Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog
Geregistreerd integratief psychosociaal therapeut | Overafhankelijkheid, Afhankelijkheidsrelaties en Destructieve relaties | Grenzen | Intimiteit | Burn-out | HSP | Conflicttrauma - Breda - Ingrid
Therapie Prinsenbeek - Breda
Vogelbos 39 - Prinsenbeek
4841 EM Breda
Stuur een bericht


✓ Ik bied ook online therapie aan

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtIngrid | Geregistreerd integratief psychosociaal therapeut | Overafhankelijkheid, Afhankelijkheidsrelaties en Destructieve relaties | Grenzen | Intimiteit | Burn-out | HSP | Conflicttrauma

Therapie Prinsenbeek - Breda

Ik ben Ingrid en ben getrouwd met Maarten. We zijn intussen ruim twintig jaar samen. In die tijd hebben we heel wat moeilijkheden doorstaan, vaak onze liefde gevierd en hebben we twee kinderen gekregen.  
   
Ruimte voor ontwikkeling van eigen autonomie heeft altijd een belangrijke plaats in onze relatie gekregen. Voorafgaand aan deze relatie heb ik mijn ervaringen opgedaan op het gebied van afhankelijkheidsrelaties.

Ik woon met mijn gezin in Breda- Prinsenbeek, in mijn ouderlijk huis. Het huis waar mijn liefde voor dit vak is geworteld en waarin ik mijn eigen praktijk heb vormgegeven. Mijn praktijk is makkelijk bereikbaar met de auto, trein en bus. 
 

Waarom heb je voor dit vak gekozen?

Mijn interesse in dit vak is jong geboren. Als kind probeerde ik al te begrijpen hoe ea. met elkaar in verbinding stond. Het is dan ook niet voor niets dat ik me zo verbonden voel met systemisch werken. Ik heb de kracht er van zelf ervaren. Waar ik eerder niet kon thuisbrengen en verwoorden wat ik voelde, ging ik door systemische inzichten steeds beter begrijpen wat ik als kind had ervaren. Ging ik begrijpen waarin ik zelf verstrikt zat en hoe dat in verband stond met mijn familiesysteem.

Vanuit die inzichten kon ik me - stukje bij beetje - los gaan maken uit de verstrikking. Vrijer gaan bewegen. Het bracht me momenten van vervulling en verbinding waar ik eerder nooit over had durven dromen. Daarnaast bracht het me inzichten. In hoe er ondanks alle liefde, zorg en goede intenties er ook zoveel spanningen in een gezin aanwezig konden zijn. En hoe gebeurtenissen een generatieoverstijgende invloed kunnen hebben op familiesystemen.

Systemische invloeden die in mijn systeem een belangrijke rol speelden/spelen, zijn: oorlogsgeweld/rampen, crisis/faillissement, verschillen in geloofsbelijdenis tussen liefdespartners, ziekte/ongeluk/vroeg overlijden, trauma rond de geboorte en adoptie.

Waarom richt je je op overafhankelijkheid, afhankelijkheidsrelaties en aanverwante thema's? 

Ik werk met wat ik zelf ken. Wat ik zelf ken, ken ik het beste. Ik kan meevoelen in de pijn en in de helende beweging. Ik heb gezien hoe vaak afhankelijkheidsrelaties voorkomen. De worstelingen ook vanaf de zijlijn aanschouwd. Ik wilde vanuit mijn kennis, eigen expertise en visie therapie aanbieden op een manier waar ik destijds zelf naar op zoek was. 

Wat is overafhankelijkheid?

Bij overafhankelijkheid worden eigen grenzen en behoeften onvoldoende gevoeld en erkend. Automatisch worden eigen gevoelens en behoeften opzij gezet, ten behoeve van de gevoelens en behoeftes van de ander. Het gevoel de ander nodig te hebben omdat je jezelf anders incompleet voelt, overheerst. De eigenwaarde wordt - te veel - ontleent uit de aandacht of bevestiging van anderen omdat het eigen ego zich (nog) te weinig heeft kunnen ontwikkelen. 

In de diepste zin is overafhankelijkheid een overlevingsstrategie van het jonge kind. Vaak spelen hechtingstrauma en systemische overbelasting in het familiesysteem een belangrijkre rol in het ontstaan van deze strategie. 

Wat zijn afhankelijkheidsrelaties?

Dit zijn relaties waarvan je weet of voelt dat ze niet goed voor je zijn maar waar je je desondanks niet uit los kan maken. Ze hebben veelal een ondermijnende invloed op je persoon of op je zelfvertrouwen. In de relatie raak je jezelf steeds verder kwijt. Kenmerkend is dat de relatie gevoed wordt door angst in plaats van door vertrouwen. Vaak is er sprake van emotionele afhankelijkheid die voor problemen zorgt in de relatie en waar beide partners onder lijden. Het kan gaan om een partnerrelatie, familierelatie of een werkrelatie. 

Juist in partnerrelaties komen we heel behoeftige stukken van onszelf tegen. Delen die we nog niet in ons zelf geheeld hebben en aandacht vragen. Buiten onze wil om worden ze voelbaar en/of zichtbaar. 

Met wat voor soort klachten kan ik bij jou terecht? 

Gevoelens van eenzaamheid, niet begrepen voelen, angst om je zonder de ander incompleet te voelen, het gevoel dat je jezelf voorbij loopt/niet goed voor jezelf kunnen zorgen, veel behoefte aan bevestiging of goedkeuring door deze te vragen of juist uit te zijn op complimenten, grote onzekerheid, faalangst, moeite met het voelen en aangeven van grenzen, gevoel van leegheid, gevoel van energetisch leeggetrokken worden, veel vermoeid voelen, burn-out, moeite met intimiteit en/of sociale contacten en moeite hebben met het uiten van eigen gevoelens op een beheersbare manier en destructieve relaties.

Hoe ziet een therapietraject er uit? 

Ik start altijd met een vrijwillig en gratis kennismakingsgesprek. Na dat gesprek beslis jij of je een traject wil starten of niet. Als we starten, starten we met een intakesessie. Daarin onderzoeken we je hulpvraag.

Na de intakesessie maak ik een behandelplan. In overleg bepalen we aantal sessies en de frequentie. Ik geef daarbij mijn voorkeuren en mogelijkheden aan. In evaluatiemoment(en) onderzoeken we de voortgang, het nut en de noodzaak. Aan het eind van ieder traject - kort of lang - sluiten we af op een manier die betekenis geeft aan jouw reis. 

Wil je meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met mij op.

Ingrid

Online therapie

Online begeleiden (via Zoom) of beeldbellen. Ik begeleid alleen online als door omstandigheden er incidenteel niet de mogelijkheid bestaat om naar mijn praktijk te komen. Een online therapeutische sessie kan bestaan uit: (een combinatie van) gesprekstherapie, systemisch werk, helend schrijven, mindfullness, NLP, TA, kunstzinnige therapie, ademwerk, ontspanningstechnieken of een geleide meditiatie.


Opleidingen en registraties

Opleidingen & registraties

 • 2010 - 2013: Driejarige post- hbo opleiding: Proffessionele communicatie bij Phoenix opleidingen. De opleiding is gebaseerd op eigen leermodellen waarin gebruikt wordt gemaakt van diverse therapeutische werkvormen, zoals: gestalttherapie, ademwerk, lichaamswerk, systemisch werk, neurolinquistisch programeren (NLP) en transactionele analyse (TA).
 • 2014            : Vrouwelijk leiderschap - Phoenix opleidingen
 • 2015            : Emotioneel lichaamswerk - Phoenix opleidingen
 • 2015            : Energetische bescherming - Institute of Siberian Shamanisme
 • 2016 -2017 : Systemisch werken - Phoenix opleidingen
 • 2017            : De eigen praktijk - Phoenix opleidingen
 • 2017 - 2018: Kunstzinnig Dynamisch Coachen - De Kleine Tiki
 • 2019            : Ambacht van het hart; meesterschap in individuele begeleiding - Phoenix opleidingen
 • 2019 - 2020 : Psychosociale basiskennis - NEM Academy
 • 2019 - 2020  : Basisopleiding mediation - Merlijn opleidingen
 • 2021              : Hechting Trauma, Intimiteit en Seksualiteit - AUMM opleidingsinstituut/ Vasumati                                Hancock
 • 2021              : From Whomb tot World - Anna Verwaal
 • 2021 - 2022  : Basistraining tot scheidingsbemiddelaar - Samen Uit Elkaar Breda/ Van Luijken                                   Mediation
 • 2022             : Werken met seksualiteit en relaties  - AUM opleidingsinsitituut/ Vasumati Hancock
 • 2022             : Werken met zielendelen - Institute of Siberian Shamanisme
 • 2022             : Bewegingen van de ziel - Phoenix opleidingen
 • 2023             : Trauma en innerlijke verdeeldheid - Uitgeverij Mens


Korte trainingen (afsluiting met certificaat) & lezingen:
 Januari 2021          : Medische hypnotherapie in de psychotherapie - NVECP
 Maart    2021          : Hoogsensiviteit voor volwassenen - Con Amore
 Juni       2021         : Lezing Anna Verwaal - From Whomb to World
 
 
 • 2010 - heden: divers energetisch werk, energetische workshops, cursussen zoals oa.: Reiki I en II, werken met zielscontracten en energetische bescherming.


Registraties

Specialisaties

Specialisaties

Overafhankelijkheid en burn-out

In de dynamiek van overafhankelijkheid is de balans tussen geven en nemen vaak verstoord. Omdat het lastig is om bijvoorbeeld steun aan te nemen, complimenten aan te nemen en ook om je grenzen aan te geven, raakt zowel je geestelijke als je lichamelijk energie steeds verder op. Vaak wil/kan je het niet voor jezelf toegeven dat je energie op aan het raken is. Pas als je klachten krijgt zoals: niet in slaap kunnen komen, onrust, slapeloosheid, concentratieproblemen en soms zelfs duizeligheid, kom je er - meestal via een huisarts - achter dat je in een burn-out zit.

Overafhankelijkheid en hooggevoeligheid 

Hoog sensitieve personen (HSP) reageren snel op prikkels van buitenaf. Dit kunnen positieve of negatieve prikkels zijn, zoals emoties, geluid, beelden etc. Ze vangen daardoor meer signalen op. Bijv. door boosheid en verdriet beter aan te voelen dan niet hoog sensitieve personen. Of ze kunnen in ruimtes direct de sfeer/de historie voelen omdat zij zo in contact zijn met het energetisch veld. Van deze kwaliteiten kan je ook veel last hebben, als je als kind niet hebt geleerd hoe je jezelf hierin kunt beschermen. Deze last uit zich dan bijvoorbeeld in: hoofdpijn, heftige vermoeidheid, het overnemen van gevoelens van anderen en in het niet meer weten welke gevoelens van jou zijn en welke van een ander zijn.

Conflicttrauma

Conflictsituaties komen veel voor in gezinnen en familie. Conflict is zelfs gezond als het doel 'de lucht weer klaren' bereikt wordt. Het is precies daar waar het ook snel mis gaat. Ruzies worden al gauw emotioneel, een psychologisch spel en soms zelfs fysiek geweldadig. Afhankelijk van verschillende factoren, zoals de intensiteit van een conflict, kwetsbaarheid en leeftijd kunnen conflicten diepe sporen achter laten in ons lijf en in onze psyche. Trauma uit zich doordat je toenmalige reactie op heftige indrukken in huidige situaties wordt herhaald. Ze worden getriggerd door een bepaald beeld, een geluid, een geur of juist afwezigheid van bijvoorbeeld geluid. Vaak zonder dat je je daar van bewust bent, kom je terug in de situatie van toen. Je kan trauma herkennen aan het gevoel van vastzitten/energetische stolling in bepaalde situaties, schrikreacties, paniekreacties. Je kan je bijvoorbeeld niet bewegen of niet uiten zoals je dat zou willen doen. Of je beweegt/ uit je zonder dat je dat had willen doen.

De meest behandelde klachten in mijn praktijk:

 • Problematiek in de ouder - kindrelatie
     Voorbeelden zijn:
      - moeilijk/geen steun kunnen aannemen of ervaren
      - veel zorglast of zwaarte ervaren
      - overbezorgdheid
      - moeizaam contact 
    
 • Problematiek in de partnerrelatie
      Voorbeelden zijn:
      - te weinig tijd of ruimte voor jezelf ervaren
      - problemen met intimiteit/ seksualiteit

 • Problematiek in sociale omgang
     Voorbeelden zijn:
     - moeilijk eigen grenzen kunnen voelen en aangeven
     - moeilijk grenzen van anderen kunnen voelen
     - grensoverschrijdend gedrag hebben

 • Problematiek rondom de identiteit
     - onbestemd gevoel
     - gevoel van anders zijn/ er niet bij te horen.
     - gevoel jezelf steeds te moeten aanpassen

Therapievormen

 • Angst therapie
 • Beeldende therapie
 • Burnout therapie
 • Coaching
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Depressie therapie
 • Gedragstherapie
 • Gesprekstherapie
 • Gezinstherapie
 • Integratieve psychotherapie
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Meditatie
 • Mindfulness
 • Online therapie
 • Ouderbegeleiding
 • Psychodrama
 • Psychosociale therapie
 • Relatietherapie
 • Rouwbegeleiding
 • Stress therapie
 • Systeemtherapie
 • Therapie
 • Traumatherapie
 • Wandeltherapie

Behandeling van


Tarieven

 • Kennismakingsgesprek: Gratis en vrijblijvend
 • Therapie: € 84,- per uur. BTW vrijgesteld.
 • De (minimale) sessieduur is 75 minuten / 1 uur en 15 minuten.
 • Vergoeding is vaak (gedeeltelijk) mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg voor exacte vergoedingen altijd uw zorgverzekeraar. 

 • Relatietherapie (partner en familie): € 112,- per uur. BTW vrijgesteld.
 • Relatietherapie meer dan twee (2) personen: € 116, per uur. BTW vrijgesteld.
 • De (minimale) sessieduur is 75 minuten / 1 uur en 15 minuten. Er zijn soms vergoedingen mogelijk voor duo/ meerpartijdige sessies zoals relatietherapie. Ook wordt door cliënten relatietherapie regelmatig gecombineerd met individiuele sessies. Raadpleeg voor exacte vergoedingen altijd uw zorgverzekeraar. 

"Ik heb het als zeer fijn ervaren, dat voor een sessie een uur en 15 minuten staat gepland maar dat de sessie niet wordt afgeraffeld maar de tijd wordt genomen."

Openingstijden

Maandag 10.00 uur - 21.00 uur
Dinsdag 10.00 uur - 18.00 uur
Woensdag 09.00 uur - 12.00 uur / 18.00 (om & om)
Donderdag 10.00 uur - 21.00 uur
Vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur
Zaterdag in overleg
Zondag in overleg

Praktijkfoto's

Ligging

Mijn praktijk ligt in Breda.
Ik ontvang mensen uit de regio Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Dongen, Roosendaal.
Reviews Therapie Prinsenbeek - Breda

Hieronder staan reviews over Therapie Prinsenbeek - Breda - Ingrid

rating
Waardering van 4,9 uit 5
Op basis van 16 reviews

(Schrijf zelf een review)
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Ze gaat echt op zoek naar de diepere laag

ZE GAAT ECHT OP ZOEK NAAR DE DIEPERE LAAG

Zeer tevreden over het hele traject. Top dat je vrijblijvend een intake mag doen. Mijn hulpvraag is goed beantwoord. Ik vind dat Ingrid respectvol aan de slag gaat. Ze echt opzoek naar een diepere laag. Alles in goed overleg. Wij kwamen als stel en hebben zowel samen als individueel sessies gevolgd. Alle sessies kwamen aan het einde goed samen. Wij kunnen hier verder samen mee aan de slag.

| Breda | 18 sep 2023
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Een vertrouwde ervaring

EEN VERTROUWDE ERVARING

Ik voelde mij begrepen en gehoord. Alles kon besproken worden en dat zorgde voor een vertrouwde ervaring.

| Roosendaal | 11 aug 2023
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Goed invoelende therapeute

Ik heb Ingrid als een hele aangename, betrokken en goed invoelende therapeute ervaren. Zij past zich makkelijk aan op dat wat leeft tijdens een sessie. De zachtheid, maar daarnaast toch ook de doortastendheid is een zeer aangename combinatie. Ik heb erg veel aan haar sessies gehad. Dank je wel Ingrid.


| Zundert | 4 jun 2022
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Warme en liefdevolle benadering

Ingrid heeft een warme en liefdevolle benadering. Bij haar krijg je het idee dat je 100% jezelf mag zijn en je onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd. Alsof je in gesprek gaat met een close vriend of familie maar dan met de therapeutische insteek is n begeleiding. Geweldige ervaring. Helaas wegens omstandigheden en verhuizing niet langer bij haar verder behandeld kunnen worden. In korte tijd namelijk al zo veel verschillen opgemerkt. Heel dankbaar!

| Breda | 21 mei 2022
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Heb geleerd om te voelen en luisteren naar mezelf

Ik ben dichter bij mezelf komen te staan omdat de therapie vooral gericht is op doen i.p.v. praten. Ik heb geleerd dat mijn 'problemen' en gevoelens over mij gaan en niet over een ander. Ik durf achterover te leunen en heb geleerd om te voelen en luisteren naar mezelf.

| Bergen op Zoom | 28 sep 2022
Vond je dit een nuttige review?
Toon meer reviews
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Rustig en een warme maar ook humorvolle persoonlijkheid

Ik heb het als zeer fijn en prettig ervaren om met Ingrid te werken. Zij kijkt en luistert erg goed, oordeelt niet, is rustig en een warme maar ook humorvolle persoonlijkheid. Heel blij dat ik haar heb ontmoet.

| Bergen op Zoom | 5 jul 2022
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Ik voelde me gelijk veilig bij Ingrid

Ik kwam bij Ingrid voor familierelatie therapie eigenlijk met 1 onderwerp in gedachten. Al bij het introductiegesprek voelde ik dat er meer te bespreken was dan ik dacht. Ingrid heeft me geholpen hier woorden aan te geven en te voelen wat dit voor mij betekende en hoe ik ermee kan omgaan. Ik voelde me gelijk veilig bij Ingrid, ze gaf me echt het gevoel gehoord en erkend te worden.

| breda | 21 apr 2022
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Intuïtieve behandeling/sessie

Intuïtieve behandeling/sessie die aansluiten bij wat je op dat moment nodig hebt, met per sessie een breed palet aan oefeningen/sessie onderdelen. Van systeemwerk waarbij je al voelend inzicht krijgt in de verhoudingen van relaties en eigen stukken tot creatieve therapie en fijne meditaties.


| Breda | 10 jul 2021
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Over Ingrid

Warm, persoonlijk, interactief.

| Breda | 17 sep 2021
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Ik werd erg warm verwelkomd

Prettig, oordeel-loos en mens en ziel samen brengen. Ik merkte aan mezelf dat ik erg warm verwelkomd werd door jou, ik voelde geen drempel om iets te bespreken en voelde de professionaliteit en kennis die je te bieden had.

Dit zorgde bij mij voor een vertrouwde en positieve ervaring. Verder heb ik meerdere mensen al verteld over de therapie en dat het mogelijk iets voor hen is, omdat het mens en ziel dichter bij elkaar brengt in mijn optiek en dat er verder wordt gekeken dan het psychologische deel en de theorie daarbij.

| Omgeving Breda | 16 jul 2021
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Een vertrouwde en positieve ervaring

Prettig, oordeel-loos en mens en ziel samen brengen. Ik merkte aan mezelf dat ik erg warm verwelkomd werd door jou, ik voelde geen drempel om iets te bespreken en voelde de professionaliteit en kennis die je te bieden had. Dit zorgde bij mij voor een vertrouwde en positieve ervaring.

Verder heb ik meerdere mensen al verteld over de therapie en dat het mogelijk iets voor hen is, omdat het mens en ziel dichter bij elkaar brengt in mijn optiek en dat er verder wordt gekeken dan het psychologische deel en de theorie daarbij.

| Etten-Leur | 10 jul 2021
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Een positieve ervaring

De therapie sessies zijn voor mij als een positieve ervaring. Ik leer veel over mijzelf (en partner) op een fijne en rustige manier in een veilig voelende omgeving.

Ja de sessies zetten je aan het denken, en die gedachtes en bewust wordingen zijn af en toe erg moeilijk, maar ik merk dat ik zowel bewust als onbewust verandering in mijn gedrag en leven aan breng waardoor ik telkens kleine trotse momentjes heb. En dat voelt erg fijn.

| Omgeving Breda | 27 jun 2021
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


De sessies zijn telkens een verrassing

Fantastisch. Het brengt inzicht hoe belangrijk het is om je eigen lichaam te leren kennen én ernaar te luisteren.

Het geeft rust en bewustwording.
Het is een ontwikkeling en levensles die life-changing ( kan ) zijn.
Het brengt veel meer levenslust.

De sessies zijn telkens een verrassing wat er gaat gebeuren maar na elke sessie loop je uitgerust en met een frisse wind in je hoofd de deur uit!

Het taboe wat hangt rondom therapie moet je doorbreken. Ga het ervaren en laat het over je heen komen.

| Omgeving Breda | 27 jun 2021
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aanProfessioneel , gericht op het probleem , pakt de oorzaak aan begripvol

| Tilburg | 19 jul 2021
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Voor mij werkte het heel helend

Ingrid is een warme persoonlijkheid, ze straalt rust uit en in haar handelen vind ik haar heel zorgvuldig. Ze heeft het vermogen om al snel de essentie van een vraag helder te krijgen. Hoofd en bijzaken weglatend komt ze tot de kern, “waar gaat het echt?” om.

Ze neemt de tijd om deze vraag samen te onderzoeken. Ik heb met haar gewerkt aan een opstelling en daarbij vond ik het heel fijn dat ze goed contact met mij hield, de tijd nam om te onderzoeken wat er speelde in het systeem, ruimte gaf aan onverwachte wendingen en toch ook duidelijk de leiding hield.

Voor mij werkte het heel helend. Door de opstelling kwam ik in contact met mijn diepste gevoelens t.a.v. mijn vader. Ik voelde me veilig om deze gevoelens te uiten waardoor er een nieuwe beweging ontstond.

Heel mooi vind ik Ingrids bescheidenheid: ze doet wat nodig is, niet meer. Ze vertrouwt daarmee ook op de ander, op jou als cliënt. Daaruit spreekt liefde en weet hebben van plek.

| Berlicum | 4 okt 2020
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Dankjewel Ingrid

De rust die Ingrid uitstraalt maakt dat ik me snel op mijn gemak voel. We starten met een prachtig gedicht wat me raakt. Zo mooi en pakkend!

Ingrid neemt de tijd en geeft ruimte om dat wat zich aandient te doorvoelen op mijn eigen tempo. Langzaamaan gaan we een laagje dieper en komen we bij de kern van mijn familiesysteem. De patronen en overlevingsmechanismen die ik binnen mijn gezinssysteem eigen heb gemaakt komen helder bij me binnen.

Er vallen kwartjes. Stilstaan bij wat er gebeurd als emoties me overspoelen, letterlijk tegen de blokkade aanlopen, het niet durven, mijn patronen werken hard om het niet te voelen.

Maar uiteindelijk met geduld en liefde van Ingrid heb ik letterlijk een stapje gezet richting de pijn door de blokkade heen. Het gevoel dat bij Ingrid alles ok is, voelt warm en fijn.

Dankjewel Ingrid!

| Breda | 1 okt 2020
Vond je dit een nuttige review?

Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht