Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog

Kristel | Individueel-, relatie- en gezinstherapeut

Individueel-, relatie- en gezinstherapeut - Zutphen - Kristel
Relatietherapie & Systeemtherapie Zutphen
Hanzeweg 6
7202 CG Zutphen
Stuur een bericht


✓ Ik bied ook online therapie aan

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtRelatietherapie & Systeemtherapie Zutphen

Mijn naam is Kristel en ik ben o.a. werkzaam als systeemtherapeut binnen mijn eigen praktijk. Ik geef individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie. Daarnaast werk ik ook binnen een kleine pscychologenpraktijk waar ik geniet en leer van de collega's om mij heen. 

Werken in mijn eigen praktijk geeft mij voluit de gelegenheid om te werken vanuit mijn eigen waarden waarbij aandacht, betrokkenheid en deskundigheid van groot belang zijn. 

Ik werk graag vanuit het hechtingsgerichte gedachtegoed, het weer echt laten verbinden van mensen vanuit hun eigen kwetsbaarheid is zo mooi om te doen. Ik voel me zo bevoorrecht om mensen bij te mogen staan in de zoektocht naar zichzelf om vanuit daar weer te verbinden met de ander. Klaar met die patronen die je niet langer dienen?


Als kind groeien we niet alleen fysiek maar ook mentaal. Dit doen we aan de hand van wat we aangereikt krijgen door onze ouders. Natuurlijk spelen onze karaktereigenschappen en ervaringen hier ook in mee.

Op basis van wat we hebben meegekregen treden we vervolgens steeds zelfstandiger de wereld tegemoet. Hier ontstaan al onze eerste patronen in het contact met anderen. Deze kunnen je heel erg dienen, maar ook soms in de weg zitten waardoor je vastloopt in je leven. Vastloopt in dat wat je aan het doen bent of binnen de relaties met belangrijke mensen om je heen. 

Wil je erachter komen wat er bij je gebeurt of wat er gebeurt tussen jou en de ander (partner, kinderen, collega's, vrienden), ontdekken waar het vandaan komt om het beter te begrijpen, maar heb je ook vooral de wens om een nieuwe start te maken lees dan vooral verder om te ontdekken of ik je daarbij zou kunnen ondersteunen.


Mijn missie

Het is mijn doel om jou door middel van een zo kort mogelijke interventie in staat te stellen om de draad weer op te pakken. Door het verkrijgen van inzicht in wat er bij jezelf speelt ontstaat er vaak weer begrip en mildheid naar jezelf. Vanuit deze vriendelijkheid mag je gaan onderzoeken, spelen, oefenen en ontdekken om zo te kunnen bouwen aan een hernieuwd evenwicht. De therapievormen die in aanbied


Individuele therapie
Het is mogelijk om voor individuele gesprekken te komen. Dit als je bijvoorbeeld graag zou willen onderzoeken wat er gebeurt tussen jou en jouw omgeving.

Het kan zijn dat je eerst zelf duidelijk wil gaan krijgen wat er gebeurt voordat je belangrijke anderen wil gaan betrekken, ook kan het afdoende zijn om zelf dit inzicht te verkrijgen waarmee je in staat bent om verandering aan te brengen.

Soms is je omgeving ook nog niet zo ver om met je mee te gaan, soms kan dit veranderen gedurende het traject. Alles kan hierin.


Relatietherapie
Soms lukt het samen niet meer om elkaar nog écht te zien, zijn er veel ruzies of discussies, worden er over en weer veel verwijten gemaakt en raken partners steeds verder van elkaar verwijderd. Dan is het goed om hulp te zoeken.

Met het aangaan van therapie doorbreek je de normale manier van communicatie met elkaar. De vragen die je gesteld worden zetten je aan tot denken maar vooral de antwoorden van je partner maken dat je mogelijk weer op een andere manier naar hem of haar kunt kijken.


Gezinstherapie
Ook in de relatie tussen ouder(s) en kind(eren) kan er van alles ontstaan. Veelal zal het lukken om dit zelf het hoofd te bieden door er samen over te spreken of anders naar te handelen. 
Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat niet goed helder wordt wat er nu precies aan de hand is en het een stuk lastiger is om er goed op te reageren. Dit soms met de nodige veranderingen in gedrag tot gevolg. 

Ieder individu zal anders reageren op bijvoorbeeld heftige gebeurtenissen binnen een gezin of familie, deze manieren zijn vaak niet bekend van elkaar waardoor er zo maar opeens onbegrip kan ontstaan. 
Het weer echt met elkaar in contact komen, elkaar weer leren begrijpen en daardoor weer kunnen verbinden kan dan ook erg helpend zijn. 

Wil je meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met mij op.

Kristel

Online therapie

Het is binnen de praktijk mogelijk om (een deel van) de therapie online te laten plaatsen. Het heeft de voorkeur om elkaar wel een aantal keren fysiek te ontmoeten voor één of twee sessie maar mocht dit niet haalbaar zijn dan kan het ook geheel online. 
Inmiddels heb ik goede resultaten mogen behalen met het geven van online therapie, ook met mensen die tijdelijk voor studie of werk naar het buitenland moesten.

Ik werk online middels Teams, hiervoor heb je geen eigen account nodig.
Opleidingen en registraties

Opleidingen & registraties

Ik heb mijn opleiding tot systeemtherapeut (verzamelnaam voor relatie- en gezinstherapeut) behaald volgens de opleidingsnormen die gesteld zijn door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten (NVRG).

Binnen mijn opleiding heb ik gekozen om mezelf te specialiseren in het geven van relatietherapie (met als aandachtsgebied seksualiteit) en hechtingsgerichte gezinstherapie. Verder heb ik veel ervaring mogen opdoen in het werken met gezinnen die in scheiding liggen en met gezinnen waar zich heftige gebeurtenissen (trauma - verlies) hebben voorgedaan. 

Omdat ik het van belang vind om de kwaliteit van mijn hulpverlening te waarborgen ben ik ook aangesloten bij bovengenoemde beroepsvereniging. Om lid te blijven van deze beroepsvereniging dien ik te voldoen aan de eisen die zij hiervoor stellen, zo ook de bijscholingseisen. 

Naast lid te zijn van de NVRG ben ik ook lid van de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen) en de RBCZ (een kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg).

Ook heb ik me aangesloten bij P3NL, zij dragen zorg voor de klachten- en geschillenregeling. 


Registratienummers
NVRG - 13821
NVPA  - 105031
RBCZ  - 105031
AGB code praktijk  - 90092572
AGB code persoonlijk - 90116048


Registraties

Specialisaties

Specialisaties

Individuele therapie

Binnen de individuele systeemtherapie kun je de relatie met jezelf onderzoeken maar ook die met je omgeving. De relatie met jezelf gaat veelal over zelfwaarde; wat ben je over jezelf gaan geloven, wat vind je jezelf waard en hoe komt dit tot uiting in de contacten die je aangaat met anderen. 

 

Zo kan het interessant zijn om te bespreken welke normen en waarden je van huis uit hebt meegekregen. Welke van die waarden en normen heb je overgenomen, hoe ging men in het gezin van herkomst om met heftige gebeurtenissen (welke overlevingsmechanismen heb je meegekregen), en welke gedragspatronen zijn er zichtbaar (geweest) in de relaties met mensen om je heen? 

 

Ook zal het relevant kunnen zijn om te kijken naar hetgeen je meegekregen hebt op het gebied van intimiteit en hechting. 

Het spreken over bovenstaande zal leiden tot inzicht, welke je de mogelijkheid geeft om over te gaan tot verandering. 

 

Onderzoeksvragen kunnen bijvoorbeeld zijn; 

 

 • Wat maakt dat ik toch steeds dezelfde soort partners aantrek? 
 • Waarom lopen mijn relaties steeds stuk? 
 • Zou er contactherstel kunnen plaatsvinden met mijn familie? 
 • Wat te doen als mijn partner niet in therapie wil maar ik wel heel graag wil dat er iets verandert? 
 • Wie ben ik nou echt, wat is mijn identiteit? 
 • Hoe zorg ik ervoor dat patronen zich niet van generatie op generatie blijven herhalen? Wat wil ik hierin mijn kinderen meegeven? 
 • Wat gebeurt er tussen mij en mijn collega’s? 
 • Hoe ga ik om met mijn scheiding? 
 • Waarom is intimiteit zo lastig voor mij? 
 • Waarom laat ik mensen maar niet mijn ware ik zien? 

Partner-, en relatietherapie 

Soms lukt het samen niet meer om elkaar nog écht te zien, zijn er veel ruzies of discussies, worden er over en weer veel verwijten gemaakt en raken partners steeds verder van elkaar verwijderd. Dan is het goed om hulp te zoeken.

Met het aangaan van therapie doorbreek je de normale manier van communicatie met elkaar. De vragen die je gesteld worden zetten je aan tot denken maar vooral de antwoorden van je partner maken dat je mogelijk weer op een andere manier naar hem of haar kunt kijken.

Ik hoor mensen vaak zeggen dat het hen weer milder heeft gemaakt in het contact met de ander. Dat het fijn is om te weten wat er achter het gedrag van de ander schuilgaat, welke emoties er leven en hoe deze ontstaan zijn.

Soms ligt de oorsprong hiervan niet eens in de huidige relatie. Het is een gezamenlijke ontdekkingsreis waarin jullie van elkaar ontdekken wat er werkelijk speelt, welke pijnen aangeraakt worden in het contact met elkaar en welke behoeftes er zijn. 

 

Hoe mooi is het om elkaar dit te gunnen om zo te onderzoeken of jullie in staat zijn de relatie weer zo te vormen dat iedereen zich er weer prettig bij voelt? 


Gezinstherapie (hechtingsgericht)

Het inzetten van hechtingsgerichte gezinstherapie heeft als doel om een veilige hechtingsrelatie tussen jullie en je kind(eren) te stimuleren. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor het niet vanzelfsprekend is dat je kind zich veilig voelt en zich durft te uiten.

Dit kan zich voordoen als het kind nog heel jong is en er bijvoorbeeld veel onrust is geweest in de zwangerschap of in de eerste jaren na de geboorte. Maar ook kunnen er gaandeweg situaties zijn ontstaan die invloed hebben op de relatie die je met je kind ervaart. Dit kan echt van alles zijn. Feit is dat het dan belangrijk is om samen weer een weg te gaan vinden om weer echt met elkaar in verbinding te komen. 

Zo kan er sprake zijn geweest van een heftige (traumatische) gebeurtenis binnen het gezin of omgeving, is er wellicht sprake geweest van een ziek gezins- of familielid, speelt er individuele problematiek bij een van de ouders, heeft er een scheiding plaatsgevonden of zijn er andere ingrijpende gebeurtenissen geweest. Talloze redenen waardoor er onbewust iets kan zijn ontstaan in de verbinding met je kind(eren).

Het is heel begrijpelijk dat een kind zich bijvoorbeeld terugtrekt als er iets met één van de ouders, of beide ouders aan de hand is. Dan maar even niet deelt waar het zelf last van heeft of juist de aandacht heel erg naar zich toe trekt door negatief gedrag te laten zien om zo de aandacht van de ouders af te halen. Ook bij het kind zijn dit onbewuste gedragingen. Net zoals je er als ouders niet voor kiest om minder beschikbaar te zijn voor je kind. 

 

Of je nu een jong kind, een kind in basisschoolleeftijd of een kind in de puberteit hebt, hechtingsgerichte gezinstherapie is op alle momenten inzetbaar. Ik maak hiervoor gebruik van twee verschillende modellen. 

 

De doelen van de hechtingsgerichte gezinstherapie nog even op een rij:

 • Het stimuleren van een veilige hechtingsrelatie, het verbeteren van de relatie en verbinding tussen ouders en kind. 
 • Het bieden van ruimte en vaardigheden om in gesprek te komen over emoties die er spelen. Zo wordt het gemakkelijker om emoties naar elkaar te uiten en deze te accepteren zodat dergelijke problemen in de toekomst niet meer hoeven te ontstaan. 
 • Het leren begrijpen van elkaar. 
 • Gaandeweg ontdekken we wat gemaakt heeft dat de ander zich niet heeft kunnen of durven uiten. Zijn er ergens teleurstellingen, kwetsingen of verdriet ontstaan waardoor dit moeilijker is geworden? 
 • De therapeut zal ruimte geven ook aan hetgeen niet gezegd wordt. 

 

De samenstelling van de gesprekken zal wisselend zijn. Bij jonge kinderen vindt er vaak een start plaats met alleen de ouders om vervolgens ook de kinderen aanwezig te laten zijn. Bij iets oudere kinderen is de start vaak gezamenlijk maar zullen er mogelijk ook gesprekken alleen met ouders of kind plaatsvinden om daarna weer over te gaan op gezamenlijke gesprekken. 

Het is belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zich te uiten, te gaan ontdekken en ervaren om vervolgens hier iets mee te kunnen in de gezamenlijke contactmomenten. 

 

Met het jonge kind is spelen een belangrijke manier om ons te laten zien waar het zich mee bezig houdt en wat er bij hem of haar speelt. Het volgen van het spel van het kind gebruik ik dan ook vaak om te komen tot de onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn. 

De meest behandelde klachten in mijn praktijk:

Welke vragen kom ik zoal tegen in mijn praktijk:

 • Help mij bij het inzichtelijk krijgen van mijn patronen, waarom overkomen mij steeds dezelfde dingen, beland ik steeds in dezelfde situaties.

 • Help mij invloed uit te oefenen op die overtuigingen die zich vastgezet hebben in mijn brein.

 • Help mij het contact te herstellen met een dierbaar persoon. 

 • Hoe ga ik mijn omgeving betrekken bij het stuk traumaverwerking. 

 • Help mij bij het verstevigen van mijn relatie, onderzoeken van mijn relatie, beeindigen van mijn relatie.

 • Help mij om te gaan met een gestelde diagnose in het contact met mijn partner, gezin. 

Therapievormen

 • Contextuele therapie
 • EFT-relatietherapie
 • Gesprekstherapie
 • Gezinstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Psychosociale therapie
 • Relatietherapie
 • Rouwbegeleiding
 • Systeemtherapie
 • Therapie

Behandeling van


Tarieven

Tarieven, vergoedingen en voorwaarden 

Het uurtarief bedraagt €90,00. Na een kennismakingsgesprek van 60 minuten reken ik voor relatie- en gezinstherapie 75 minuten per sessie, dit betekent dat een sessie relatie- of gezinstherapie €112,50 bedraagt. [De praktijk is vrijgesteld van btw heffing.] 
 
Op dit moment heb ik geen contracten met de gemeente. 
Wel ben ik aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) en de RBCZ. Het RBCZ is een kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg. Ze stellen hoge eisen aan de therapeuten die in het register staan en aan de beroepsorganisaties die bij RBCZ zijn aangesloten. Het keurmerk RBCZ krijg je niet zomaar.

Door aansluiting bij deze beroepsvereniging is het mogelijk een vergoeding te ontvangen via de zorgverzekering. Wel moet je dan wel aanvullend verzekerd zijn, de zorg valt dan onder alternatieve zorg. Voor meer informatie hierover kun je te allen tijde contact met mij of jouw zorgverzekeraar opnemen. Er zal dan veelal wel een eigen bijdrage gelden per sessie.

Openingstijden

Maandag 08:30 - 13:00
Dinsdag 08:30 - 13:00
Woensdag -
Donderdag 08:30 - 19:00
Vrijdag 08:30 - 17:00
Zaterdag -
Zondag -

Praktijkfoto's

Ligging

Mijn praktijk ligt in Zutphen.
Ik ontvang mensen uit de regio Zutphen, Brummen, Deventer, Apeldoorn, Rheden.
Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht