Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog

Connie Kindermann | Beeldend therapeut - EMDR - Relatietherapie

Beeldend-therapeut---EMDR---Relatietherapie-Leeuwarden
Gerben Colmjonwei 36
8915 GN Leeuwarden
therapie-leeuwarden@datzitzo.com
Stuur een bericht

Ga direct naar:

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtTherapie Leeuwarden

U kunt bij mij terecht voor individuele individu therapie, relatietherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding. Omdat praten alleen soms onvoldoende effect heeft omdat je geen woorden hebt of juist  met veel woorden in cirkels blijft ronddraaien worden, afhankelijk van de therapievorm, beeldende middelen en oefeningen gebruikt om onderwerpen zichtbaar en voelbaar te maken.   'Denken', 'voelen' en 'doen' komt meer in balans en deze drie aspecten worden meer en meer een samenhangend geheel in de persoon. 

 

 

Individuele therapie 

In individuele therapie gebeurt dit heel intensief omdat we werken aan persoonlijke ontwikkelingsprocessen of aan het omgaan met, en verwerken van schokkende ervaringen (trauma's).

 

Het eigen beeldend werk geeft binnen therapie informatie over jouw manier van doen door het te bespreken met de therapeut. Het werkt als een spiegel maar ook als middel om moeilijke emotionele gebeurtenissen te verwerken.

 

De therapie helpt bij diverse klachten, zoals:

 

 • Burnout en stress: Je krijgt vat op de oorzaken van de stress en op wat het in stand houdt. Dit maakt dat je de nodige beslissingen kunt nemen en ontspanning (weer) mogelijk wordt.

 

 • Depressie: Je krijgt weer grip op jezelf en je eigen leven, onafhankelijke van een situatie.

 

 • Rouwverwerking: Het verwerkingsproces wordt gestimuleerd zodat het leven in de nieuwe situatie weer kan worden opgepakt.

 

 • Trauma: Je ervaart dat je invloed hebt op je eigen leven en zelf keuze’s kunt maken. De traumatische gebeurtenis is een feit en kan niet ongedaan gemaakt worden: wel de manier waarop je daarnaar kijkt en er mee omgaat in je verdere leven. 

 

 

Relatietherapie

Binnen relatietherapie onderzoeken we, samengevat, wat u en uw partner nodig hebben binnen de relatie en of en hoe u daarover met elkaar in gesprek bent. Beeldende oefeningen hebben hierbij de functie dat ze patronen zichtbaar maken, bijvoorbeeld in de manier van communiceren, of tonen hoe de partners gelijk of verschillend naar onderwerpen kijken en hoe zij die beleven. Ze zijn aanleiding en houvast voor gesprek tussen de partners.

 

Kindertherapie

Kindertherapie wordt, afhankelijk van behandeldoelen en situatie individueel of in kleine groepjes aangeboden. Na observatie vindt een adviesgesprek plaats met het kind en de ouders.

Ik maak een behandelplan en kies een passende methodiek. Mogelijk volg ik behoeften van het kind zodat het ruimte krijgt voor onderzoek, experiment en spel . Hierdoor leert het kind zichzelf kennen in verschillende situaties. Het ervaart gevoelens die het nog niet kende of die het wegduwde zoals bij trauma of faalangst. Een andere mogelijkheid is een vast programma met themagerichte activiteiten en een sturende aanpak. Het behandelplan wordt regelmatig met de ouders besproken en bijgesteld.

Behandeldoelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

 • verwerken van schokkende ervaringen of trauma's zoals ziekte, zorgopnames, ongelukken en verlieservaringen door scheiding of overlijden

 

 • leren omgaan met eigen problematiek en daarbij horende gevoelens zoals bij adhd, pddnos, hechtingsproblematiek en hooggevoeligheid 

 

 • leren omgaan met sociaal-emotionele problemen als faalangst, pesten of gepest worden, onzekerheid

 

 

Ouderbegeleiding

Bij kindertherapie kan, als dat wenselijk is, aanvullend ouderbegeleiding worden gegeven. Bij gezinstherapie is ouderbegeleiding onderdeel van het programma.

 

Ouderbegeleiding, waaronder opvoedingsadvies, is daarnaast een op zichzelf staand aanbod. Hierbij sluit de begeleidster aan op de vraag van ouders. De vorm en inhoud van de begeleiding wordt in overleg met ouders vastgesteld. Door het inzetten van inzichtgevende beeldende activiteiten wordt de effectiviteit van de begeleiding vergroot.

 

Ouderbegeleiding vindt in overleg plaats in de praktijk of bij ouders thuis.

Eventueel kan ouderbegeleiding, bij een goed wederzijds begrip van de situatie en minstens één thuisbezoek, ook via Skype plaatsvinden.

 

 

Gezinstherapie

Gezinstherapie is een manier voor ouders die kampen met opvoedingsproblemen, bijvoorbeeld doordat binnen het gezin iets schokkends is voorgevallen, een of meer kinderen en/of ouder(s) een probleem heeft of in geval van samenwonen van twee parners met kinderen uit een eerdere relatie.

 

Elke sessie maken de ouders met de kinderen een beeldend werkstuk, wat de kinderen vaak zien als een leuke gezinsactiviteit, maar waarbij de ouders in samenwerking met de therapeut werken aan hoe zij leiding geven aan hun gezin, hoe zij met hun kinderen omgaat en met hem communiceren.

 

Samen met de therapeut stellen de ouders zelf hun werkpunten vast door gebruik te maken van wat ze al goed kunnen en te oefenen aan wat zij willen veranderen. Als ouders hun gedrag veranderen, veranderen de kinderen mee. Sommige kinderen hebben een speciale benadering nodig door een beperking of stoornis. Ook daaraan wordt in dat geval aandacht besteed.

 

 

Je bent van harte welkom in mijn praktijk 

 

Therapievormen

 • Angst therapie
 • Beeldende therapie
 • Burnout therapie
 • Coaching
 • Counselling
 • EMDR-therapie
 • Gezinstherapie
 • Jongerentherapie
 • Kindertherapie
 • Life Coaching
 • Ouderbegeleiding
 • Personal coaching
 • Psychosociale therapie
 • Psychotherapie
 • Relatietherapie
 • Rouwbegeleiding
 • Stress therapie
 • Therapie
 • Traumatherapie

Behandeling van


Praktische informatie

Werktijden: 's avonds en twee dagen per week overdag
Tarieven: individueel € 75,-, relatietherapie € 85,-, gezinstherapie € 95,-
Sessieduur: individueel/relatietherapie 60 minuten, gezinstherapie 90 minuten
Opleidingen: HBO Beeldende therapie, Relatietherapie Wielwerkmethode, EMDR
Beroepsvereniging: FVB / NVBT

Ligging

© Therapiepsycholoog - psychologen en therapeuten
| Disclaimer | Privacyverklaring | Reviews | Login | Aansluiten