Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog

Connie Kindermann | Beeldend therapeut - EMDR-therapeut

Beeldend-therapeut---EMDR-therapeut-Leeuwarden
Gerben Colmjonwei 36
8915 GN Leeuwarden
therapie-leeuwarden@datzitzo.com
Stuur een bericht

✓ Ik bied ook online therapie aan

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtTherapie Leeuwarden

U kunt bij mij terecht voor individuele individu therapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding. Omdat praten alleen soms onvoldoende effect heeft omdat je geen woorden hebt of juist  met veel woorden in cirkels blijft ronddraaien worden, afhankelijk van de therapievorm, beeldende middelen en oefeningen gebruikt om onderwerpen zichtbaar en voelbaar te maken.   'Denken', 'voelen' en 'doen' komt meer in balans en deze drie aspecten worden meer en meer een samenhangend geheel in de persoon. 

 

 

Individuele therapie 

In individuele therapie gebeurt dit heel intensief omdat we werken aan persoonlijke ontwikkelingsprocessen of aan het omgaan met, en verwerken van schokkende ervaringen (trauma's).

 

Het eigen beeldend werk geeft binnen therapie informatie over jouw manier van doen door het te bespreken met de therapeut. Het werkt als een spiegel maar ook als middel om moeilijke emotionele gebeurtenissen te verwerken.

 

De therapie helpt bij diverse klachten, zoals:

 

  • Burnout en stress: Je krijgt vat op de oorzaken van de stress en op wat het in stand houdt. Dit maakt dat je de nodige beslissingen kunt nemen en ontspanning (weer) mogelijk wordt.

 

  • Depressie: Je krijgt weer grip op jezelf en je eigen leven, onafhankelijke van een situatie.

 

  • Rouwverwerking: Het verwerkingsproces wordt gestimuleerd zodat het leven in de nieuwe situatie weer kan worden opgepakt.

 

  • Trauma: Je ervaart dat je invloed hebt op je eigen leven en zelf keuze’s kunt maken. De traumatische gebeurtenis is een feit en kan niet ongedaan gemaakt worden: wel de manier waarop je daarnaar kijkt en er mee omgaat in je verdere leven. 

 

 

 

Kindertherapie

Kindertherapie wordt, afhankelijk van behandeldoelen en situatie individueel of in kleine groepjes aangeboden. Na observatie vindt een adviesgesprek plaats met het kind en de ouders.

Ik maak een behandelplan en kies een passende methodiek. Mogelijk volg ik behoeften van het kind zodat het ruimte krijgt voor onderzoek, experiment en spel . Hierdoor leert het kind zichzelf kennen in verschillende situaties. Het ervaart gevoelens die het nog niet kende of die het wegduwde zoals bij trauma of faalangst. Een andere mogelijkheid is een vast programma met themagerichte activiteiten en een sturende aanpak. Het behandelplan wordt regelmatig met de ouders besproken en bijgesteld.

Behandeldoelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

  • verwerken van schokkende ervaringen of trauma's zoals ziekte, zorgopnames, ongelukken en verlieservaringen door scheiding of overlijden

 

  • leren omgaan met eigen problematiek en daarbij horende gevoelens zoals bij adhd, pddnos, hechtingsproblematiek en hooggevoeligheid 

 

  • leren omgaan met sociaal-emotionele problemen als faalangst, pesten of gepest worden, onzekerheid

 

 

Ouderbegeleiding

Bij kindertherapie kan, als dat wenselijk is, aanvullend ouderbegeleiding worden gegeven. Bij gezinstherapie is ouderbegeleiding onderdeel van het programma.

 

Ouderbegeleiding, waaronder opvoedingsadvies, is daarnaast een op zichzelf staand aanbod. Hierbij sluit de begeleidster aan op de vraag van ouders. De vorm en inhoud van de begeleiding wordt in overleg met ouders vastgesteld. Door het inzetten van inzichtgevende beeldende activiteiten wordt de effectiviteit van de begeleiding vergroot.

 

Ouderbegeleiding vindt in overleg plaats in de praktijk of bij ouders thuis.

Eventueel kan ouderbegeleiding, bij een goed wederzijds begrip van de situatie en minstens één thuisbezoek, ook via Skype plaatsvinden.

 

 

Gezinstherapie

Gezinstherapie is een manier voor ouders die kampen met opvoedingsproblemen, bijvoorbeeld doordat binnen het gezin iets schokkends is voorgevallen, een of meer kinderen en/of ouder(s) een probleem heeft of in geval van samenwonen van twee parners met kinderen uit een eerdere relatie.

 

Elke sessie maken de ouders met de kinderen een beeldend werkstuk, wat de kinderen vaak zien als een leuke gezinsactiviteit, maar waarbij de ouders in samenwerking met de therapeut werken aan hoe zij leiding geven aan hun gezin, hoe zij met hun kinderen omgaat en met hem communiceren.

 

Samen met de therapeut stellen de ouders zelf hun werkpunten vast door gebruik te maken van wat ze al goed kunnen en te oefenen aan wat zij willen veranderen. Als ouders hun gedrag veranderen, veranderen de kinderen mee. Sommige kinderen hebben een speciale benadering nodig door een beperking of stoornis. Ook daaraan wordt in dat geval aandacht besteed.

 

 

U bent van harte welkom in mijn praktijk 

 

Online therapie

U bent van harte welkom contact met mij op te nemen wanneer u gebruik wilt maken van online therapie en -begeleiding. Voor onlinesessies gebruik ik het pakket Zoom, waarbij het gemakkelijk is om ondersteunende documenten te delen en deze samen te bespreken.  Ook is Whatsapp-beeldbellen een mogelijkheid. Afhankelijk van de therapiesoort en uw mogelijkheden stellen we samen vast hoe we het contact het beste kunnen maken. 

Vrijwel alle vormen van therapie zijn online heel goed mogelijk en effectief gebleken. 
Alleen gezinstherapie is op dit moment minder geschikt. Ouderbegeleiding echter, waarbij praktische tips en handvatten worden gegeven, is snel, doelgericht en heel effectief via onlinecontact. 

Neem bij twijfel contact op; dan bespreken we de mogelijkheden.


Mededeling inzake corona-pandemie

Praktijk conCore is voor de geldigheidsperiode van de coronamaatregelen volledig overgegaan op online hulpverlening. Wanneer de regels iets ruimer is het bij individueel contact weer mogelijk de praktijk live te bezoeken, binnen de geldende hygienemaatregelen.

Praktijk conCore volgt daarmee de adviezen van het RIVM.


U bent zodra dat weer kan ook live van harte welkom binnen de praktijk!
Opleidingen en registraties

Opleidingen & registraties

Aangesloten en geregistreerd Vaktherapeut Beeldend bij FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Geregistreerd EMDR-therapeut (BiVT) 
Boundary Based Awareness coach en counseler (Centre for Applies Boundary Studies, Basel)

Aangesloten bij NIBIG, Vektis en in bezit van alle benodigde AGB-codes

Kijk voor meer informatie op www.concore.nu


Registraties

Specialisaties

Specialisaties

Traumaverwerking 
Trauma op basis van fysiek- en/of emotioneel misbruik, mishandeling, verwaarlozing
Rouw- en Verliesverwerking
Angstproblematiek

Ouder en jeugd/kind, gezin
Opvoeding (ook bij ontwikkelings- en/of hechtingsproblematiek)

De meest behandelde klachten in mijn praktijk:

Traumaverwerking 
Trauma op basis van fysiek- en/of emotioneel misbruik, mishandeling, verwaarlozing
Rouw- en Verliesverwerking
Angstproblematiek

Ouder en jeugd/kind, gezin
Opvoeding (ook bij ontwikelings- en/of hechtingsproblematiek)

Tarieven

Intake € 65,-, 
Behandelsessie individueel € 85,-
Relatietherapie € 95,-
Gezinstherapie € 110,-
Ouderbegeleiding € 65,-

Gedeeltelijke vergoeding is mogelijk uit de aanvullende ziektekostenverzekering 
Voor de meeste ziektekostenverzekeringsmaatschappijen geldt dit. U kunt dit checken bij uw verzekering of op de link van www.concore,nu onder het tabblad vergoedingen. 

Kinderen onder de 18 vallen onder de Jeugdweg 2018. Zij kunnen aanspraak maken op pgb of Zorg in Natura via het wijk- of gebiedsteam van uw gemeente. 
Volwassenen met een verwijzing van de huisarts kunnen soms aanspraak maken op basis-ggz of 
in bepaalde gevallen een Zorg in Natura- WMO-budget.
Neem voor meer informatie en werkwijze contact op met de praktijk.

Openingstijden

Maandag 10.30 - 21.00
Dinsdag 10.30 - 21.00
Woensdag 10.30 - 21.00
Donderdag 10.30 - 18.00
Vrijdag 10.30 - 18.00
Zaterdag -
Zondag -

Praktijkfoto's

Ligging

© Therapiepsycholoog - psychologen en therapeuten
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login | Aansluiten