Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog

Cherry van Veenendaal | Psychosociaal therapeut, systeemtherapeut, relatietherapeut

Psychosociaal-therapeut,-systeemtherapeut,-relatietherapeut-Buren
Therapie Buren - Geldermalsen
Plantsoen 3
4116 CB Buren
Stuur een bericht

✓ Ik bied ook online therapie aan

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtTherapie Buren - Geldermalsen

Mijn naam is Cherry en ik werk al 13 jaar met zeer veel plezier in mijn eigen praktijk voor psychosociale hulpverlening. Dit doe ik met cliënten die zich melden via deze website, via de huisarts of reclame.

Ik krijg veel energie van dit werk en investeer dat in de cliënt. 
Wat is er dan zo leuk aan? Ik krijg inderdaad vaak de opmerking dat het "vast een zwaar beroep is".
Een begrijpelijke opmerking. Maar zo zie ik het niet.

Ik zie de client en zijn of haar vraagstuk als een onderzoek voor mij tot een mooie kans voor verbetering voor de cliënt. Een transformatie. En als een transformatie goed wordt begeleid kan dit tot kleur en vrijheid leiden.

Ik onderzoek met de client hoe hij of zij op dit punt is terecht gekomen. Dan kijk ik welke vorm van therapie het beste bij deze client past, want iedereen is anders en ook thema's vragen om verschillende therapievormen.

Daarna gaan we doelgericht te werk, want ik hou van resultaat. Dat doen we interactief, want de client is zelf de sleutel naar verbetering. En dan is het cirkeltje wat mij betreft rond. Want als de client weer met meer plezier, zekerheid, licht, lucht, inzichten, etc. aan het leven kan deelnemen heb ik voldoening.

Ik ben geschoold als psychosociaal therapeut en systeemtherapeut. Ik blijf mezelf ontwikkelen in mijn vakgebied op allerlei manieren. Mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging LVPW staat daar ook garant voor. Mijn consulten worden (deels) vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering.

Wil je meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met mij op.

Cherry

Online therapie

Ook digitaal kan ik een compleet consult aanbieden qua tijd en inhoud. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dat net zo effectief en kwalitatief kan zijn als een face to face consult.


Mededeling inzake corona-pandemie

Mijn praktijk is open en ontvangt clienten met in acht name van het Corona protocol van de overheid. Er er is genoeg ruimte om afstand te houden. Er zijn geen andere mensen aanwezig in het pand. Natuurlijk is er altijd mogelijkheid voor een facetime consult.
Opleidingen en registraties

Opleidingen & registraties

HBO Psychosociale hulpverlening

Stichting Psychosociale Opleidingen Utrecht (SPSO)

Bijscholing psychosociale basiskennis

Bijscholingsinstituut voor therapeuten Beverwijk

ACT gedragstherapie

Universiteit Heerlen

Trainingen

Doorvraagtechnieken - Dreamfactory

Mentale weerbaarheid - RHDHV

Psychologie proeverij - Secretary Management Institute

Op verhaal komen - Phoenix opleidingen Utrecht
Overdracht in leidinggeven - Phoenix opleidingen Utrecht
Train de trainer - Ruysdael trainingen Driebergen

AGB code 90-040179Registraties

Specialisaties

Specialisaties

Ieder mens kent in zijn of haar leven periodes dat het wat minder gaat. Periodes van angst, onzekerheid of verdriet. Ontevredenheid over zichzelf of over het contact met anderen. 

Soms heb je het gevoel vast te zitten, dat je blijft hangen in oude patronen of onverwerkte gevoelens. Soms blijf je beslissingen uitstellen of gebeurt er juist iets dat je leven op zijn kop zet.

Dit kan zich uiten in wanhoop, piekeren, angst, spanning, verdriet, wat zich uiteindelijk om kan zetten in lichamelijke klachten.

Deze periodes horen bij een mensenleven. Ze helpen je de balans weer op te maken om anders verder te gaan en zo verder te komen.

Mijn specialisaties zijn:

 • Belemmerende patronen (scripts over overlevingsmechanismes)
 • Depressiviteit
 • Rouw en verliesverwerking

 • Problemen in de familiesfeer
 • Angststoornissen

 • Burn out of overspannenheid
 • Communicatieproblemen
 • Conflicten
 • Verwerking bij ontslag.

De meest behandelde klachten in mijn praktijk:

Voor meer informatie over angstklachten verwijs ik u naar onderstaande site: 

https://www.angstfobietherapie.com

Voor wat betreft psychosociale therapie, systeemtherapie en schematherapie komen onderstaande hulpvragen vaak voor: 

1.  Belemmerende patronen

Het uitgangspunt bij schemagerichte therapie is dat bepaalde (vroege) ervaringen in combinatie met iemands karakter hebben geleid tot bepaalde schema’s of wel patronen.

Een kind is uiterst gevoelig voor indrukken uit de omgeving. Het is nog niet in staat de informatie die het krijgt te plaatsen of te overzien. Ook kan een kind niet voor andere omstandigheden kiezen. Dat maakt het afhankelijk van de opvoeders v.w.b. de zorg, de opvattingen, cultuur, gevoelens en gedrag. Vaak zijn dit ook herhalingen van de ouders van de opvoeders. De angst om niet te overleven ontstaat hier. Om ons te verzekeren van liefde en vertrouwen ontwikkelen we schema’s om in deze basisbehoefte te voorzien.

Gedrag dat een veilig gevoel veroorzaakte werd herhaald, gedrag dat dat niet deed werd afgeleerd. De ontwikkelde schema’s voelen vertrouwd aan. Dit veroorzaakt herhalingsdwang. Het wordt zelfs routinematig. Ervaringen worden vaak zodanig aangepast dat ze de juistheid van schema’s bevestigen.

Als volwassene hebben we deze schema’s niet zo hard meer nodig. Sterker nog, vaak gaan ze ons belemmeren. Daarom worden schema’s ook wel valkuilen genoemd.

Sommige mensen geven zich over aan hun schema’s en vinden manieren om de negatieve gevolgen die zij daardoor voelen te vermijden of uit te doven. Een manier om niets meer hoeven te voelen is bijvoorbeeld nog harder werken dan je al deed. Dit veroorzaakt benauwdheid, beperking en conflict met de omgeving. De onvrede, leegte en onmacht die dan gevoeld wordt, wordt op de omgeving geprojecteerd.

Via schematherapie kunt u deze schema’s en valkuilen opsporen, beïnvloeden en veranderen. Daarbij leert u beter omgaan met bepaalde situaties in uw leven. Pas als u zich bewust wordt van de thema’s en scriptmatig gedrag kan u deze veranderen, loslaten en nieuwe besluiten nemen.


2Overspannenheid 

In elk leven kunnen gebeurtenissen, verplichtingen en problemen stress en spanning geven. Zo kan werkdruk opeens samenkomen met een persoonlijke gebeurtenis of een andere situatie, die ook tijd en energie van u vraagt. Bij langdurige hoge druk eist dat zijn tol en krijgt u moeite om al uw activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Als het u niet lukt om met deze spanning om te gaan raakt u overspannen en heeft u het gevoel dat u geen grip meer heeft op uw situatie.

Met overspannenheid gaan legio lichamelijke en geestelijke symptomen gepaard. Deze klachten kunnen voor iedereen verschillend zijn. Slecht slapen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid, hartkloppingen, piekeren en alcoholgebruik. Een algeheel gevoel van het niet meer aankunnen. Blijvende onrust, ook in uw vrije tijd.

In tegenstelling tot een burn-out is de opbouwfase van overspannenheid relatief kort en zal het herstel niet zoals bij een burn-out vele maanden bedragen. Het sein dat u overspannen bent, is wel een noodklok van het lichaam om erger te voorkomen. Lange tijd doorgaan terwijl u overspannen bent kan leiden leidt tot een burn-out  en lichamelijke ziekten.

Als u te lang roofbouw pleegt op lichaam en geest kan overspannenheid langzaam overgaan in een burn-out. Het is hierbij niet erg duidelijk op welk moment overspannenheid precies ophoudt en wanneer burn-out begint.

Mijn praktijk biedt verschillende kortdurende behandelingen aan, die zich richten op het herkennen van en anders omgaan met uw bronnen van stress en begeleiding bij het herstelproces.


3. Burn-out

U kunt stress ervaren, bijvoorbeeld op het werk, door ziekte en zelfs door sporten. Er zijn vele levensgebeurtenissen die stress kunnen veroorzaken. Stress vraagt om inspanning. Zolang het herstel na een inspanning gelijk is aan de inspanning zelf, is er niets aan de hand.

Op het moment dat gedurende een lange tijd het herstel te kort is om van de inspanning bij te komen, treedt er schade op. Vaak gaat dit een aantal jaren goed en lijkt het lichaam veerkrachtig te zijn. Tot op een zeker moment de voorraden op zijn. Het lichaam wil niet meer vooruit en mentale kracht ontbreekt. Door jarenlange overbelasting bent u langzaam opgebrand.

Waarom raakt het de één niet en de ander wel, soms zelfs meerdere keren? Het heeft te maken met omstandigheden, persoonlijkheid, genen, omgeving en normen en waarden. Het is dus niet zo dat u van alleen hard werken een burn-out krijgt. Er spelen een hoop extra factoren mee, zoals bijvoorbeeld:

 • Moeite hebben met grenzen aangeven en daardoor de energie niet voldoende bewaken
 • Onzekerheid, het gevoel dat niets wat u doet goed genoeg is
 • Perfectionisme, de lat hoog leggen en streven naar het allerbeste
 • Zorg voor een ander, bijvoorbeeld ouders of kinderen
 • Niet kunnen delegeren of loslaten
 • Onthecht zijn van zichzelf, een keurslijf aanmeten. Niet authentiek zijn kost energie
 • Werkloosheid
 • Omgaan met rouw en verlies
 • Stress in relaties, bijvoorbeeld bij een partner met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.


In tegenstelling tot de korte hersteltijd bij overspannenheid moet iemand met een burn-out doorgaans een lange tijd stoppen met werken om volledig te herstellen. En dit herstel gaat altijd met vallen en opstaan! Soms zal het zelfs voelen alsof er geen vooruitgang is.

Mijn praktijk kan ondersteunen in dit herstel. Het accepteren dat u “ziek” bent is hierbij een belangrijke eerste stap, maar ook het lastigste gedeelte. Want dat strookt juist met de krachtige karaktereigenschappen of overtuigingen die een burn-out veroorzaken.

We zoeken naar oplossingen voor uw problemen en helpen u anders met spanning om te gaan. De bedachte oplossingen zullen ook uitgevoerd moeten worden. Dit traject gaat vaak hand in hand met ondersteuning van de bedrijfsarts. Indien gewenst kan gerapporteerd worden aan de bedrijfsarts of kan de therapeut mee op bezoek naar de bedrijfsarts.


4. depressie

Een depressie is een aandoening die somberheid en prikkelbaarheid veroorzaakt. Je verliest je interesse in de mensen en de dingen om je heen en kunt niet meer echt genieten.

Depressie komt van alle psychische aandoeningen het meest voor. Het zijn vaker vrouwen dan mannen die eraan lijden. Maar iedereen kan er last van hebben, ongeacht leeftijd, opleiding of etnische afkomst. Zo’n vijf procent van de mensen in Nederland heeft jaarlijks een depressie. Maar het percentage dat ooit in het leven een depressie heeft, ligt vele malen hoger (bijna 19%).

Een depressie gaat soms voorbij, maar meestal niet vanzelf

Ongeveer de helft van de mensen met een depressie herstelt binnen drie maanden. Een ander deel, ongeveer één vijfde, kan er jarenlang last van hebben. Als de gevoelens van somberheid langer dan twee weken duren, is het belangrijk actie te ondernemen in de vorm van preventie of behandeling.


Depressieve klachten zijn niet altijd goed te herkennen, maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen

Als u aan een depressie lijdt, heeft u altijd last van een sombere stemming en vermindering van interesse of plezier. Maar er zijn meer symptomen.

Ieder mens ervaart een depressie anders. Daarom wordt bij mijn praktijk altijd persoonsgericht gewerkt. Wat heeft deze depressie veroorzaakt, hoe gaat u er mee om en waar wilt u naar toe werken. De behandeling kan een samenwerkingsverband zijn tussen cliënt, huisarts, psycholoog en psychosociaal hulpverlener.

 

5. Rouw en verliesverwerking

Rouw en verlies, we krijgen er allemaal, vroeg of laat in ons leven, mee te maken. De meest voor de hand liggende vorm is verlies van een dierbare, familielid of kind. En zelf het verlies van een huisdier kan een enorme impact hebben. U kunt rouwen om een partner die u bent kwijtgeraakt door een echtscheiding. Maar ook om een partner die er nog is, maar die veranderd is, bijvoorbeeld door hersenletsel of ziekte.

Ook het verlies van een baan, bedrijf of werkplek door bijvoorbeeld een reorganisatie valt mensen zwaar. Of de baan die u tot nu toe altijd prima vond die nu tegen begint te staan.

Ook door ziekte die u zelf raakt lijdt u verlies. Het verlies van gezondheid, het inleveren van vrijheid, het leren leven met beperkingen en pijn.

Een verlies kan u zien aankomen, soms komt het totaal onverwacht. Hoe dan ook, de wereld lijkt niet meer zo vertrouwd en veilig als voorheen. En hoe nu verder?

Vaak gaat het “gewone” leven gewoon door en probeert u de draad zo goed als het gaat weer op te pakken. Soms ontbreekt de ruimte om er de tijd voor te nemen, want hoe moet dat dan op het moment dat het in het hoofd en in het lichaam nog een chaos is?

Misschien merkt u dat u geen plezier meer kunt hebben na een verlieservaring. Soms groeit u uit elkaar… of loopt u vast op het werk… of vind u mensen in de omgeving ineens niet meer zo aardig. Sommigen hebben het gevoel dat het leven nog dagelijks op zijn kop staat na de dood van een geliefde. Terwijl het toch al jaren geleden is.

Dat binnen een jaar alle stadia van emoties moeten zijn doorgewerkt is al lang achterhaald. Voor rouwen staat geen tijd of regels. Maar wel richtlijnen die u door bepaalde fases van de rouw heen kunnen helpen. We spreken dan over integreren van een verlies in het leven.


Bij mijn praktijk wordt tijd en ruimte gemaakt voor verlies

Er wordt gekeken hoe u de stadia van rouw- en verliesverwerking doorloopt en welke ondersteuning daarbij nodig is. Een verlies zal altijd onderdeel blijven van de cliënt, maar door het te integreren krijgt het een plek en kan de cliënt weer aan het leven deelnemen op een constructieve manier.


6. Werken aan zelfbeeld en zelfvertrouwen

Vaak ontstaat onzekerheid in de puberteit. Het is een periode waarin onzekerheid en uitdaging hand in hand gaan. Er is heel veel nieuws (uit) te proberen, er zijn (nieuwe) keuzes te maken. Zoals losmaken van je ouders, nieuwe vriendschappen, een eerste vriendje/innetje, school, werk, politiek, etc.. Kortom een hele uitdagende en spannende periode, maar ook een periode die veel onzekerheid teweeg brengt. Het hoort ook bij volwassen worden. In sommige situaties zul je over de onzekerheid heen groeien, in sommige situaties wordt je er zelfs veel sterker door.

Iemand met veel zelfvertrouwen, slaagt er makkelijker in om zijn of haar onzekerheid te overwinnen. Als je weinig zelfvertrouwen hebt, zul je merken dat je vooral geneigd bent om te kijken naar dat wat je niet kunt, in plaats van wat je wel kan. Je zult dan meer hobbels moeten nemen om je onzekerheid te overwinnen.

Als je jezelf ziet als een onzeker persoon, zul je merken dat je vaker last hebt van angstige gedachten, zoals bijvoorbeeld: ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘Ik ben niet mooi of leuk’, ‘ik maak vast een verkeerde keuze’. Meestal zul je ook nog denken dat anderen dat ook vinden.

Door dit soort gedachten neemt het vertrouwen in jezelf af. Het geloof dat je datgene waarover je je onzeker voelt, tot een goed einde zult brengen, wordt hierdoor minder.

 

Onzekerheid is er in alle soorten en maten.
Het is belangrijk om je te realiseren dat iedereen zich wel eens onzeker en angstig voelt. Je kunt je onzeker voelen over heel veel verschillende dingen in het leven, zoals bijvoorbeeld: over je leerprestaties, over je uiterlijk, over hoe je overkomt op anderen, over je vriendschapskwaliteiten, over je rol als zoon of dochter, over bepaalde eigenschappen van jezelf, over hoe je met anderen omgaat, over je toekomst, over of je het wel in je hebt, etc.

Een zekere mate van onzekerheid hoort bij het leven. Niemand heeft 100% zekerheid over zichzelf of over de dingen die gebeuren.

Onzekerheid is één van de dingen in het leven waarmee we moeten zien om te gaan. 

Als je je onzeker voelt, ga je je soms anders gedragen, anders dan je had gewild. Je houdt bijvoorbeeld je mond, of je gaat juist heel veel praten, of giechelen, of je gaat heel onhandig doen, of stotteren. Of je wordt rood en krijgt het warm. Of je loopt liever een blokje om dan dat je die ene persoon waar je je zo onzeker bij voelt, onder ogen moet komen. Of je gaat heel erg intelligent doen om je onzekerheid maar niet te hoeven laten zien.

Als dit te vaak gebeurt, en je er dagelijks last van krijgt, dan is er meer aan de hand.

Zekerheid geeft vertrouwen, rust, veiligheid. Bij mijn praktijk onderzoeken we samen de onderliggende kern van de onzekerheid en bouwen we zekerheid op met alle kwaliteiten en eigenschappen die de client in kan zetten.  

Therapievormen

 • ACT therapie
 • Angst therapie
 • Beeldende therapie
 • Burnout therapie
 • Coaching
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Cognitieve therapie
 • Contextuele therapie
 • Counselling
 • Depressie therapie
 • EFT-relatietherapie
 • English speaking therapy
 • Gedragstherapie
 • Gezinstherapie
 • Jongerentherapie
 • Kindertherapie
 • Life Coaching
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Personal coaching
 • Psychosociale therapie
 • Relatietherapie
 • Rouwbegeleiding
 • Schematherapie
 • Systeemtherapie
 • Therapie

Behandeling van


Tarieven

Een individueel consult van een uur kost 75 euro.
Dat is het bodemtarief, ook als er bijvoorbeeld maar drie kwartier nodig is geweest. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan wordt het tarief naar rato berekend, dus 1,5 uur is 112,50 euro. Voor relatietherapie geldt hetzelfde.

Openingstijden

Maandag -
Dinsdag 12.30 - 17.00 uur (Buren)
Woensdag 12.30 - 17.00 uur (digitaal of op uw locatie)
Donderdag -
Vrijdag -
Zaterdag 13.00 - 17.00 uur (Buren)
Zondag -

Praktijkfoto's

Ligging

Tips van Cherry van Veenendaal:Interview

Lees hieronder het interview met Cherry van Veenendaal .
praktijk


1. Waar zit je praktijk?
Geldermalsen

2. Welke gebeurtenis in je leven is belangrijk voor je geweest?
Dat zijn er natuurlijk meer dan één. Het leven hangt aan elkaar van gebeurtenissen. Een mooi inzicht dat je verder helpt in het leven kan voor mij net zo belangrijk zijn als een mijlpaal zoals een huwelijk of scheiding. En de minder mooie gebeurtenissen zijn ook belangrijk.

Mijn twee zwangerschappen vond ik heel bijzonder. Dat er iets groeit in jouw lichaam dat een autonoom wezen wordt is heel wonderlijk. Daar kan ik nog steeds met mijn hersens niet bij. En het moederschap zelf is wel het leukste dat ik heb mogen meemaken.

3. Waarom ben je therapeut geworden?
Eigenlijk niet eens met voorbedachte rade. Ik zag een folder van de SPSO en die opleiding sprak me heel erg aan omdat ik de lesstof interessant vond en behoefte had aan zelfontwikkeling. In het derde jaar van de opleiding reed ik een keer naar huis na een trainingsweekend en ik had kriebels in mijn buik. Ik kreeg veel energie van de trainingen en wat daaruit voort kwam. En ik had toen ook voor het eerst het gevoel dat ik een goede therapeut zou kunnen worden.

Toen ik afgestudeerd was heb ik een huisstijl bedacht en ben ik eens gaan praten met een huisarts. Hij had een artikel geschreven over een tekort aan psychische hulpverlening in de regio. Een vriendin bood mij een kamer aan in haar praktijkruimte en voor ik het wist was ik aan het werk.

4. Wat vind je het fijnste aan je vak als therapeut?
Ik sta midden in het leven door gewoon in een stoel te zitten. Het leven komt voorbij in de vorm van verhalen, emoties, inzichten, oefeningen, contact, enz. Door deze dingen help ik iemand verder en daar haal ik voldoening uit.

5. Wat is je meest opmerkelijke ervaring als therapeut?
O dat zijn er zoveel. En dat is ook zo leuk aan dit vak. Je weet nooit wat er gaat gebeuren.
Zo zat een cliënt met een pruik en zonnebril in de wachtkamer omdat ze niet herkend wilde worden,

Ik heb een cliënt begeleid die verwachtte dat ze binnen één sessie van haar probleem af zou zijn en ik heb een cliënt begeleid die pas na drie jaar kon vertellen wat er echt gebeurd was vroeger, gewoon omdat de aanloop nodig was. Maar dat een cliënt mij het vertrouwen geeft om hem of haar te begeleiden vind ik nog altijd heel mooi.


leven


1. Wat is het leukste wat je vandaag/gisteren hebt gedaan?
Ik heb mijn dochter die 13 wordt een cadeau voor haar verjaardag gegeven waar ze al twee dagen mee rond loopt. Een schot in de roos dus en dat vind ik leuk.

2. Hoe zie jij jezelf over 5 jaar? En over 10 jaar?
Over 5 jaar hoop ik met mijn vriend en dochters samen te wonen op een mooie landelijke plek. Mijn praktijk loopt goed en ik begeleid daar nog steeds mooie trajecten met cliënten. Over 10 jaar hetzelfde eigenlijk.

3. Wat zijn je hobby's? Wat doe je in je vrije tijd?
Zelf vis ik graag. Erfenisje van mijn vader.
Zondag is de enige dag dat mijn vriend niet werkt en dan genieten we gewoon van de normale dingen. Koken, TV kijken of er op uit gaan en de Betuwe ontdekken.

4. Waar word jij blij van?
Ik ben snel blij dus dat is heel veel. Ik ben blij dat mijn dochters gezond zijn en lekker in hun vel zitten. Ik kom ook bij gezinnen thuis als therapeut waar ik zie dat dat niet vanzelfsprekend is.
En ik heb een man gevonden die heel goed bij mij past en daar ben ik nog elke dag blij om. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.

5. Heb je een partner en/of gezin?
Ik ben drie jaar geleden gescheiden en heb twee dochters. Sinds 2 jaar heb ik weer een vriend.

6. Ben je zelf ook wel eens in therapie geweest / heb je wel eens coaching gehad. Hoe was dat?
Jazeker. Heel vaak zelfs. Niet alleen is dat nodig voor mijn hercertificering maar ik vind het zelf ook heel fijn om te klanken met een professional als ik ergens mee worstel.

7. Wat voor ander beroep zou jij graag willen doen, als je geen therapeut was geworden?
Poeh.... nooit over nagedacht eigenlijk. Met mijn handen werken vind ik ook leuk. Mijn vriend is fruitteler en daar help ik graag mee met dunnen, plukken, sorteren. Lekker buiten, dan ben ik ook in mijn element. Wie weet word ik ooit nog part time boerin.


inspiratie


1. Wie vind je inspirerend?
Mensen die zich kwetsbaar op durven te stellen om zaken aan te gaan in het leven

2. Jouw favoriete boek en boekentips?
Ik ben helemaal geen lezer maar moet nu verplicht een boek lezen voor een training die ik ga volgen. Het boek heet "zo ben ik en jij bent anders" van Nick Blaser en dat gaat over grenzen. Hoe komt het dat je in contact met vier verschillende mensen bij alle vier met een ander gevoel weg gaat. De één laadt je op en de ander zuigt je leeg. De derde irriteert je en de vierde inspireert je. Wat halen mensen bij elkaar en wat laten mensen bij elkaar achter.

Dat boek heb ik zo weggelezen omdat het heel interessant is en de schrijver met verhalen en voorbeelden werkt.

3. Jouw favoriete film en waarom?
What lies beneath. Deze film is namelijk op het randje wat ik kan hebben qua griezelig want ik ben een enorme schijterd.

Ik vind het een heel goed verhaal waarbij je een paar keer op een ander been wordt gezet. De acteurs zijn geweldig en de effecten ook. Deze film houdt iedere keer mijn aandacht vast.

4. Jouw favoriete spreuk / quote?
Volle angst vooruit!

5. Wat is jouw missie?
Heb ik niet. Ik leef zoals ik wil leven, dat is het belangrijkste. Ik probeer wel bij te dragen aan een beter milieu en als ik dat niet doe word ik wel rechtgezet door mijn dochters.

6. Wat is jouw superkracht?
Mijn enthousiasme.

7. Wat is jouw tip om je gelukkig te voelen?
Tja, dat is inderdaad niet iets vanzelfsprekends. Je kan er zelf veel aan doen natuurlijk. Goed voor jezelf zorgen, je omringen met mensen en dingen waar je gelukkig van wordt en ik vermijden waar je ongelukkig van word. Maar vooral van jezelf houden en achter jezelf kan blijven staan als dat nodig is.


Psychosociaal-therapeut,-systeemtherapeut,-relatietherapeut-Buren

Contact met Cherry

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag?

Stuur een bericht

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht


© Therapiepsycholoog - psychologen en therapeuten
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login | Aansluiten