Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog

Jeroen | Lichaamsgericht therapeut - Individuele therapie en relatietherapie

Lichaamsgericht-therapeut---Individuele-therapie-en-relatietherapie-Schoonloo
Elperstraat 8
9443 TL Schoonloo
therapie-drenthe@therapiepsycholoog.com
Stuur een bericht

✓ Ik bied ook online therapie aan

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtTherapie Drenthe

Ik geef lichaamsgerichte therapie en pyschologische begeleiding voor mensen met spanning, stress, burn-out, depressieve gevoelens, psychische en psychosomatische klachten, traumatische ervaringen, relatieproblemen en meer, gericht op vermindering van klachten en herstel van veerkracht, emotionele balans, levenslust en zingeving in je leven.
Ik werk samen met mijn vrouw Regina vanuit ons Centrum voor Lichaamsgerichte Pyschotherapie in Schoonloo.

Lichaamsgerichte psychotherapie is niet alleen praten, maar ook voelen en ervaren.
We werken niet alleen met het cognitieve brein (verstand, bewustzijn, begrijpen) maar ook met het emotionele brein (voelen, emoties, sociale verbinding) en het autonome brein (zintuigen, ervaren, lichamelijke reacties, rust en onrust). Door deze met elkaar te verbinden is verwerking en groei mogelijk.

Uitgaande van de wisselwerking tussen lichaam en geest werkt de therapie in twee richtingen:
 • Je verwerft inzicht over jezelf - op fysiek en mentaal niveau. Op basis van dit bewustzijn ontwikkel je draagkracht voor het reguleren van je emoties.
 • Je doet met je lichaam nieuwe heilzame ervaringen op, die van binnenuit tot veranderingen bijdragen in je zelfbeeld, je gedrag en je vermogen om in contact te zijn

Een basis van de therapie is lichaamsbewustzijn:
 • minder in je hoofd en meer in je lichaam,
 • minder bezig met "buiten" (verwachtingen, verplichtingen, masker) en meer met "binnen" (contact met jezelf, met wat je lichaam aangeeft en met wat er werkelijk toe doet),
 • minder gericht op verleden of toekomst, verhalen, meer in de ervaring van het moment.

Door je meer bewust te zijn van je lichaam, ontstaat bedding om waar te nemen wat je allemaal voelt. Lichaamsbewustzijn vormt zo de basis voor het bewustzijn van emoties. Hierdoor verwerf je uiteindelijk zelfbewustzijn: het vertrouwen in je vermogen om de golven van emoties te kunnen handelen en zelf de touwtjes in handen te kunnen houden. Je ontwikkelt meer draagkracht, zodat deze golven je niet overspoelen maar voortbewegen. Riding the wave!

Wil je meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met mij op.

Jeroen

Online therapie

Ik werk bij voorkeur live, maar als dat incidenteel onmogelijk is, bied ik de mogelijkheid om een zoomsessie af te spreken om de continuïteit van de therapie te kunnen waarborgen.
Opleidingen en registraties

Opleidingen & registraties

AGB code Praktijk: 90012868

AGB code Zorgverlener: 90033877

SBLP registratienummer: 03026106 (Beroepsvereniging voor Lichaamsgerichte Psychotherapie)

RBCZ registratienummer: 106034R (Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Kamer van Koophandel: 04045853

OPLEIDINGEN:

2020-2021 Psychosociale Basiskennis, CPION gevertificeerd, Opleidingsinstituut Con Amore
2018-2019 Neuro Affective Developmental Psychology (NADP) Body Mind Opleidingen, Marianne Bentzen
2012-2016 Masterclasses Core Energetica bij het Nederlands Instituut voor Core Energetics
2011-2012 Core Energetische Therapie bij het Nederlands Instituut voor Core Energetics (NICE)
2003-2007 Opleiding Healing, Uroboros
2004-2006 Master opleiding Padwerk (Opl.centrum Uroboros, Hilje de Meester en Connie Fransen)
2001-2004 Padwerk opleiding, Uroboros
1985-1990 Post-HBO trainingen onderwijskunde, didactiek en studiebegeleiding (LU Wageningen)
1982-1983 Natuurgidsencursus van het IVN (Natuur- en Milieueducatie)
1979-1983 Hogeschool voor Tuin- en Landschapsinrichting (van Hall Larenstein), studierichting beheer, specialisatie ecologie, vegetatiekunde, natuurbeheer.

BIJSCHOLINGEN:

2021 Psychosociale Basiskennis, Leven vanuit je hart, Con Amore

2019 EMDR, Aumm Instituut

2018 'Embodied couples work', lichaamsgerichte relatietherapie, Jeanneke Kempen

2017 'Seksualiteit in de therapeutische relatie', Maya Kerstan, BodyMind opleidingen

2016 Masterclass 'Radical aliveness', Ann Bradney, Ned. Instituut voor Core Energetica

2016 Masterclass 'Healing with resonance and frequency', Walter K. Thut

2016 Training coaching, Beroepsonderwijs bedrijfsleven

2015 Masterclass 'Comforting the discomfort', Stuart Black, Ned. Inst. voor Core Energetica

2011 Core-energetics weekend 'Leadership', Stuart Black, Core Energetics Berlin

2010 Intensive 'Life and death' - Nederlands Instituut voor Core Energetica, Berlin

2009 'Spirituele intelligentie', Barbara Driessen

2008 'Rouwverwerking voor zorgverleners, hoe te voorkomen dat zorgverleners verslijten aan het lijden'. Integraal Kankercentrum

OVER MIJ:

Mijn leven, mijn relaties, mijn opleidingen en mijn werk zijn een verzameling van verworvenheden uit mijn zoektocht naar wie ik in essentie ben. Het verbeteren van de wereld is niet meer mijn motivatie, maar ik richt mij op wat mijn hart opent, wat mijn energie laat stromen, waar ik gelukkig van wordt en hoe ik mijn eigenheid kan leven in al wat ik doe en overal waar ik kom.
Het is een ontdekkingstocht naar de kwaliteit van (mijn) leven.

Die heeft me gebracht van Hogeschool docent ecologie en natuurbeheer, naar backpacking in Zuidoost Azië, en via huisvader van twee zonen langs zangdocent, zangcoach en zangtherapeut, naar lichaamsgericht therapeut en relatietherapeut. Van alles draag ik een wezenlijk deel met mij mee en in het natuurrijke praktijkcentrum, dat ik samen met mijn vrouw Regina leid, kan ik het tot uitdrukking brengen. 

Hoe meer ik mijzelf kan zijn, hoe meer levensvreugde ik ervaar en hoe meer ik mij kan openen voor de mensen en het leven om mij heen.

 

Ik vind rust en inspiratie in de natuur en in mijn composities en pianospel.
Ik heb Regina ontmoet onder een waterval in de wildernis van Noorwegen.
Ik hou van koken en lekker eten, van onze kat, van ecstatic dance en van symfonische rock.

 Registraties

Specialisaties

Specialisaties

In mijn werk gaat het om je Core. Onder Core versta ik je levenslust, je innerlijke inspiratiebron, je geestdrift die je ambities bepaalt, je dromen, je richting, datgene waarmee je je verbindt.
In de flow van het leven is de verbinding met je Core soms groter, soms kleiner. De gebeurtenissen in je leven spelen daarin een rol. Iedereen maakt wel eens mee, dat hij niet meer weet hoe hij verder moet, niet meer gelukkig is, niet meer weet welke kant hij op moet gaan. Je ervan bewust worden hoe dat bij jou is, helpt om keuzes te maken die jou dienen. Dat is mijn werk.

 

Of ik nu mensen individueel begeleid, of koppels bijsta in relatietherapieën en relatie-retraites, het gaat steeds om mensen in contact te brengen met hun Core. Mijn hart gaat ervan open als mensen in verbinding zijn met die bron, die levenskracht. Het maakt de wereld mooi.
Ik ben een ervaren lichaamsgericht therapeut met wortels in de Core Energetica (zie onder bij 1) en de neuro-affectieve ontwikkelings psychologie (2). Ik werk met EMDR.
Daarnaast heb ik veel ervaring met het werken met de (zang)stem. Dit is in lichaamsgerichte therapie een waardevolle aanvulling.

 

Mijn inspiratiebron is de muziek en de natuur. Het werken in het natuurreservaat op ons land en het componeren van muziek houden mij in contact met mijn eigen Core.

1 - CORE ENERGETISCHE THERAPIE

Core Energetica is de leer waarop ons werk is gebaseerd.

Het is een lichaamsgerichte therapie, die de wijsheid van je lichaam als bron voor je groei en ontwikkeling toegankelijk maakt. Met behulp van beweging, energie, adem en persoonlijke interactie kun je ervaren hoe je natuurlijke creativiteit en levenskracht kan stromen. Je wordt je ook bewuster van hoe jij je energiestroom afremt of blokkeert.
Core Energetica is gericht is op het vergroten van zelfbewustzijn, het verdiepen van gevoelens en de groei van innerlijke kracht. Het kan in een relatief korte tijd de vitaliteit en de energie verhogen en tot positieve verandering leiden.

2 - NEURO AFFECTIEVE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE
De Neuroaffectieve ontwikkelingspsychologie (NADP: NeuroAffective Developmental Psychology) brengt de wetenschappelijke velden van de ontwikkelingspsychologie en moderne neurologie samen en biedt inzichten in hoe onze persoonlijkheid zich psychologisch en neurologisch vormt.

Deze inzichten vormen een leidraad voor psychotherapeutische processen.

We gebruiken onze hersenen niet alleen om te denken en om rationele beslissingen te nemen. Uit neurologisch onderzoek weten we, dat we onze hersenen continu gebruiken om waar te nemen (zintuiglijk) en te voelen (emotioneel). Als we geen sterke verbinding hebben met onze gevoelens en met wat ons lichaam waarneemt, wordt ons vermogen om helder te denken, redelijk te handelen en goede persoonlijke relaties te onderhouden, aangetast.

Vanaf de dag dat we worden geboren leren we waar te nemen en te voelen door middel van ervaringen van contact, spiegeling en zorg. Deze emotionele uitwisseling met andere mensen leveren ons de basis voor onze persoonlijke ontwikkeling in een interactief groeiproces dat neuroaffectieve ontwikkeling wordt genoemd. Als deze ontwikkeling niet optimaal verloopt, of wordt verstoord (bv. door heftige ervaringen), kunnen problemen ontstaan in het autonome, emotionele of mentale functioneren. Wij gebruiken de inzichten uit de NADP als handvatten voor een juiste lichaamsgerichte therapeutische benadering van die problemen.

De meest behandelde klachten in mijn praktijk:

 • stress en vermoeidheid, burnout
 • depressieve klachten, moedeloosheid
 • lichamelijke klachten zonder medische verklaring (SOLK)
 • relatieproblemen
 • chronische stress symptomen
 • angsten en paniekgevoelens
 • onzekerheid, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • ontwikkelingstrauma zoals verwaarlozing, aggressie of onveiligheid in je gezin van oorsprong
 • traumatische ervaringen (verlies, ontslag, ziekte, scheiding, schokkende gebeurtenis)
 • gebrek aan levenslust, zingeving, inspiratie, levensdoel

Tarieven

Individuele therapie: € 80,00 per uur.

Relatietherapie dagsessie met twee therapeuten (m/v): € 120,00 per uur. Sessies duren 1,5 uur
Relatietherapie avondsessie met twee therapeuten (m/v): € 130,00 per uur. Sessies duren 1,5 uur.
In de relatietherapie werk ik samen met Regina. We zijn er voor jullie met een mannelijke en een vrouwelijke therapeut.

Telefonisch consult op afspraak, schriftelijk advies of leesopdrachten: € 1,35 per minuut.
Verslag sessie € 40,-
Rapportage op verzoek € 100,-

Je rekent per sessie af. Dat kan digitaal of contant.
Je ontvangt desgewenst een nota die je kunt indienen bij je ziektekosten verzekeraar.

Ik ben BCZ® registertherapeut, wat wil zeggen dat ik voldoe aan de criteria voor de registratie in het hbo-beroepsregister van de RBCZ. Ik ben opgenomen in de Zorggids.
Als je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt bij een verzekeraar die BCZ® registertherapeuten erkent, dan is een gedeeltelijke vergoeding van de kosten van de individuele therapie in de meeste gevallen mogelijk, afhankelijk van jouw polis.
 

Als je zeker wilt weten of jouw verzekering de kosten van onze sessies vergoedt, kun je dat bij je verzekering navragen of opzoeken in de lijst vergoedingen zorgverzekeraars SBLP.

Openingstijden

Maandag -
Dinsdag kantooruren - incidenteel 's avonds
Woensdag kantooruren - incidenteel 's avonds
Donderdag kantooruren - incidenteel 's avonds
Vrijdag kantooruren
Zaterdag -
Zondag -

Praktijkfoto's

Ligging


Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht


© Therapiepsycholoog - psychologen en therapeuten
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login | Aansluiten