar het nooit stil.


Soms word je moe van me omdat ik je iets heb gevraagd en bijna onmiddellijk daarna dezelfde vraag opnieuw stel.


Nee, ik ben niet dom of heel langzaam van begrip. Het antwoord dat je me gaf is gewoon verloren gegaan tussen al de andere gedachten in mijn hoofd. Dus dan moet ik het opnieuw te vragen. En misschien nog een keer om het te onthouden.


Ik kan niet rustig op de bank liggen voor een avondje films kijken. Na een tijdje begint het te kriebelen in mijn lichaam, verlies ik mijn concentratie, en kijk naar alles behalve wat er gebeurt op het scherm. Dan vertelt mijn lichaam dat ik wat anders wil doen. Mijn geduld is alweer opgeraakt hoe goed de film ook is. Geef mijn vermoeide hersenen dan een pauze van tien minuten, zodat we weer verder kunnen kijken. Mijn hoofd kan al die indrukken gewoon niet zo snel verwerken.


Word je boos op mijn eeuwige gefriemel aan mijn telefoon, kleding en alles wat ik in mijn handen kan krijgen? Het is gewoon mijn manier om me te concentreren.
Af en toe kan jouw gevoelens niet begrijpen. Maar ik begrijp zo veel meer dan ik onder woorden kan brengen.


Want als ik ergens sterke gevoelens over heb, worden mijn hersenen door deze emoties in beslag genomen en krijg ik geen woord over mijn lippen. Dan ben ik druk bezig om mijn lichaam te beheersen, zodat ik geen ongewenste acties tegen mezelf of tegen anderen ga uitvoeren.


Laat ik overal dingen slingeren? Chaos is mijn manier om orde te houden. Want het is een chaos in mijn hoofd, dus voel ik mij veilig in de chaos. Dan heb ik juist het gevoel dat ik alles onder controle heb.

Ben je verrast dat ik het ene moment boos word en het volgende moment heel blij ben? Probeer het niet te begrijpen. Mijn stemming wordt volledig beheerst door mijn gevoel, dat altijd de overhand krijgt. En die emoties kunnen snel veranderen. Mijn hersenen zijn constant in beweging.
Waarom heb ik vaak conflicten met anderen? Dat is gewoon omdat ik een hekel heb aan onrecht en weiger om weg te kijken, als andere mensen in de problemen komen.


Om meergens mee te bemoeien is mijn specialiteit. Ik doe het niet om vervelend zijn, maar omdat ik niet de lafheid heb die kenmerkend is voor andere mensen. Ik denk niet aan de gevolgen van mij acties en begeef me vaak in gevaarlijke situaties met mensen waar ik medelijden mee heb.


Je denkt misschien dat ik een expert ben in het mezelf in verlegenheid te brengen. Je ziet het goed: ik kijk niet goed uit, spring in plassen water of lach hardop in gênante situaties. Ik doe wat er in mij opkomt. Zoals ik me op dat moment voel. Ik heb geen tijd om na te denken over wat andere mensen over mij zullen denken. Er er zijn zoveel dingen die me afleiden.


Ik kan instructies niet zo snel begrijpen. Soms moet je me tien keer iets uitleggen, tot ik het in één keer begrijp. Of als iemand anders het uitlegt en ik het ineens begrijp. Voor mij is het niet het belangrijkst wat je precies zegt, maar hoe je het zegt.


Word je er moe van dat ik altijd de sleutels verlies als we ergens heen gaan? En ze dan thuis gewoon in mijn jaszak vind?


Het is gewoon even wennen. Mijn brein is zo druk met de omgeving dat het geen tijd heeft om zich te herinneren waar dingen uiteindelijk liggen.


Wij, mensen met ADHD/ADD leven intensief. We willen meer weten. Wij haten meer. We rouwen meer. Maar we hebben ook meer lief. Want als we van iemand houden, doen we het niet alleen met ons hart, maar met ons hele lichaam.


Maar als je voelt dat je er even niet meer tegen kan? Neem een pauze. Neem een pauze van ons, we kunnen we heel stressvol zijn. Er is altijd wel iets met ons aan de hand. We zijn constant in beweging. Maar we zijn niet alleen intens en hyperactief. We zijn ook intelligent en creatief. We hebben gewoon een andere manier om over dingen na te denken, omdat onze hersenen niet filteren. We moeten overleven op onze eigen manier van zijn en handelen.


Je moet ons een kans geven.
Geef ons een kans om precies te zijn wie we zijn, laat ons profiteren van alle positieve dingen die onze handicap met zich meebrengt, en geef ons de kans om te laten zien hoeveel we om je geven. Je zult ons uiteindelijk begrijpen. En wees er trots op dat je deel uitmaakt van onze reis en ontdek de wereld via ons perspectief.


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 13 - Tastzin

TASTZIN
Ons tastzintuig is overal op ons lichaam op een andere wijze actief, afhankelijk van de functie die ze hebben per plaats. Zelfs als er een haar tussen je tanden zit, kun je die voelen.
Elke vinger tast anders af (ontdek zelf het verschil maar eens).
Ook in je mond, je keel en je slokdarm zitten tastlichaampjes.
Je hebt ze nodig om de buitenwereld te ontdekken en via diezelfde buitenwereld je eigen lichaam bewust te worden. Het is je ultieme beveiligingssysteem.
Wanneer je iets aftast, pendel je eigenlijk tussen die buitenwereld en je eigen binnenwereld heen en weer.


Het bewust voelen heeft een regulerende werking op het zenuwstelsel.
Kinderen met natte, klamme handjes - wat een teken kan zijn van een niet goed regulerend systeem - krijgen door voelactiviteiten weer droge handen.


Kinderen die druk en gespannen zijn, worden door gerichte voelspelletjes weer rustig. Kinderen komen van hun vijfde versnelling terug in hun eerste versnelling; ze komen terug in het NU.
Kinderen leren hun begrenzing kennen en zelf bepalen dat & hoe zij er binnen kunnen blijven en dat & hoe zij buiten hun grenzen kunnen treden, hun grenzen kunnen overschrijden.
Grenzen zijn de muren van hun huis.


Er zijn binnenmuren en er zijn buitenmuren. En er is een spouwmuur voor de nodige isolatie.
Kinderen moeten leren dat & hoe zij de ramen en deuren die naar buiten gaan, kunnen openen en sluiten.


Hetzelfde geldt voor de ramen en deuren aan de binnenkant.
Een hele toer !


Wanneer een slak op onderzoek uitgaat, komt hij deels uit zijn huisje, steekt zijn voelhorens uit en tast daarmee de omgeving af. Bij gevaar en onheil trekt hij zijn voelhorens in en kruipt weer in zijn beschermende huis.


Die kunst moeten onze kinderen (en wij ook) zich eigen maken om niet overprikkeld te raken.
Bij veel kinderen in deze tijd staan alle voelhoorntjes op steeltjes gericht op die ongelooflijk interessante, impressievolle buitenwereld.


Kleine kinderen kunnen nog niet selectief ramen en deuren openzetten en sluiten; zij kunnen nog niet selectief omgaan met al die prikkels. Ze horen, zien, ruiken, voelen alles.


Ieder kind komt met een puur persoonlijk zenuwstelsel ter wereld. Daar is veel variatie in mogelijk . Ieder kind heeft zijn eigen temperament. Een cholericus heeft een andere verschijningsvorm dan een flegmaticus. We moeten oppassen om ze dan niet te snel als adhd er of add er te bestempelen Er zijn enorme variaties in zintuigbelevingen van kinderen mogelijk


Oliver Sacks, een bekend psychiater / publicist was zo’n kind. Hij kwam er pas op latere leeftijd achter dat wat hij had en heeft, niet bij iedereen zo was en is. Hij kan geen gezichten onthouden maar wel de stemmen en de lichaamstaal van mensen.


Er zijn mensen die muziek horen en tegelijkertijd kleuren waarnemen.
Er zijn mensen die geuren waarnemen in kleuren.
Etc. etc.
Oliver Sacks heeft daarover gepubliceerd; over allerlei variaties die er zijn in vermenging van zintuigsignalen.
Naast deze abnormaliteiten zijn er ook heel veel kinderen met een overgevoelig of een ondergevoelig zenuwstelsel.


Met hun krijgen wij als therapeut vaak te maken.
Bij overgevoelige kinderen kan zelfs de zachtste aanraking pijn doen. Soms verdragen zij stevige druk beter dan strelingen. Zij hebben een andere gebruiksaanwijzing. Wanneer je de streepjescode van deze kinderen niet ontdekt missen die kinderen veel.
Je kunt dit overgevoelige zenuwstelsel desensibiliseren door goed functies die wel verdragen worden aan te bieden.


Er treedt dan gewoontevorming (habituatie) op.
Het kind wordt in staat gesteld om zijn voelen op zijn eigen manier tot ontwikkeling te brengen.
In de hersenen ontstaan nieuwe circuits. Het kind maakt een uitgebreidere Tom-Tom.
In de hersenen is een voortdurend proces gaande van snoeien en uit-g-roeien van zenuwweefsel. Wat niet wordt gebruikt (gestimuleerd) wordt vernietigd (gesnoeid) om ruimte te maken voor uitgroei van belangrijke verbindingen.


In Japan brabbelen baby’s net als hier. Ook de L-klank en de R-klank. Die klanken komen niet voor in de Japanse taal. Het gebiedje in de hersenen dat bij die klanken behoort, is op vierjarige leeftijd geheel verdwenen omdat het niet wordt gebruikt. Op later leeftijd is het moeilijk voor Japanners om die klanken alsnog (weer) aan te leren.


De juiste stimulatie geven.
Je brein moet snoeien om te groeien.
Vele verbindingen tussen zenuwcellen (synapsen) verdwijnen.
Om chaos in de hersenen te voorkómen, wordt in de pubertijd de bedrading omgegooid.
Slaaptekort (zo blijkt uit Amerikaans onderzoek bij muizen) maakt dat je in plaats van synapsen af te breken er juist bij maakt.


Hersenontwikkeling bij baby’s kost 75 % meer energie dan onze hersenen nu gebruiken. Daarom is slaap voor een baby onontbeerlijk. Ook het puberbrein met zijn enorme herstructurering van hersenen heeft veel slaap nodig. Op oudere leeftijd waanneer de hersenen hun min of meer vaste patronen hebben ,kan je met minder slaap toe


Ons werkgeheugen heeft maar een beperkte capaciteit. Het lange termijn geheugen kan veel meer bevatten,maar wil je het daar in opslaan dan moet je dingen vaak herhalen en ook daadwerkelijk doen. Alles wat je niet zo opslaat verdwijnt uit het geheugen. Om plaats te maken voor wel relevante informatie


Ingrid van der hum 04-04-2017


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 14 - Wil je kind niet slapen?

Wil je kind niet slapen? Laat hem/haar een knuffel op de buik leggen en wieg de knuffel heen en weer door steeds met je buik in en uit te ademen. Zo komt je kind tot rust en zal steeds sneller inslapen.


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 15 - Kind in de broek gepoept?

In de broek gepoept? Vraag niet aan je kind of het in de broek gepoept heeft want dit is duidelijk te ruiken. Zeg dat je ruikt dat het in de broek heeft gepoept en dat het zich moet gaan verschonen. (vanaf vijf jaar).


Anoniem

1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 16 - Taalvaardigheid, Executieve en Sociale vaardigheden

Om tot leren te komen heb je de volgende vaardigheden nodig:

Taalvaardigheid: het vermogen om te luisteren en te spreken, aangeven van behoeften en woordengeven aan (innerlijke) belevingen.

Sociale vaardigheid: het vermogen om relaties aan te gaan, het tonen van respect en beleefdheid in contact met andere mensen.

Executieve vaardigheden: reguleren van gedrag dat emotioneel bepaald is en waarbij met andere mensen een rol speelt: werkgeheugen (informatie actief houden om je aandacht te richten), inhibitie ( prikkels reguleren om doelgericht bezig te zijn en te blijven), schakelen (kunnen wisselen tussen taken, omgevingen, omstandigheden) en planning (problemen definiëren en oplossingen bedenken).

Bovenstaande vaardigheden werken als een geheel samen. Iedere vaardigheid is onmisbaar in het geheel. Het kan daarom gebeuren wanneer er een vaardigheid ontbreekt er een soort van kortsluiting ontstaat in het gehele systeem en de andere vaardigheden ook niet goed meer werken.

Dit geeft veel innerlijke onrust en emoties als boosheid, angst van binnenuit weet een kind dan niet altijd goed te reguleren om vervolgens ook nog de aandacht te kunnen richten op het bedenken van een oplossing die overeenkomt met zijn behoeften. In plaats daarvan zal een kind boos en onrustig kunnen reageren.

Je kunt dit overprikkeling noemen maar een nadeel van zo’n verklaring is dat een kind niet verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn gedrag (dat wordt immers veroorzaakt door een ‘teveel’ aan prikkels vanuit de buitenwereld, dus hij kan er niks aan doen) en dat de enige logische oplossing, namelijk prikkels verminderen, nauwelijks haalbaar is.

Hij kan niet in een soort van bubbel leven waar prikkels hem niet langer bereiken. Dat zou ook niet goed zijn: elk kind heeft prikkels nodig om te groeien en zich te ontwikkelen.

Bovenstaande vaardigheden werken als een geheel samen. Iedere vaardigheid is onmisbaar in het geheel. Het kan daarom gebeuren wanneer er een vaardigheid ontbreekt er een soort van kortsluiting ontstaat in het gehele systeem en de andere vaardigheden ook niet goed meer werken.

Dus altijd goed kijken naar welke vaardigheid heeft een kind te leren om weer in balans te komen.


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 17 - Waarom zoveel kinderen met een etiket?

Hoe kan het zover zijn gekomen dat er zoveel kinderen zijn met een etiket?

https://www.npo.nl/zembla/18-04-2013/VARA_101306855


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 18 - Schoolkeuzestress - Niets is in beton gegoten

SCHOOLKEUZE(STRESS)

‘Wie van de ouders doet nu werk waarvoor hij heeft geleerd?’

Deze vraag kregen alle ouders tijdens een ouderavond van mijn zoon. Maar 1/3 van de ouders stak hun hand op…

Er is veel angst, onzekerheid en stress onder pubers en jong volwassenen die een keuze moeten maken welke opleiding ze gaan volgen. De gedachte: ‘De keuze die ik nu maak bepaalt de rest van mijn loopbaan’, ligt hieraan vaak ten grondslag. Ook ouders kunnen meegaan in deze gedachtegang; ‘Stel je voor dat mijn kind nu een verkeerde keuze maakt, hoe bepaalt dit zijn toekomst..?’

Weet dat de keuzes die ze nu maken belangrijk zijn, maar ze zijn niet in beton gegoten. Tieners hebben nog meer dan genoeg tijd om hun plannen bij te sturen. Je loopbaan is niet alleen afhankelijk van de opleiding die je hebt gedaan. Er zijn meer factoren die van invloed zijn op je loopbaanrichting.

Weet dat niet alle leermomenten op school liggen. Er wachten veel mooiere en belangrijkere gebeurtenissen in het leven van je kind...

Hilma Dekens
Counsellor & Coach1

deel deze tip

Tip 19 - Geef je kind een compliment op een effectieve manier

Wil je je kind een compliment geven zodat het effect is dat het een volgende keer weer doet, doe dit dan op een effectieve manier:

Beschrijf wat je ziet.
'Alle boeken staan weer op de plank, je speelgoed zit in de kist onder je bed, je skeelers staan in de kast en je sportkleren liggen in de was'.

Beschrijf wat je voelt.
" Wat fijn om in zo'n kamer te komen'

Beschrijf de prestatie en vat het samen in een woord.
'Je bent al een uur bezig geweest met het leren van die woordjes. Dat noem ik nog een doorzettingsvermogen!


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 20 - Op naar zelfstandigheid van je kind

Op naar zelfstandigheid van je kind!

Kinderen wordt al vroeg gevraagd wat ze later willen worden. Voor kinderen is dit een grote vraag. Een kind heeft nog duizend stapjes nodig om antwoord te kunnen geven op deze vraag. De stapjes in zelf doen gaan niet allemaal dezelfde richting op.

 

Soms doet een kind een paar stapjes vooruit en dan weer wat achteruit. Zelfstandigheid gaat voor een deel over de cognitieve ontwikkeling en voor een ander deel over de vaardigheid om je eigenheid te durven tonen, je grenzen te bewaken en relaties en vriendschappen te onderhouden.

 

Het is fijn als een kind de tijd heeft om te oefenen in zelfstandigheid. Ook al gaan de keuzes voor het jonge kind over het kiezen tussen pindakaas of hagelslag, voor het kind is dit oefenen voor wie het wil zijn om zo zich stapje voor stapje zich los te maken van zijn opvoeders en te ontdekken wie het zelf is.


Geef ruimte als ouders aan je kind om het zelf te doen! Doe dit op een manier die bij de leeftijd past en die het kind aankan.


Anoniem

1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 21 - Veerkracht vergroten

Veerkracht vergroten

Je kunt je kind ondersteunen in lastige situaties door het niet in de slachtofferrol te plaatsen, dat maakt hem kwetsbaarder. Als je medelijden hebt met je kind en meegaat in zijn verdrietige gevoel, belandt hij in een negatieve spiraal waar jullie samen moeilijk uit komen?

Wat je wel doet is: erkennen in zijn verdriet en vragen hoe hij het op gaat lossen? Vragen of hij daarbij jouw hulp nodig heeft.


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 22 - Wissel als ouders opvoedingsdoelen uit

Naast het hebben van een relatie als partners hebben ouders, toen er kinderen kwamen, er een nieuwe taak bijgekregen, namelijk die van gezamenlijk ouder -schap.

 

Ga er als ouders eens voor zitten om uit te wisselen welke bewuste en onbewuste opvoedingsdoelen ieder van jullie heeft? Wat heb je meegekregen van je eigen ouders wat je je kinderen ook mee wilt geven? Herkent de andere ouder dit of juist helemaal niet?


Omdat kinderen op andere leeftijden om andere opvoedingsdoelen vragen en jullie zelf ook in ontwikkeling zijn, zou je met elkaar op dit gebied jaarlijks 'apk'-moment kunnen afspreken.


Anoniem

1

deel deze tip

Tip 23 - Wees een liefdevolle, krachtige en betrouwbare ouder

Het is belangrijk voor ouders/opvoeders om zich te realiseren dat een kind moet worden opgevoed en zichzelf niet kan opvoeden.

 

Vraag daarom niet steeds aan je kind hoe het denkt zijn/haar probleem op te lossen.

 

Help het kind door als opvoeder een keuze te maken die goed is voor het kind en vertelt het waarom. Ook al is een kind het er niet mee eens...wees een liefdevolle, krachtige en betrouwbare ouder en opvoeder die kan verdragen dat een kind het niet eens is met je keuze.

 

Het kan alles nog niet begrijpen en mag (leren) vertrouwen dat zijn/haar ouders een keuze maken die goed is voor hem/haar.1

deel deze tip

Tip 24 - Gun een puber zijn verveling

Wist je dat pubers verveling nodig hebben?
Het brein is pas rond 24 jaar uitgerijpt en volgroeit. De puberteit is een belangrijke ontwikkelfase voor het brein. Vanuit verveling kan een brein tot creatieve ideeën komen.. Gun de puber zijn verveling.1

deel deze tip

Tip 25 - EMDR kan heel goed helpen bij kinderen en jongeren

EMDR EN EEN JONG BREIN
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen die iets heftigs hebben meegemaakt en daardoor psychische problemen hebben gekregen.


Wetenschappers denken dat herinneringen aan de nare ervaring(en) in zo’n geval niet goed zijn opgeslagen in het geheugen, waardoor deze problemen ontstaan. Soms is het heel duidelijk waardoor de klachten zijn gekomen. Maar soms ook niet.

Vooral bij kinderen en jongeren is het niet altijd makkelijk om onverwerkte herinneringen als zodanig te herkennen. Wanneer kinderen/jongeren dwars of prikkelbaar zijn wordt dit nog wel opgemerkt, maar wanneer kinderen/jongeren stilletjes of overmatig rustig zijn valt dit minder op.

 

Kinderen/jongeren begrijpen zelf vaak niet waarom ze ergens last van hebben. Ook houden kinderen/jongeren hun klachten vaak voor zich omdat zij hun ouders niet willen belasten.

Mooi is te zien hoe snel het kan gaan bij kinderen en jongeren. Natuurlijk is dit persoonsafhankelijk, afhankelijk van het trauma en de duur van het trauma. Maar hun brein is nog zo “flexibel” dat ze vrij vlot op een sessie reageren. Daarbij kan het voor kinderen en jongeren ook prettig zijn aangezien er bij EMDR minder gepraat hoeft te worden.

Als ik jongeren/kinderen behandel ben ik elke keer weer verbaasd als blijkt hoe snel er geen emotionele lading meer is. Soms zelfs na 10 minuten EMDR. Met verwondering vraag ik me dan af of ze maar wat zeggen om van dat gekke gezwaai met vingers of van dat getik op je oren af te zijn?
Maar niets is minder waar.

 

De jongeren die ik behandeld heb voor nare ervaringen of angsten ( o.a. sportincidenten, faalangst, pesten, mishandeling) stonden in “no time” weer buiten met een verbaasde, grote grijns op hun gezicht. Zelfs bij de tweede sessie bleek de emotionele lading nog te zakken of gezakt te zijn.

Jonge kinderen die last hebben van faalangst, tandartsangst, nachtmerries, nare ziekenhuiservaringen etc staan ook vrij snel weer in hun kracht. Jonge kinderen versterken vaak het proces door lichamelijk mee te doen tijdens de sessie: ze tikken mee op hun eigen wang, of steken hun tong uit en gaan hiermee heen en weer op het ritme van het tikken. Ik vraag dit niet van hen, dat gaat vanzelf.

Het is mooi om te zien dat 3 tot 5 sessies EMDR zo snel al een verademing teweeg kan brengen!

KINDEREN/JONGEREN AAN HET WOORD:
EMDR vond ik op het eerste moment erg spannend, maar het viel eigenlijk wel mee, haha! Super bedankt voor alle moeite! Voel me nu echt veel beter! (15 jaar)

Ik had altijd hele erge zenuwen voor een toets of voor een wedstrijd. …… Ik snapte niet hoe ze het deed maar het hielp super goed. Nu gaat het super goed met mij. Ik ben niet meer nerveus voor een wedstrijd of toets. Echt fijn! (10 jaar)

Onze S. (11 jr) heeft haar nare ervaringen van haar ziekenhuisperiode na een paar sessies EMDR mooi geparkeerd! Ze slaapt weer goed. Ook haar stress rondom toetsen is door EMDR verminderd, waardoor ze rustig haar Entree toetsen is gaan maken. Helemaal top! Dank Germien.

Heee Germien, ik ben geslaagd voor de HAVO! Je hebt me heel erg geholpen, ik heb er veel aan gehad. Heel erg bedankt! (18 jaar)

Mijn zoon van 7 was heel bang om alleen boven te zijn, en alleen naar boven te gaan. Hij had gedroomd over wolven en had sinds die tijd het gevoel dat er altijd wolven zaten. Dat heeft zeker een half jaar of een jaar geduurd. Na één sessie EMDR durfde hij weer alleen naar boven.

Share the post "EMDR en een jong brein"1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 26 - Geef jongeren de ruimte om te experimenteren

Jongeren hebben ruimte nodig om te experimenten met hun gedrag om uit te vinden wat voor soort volwassene ze willen gaan worden. Voor ouders van jongeren is het goed, om dit te beseffen.

 

Geef hen de ruimte om te experimenteren met gedrag. Wees flexibel en gebruik humor om wat gebeurt in deze turbulente fase van het leven van de jongere te kunnen relativeren. Dit alles kan alleen, als de jongere heel goed te weet, waar de grenzen van het experimenteren liggen.1

deel deze tip

Tip 27 - Ouders: zorg extra goed voor jezelf

Het uitdagende aan de opvoeding van pubers (en adolescenten) is, dat zij zelf willen bepalen, wat zij wel en niet doen en tegelijkertijd deze verantwoordelijkheid nog niet aankunnen.

 

Dit laatste heeft met de op dat moment nog onvoldoende rijping van het brein te maken. De opvoeding vraagt van ouders dus een behoorlijke dosis flexibiliteit en veerkracht.

 

Dus ouders: zorg extra goed voor jezelf. Investeren in je eigen rust en vrolijkheid is dus indirect investeren in je (puber-)kind.1

deel deze tip

Tip 28 - Vraag een verwijzing voor emdr bij misbruik

Misbruik bij kinderen.

Soms kunnen kinderen vrij vertellen over wat hen is overkomen. Op school, op de sportclub of vereniging, bij opa en oma thuis of het weekend dat ze bij hun vader hebben doorgebracht. Over de leuke dingen en ook over dingen die "niet kloppen".

Misbruik van kinderen komt vaak al op hele jonge leeftijd voor.
Kinderen kunnen zomaar, tussen 2 happen macaroni door, vertellen dat hun vader aan hun plasser heeft gezeten toen ze bij hem logeerden.

Het feit dat je kind dit verteld geeft aan dat het zich veilig voelt bij je en dat er vertrouwen is in je.

Advies: Geloof hen. Hoe moeilijk dat soms ook lijkt. Geef troost. Wees met alles wat je hebt aanwezig voor je kind. Het wil op jou leunen want dan komt het goed. Vraag na en luister. Ga het liefst dezelfde dag nog naar de huisarts voor onderzoek en laat je informeren wat te doen.

Vraag een verwijzing voor een EMDR-therapeut om de gebeurtenis te verwerken.

Andere kinderen kunnen angstdromen krijgen, gillend wakker worden, huilen om van alles, maar vertellen niets.

Wanneer kinderen iedere nacht ineens angstdromen krijgen en gillend en zwetend wakker worden is het advies niet veel anders. Laat je kind onderzoeken.

Vraag een verwijzing voor EMDR-therapie.
Vraag na bij je kind. Vraag in ieder geval wat het zou willen en waarom.
Wees aanwezig zodat het kan leunen en ontspannen. Blij bij je kind.

Désirée

1

deel deze tip

Tip 29 - Opvoeden gaat niet vanzelf

Opvoeden gaat niet vanzelf.

Liefde alleen is niet genoeg. Opvoeden vraagt geduld, begrip en creativiteit, om te kunnen genieten van je kind en van jezelf als ouder. Als opvoeden bij jou niet vanzelf gaat, als je jezelf dingen ziet doen en hoort zeggen die je eigenlijk niet wilt. Dan kun je in therapie onderzoeken waar dat vandaan komt en vervolgens hoe je het anders kan doen.

Opvoeden heeft veel te maken met hoe jij zelf bent opgevoed. In je eigen jeugd leer je hoe je je moet gedragen, wat je wel en wat je niet niet kan doen. Je leert ook liefde te geven en liefde te ontvangen. Als jij in je jeugd niet veel geduld of liefde hebt ervaren van je opvoeders, dan is het voor jou moeilijk om dat voor je eigen kind te voelen.

In therapie kun je ontdekken hoe jij een lievere, geduldigere vrolijkere opvoeder kan zijn voor je kind. Dat kan gaan over elke levensfase van je kind. Van baby tot en met pubertijd.

Onderzoek jezelf. Doe het voor je kind, doe het voor jezelf!

Mail me voor een gratis kennismakingsgesprek als je hulp zoekt.


1

deel deze tip

Tip 30 - Tip als je kind last heeft van dyslexie

Heeft je kind last van dyslexie?

Zoek iets uit wat het kind leuk vind om te lezen een spannend boek of gewoon iets waar de interesse in ligt. Een bladzijde pakken en met een pen langs de zinnen gaan. Na veel oefenen kan je de pens steeds sneller over de zin laten gaan tot een ware snelheid die je als 'gewoon' mens niet kan volgen.

Het schijnt zo te zijn dat de hersenen van mensen met dyslexie zich vervelen. Dit zorgt ervoor dat er weer plezier komt en een enorme snelheid in lezen, super leuk. Is wel even werk aan de winkel maar je krijgt er gegarandeerd iets voor terug.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 31 - Besef wat iets van je kind is en wat van jouis

Als je kinderen wil krijgen of al hebt, is het goed om te beseffen wat iets van je kind is of wat van jou is.

 

Ouders kunnen hun eigen thema`s en innerlijke conflicten in hun kind terug zien, terwijl het eigenlijk iets van hen is waar zij mee aan de slag moeten.

 

Probeer eerlijk in de spiegel te kijken en te bedenken en voelen wat bij jou hoort, en hoe dit in de interactie met je kind terugkomt. Zoek een therapeut als je hier zelf niet uitkomt.1

deel deze tip

Tip 32 - Vermijd stress

Vermijd stress. We kunnen ontzettend veel tegenwoordig. Het maakt ons drukbezette mensen.

Vaak worden we daar gestrest van en moeten onze kinderen het ontgelden omdat we niet gezellig zijn of geen echte aandacht voor ze hebben.

Zorg er daarom voor dat je niet teveel wilt als je in de fase van kleine kinderen zit.


1

deel deze tip

Tip 33 - Sta stil bij wie je bent en wat je wilt

Zit jij als jongere(18+) niet goed in je vel?

Grote kans dat er een disbalans is in je behoefte aan autonomie en verbondenheid. Helemaal niet verwonderlijk in deze maatschappij waar individualisme en hoge eisen de maatstaf zijn.

Neem jezelf eens echt serieus en plan een paar gesprekken met een psychosociaal therapeut om meer zicht te krijgen hierop.

Een veilige plek waar jij in alle vrijheid kunt praten en stilstaan bij: Wie ben ik, wat wil ik en hoe stem ik mij af op de ander zonder mijzelf daarin kwijt te raken?


1

deel deze tip

Tip 34 - Krijg inzicht in de oude pijn uit je jeugd

Kinderen willen altijd erkenning van de ouders. In mijn praktijk bemerk ik vaak dat hier oude pijn zit.

Het niet gezien/erkend worden of onvoorwaardelijk liefde uit hun jeugd gemist hebben.

Deze oude pijn (vaak onbewust) kan nadelige effecten hebben op je relatie. Je reageert vanuit uit oude emoties die niet van je partner zijn en zo kan het zijn dat je relatie onder druk komt te staan.

Het kan helpen om daar eens naar te kijken, om zo vanuit zelfinzicht rust en stabilieit te krijgen in je relatie.


1

deel deze tip

Tip 35 - Je innerlijke ouders goed voor je laten zorgen

Net als een innerlijk kind heeft iedereen ook innerlijke ouders. Een psychologische symboliek voor de perfecte ouders voor jou.

Deze innerlijke ouders zijn precies in staat om jou datgene te geven wat je van ouders zo nodig hebt en veelal van je 'echte' ouders niet ontvangt.

Wanneer je merkt dat je issues hebt met je werkelijke ouders is het therapeutisch vaak heel goed om je innerlijke ouders goed voor je te laten zorgen.

Dat je innerlijke moeder 's morgens bij jou een sjaal omdoet en 's avonds een beker melk voor je maakt, dat je innerlijke vader je bevestigt bij wat je doet, en zegt dat je goed bezig bent.

Anoniem

1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 36 - Eerst verbinden met je kind, daarna opvoeden

Eerst verbinden/contact hebben met je kind daarna kun je pas beginnen met opvoeden.

Het is vaak heel moeilijk als de samenwerking/ het samenleven met kinderen/pubers stroef om in een positieve verbinding met het kind/puber te bljiven.

Toch is dat de eerste sleutel van de oplossingen, zorgen dat er momenten zijn van verbinding. Als je de verbinding weer hebt met je kind/puber kun je weer gaan opvoeden.

Dus probeer eerst contact te maken, interesse te tonen of gezamenlijke activiteiten te ondernemen zonder verborgen agenda. Wanneer een kind/puber de verbinding ervaart staat het open voor opvoeding.


1

deel deze tip

Tip 37 - Laat kinderen kennismaken met Mindfulness

Laat kinderen kennismaken met Mindfulness (mindfulkids programma)

Mijn ervaring is dat heel veel kinderen het ontzettend leuk vinden om op een speelse manier te ontdekken dat "stil zijn "heel fijn kan zijn! Rust in jezelf kunnen vinden is heel waardevol!


1

deel deze tip

Tip 38 - Kleine kinderen hebben geen taal, wel motoriek

Kleine kinderen hebben geen taal, wel motoriek. Als kinderen het lijf gebruiken met slaan en schoppen wordt verteld dat ze driftig zijn.

Maar ze proberen gewoon wat te vertellen.

Je kunt jezelf vragen: is het een uiting van woede of van onmacht.


1

deel deze tip

Tip 39 - Als het kind lastig is, heeft het kind het lastig

Als ouder in incompetentie komt, is het makkelijk om te zeggen dat het kind lastig is. Maar; kind heeft het lastig. Als ouder niet ter beschikking heeft wat kind nodig heeft, zitten zowel ouder als kind in incompetentie.


1

deel deze tip

Tip 40 - Pubers: Heb geduld, houd moed, het is een fase....

Pubers maken zich los van hun ouders om hun eigen identiteit te kunnen ontwikkelen.

Ze experimenteren en willen zelf beslissingen nemen , of ze nou handig zijn of niet.
Door kledingkeuze en door gedrag zetten ze zich af tegen hun ouder(s)
Ze snappen niet dat ouders ongerust kunnen zijn.
De vriendenkring wordt belangrijker dan de ouders.
Grenzen, redelijkheid en overzicht ontwikkelen pubers pas in een latere fase van hun leven. Als de hersenen volledig zijn gerijpt.

Heb geduld, houd moed, het is een fase....


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 41 - Gebruik de strategieën uit het Deugdenproject

Gebruik Deugdentaal en de andere vier strategieën uit het Deugdenproject.

Deugden zijn positieve eigenschappen die tegelijkertijd kernwaarden en drijfveren (kunnen) zijn. Door kinderen aan te spreken op die eigenschappen helpen we een goed karakter te ontwikkelen.

Eén voorbeeldje - en lees vooral verder op de site van het deugdenproject.nl

Je kind helpt met een klusje en je zegt: "wat ben jij behulpzaam, dank je wel", in plaats van bijvoorbeeld: "wat knap van jou".


1

deel deze tip

Tip 42 - Discipline

Wat is het eerste dat jij denkt bij het woord "discipline"?

Grote kans dat het iets is als "doorzetten", "moeite doen", "volhouden".
Klopt allemaal. Dat het ook vooral leuk, interessant en zeer de moeite waard kan zijn is te zien op positivedisciplinenederland.nl
Aanrader!


1

deel deze tip

Tip 43 - Het boek dat je wilde dat je ouders het hadden gelezen

Boekentip
"Het boek dat je wilde dat je ouders het hadden gelezen"
van de Britse psychotherapeut, Phillippa Perry.

Er staan geen opvoedtrucs in, ze vertelt hoe je een goede band met je kind opbouwt.

Ze zegt: 'niet de vergissingen zijn doorslaggevend, maar de manier waarop we ze herstellen'.1

deel deze tip

Tip 44 - Boekentip: Samen ACTief in je gezin

Een prachtig positief boek die met ontzettend veel voorbeelden, ideeën en opdrachten komt is Samen ACTief in je gezin, van Denise Mathijssen en Denise Bodden.

Het is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapy (ACT) en helpt je via een stappenplan met oefening samen met je gezin bepaalde vicieuze cirkels te doorbreken en weer met elkaar in gesprek te gaan en actief aan de onwikkeling van de kinderen te blijven werken.


1

deel deze tip

Tip 45 - Familieopstelling

In mijn werk als therapeut en gezinsbegeleider maak ik regelmatig gebruik van een familieopstelling. Op die manier kom ik achter veel (vaak) verborgen informatie over het systeem van herkomst van mijn cliënten.

Kinderen fungeren vaak als knipperende alarmlichtjes van het familiesysteem. Met hun problematisch gedrag of lichamelijke klachten geven de kinderen een signaal af dat er iets systemisch niet klopt en dat dat opgelost dient worden. Vaak is het ongewenst gedrag van een kind een gezonde reactie op een ongezond systeem waar dat kind opgroeit. Ouders weten vaak niet dat ze bijvoorbeeld last dragen van hun voorgaande generaties. Ongeuite en bevroren emoties, schuld- en schaamtegevoel. Onbewust geven ze die enorme last door aan de volgende generatie. Belangrijk voor het kind is dat de omgeving hier kennis van heeft, ouders en de hulpverleners in het bijzonder. De kinderen worden dan ontlast van een last die zij niet zelf hoeven te dragen, en de liefdevolle verbinding met de ouders wordt hersteld. Dit vraagt om een bewustzijn van de volwassen en een andere manier van kijken.

Mocht je aan de slag willen met jezelf en of je gezin, geef ik je tip om een keer een opstelling te doen.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 46 - Kom met zijn allen!

Kom met zijn allen!

Heb je zorgen over je kind, of over je kinderen? Heb je vragen over je eigen rol als opvoeder? Loopt het in je gezin niet zoals je wilt. Kom met je gezin langs!

In de praktijk merk ik dat dit veel voordelen heeft; een ieder wordt betrokken, niemand ‘heeft het gedaan’, iedereen wordt gehoord en iedereen kan meedenken, doen en praten over hoe het zou moeten worden.

Op die manier wordt het een mooi en zinvol traject, waarbij gezinsleden weer verbonden raken en goed samen verder kunnen.


1

deel deze tip

Tip 47 - Stem af op je huilbaby

Heb jij een huilbaby en zit je met je handen in je haar. Dan kan ik je daarbij verder helpen. Je stemt af op je baby zodat je begrijpt wat er mis is en wat hij/zij nodig heeft.

Vrolijke groet,1

deel deze tip

Tip 48 - De relatie die we met onze kinderen hebben verandert met hun ontwikkeling

De relatie die we met onze kinderen hebben verandert met hun ontwikkeling.
Als we er af en toe bewust bij stil staan hoe ons kind zich in de afgelopen maanden heeft ontwikkelt en wat hij/zij misschien nodig heeft kan de relatie die we met onze kinderen hebben meegroeien.
Met name in de puberteit is het belangrijk om contact te houden. Pubers trekken zich in deze fase vaak meer terug en dit is een onderdeel van het proces zelfstandig en uiteindelijk volwassen te worden. Als we een weg vooruit vinden haar/hem zowel ruimte te geven als ook naar ons kind te blijven luisteren kunnen we goed contact houden.


1

deel deze tip

Tip 49 - Opvoeder zijn in Corona tijd

Opvoeder zijn in tijden van Corona:

Door het Corona virus en alle maatregelen zit je als gezin meer op elkaars lip. Je kinderen zijn de hele dag thuis, je bent zelf thuis aan het werk of moet je juist in alle bochten wringen om opvang te regelen om zelf nog op je werk aan te komen. Voor je kinderen ben je opvoeder, leerkracht en speelmaatje tegelijk.

En dat terwijl je kinderen van slag zijn door de verandering en het ontbreken van structuur van school. Daar komt eventuele de bezorgdheid over het virus en hoe nu verder nog bij.
Genoeg ingrediënten om als opvoeder én kind behoorlijk gestrest te raken.

Hoe ga je daarmee om?

Stress en je brein:

Onder ideale omstandigheden zit je stress netjes binnen de lijntjes. Je hebt dan een ‘kalm brein’. Je kan nog goed nadenken, relativeren, van een afstandje naar je problemen kijken en je emoties kan je beheersen.

Wanneer de druk toeneemt en voor langere tijd aanhoudt, zoals nu gebeurt, is er kans dat je stress buiten het lijntje schiet. Je ‘stress-brein’ gaat aan. Je kan minder hebben, bent sneller geïrriteerd, boos, van slag, alert en kan niet altijd goed nadenken voor je reageert.

Het is van belang dat je bij jezelf leert herkennen wanneer je in je ‘stress brein’ schiet, maar ook dat je weet wat jou helpt om weer te zakken en in je ‘kalme brein’ te komen. Denk aan een time-out, een uitlaatklep zoeken, muziek luisteren, even met iemand erover praten, afleiding zoeken. Vaak weet je zelf het beste wat bij jou het beste werkt.

Kinderen en stress:

Bij kinderen werkt dit eigenlijk precies zo. Alleen, omdat kinderen zo afhankelijk zijn van hun opvoeders om de wereld om zich heen te begrijpen en te overzien, kijken zij bij stress als eerst naar hun opvoeders. Is mama of papa gestrest? Bang? Boos? Dan is er vast iets aan de hand! En dus.. is er vast een goede reden om zelf ook bang, boos of gestrest te zijn. Vervolgens volgt het kind eigenlijk automatisch de lijn van stress van de opvoeder. Met als gevolg: Een overstuur kind én een opvoeder die overstuur en gefrustreerd is.

Ziet het kind aan zijn opvoeder dat hij rustig is, zichzelf onder controle heeft en de situatie aan kan, dan stelt dit het kind gerust: waarschijnlijk is het allemaal oké. En daarmee daalt ook de stress bij het kind weer binnen het lijntje.

Een kind heeft ten opzichte van een volwassene nog veel minder goed geleerd hoe het zichzelf weer moet kalmeren. Daar heeft hij dus jou als opvoeder voor nodig. Zorg dus eerst dat jij jezelf als opvoeder kalmeert, dan kan je ook beter je kind kalmeren.

Tips voor opvoeders:

Om je eigen stress en die van je kind in de hand te houden:

• Zorg goed voor jezelf

o Neem een time-out indien nodig, kalmeer eerst zelf
o Zorg voor genoeg rust momentjes voor jezelf
o Zorg voor je relatie/ouderschap

• Zorg voor een duidelijke en afwisselende dagstructuur voor je kinderen en jezelf

o Wissel activiteiten met elkaar af
o Wissel momenten dat jij beschikbaar bent voor je kinderen af met
momenten dat zij zichzelf moeten vermaken
o Maak dagprogramma op papier

• Leg kinderen uit wat er aan de hand is

o Bied uitleg over Corona, wees duidelijk, eerlijk en stel gerust
o Weet wat je kind weet en denkt: vraag je kind zelf uit te leggen wat er
aan de hand is
o Geef uitleg en woorden aan emoties en gedrag die jij zelf of het kind
laat zien.
o Herstel het contact met je kind als je uit je slof bent geschoten

Succes en sterkte in deze bijzondere tijden!

Liefs,1

deel deze tip

Tip 50 - Wat en hoe vertel je je kind over het Corona Virus?

Voor alle ouders en verzorgers met jonge kinderen:

Zowel ouders als (jonge) kinderen maken zich zorgen over het Coronavirus. Nu hij/zij niet meer naar zijn of haar vertrouwde opvang of school kan, is de impact direct voelbaar. Hieronder wat praktische tips over hoe in gesprek te gaan met je kind over het Coronavirus.


1. Wees eerlijk en praat erover.

Kinderen voelen aan ons ouders en verzorgers aan dat er iets speelt. Wellicht hebben ze een deel opgevangen van het journaal dat aanstond of alleen onze emotie bij het bekijken van het nieuws. Je kunt bijvoorbeeld noemen: ‘Er is in Nederland, en in de wereld, een virus. Dat virus heet Corona. Een virus kun je niet zien, maar je kunt er wel ziek van worden. Je geeft het virus door met hoesten en niezen en aanraken. Als (oude) mensen ziek worden, worden ze bijna allemaal weer beter. De kans dat jij ziek wordt is heel klein. Scholen en de opvang zijn nu dicht om het virus te stoppen. Wij kunnen gewoon lekker blijven knuffelen met elkaar. Kijk goed naar hoe je kind op deze informatie reageert en geef je kind ruimte om vragen te stellen. Bij een angstige reactie probeer dan gerust te stellen en onwaarheden te ontkrachten. Als je kind over de regen buiten begint of dat hij nu wil knutselen, ga dan mee in deze afleiding. Je kunt er vanuit gaan dat je kind je gehoord heeft.

Indien kinderen van ouders en verzorgers willen weten wat de symptomen zijn, bespreek die dan (koorts, moeilijk ademhalen, hoesten). Ook hierbij van belang uit te leggen dat als je deze symptomen hebt, je ook gewoon verkouden kunt zijn. Mocht je kind meer vragen hebben, zoek deze dan samen informatie op het internet of geef aan dat je het niet weet en er later op terug komt. Zorg dan ook dat je er later op terug komt. Wees eerlijk over de risico’s als kinderen hier vragen over stellen, maar benadruk wat we allemaal kunnen doen om de risico’s te verkleinen.


2. Geef het goede voorbeeld.

Kinderen volgen ons voorbeeld en zijn gevoelig voor onze emoties. Wees bewust van je eigen emoties bij het brengen van het nieuws, maar ook daaromheen. Wissel informatie over het coronavirus dus af met praten over andere dingen.

Liefs,1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 51 - Blij met je puber

Tips om het zo leuk mogelijk te houden met je puberende kind:

- Probeer altijd in gesprek te blijven met je puber, zodat je weet wat er in het koppie om gaat.
- Bedenk dat de discussie om wie er gelijk heeft een eindeloze strijd is. Dus 'choose your battles' en veer zo nu en dan mee om de rust te bewaren.
- Haal vrienden van jouw puberende kind in huis/tuin, zodat je weet met wie ze omgaan en schuif af en toe erbij aan om mee te kletsen en hun wereld te leren kennen.
- Vergeet niet hoe je zelf was als puber en bekijk het niet te serieus.
- Bedenk dat het een fase is en het dus weer verandert.
- Houd je puber goed in de gaten maar laat ze zelf ook hun eigen wereld hebben en heb vertrouwen.

Weet dat het bij de meeste pubers prima in orde komt en je achteraf waarschijnlijk samen hard kunt lachen om de meeste situaties!


1

deel deze tip

Tip 52 - Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel

Vertoond jouw kind ander gedrag?
Kinderen zijn een spiegel voor ons als ouder, hun gedrag laat zien hoe het met jou is.

Ben je boos en slik je dit steeds weg? Grote kans dat jouw kind boos gedrag gaat vertonen. Door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoel/emoties stopt dit (onbewuste) gedrag van je kind.


1

deel deze tip

Tip 53 - In gesprek willen met je puber

In gesprek willen met je puber:
Voor een puber is een 1 op 1 gesprek naast of tegenover elkaar vaak ongemakkelijk/confronterend. Een puber praat makkelijker met je als je wat aan het doen bent bv afwassen, autorijden.


1

deel deze tip

Tip 54 - BROER! is een unieke, groepsgerichte dagbehandeling

Heeft jouw puber een verslavings- en/of gedragsprobleem?

Wij zijn BROER! kan daarbij helpen. Zij kijken niet naar wat iemand doet, maar waarom en gaan uit van de kwaliteiten die elke jongere heeft. Het programma is gebaseerd op herkenning, samenwerking en veiligheid.

Wij zijn BROER! is een unieke, groepsgerichte dagbehandeling. Ontstaan vanuit een behoefte om zorg te bieden aan jongeren die zijn vastgelopen, soms na al verschillende ervaringen met hulp te hebben gehad. Wat ze bieden is een intensief traject van 8 weken lang, 7 dagen in de week.

Wij zijn BROER! staat voor familie, voor samenwerken. Overdag intern om te leren, en ’s avonds in de eigen omgeving om het geleerde toe te passen.


1

deel deze tip

Tip 55 - De taal van huilen

De taal van huilen.

Wanneer een baby huilt hebben we als volwassene vaak de neiging om een kind te troosten zodat het zo snel mogelijk stopt met huilen. Het is een hele logische reactie want we zien huilen vaak als teken dat het niet goed gaat met het kind en of dat je als verzorger iets niet goed doet.

Huilen is echter de manier van communiceren voor een baby. Door te huilen vertelt het wat het kind wat het nodig heeft en het is ook de manier om zijn verhaal te vertellen.
De overgang van de baarmoeder naar de 'gewone wereld' is voor een kind vaak heel groot. Het kind krijgt veel nieuwe indrukken dit kan spanning met zich meebrengen. Het huilen kan helpen om de indrukken te verwerken en de spanning los te laten.

Dus mocht je baby huilen, kijk eerst of het iets is in de zin van honger, vermoeidheid, ongemak/pijn, schone luier, boertje etc. Mocht dit allemaal niet zo zijn en je de ruimte hebt om te luisteren, ga dan zitten hou je kind in je armen kijk naar je kind en luister zijn/haar verhaal.

In het boek “De taal van huilen” van Aletha Solter staat veel informatie die heel behulpzaam kan zijn om meer inzicht te krijgen in waarom kinderen huilen en tips hoe je hiermee om kunt gaan.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 56 - Een speelse oefening

Een speelse oefening om met kinderen (maar ook zéker leuk voor jongeren en volwassenen!) te doen, is het `Japans worstelen'. Het wordt o.a. ook gebruikt binnen de Rots en Water (weerbaarheids)training. Het doel van de oefening is om kinderen te leren om stevig te blijven staan, jezelf te gronden zonder jezelf op slot te zetten.

Hoe gaat de oefening:
Ga tegenover elkaar staan met de voeten op heupbreedte, knieën licht gebogen. Je voeten blijven daar stevig staan, alsof ze wortels hebben. Strek allebei je armen en handen uit naar voren en houd de handen nét niet tegen elkaar.

Je gaat nu proberen om de ander `uit zijn lood' te duwen door af en toe duwtjes te geven tegen de handen van de ander. De ander doet dat ook bij jou. Je probeert je voeten niet te verplaatsen, maar stevig te blijven staan.

Lukt het één van jullie om de ander toch van zijn plaats te krijgen (ook al is het maar een klein stapje met je voet) dan heb je een punt verdiend. Wie heeft het eerste vijf (of tien) punten? Dan heb je gewonnen en sta jij dus het stevigst.

Veel plezier!

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 57 - omgaan met boosheid van je kind

Als je kind boosheid of frustratie laat zien als hij of zij 'de zin niet krijgt,' denken veel ouders dat we 'duidelijke grenzen moeten stellen en vooral niet toe moeten geven.'

Er bestaat nog een andere insteek. Je kind heeft altijd behoefte aan 3 dingen:
- informatie (uitleg)
- autonomie (iets mogen kiezen)
- het uiten van gevoel.

Dus in plaats van 'NEE zei ik toch' kun je nagaan of je info hebt gegeven, of je ze een keuze kunt aanbieden en of ze mogelijk iets moeten verwerken.

Dat laatste, het verwerken van gevoel, kan het beste bij jou als ouder. Dat is het veiligst. Dus dat betekent rustig blijven aankijken, luisteren, en compassie tonen tot het intense gevoel verdwijnt... het zal je verbazen hoeveel vreugde, coöperatie en rust er daarna naar boven komt.

Wil je meer weten? Zoek dan ook eens 'bewust ouderschap' op. Of luister naar 'the aware barenting podcast.'


1

deel deze tip

Tip 58 - Boekentip: Draakje Vurig

Boekentip: Draakje Vurig van Josina Intrabartolo en Janneke van Olphen.

Een prentenboek om in gesprek te gaan met (hoog)gevoelige kinderen met een sterke wil die door hun enthousiasme overprikkeld raken en hun spanning door middel van driftbuien uiten.


1

deel deze tip

Tip 59 - Boekentip: Er was eens een zieltje

Boekentip: Er was eens een zieltje - Marie-Claire van der Bruggen

Dit bijzondere kinderboek gaat over een Zieltje dat voor de allereerste keer de reis naar de aarde gaat maken. Wat gaat daar allemaal aan vooraf en hoe is het voor een ziel om in een mensenlichaam geboren te worden en op aarde te leven.

En hoe ervaart een ziel het sterven oftewel de terugkeer naar Huis. Je wordt door het Zieltje meegenomen op haar grote avontuur en het is een wonderbaarlijke reis vol verrassingen


1

deel deze tip

Tip 60 - Boekentip: Het einde van de opvoeding

Het boek 'Het einde van de opvoeding' confronteert ouders met het fatale mechanisme om hun eigen jeugdproblemen te corrigeren in de opvoeding van hun kinderen, waarmee ze op een dieper niveau hun blokkades juist aan de volgende generatie overdragen.

Jan Geurtz laat met veel praktijkvoorbeelden en humor zien dat er een totaal andere manier van omgaan met kinderen mogelijk is, bevrijd van de drang tot opvoeden en controleren, en met veel meer ruimte voor liefde en openheid.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 61 - In relatie blijven met je kind

Ook in heftige conflictsituaties is het belangrijk relatiegebaren te blijven maken, dus bijvoorbeeld kook iets wat je kind lekker vindt zonder hier iets voor terug te verlangen, zo blijf jij uitstralen dat je van je kind houdt hoe moeilijk het soms is.


1

deel deze tip

Tip 62 - Boekentip: Het hooggevoelige kind met een sterke wil

Boekentip: Het hooggevoelige kind met een sterke wil

Dit is een goed boek als je een kind hebt wat zeer gevoelig is maar bij overprikkeling juist 'moeilijk' gedrag laat zien. Door dit gedrag denk je zelf (en niet in het minst ook vaak je omgeving) niet zo snel aan de enorme gevoeligheid die achter dit gedrag schuilt/ daar de oorzaak van is. Dit boek geeft veel herkenning en erkenning van dit gedrag en de gevoeligheid van het kind. Daarnaast geeft het inzicht in dit gedrag en handvatten hoe er anders mee om te gaan. Hierdoor kan een hoop frustratie, strijd en overprikkeling voorkomen worden.

Het boek geeft niet alleen tips hoe je anders met je kind kan omgaan, het geeft ook inzicht in welk gevoel en reactie dit gedrag bij jou als ouder oproept. Dit geeft erkenning voor jezelf als ouder. En doordat je je eigen reacties beter gaat begrijpen is het ook gemakkelijker om anders op je kind te reageren.


1

deel deze tip

Tip 63 - Samen een levenslijn maken

Soms vinden pubers het niet makkelijk om tegenover elkaar over minder fijne gebeurtenissen te praten.

 

Om actief bezig te zijn maak ik samen met hun een levenslijn met aan de ene kant positieve gebeurtenissen en aan de andere kant de minder mooie gebeurtenissen.

 

Ze mogen dan zowel aan de positieve als a de negatieve kant 3 of 4 gebeurtenissen uitkiezen waar ze dieper op in willen gaan.

 

Dat zorgt ervoor dat ze breder gaan kijken en dat ze het beter aankunnen om over de minder fijne ervaring te praten.1

deel deze tip

Tip 64 - Boekentip: De kunst van ouderliefde

Een boekentip. Als je dit boek leest, denk je waarschijnlijk: "dat weet ik allemaal wel!" maar toch is het het beste boek dat ik gelezen heb over opvoeden. Het gaat over de basis en het belang van een warme relatie tussen ouder en kind. Hoe kan je je kind echt laten weten dat je het liefhebt.

De kunst van ouderliefde van Dr. Ross Campbell


1

deel deze tip

Tip 65 - Verdiep je in de leefwereld van jouw tiener

Jouw tiener groeit op in een andere belevingswereld dan jij bent opgegroeid. Hoe ga jij het gesprek met jouw tiener aan? Met een open houding of houd jij je het liefst vast aan jouw eigen referentiekaders?\

Een open houding geeft verbinding, luister naar het verhaal van jouw tiener, hij of zij heeft een goed en boeiend verhaal te vertellen, over zijn/haar dagelijks leven als jij oprechte interesse hebt. Het is de moeite waard om naar te luisteren.

Als je dit met een open hart ontvangt en je verwondert over hem/haar dan vind er echte ontmoeting plaats.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 66 - Kinderen doen niet wat je zegt.....

Kinderen doen wat je doet.
Oftewel, wees consequent en geef het goede voorbeeld.


1

deel deze tip

Tip 67 - Opvoedproblemen: onderzoek je eigen jeugd

Geen enkele ouder hoeft een diploma pedagogiek of opvoedkunde te behalen voordat ze een kind krijgen.
Als je met kinderen wilt werken of een kind wilt adopteren moet je aan allerlei regels voldoen en moet je beschikken over diploma's in de de opvoedkunde.

Van een biologische ouder wordt aangenomen dat ouderliefde en gezondverstand voldoende zijn om een kind op te voeden tot een gelukkig en zelfstandig mens. Helaas is het niet zo eenvoudig.

Veel ouders hebben hun eigen opvoeding als richtlijn. Die eigen opvoeding was "goed genoeg voor mij, en dus ook voor mijn kinderen", of, "ik heb een waardeloze jeugd gehad ik ga het helemaal anders doen".
Hoe dan ook voeden de meeste ouders met hun eigen jeugd als uitgangspunt.

In therapie kun je een eigen opvoedstijl te ontwikkelen waarbij de behoeften en talenten van jouw kind centraal staan.
Maak van je kind géén broddellapje, zoek hulp, onderzoek je eigen overtuigingen en kwetsuren uit je jeugd.
Zoek hulp, ga in therapie. Doe het voor jezelf en voor je kind!deel deze tip

Tip 68 - Boekentip: Dat is heel wat voor een kat

Geschreven door Judith Viorst
Een boek dat je tijdens het rouwen helpt. In het boek gaat men opzoek naar leuke dingen over de gestorven kat. Dit kan je na het lezen van dit boek samen met het verdrietige kind ook doen, zo samen een eigen boek vol herinneringen maken!deel deze tip


deel deze tip

Tip 70 - Storende kinderen zijn ontmoedigde kinderen

Helaas krijgen ook in onze tijd kinderen vooral aandacht wanneer ze storend gedrag laten zien. De extra aandacht vragers, de druktemakers, de clowns, het overdreven brave kind, kinderen die vaak de machtsstrijd aangaan, kinderen die pesten, gemeen of wreed zijn tegen dieren.

Veel ouders en leerkrachten denken dat je storend gedrag kunt voorkomen door kinderen veel complimenten te geven. Het gevaar is dat kinderen daarvan leren dat ze pas goed genoeg zijn als ze een goede prestatie leveren, braaf zijn of er mooi uitzien.
Of kinderen leren juist: 'wat ik ook doe het is altijd goed' en leren zich nergens meer voor in te zetten. Bij elke potloodstreep op papier krijgen ze immers al te horen 'oh, wat een mooie tekening!'

Kinderen hebben geen straf of complimenten nodig. Kinderen hebben bemoediging nodig. Ze moeten ervaren dat ze erbij horen, capabel zijn en zich kunnen ontwikkelen, dat ze de moeite waard en nodig zijn voor anderen.

Aanmoediging bij nieuw aan te leren vaardigheden. 'Toe maar, als je zo doorgaat, lukt het je wel!'
Een uitnodiging tot meehelpen. 'Het lukt me niet alleen, wil je me even helpen?'
Een uitnodiging tot meedenken. 'Hoe zullen we oma dit jaar verrassen voor haar verjaardag? Heb je een idee?'
En aandacht juist wanneer ze er niet om vragen. Gewoon, om hen te laten ervaren dat ze erbij horen, dat ze worden gezien, gewaardeerd als mens.

Veel kinderen die storend gedrag laten zien, hebben niet geleerd dat ze er onvoorwaardelijk bij horen, over ontwikkelingscapaciteiten beschikken en de moeite waard. Ze hebben soms wel geleerd dat je maar beter de sterkste kunt zijn dan het onderspit delven of je overgeleverd voelen aan anderen.
Of ze hebben afgeleerd zich in te spannen omdat ze ervaren het toch niet goed te kunnen doen en altijd commentaar krijgen.
En zo zijn er meer redenen waardoor kinderen onbewust kunnen kiezen voor storend gedrag.

Gelukkig kunnen ouders en leerkrachten leren hoe ze met ontmoedigde kinderen kunnen omgaan.

Interesse? Ik vertel je er graag meer over.


Anoniem


deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 71 - boekentip: Hoe voed ik mijn ouders op? Stine Jensen

Een grappig boek waarin allerlei opvoed-stijlen van ouders lekker overdreven worden en op de korrel genomen. Kinderen kunnen een test loslaten op hun ouders en per 'afwijking' opvoedtips lezen. Grappig om op een humoristische manier te horen hoe je kinderen tegen je aankijken en leuk om zo in gesprek te raken. De kunst is dan om zo veel mogelijk in de vragende modus te blijven (en niet te ontkennen/verdedigen), dan hoor je het meest en creëer je ook voor een volgend gesprek een basisgevoel bij je kinderen dat ze welkom zijn met hun ideeën/meningen.deel deze tip

Tip 72 - boektip: De 5 talen van de liefde van kinderen - G Chapman

Dit boekje gaat over hoe iedereen een eigen liefdestaal heeft. Kan bijvoorbeeld zijn: aandacht, of complimentjes, of samen dingen doen, of cadeautjes/attenties, of dingen voor de ander doen. Jouw taal is de voorkeursmanier waarop je je liefde uit, en ook de manier waarin je de liefde van je kind het makkelijkst oppikt. Het helpt je in de communicatie met je kind als je je eigen taal kent en die van je kind. Als je die van je kind kent, kun je bewuster zijn/haar liefdesemmertje vullen en ook beter verstaan hoe zij/hij jou liefde geeft. Overigens is dit idee ook zeer goed toepasbaar in je relatie met je partner, daarover gaat een ander boek van deze schrijver (de 5 talen van de liefde).deel deze tip

Tip 73 - Agressie bij jongeren

Agressie verminderen door afleiden, ontspanning, incompatibele gedragingen (liedje zingen, luisteren, vissen) en uitstel.deel deze tip

Tip 74 - rol ouders bij kinderen met probleem gedrag

Accepteren, ondersteunen, controle. Opvoedstijlen. Autoritatief is kindgericht, ondersteunen maar wel regels en controle is het beste.deel deze tip

Tip 75 - Waaron de beperkingen rondom corona zo diep inslaan

Je hoort veel berichten dat jongeren zich niet aan de beperkende maatregelen rondom corona houden. Dat kan veel onbegrip opleveren. Waarom doen ze dat niet? Bedenk dat de impact van corona voor jongeren veel minder lijkt te zijn dan voor ouderen. Als ze corona oplopen lijkt het voor hen veel meer op een griep. Dat betekent dat ze zich beperken vooral voor anderen. Zij offeren hun vrijheid op voor anderen. Het tweede is dat het voor jongeren essentieel is om zich te kunnen ontwikkelen. Jongeren hebben veel minder eigen ruimte dan ouderen. Vaak niet mee dan een kamer. In die zin zijn ze net zo beperkt in hun mogelijkheden als ouderen. Waar ouderen lijden aan de leegheid en eenzaamheid, lijden de jongeren aan de uitzichtloosheid van hun situatie en het onvermogen zich verder te ontwikkelen. En dat laatste is geen luxe, maar een noodzaak.deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 76 - Motivatie in tijden van online werken

Veel jongeren verliezen bij het veelvuldig online werken hun motivatie voor de studie. Wat je naar mijn mening dan tegenkomt is dat de behoefte aan extrinsieke motivators (succeservaringen, aandacht en goedkeuring van docent, contact met medestudenten) hoger is dan de intrinsieke motivator. Intrinsiek is in deze dat je een taak ook heel graag wil doen. Als er een balans is tussen de motivatie die van buiten komt en de motivatie die je van binnen voelt voor wat je aan het doen bent, gaat het goed. Maar hoe doe je dat?

1. Autonomie: als er ruimte is om zelf je studieplan te maken, kies dan voor die onderwerpen die je interessant vindt. Als je van tevoren al weet dat je weinig steun uit de omgeving kan krijgen, kun je momenteel beter kiezen voor die onderwerpen die je sowieso al heel graag wil bestuderen.
2. Autonomie: als er ruimte in de dag is om zelf je tijd in te delen, kijk dan of je de 'vervelende' zaken al direct in de ochtend kan doen en naarmate de dag vordert, ga je steeds meer onderwerpen oppakken die je leuk en uitdagend vindt.
3. Succeservaring: succes is een ervaring die je organiseert! Als je jezelf meer afhankelijk voelt van de complimenten, goedkeuring of stimulans van medestudenten of docenten, leg je die organisatie eigenlijk bij een ander neer. Neem het heft in eigen handen en bepaal duidelijk een doel voor de dag wat je wil bereiken. Als je dat doel bereikt hebt, vier dan dat moment door expliciet even stil te staan bij wat je voor elkaar hebt gekregen. Al is het maar het lezen van een hoofdstuk in een saai studieboek. Je mag jezelf best even complimenteren dat je dat dan TOCH maar gedaan hebt!
4. Succeservaring: ga bij jezelf eens na of jouw aanpak en planning inderdaad succeservaringen bevordert of juist niet. Wat kun je nog meer doen?
5. Sociaal netwerk: Ook online is het mogelijk om gebruik te maken van een sociaal netwerk. Werk samen in online tools, ook als je niets te bespreken hebt! Net alsof je in een bibliotheek gaat studeren en dat je helpt omdat er meer mensen zijn die studeren, kun je dit ook online doen. Vorm je eigen studie en werkgroep. Werk samen aan opdrachten en doelen of bestudeer in die tijd samen een bepaald gedeelte van de tentamenstof.
6. Beloning: terugkomend op het organiseren van succeservaringen... hoe vier jij jouw successen? Als je iets voor elkaar hebt gekregen, beloon je jezelf dan? Even wat anders doen, bij voorkeur buiten de deur even wandelen, fietsen, sporten. Lekker kopje thee of koffie doen op het balkon of in de tuin. Het zijn momenten waarop je jezelf even beloont. Uiteraard wel de uitdaging om dan weer te beginnen. Vandaar de tip: doe wat je niet graag doet gelijk in de ochtend en werk door de dag heen naar de meer leuke taken toe. Als het goed is, heb je dan ook om drie uur in de middag zin om na die beloningstijd weer aan de slag te gaan.

Dit zijn een paar tips om motivatie te verhogen in deze tijd van covid beperkingen. Succes!deel deze tip

Tip 77 - Verbinden en hechten

In deze boekentip "Spelenderwijs verbinden en hechten" neemt de schrijfster je mee aan de hand van voorbeelden om te inspireren, motiveren en actief en met plezier de verbinding met je kind aan te gaan.deel deze tip

Tip 78 - samenwerken

Ga eens met je gezin je verdiepen in de woorden, zelfstandigheid, samenwerken aan zelfstandigheid en met elkaar verbonden zijn. Ieder gezinslid schrijft de betekenis van deze woorden op. Wat betekent dat voor mij, hoe ziet dat er uit, hoe pak ik dat aan en wat verwacht ik van de ander?
Wanneer iedereen dit heeft ingevuld kun je met de uitkomsten met elkaar in gesprek.
Als je dit van elkaar weet, is de kans groot dat je elkaar kunt begrijpen en rekening met elkaar kunt houden groterdeel deze tip

Tip 79 - Wat kunnen ouders doen?


Wat ouders kunnen doen bij probleem gedrag en agressie. Eigen tekortkomingen erkennen, de gezonde kant van de jongere blijven zien en steun zoekendeel deze tip

Tip 80 - Wat kunnen ouders doen bij agressie?


Hoe eerder hoe beter ingrijpen. Voorkomen van verergering; oudervaardigheden verbeteren; Goed gedrag belonen, ongewenst gedrag negeren of mild en gericht straffen. Consequent zijn, verbonden blijven en toezicht houden. Niet openlijk ruzie maken, samen eenduidige beslissingen nemen, écht ouders zijn, rustig en neutraal reageren. Lage ee (emotionele expressie).deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 81 - Boekentip tekeningen lezen

Tekeningen, beeldtaal van het onderbewuste - Gregg Furth

dit boek helpt je om de taal van tekeningen te leren lezen.deel deze tip

Tip 82 - tekeningen lezen

Kindertekeningen, de beeldtaal van het kleine kind - Michaela Strauss

Tekeningen van kinderen tot 7 jaar die je helpen je jonge kind beter te begrijpendeel deze tip

Tip 83 - Toekomstperspectief

Praten met jongen is vaak lastig, doen werkt beter. Plaats een aantal ronde placemats in een lijn op de grond. Bespreek een doel van de jongere en stap van placemat naar placemat (subdoel naar subdoel) en benoem hoe het daar is en hoe dat voelt en welke eigenschappen je nodig hebt om daar te komen. Belangrijk om de het doel en dus ook de subdoelen niet groot te maken zodat ze te bereiken zijn. Na afloop terug naar het eerste kleine subdoel. Wat heb je nodig, wat is er al en hoe gaan we het bereiken?deel deze tip

Tip 84 - oefenen met open vragen

Wanneer je puber/tiener alleen maar met ja en nee antwoord. Vraag je dan eens af wat voor vragen stel ik? Zijn dat vragen die met een werkwoord beginnen: zou je, wil je, ga je.... Dan hoeft je puber alleen maar ja of nee te antwoorden. Als je vragen stelt die met een wie, wat, waar hoe en welke begint moet je kind nadenken en kan hij de vraag niet af doen met ja of nee. Dan heb je kans dat er een antwoord komt met meer dan 3 woorden. Oefen daarmee, het is lastiger dan je denkt.....deel deze tip

Tip 85 - Wat te doen bij gedragsproblemen jongeren?

Motiveren door toekomstgericht te zijn. Consequenties voorhouden en focussen op de toekomst. Haim Omer; “Controle hebben over de ander is een illusie.”

Volhouden Geweldloze strijd, samenwerking en respect en geen discussie. Open einde het hoeft niet opgelost worden. Het ijzer smeden als het koud is. Niet proberen te winnen maar proberen het vol te houden.deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 86 - Steun vragen indien je vastloopt als jongere

Als je vastloopt in het leven en je steeds meer aan jezelf gaat twijfelen, vraag dan om steun aan betrouwbare anderen. Ook ben je welkom om samen met mij in therapie te kijken naar wat je onbewust gemist hebt tijdens het opgroeien. Vaak blijkt dat wij onszelf beschuldigen van een gebrek, terwijl we eigenlijk ergens iets wezenlijks tekort gekomen zijn. Ik kan je op weg helpen om dat tekort alsnog op een constructieve manier in te halen.deel deze tip

Tip 87 - Je kind draagt het symptoom

Als ouder kan je je snel gaan focussen op het aparte gedrag van je kind. Wees er als ouder van bewust dat je kind soms bepaalde emoties op excessieve wijze uit of gedragsproblemen heeft omdat er iets binnen het gezin niet goed gaat. Je kind weet er geen woorden aan te geven of voelt zich niet veilig genoeg om dit te delen, dus trekt het de aandacht op deze wijze. Zoek een gezinstherapeut wanneer je kind gedrag vertoont waar jij niet meer tegenop gewassen bent en leer hoe je -samen, als gezin - alles weer in balans kan brengen en focus je niet slechts op je kind als degene die moet veranderen.deel deze tip

Tip 88 - complimenten teller

Maak een complimententeller voor het hele gezin. Geef iedereen elke dag een compliment, geef de kinderen ook de gelegenheid om complimenten te geven. Je krijgt een hele fijn sfeer en iedereen heeft een lach op zijn gezichtdeel deze tip

Tip 89 - waar ga ik op letten?

Een puber nodigt je de hele dag uit om opmerkingen te leveren. Hij/zij laat alles slingeren, vergeet belangrijke zaken, heeft andere prioriteiten dan hoe leef ik prettig samen met mijn ouders en andere broers zussen.
Probeer als ouders je op 3 topics te richten. Bijv telefoon gedrag, huiswerk en op tijd naar bed. De overige dingen zoals jas op hangen, normaal zitten, douchen te laten. Geen opmerkingen. Hierdoor hou je het gezellig, je levert niet alleen maar commentaar maar je komt wel terug op de topics die jij als ouder belangrijk vindt zodat je zelf ook een fijn gesprek kan hebben met je puber. En je puber heeft niet het idee dat hij/zij niets goed doet.deel deze tip

Tip 90 - Begrenzen gebruik sociale media jonge kind

Omgaan met sociale media en internet is leuk maar ook ingewikkeld.
Download de app Family Link, je kunt als ouder zien wat je kind doet op zijn/ haar telefoon, je kunt de tijd instellen de telefoon gaat uit als de tijd op is. Hiermee kun je je kind keren omgaan met dit medium en je voorkomt veel ruzies en conflicten.deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 91 - Luisteren

Ik vind dat ouders moeten luisteren naar de kinderen. Ze hebben altijd gelijk. Het gaat natuurlijk om de vraag achter de vraag en daarom moeten ouders echt goed luisteren naar kinderen. Ze zijn je juf en leraar. Mijn zoon leert mij om niet boos te worden dat kan hij en ik ook namelijk en mijn dochter leert mij om niet te overdrijven ook dat kunnen we beide heel erg goed.deel deze tip

Tip 92 - Nobelprijs voor de moeder

Ik vind dat er een Nobelprijs moet worden gegeven voor de Moeder. Waar blijft die?deel deze tip

Tip 93 - Luisteren

Vaak willen we onze kinderen iets leren of uitleggen en dan zijn wij degene die praten. Dat is zeker belangrijk maar net zo belangrijk is het om naar je kind te luisteren en vragen te gaan stellen, die jouw kind helpen iets te vertellen.
Als je er regelmatig de tijd voor neemt naar je kind en haar/zijn ervaringen te luisteren, zal je kind meer vertellen en als ouder weet je beter wat in jouw kind omgaat.deel deze tip

Tip 94 - Voorbeeld zijn

Het is niet altijd makkelijk maar als je van jouw kind graag een bepaald gedrag wilt zien, is het belangrijk dat je als ouder precies dit gedrag ook zelf vertoond. Alleen dan ben je geloofwaardig en is het makkelijk voor jouw kind om je als rolmodel/voorbeeld te accepteren.deel deze tip

Tip 95 - Gezond omgaan met de ups en downs in ons mensenleven

Voor het gezond omgaan met de ups en downs in ons mensenleven hebben we een goed werkend gezond zenuwstelsel nodig. Als het nodig is, dient er energie gegenereerd te worden (om in beweging te komen), of juist energie getemperd te worden of bespaard te worden (meer voor het rusten en het eten en verteren - ook emotioneel),
Bij jonge kinderen is het zenuwstelsel / hersenen nog niet volledig ontwikkeld. Zij zijn voor een goede verwerking van wat op hen af komt, afhankelijk van het zenuwstelsel van de volwassenen in hun buurt. Dat zijn in eerste instantie de ouders. Als de ouder opgedane stress kan dragen en een veilige ruimte kan aanbieden voor het kind, dan helpt dat het kind om tot rust te komen, of om in aktie te geraken. Het kind voelt zich gesteund (en geliefd). En kan zich daardoor gezond ontwikkelen.

Het kind kan zich dus nog niet helemaal reguleren, maar de ouder dient hierbij te 'helpen'. Dit noemen we co-regulatie.
Als je kind dus problemen heeft en daardoor mogelijk problemen veroorzaakt, kijk dan altijd ook naar jezelf als ouder. Wat kun jij doen om die veilige (leer-)omgeving te creëren.

Kom je er niet uit, lukt het niet, dan zoek ondersteuning. Vaak betekent het dan ook als men met een kind in therapie komt, de ouder(s) zelf ook ondersteunt en geholpen dienen te worden. En dat is heel normaal.deel deze tip

Tip 96 - Vrije kind versus kritische ouder

Als iemand van huis uit om welke reden dan ook geen kind kon of mocht zijn kan het gebeuren dat iemand lastig contact kan maken met het speelse, vrije, onbezorgde, ondeugende stuk in zichzelf.

Deze mensen kunnen een groot stuk kritische ouder in zich ontwikkeld hebben en het eigen kind belemmeren in deze kind stukken. Het spelen en ontdekken van de eigen kinderen wordt aan banden gelegd, begrenst en afgekeurd.
"Zorg dat je schoon blijft"
"Maak je fiets niet kapot"
"Zo word je ziek"
"Ik word zo moe van jou".....

Als je je hier bewust van bent en dit wil veranderen kan je eigen kind je juist helpen met het opnieuw in contact komen met deze verstikte stukken in jezelf. Maak bewust speeltijd vrij, samen met je kind en maak er een interactieve activiteit van. Blijf in contact met je kind, vraag het wat het leuk vindt en laat het uitleggen waarom. En doe mee! Probeer, onderzoek. Sta open en blijf uit de afkeurende rol. Veel plezier bij deze mooie ontdekkingstocht.....


deel deze tip

Tip 97 - Soms zit ik met m'n handen in het haar!

Opvoeden kan een hele uitdaging zijn.
We krijgen spiegeltjes voorgehouden en krijgen soms met situaties te maken waar we als ouders misschien niet altijd goed op reageren of juist anders op zouden willen reageren.
Merk jij als ouder dat je hier tegen aan loopt en dat je graag ander gedrag zou willen laten zien van jezelf. Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakings gesprek.
deel deze tip

Voeg zelf een tip toe


Heb je zelf een goede tip?


+ tip toevoegen

Meer tips en inspiratie

We delen ook tips en inspiratie op:
© Therapiepsycholoog - psychologen en therapeuten
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login | Aansluiten