Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog

Gert van Lenthe | Psychotherapeut - Relatietherapeut - Coach

Psychotherapeut---Relatietherapeut---Coach-Zwolle
Snelliuslaan 28
8024 XE Zwolle
therapeut-zwolle@datzitzo.com
Stuur een bericht


Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtTherapie Zwolle

Voor veel mensen is het lastig om hulp te vragen en zeker bij een therapeut. Na de therapie hoor ik vaak dat therapie een verrijking is voor het persoonlijk leven en helpt om te gaan met belangrijke vraagstukken in het leven.

In mijn benadering zet ik u met uw vragen centraal. Samen met u ga ik uw klachten in kaart brengen en deze vertalen naar heldere en haalbare doelen. Ik werk ervaringsgericht en ben opgeleid als psychotherapeut en relatietherapeut bij onder andere Phoenix Opleidingen, EFT Netwerk en Imago Nederland.

 

Ik ben erkend door het NVPA en RBCZ waardoor therapie vaak vergoed wordt door de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig en de kosten gaan niet ten koste van uw eigen risico. Bij relatietherapie is de mogelijkheid dat ik 2 facturen schrijf, waardoor meer kosten kunnen worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering. 

 

Specialisaties

Van lastige naar helpende gevoelens.

Ken jij het dat angst verkrampt en dat je er zo snel mogelijk bij weg wil, of dat je trilt van woede of diep verdriet voelt? Wat kun je daar mee? Via licht lichaamswerk en meer contact krijgen met wat deze gevoelens je te zeggen hebben, krijg je meer tools in handen om deze gevoelens te gebruiken in je dagelijks leven in plaats van dat ze je in de weg zitten.

 

Van burn-out naar burn-in

Als je een burn-out hebt, is al je levenskracht weg. Je voelt je moe en futloos. Na een peridoe van herstel is goed om te kijken welk gedrag en patronen je hebben gebracht richting de burn-out. En hoe je jouw levenskracht weer vast pakken. Dat het vlammetje in jou weer gaat branden en zin en energie krijgt. Ik help je daar graag bij.

 

Van stress naar meer aandacht en ontspanning

De maatschappij van tegenwoordig is gericht op presteren en altijd bezig zijn. Hoe krijg je dan ontspanning? Ik leer je om stresssignalen eerder te herkennen in je lichaam en geef je handvatten om beter voor jezelf te zorgen.

 

Verlies in beeld

Vaak is het lastig om je verlies te voelen. Datgene wat je verloren bent (een dierbaar iemand, je partner door een scheiding, je werk), komt niet meer terug. Je staat met lege handen. Bij verlies werk ik graag in en met de natuur. Vaak is daar een vorm van troost te vinden en geeft dit richting hoe verder te gaan.

 

Transformaties binnen het werk

Veel werkzaamheden zijn voortdurend in beweging en dit vraagt voortdurende aanpassing van je werk. Hoe beweeg je mee en wat is daarin goed voor jou? Waar heb je invloed op en waar niet? Hoe geef je jouw grenzen aan? Hoe deel je jouw werk in? Dit zijn een aantal vragen waarbij ik je kan helpen.

 

Supervisie en coaching

Ik ben geregistreerd en erkend als supervisor en registercoach en heb vele jaren ervaring als interne coach binnen een welzijnsorganisatie. Een verklaring van superivise of coaching wordt aan het eind van het traject gegeven, die veel mensen kunnen gebruiken voor registratiepunten voor de beroepsvereniging of als voortraject voor een opleiding.

 

Grenzen aangeven is eigenlijk een wens om verder te gaan

Vind je het ook zo lastig om je grenzen aan te geven? En gaan mensen voortdurend over jouw grenzen? Ik leer je meer bewust te worden van je eigen grenzen en geef je handvatten hoe om te gaan met grensoverschrijding. Beter je grenzen aangeven geeft duidelijkheid in het contact.

 

Liefdesrelaties: de dynamiek van de liefde

Veel mensen verlangen naar een relatie en vaak is het ook ingewikkeld en zeer leerzaam. Binnen relatietherapie geef ik handvatten hoe je elkaars patronen leert herkennen en welke alternatieven er zijn. Een bekend patroon is het patroon van verlatingsangst en bindingsangst. Of het patroon van verwijten geven en terugtrekken. Samen met jullie ga ik op zoek naar hoe je kunt groeien binnen de relatie en meer begrip kunt krijgen voor elkaar. De liefde mag weer bloeien!

 

Identiteitsproblemen en zingevingsvragen

Soms kun je behoorlijk de weg kwijt zijn in je leven. En vraag je je af wie ben ik en wat wil ik. Identiteit gaat over wie je ten diepste bent. Door gesprekken, licht lichaamswerk en concrete oefeningen krijg je meer zicht op wie je van nature bent en hoe je meer trouw kunt blijven aan jezelf.

Als je bijvoorbeeld het gevoel hebt anders te zijn of er niet bij te horen, dan kan het ook lastig zijn om trouw te blijven aan jezelf. Ik help je graag bij dit proces.

 

Traumagevoelens

Traumagevoelens kunnen jou en jouw lichaam op slot zetten. Door respectvol te luisteren naar jouw verhaal, stilstaan bij de bevriezing en weer mild te zijn naar jezelf, kunnen vastgezette gevoelens  gaan stromen. Soms verwijs ik door als een intensievere hulp gewenst is.

 

Uit- en inzicht in depressieve gevoelens

Depressieve gevoelens maken moe en lusteloos. Bij depressie helpt het vaak opnieuw de beweging te vinden in je lichaam zodat vastgezette gevoelens en nare gedachten weer kunnen stromen. Zoek daarbij hulp, want jij bent daarin waardevol.

Opleidingen & registraties

Opleidingen

 

Relatietherapie:

 • Systemisch werken 2011 (Phoenix Opleidingen)
 • systemische relatietherapie 2014 (de relatie als spiegel; Phoenix Opleidingen)
 • EFT relatietherapie 2016 (EFT Netwerk Nederland)
 • Imago relatietherapie 2018 tot heden (Imago Nederland)

 

Psychosociale therapie:

 • voice dialogue 2010 (Buro Beer)
 • familie- en systemisch werken 2011 (Phoenix Opleidingen)
 • professioneel begeleiden - meesterschap in individuele begeleiding 2012 (Phoenix Opleidingen)
 • lichaamswerk - de maskermaker 2013 (Phoenix Opleidingen)
 • omgaan met trauma - breek de stilte 2014 (Interact Tiel)
 • groepstherapie - trainersopleiding 2015 (Phoenix Opleidingen)
 • medische basiskennis 2016 (BIVT)
 • rouw en ritueel - op het rand van het licht 2017 (Phoenix Opleidingen)

 

Supervisie en coaching

 • VO Opleiding GGZ en Maatschappelijke Dienstverlening 2005 (HAN Hogeschool)
 • supervisorenopleiding (erkend supervisor LVSC) 2010 (Hogeschool Windesheim)
 • opleiding tot erkend registercoach LVSC 2017

 

Andere relevante opleidingen:

 • HBO maatschappelijk werk en dienstverlening 1993
 • Basistraining groepsdynamica 1995
 • Basistraining contextueel hulpverlenen 1998
 • Ervaringsdeskundige gestalttherapie 2000-2006
 • Basistraining psychosynthese 2009
 • 2 jarige cursus rondom zingeving - zoeken naar waarheid 2006
 • Training Traumaseksuologie 2017

 

Werkervaring

 • 1992-1993 Algemeen Maatschappelijk Werker te Deventer
 • 1994-1995 Jongeren Adviescentrum te Apeldoorn
 • 1995-1998 Jongerenhulpverlener bij Orion te Roermond
 • 1998-2003  Gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg Overijssel te Zwolle
 • 1998-2010  Groepstrainer (waaronder assertiviteitstraining, omgaan met scheiding, omgaan met   geweldservaringen)
 • 2002-2015 Schoolmaatschappelijk Werker binnen het Voorgezet Onderwijs, MBO en reboundvoorzieningen VO en MBO (eerst vanuit Bureau Jeugdzorg en vanaf 2011 vanuit St. De Kern)
 • 2008 tot heden SuperVisie Zwolle. Eigen praktijk voor supervisie, coaching en persoonlijke ontwikkeling.
 • 2013 tot heden Supervisor, coach en intervisor voor professionals maatschappelijk werk en welzijn vanuit St. De Kern en WIJZ Welzijn
 • 2014 tot heden Psychosociaal therapeut en relatietherapeut vanuit de Lenthe Praktijk

 

 

 Registraties

Specialisaties

Lastige gevoelens, waaronder angst, woede, intens verdriet, schuld, schaamte en depressieve gevoelens.

Ieder gevoel heeft zijn eigen werking en betekenis. Het is mens eigen om van heftige gevoelens weg te gaan. Het gevolg is dat deze gevoelens ongewild nog meer macht in je leven krijgen.

Tijdens therapie leer je in eerste instantie te kijken wat het gevoel voor jou betekent in positieve en negatieve zin en welke werking het heeft. Van daaruit krijg je handvatten zodat het gevoel meer ruimte krijgt om te stromen zodat het minder macht over je krijgt.

Bij depressieve gevoelens word je overvallen door heftige somberheid en weinig energie. Vaak zit een van de andere gevoelens achter dit lastige gevoel. Door hier meer zicht op te krijgen en mogelijkheden tot expressie van deze gevoelens te krijgen, kan deze gevoelens minder macht over je krijgen. In deze situaties wordt regelmatig afstemming gezocht met de huisarts of een andere specialist.

Met 5 sessies is er een eerste start gemaakt in het omgaan met lastige gevoelens. Voor sommigen is dit voldoende. Voor anderen kan het traject verlengd worden om nog meer handvatten te krijgen.

 

Stress, overspannenheid en burn-out

Vanuit de maatschappij wordt tegenwoordig een groot appel gedaan op je incasseringsvermogen. 

Denk aan de prestaties die je steeds moet leveren, sociale media, interne druk. En het moet wel meteen en het liefst perfect.

Voor veel mensen zorgt dat chronisch voor stress dat zich bijvoorbeeld uit in vermoeidheid, slecht slapen, een druk hoofd of concentratieproblemen. Bij chornische stress is er het risico op overspannenheid. Het is teveel.

Sommige mensen gaan dan nog door en op een gegeven moment is het helemaal op. Totaal opgebrand of burn-out. 

Bij alle deze klachten is het kenmerk dat er veel druk is en dat de draagkracht en-last steeds verder uit balans raakt. Ook kan men steeds verder raken van de werkelijke passie om dingen te doen en daarvan te genieten.

Ieder heeft zijn eigen patronen, kwaliteiten en valkuilen daarbinnen. In therapie leer je daar meer zicht op te krijgen, zodat je leert om vanuit passie (en niet vanuit druk) je leven vorm te geven. Bij burn-out ben je zo uit balans dat eerst de focus ligt op lichamelijk herstel.

Hoe eerder je jouw problemen herkent, hoe korter het traject. Het begint met eerlijk te zijn naar jezelf en het erkennen en herkennen van jouw problemen.

Bij stress kan een drietal sessies al voldoende zijn. Bij burn-out ben je zo een halfjaar tot jaar kwijt aan het herstel en vraagt dit een intensief traject.

 

Omgaan met trauma

Bij trauma denkt men vaak aan geweld, heftige situaties of seksueel misbruik.

Er komt gelukkig steeds meer erkenning voor andere trauma's die voortkomen uit hechting en ergens vastgezet zijn in je lichaam. Menselijke reacties op trauma zijn vechten, vluchten, bevriezen of onderwerpen. Deze gevoelens kom je ook vaak tegen in liefdesrelaties, doordat degene het dichts bij je staat. Vaak zijn het gevoelens en reacties die je overkomen zonder dat je er grip op krijgt.

Traumatherapie bied ik aan vanuit de werking van het brein, de hechtingstheorie van Bowlby, meergenerationele traumavisie vanuit Franz Ruppert en Bert Hellinger en de lichaamsgeorienteerde benadering vanuit Peter Levine en Pat Ogden.

Deze brede aanpak zorgt ervoor dat je in eerste instantie meer zicht krijgt op het trauma, de betekenis van de hechtige gevoelens, patroonherkenning en leert

dit ingewikkelde heftige patroon te doorbreken. Afhankelijk van het soort trauma wordt gekeken oeveel sessies passend zijn. Houdt rekening met 7 tot 10 sessies.

 

Relatietherapie (systemische, imago en EFT-relatietherapie)

Wat eerst de bron van liefde is, wordt gedurende de tijd een bron van ergernis. Van de romantiek naar machtsstrijd in de relatie. Vaak komen stellen met dit gegeven in relatietherapie.

Tijdens de gesprekken komen onder andere de volgende thema's aan de orde:

 • jouw wereld en de wereld van je partner zijn anders vanuit je voorgeschiedenis
 • je lijfelijke reactie tot de ander
 • de manier van hechting (waar liggen kwaliteiten en waar verwondingen)
 • de communicatie op diverse lagen (de interactiecirkel vanuit EFT)
 • de werking van het brein binnen de relatie
 • de rol van man en vrouw
 • verlatingsangst en/of bindingsangst
 • werken met dialogen om elkaar beter te verstaan

Het aantal sessies is heel divers. Ik adviseer minimaal 5 sessies met elkaar aan te gaan. Dit kan verder uitgebouwd worden naar wens. De combinatie van methoden zorgt er vaak voor dat je na relatie therapie een sterke basis hebt met elkaar en echt tools hebt om samen verder te kunnen, onder andere door de diverse dialogen die ik aanreik om mee te werken.

 

Werkgerelateerde vragen: diverse vormen van coaching

Je loopt vast op je werk doordat je overbelast bent, lastig nee kunt zeggen, twijfelt over je kwaliteiten of je werk. Resultaatgerichte coaching kan dan zeer helpend zijn. Ik ben erkend als coach en supervisor en heb ruim 15 jaar ervaring op dit vlak. Meestal zijn 5 sessies voldoende.

Als erkend supervisor word ik ook regelmatig benaderd door andere therapeuten of collega's voor inhoudelijke vragen, reflectie en ondersteuning. Van harte welkom!

 

Identiteitsproblematiek en zingevingsvragen

Wie ben ik? Doe ik er toe? Wat is mijn missie in dit leven? Hoe ga ik mijn leven nu echt vorm geven vanuit wie ik werkelijk ben?

Therapie gebaseerd op identiteit en zingeving is zeer waardevol en bruikbaar voor lange tijd.

Afhankelijk van je vragen en doelen zijn ongeveer 8 sessies wenselijk.

 

Rouw en verlies

Iedereen maakt verlieservaringen mee in zijn leven. Of het nu gaat om werk, overlijden ouder, kind of kleinkind, het verlies van zingeving, of... Het lied van Daniel Lohues zegt daarin voor mij veel. "Ieder heeft zijn kruis te dragen. De een is van piepschuim en de ander van lood. .. En uiteindelijk kies je je eigen kruis."

Hoe verweef je verlies met jouw leven? Hoe draag je jouw kruis? Het werken met symbolen, rituelen en de natuur werkt daarin vaak ondersteunend. 

Trajecten worden op maat gemaakt.

Therapievormen

 • Angst therapie
 • Beeldende therapie
 • Burnout therapie
 • Coaching
 • Contextuele therapie
 • Counselling
 • Depressie therapie
 • EFT-relatietherapie
 • Gesprekstherapie
 • Gestalttherapie
 • Jongerentherapie
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Life Coaching
 • Loopbaancoaching
 • Meditatie
 • Mindfulness
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Ouderbegeleiding
 • Personal coaching
 • Psychodrama
 • Psychosociale therapie
 • Psychotherapie
 • Relatietherapie
 • Rouwbegeleiding
 • Stress therapie
 • Systeemtherapie
 • Therapie
 • Traumatherapie
 • Wandeltherapie
 • Werkgerelateerde therapie

Behandeling van


Tarieven

Therapie:

 • Psychosociale therapie            E. 85,- per uur
 • Relatietherapie                         E. 90,- per uur
 • Outdoortherapie op locatie       E. 100,- per uur

 

Therapie wordt vaak (voor een deel) vergoed via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. De vergoeding gaat niet ten koste van uw eigen risico. Voor meer info zie www.nvpa.org/verzekeringen/public. 

 

Supervisie en coaching:

 • Particulier                               E. 90,- per uur
 • Vanuit werkgever                   E. 100,- per uur

 

 

Regelmatig wordt supervisie of coaching vergoedt via de werkgever of is het aftrekbaar voor de belasting.

 

 

Openingstijden

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 9 - 17 uur
Donderdag 9 - 17 uur
Vrijdag 9 - 17 uur
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

Praktische informatie

Werktijden: woensdagmiddag, donderdag en vrijdag
Tarieven: Therapie E. 85,-. Relatietherapie E. 90,- per uur
Sessieduur: 1 uur
Opleidingen: Opleiding tot psychotherapeut, medische basiskennis, opleiding relatietherapie (EFT realtietherapie en de relatie als spiegel), rouw en ritueelbegeleider, lichaamswerk (karakterstructuren Reich), systemisch werken (familieopstellingen), opleiding tot erkend registercoach, supervisorenopleiding, HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Voortgezette Opleiding GGZ en Maatschappelijke Dienstverlening
Beroepsvereniging: NVPA, RBCZ, LVSC, EFT
Diversen: Erkend psychosociaal therapeut, relatietherapeut, supervisor en reigstercoach

Ligging

Reviews Therapie Zwolle

Hieronder staan een aantal reviews over Therapie Zwolle - Gert van Lenthe

rating
Waardering van 4,9 uit 5
Op basis van 10 reviews

(Schrijf zelf een review)
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Laagdrempelig en deskundig

“Eyeopeners voor mijn relatie. Ik vond het prettige gesprekken waarin veel ruimte is voor de cliënt.

Ik heb in 5 gesprekken een aantal mooie eyeopeners gekregen om mijn relatie te verbeteren.
Samengevat: laagdrempelig, prettige manier van benaderen en een deskundige aanpak.”

| Ommen | 18 mrt 2017
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Therapie heeft mij echt geholpen

“Ruimte gevend door een niet oordelende houding!
Ik had een aantal negatieve ervaring met therapeuten. Doordat Gert goed luistert, geen oordeel heeft en met goede adviezen kwam, kon ik mijn eigen weg bewandelen. Vanuit enthousiasme wil hij soms iets te snel. Dat kun je goed met hem bespreken.

Therapie heeft mij dit keer echt verder geholpen, zodat ik weer alleen verder kan.”

| Zwolle | 25 mrt 2017
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Zeer respectvol geholpen

“Wat had ik het lang volgehouden, die rol van Mrs Perfect. Want wat vond ik het heerlijk om alles altijd prima onder controle te hebben, te stralen, te lachen, iedereen behulpzaam te zijn, te doen wat er van je verwacht wordt en meestal meer dan dat.

Applaus en bewondering krijgen, dat was mijn grootste drijfveer! Tot ik het niet meer kon. En ik echt tot de bodem van die put moest gaan.

Gert heeft mij op zeer respectvolle wijze geholpen met nog niet verwerkt verlies en heeft mij handvatten aangereikt om beter in verbinding te komen met mijn eigen binnenwereld.”

| Steenwijk | 21 mrt 2017
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Nieuwe inzichten en ervaringen

“Gert van Lenthe zet je aan het werk met je eigen thema's. Hij stemt goed af en is nieuwsgierig naar mijn werkelijkheid.

Hij houd je een spiegel voor en vanuit goed contact toets hij mijn denken, voelen en handelwijze. Hij laat mij tot inzichten en oplossingen komen. Hij daagt uit tot verdieping en het bewust kiezen voor nieuw denken en gedrag.

Gert biedt ruimte voor eigenheid en komt met verschillende werkvormen. Ik ben bewust geworden van mijn valkuilen door inzicht in mijn eigen groeven en patronen. Ik heb nieuwe inzichten en ervaringen opgedaan waarmee ik verder kan." ”

| Deventer | 2 apr 2017
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Erg leerzaam en verrijkend

“Als homo vond ik het lastig om een goede coach/therapeut te vinden. In mijn relatie met mijn toenmalige vriend kampte ik met een aantal specifieke problemen die ik graag alleen wilde delen met iemand die mij begrijpt.

Gert bleek hiervoor de aangewezen persoon. Hij ging samen met mij met succes op zoek naar mijn kracht en liet mij weer aarden en dichter bij mezelf komen. Dat was erg leerzaam en verrijkend. Dankjewel!”

| Zwolle | 10 mei 2017
Vond je dit een nuttige review?
Toon meer reviews
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Therapie op een veilig en zachte manier

“Toen ik begon in therapie bij Gert zat ik vast in een rouwproces. Dit uitte zich in passiviteit, niet in beweging komen en belangrijke dingen uit de weg te gaan.

Vanuit zijn intuïtief vermogen kon Gert goed aanvoelen waar ik zat in mijn proces, waardoor ik niet zoveel woorden hoefde te gebruiken over hoe ik mij voelde.

Hij weet daarbij goed aan te sluiten door diverse ervaringsgerichte oefeningen. Hij doet dit op een veilige en zachte manier. Dit heeft voor mij helend gewerkt. ”

| Zwolle | 25 jul 2017
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Hadden we dit maar eerder gedaan

“Mijn man en ik zijn nu enkele maanden in relatietherapie bij Gert van Lenthe.

Vanaf het allereerste moment voelt het vertrouwd bij hem en daardoor veilig om vrijuit te spreken. Hij weet, door de juiste vragen te stellen, de vinger op de zere plek te leggen. Hierdoor krijgen wij inzicht in bepaalde ingesleten patronen.

Hij is zeer betrokken, kan goed luisteren en is heel opmerkzaam. Ook maakt hij geen aantekeningen tijdens de gesprekken, wat voor ons heel prettig is.

Na bijna 40 jaar huwelijk kunnen we alleen maar zeggen: hadden we dit maar eerder gedaan.”

| Hardenberg | 2 aug 2017
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Een heel bijzondere ervaring

“De wandelcoaching: Een sessie in de natuur; een enorme verrijking was dat voor mij. Het wandelen in stilte was misschien de eerste meters nog wat onwennig, maar met elke voetstap kwam ik dichter bij mijzelf.

Je ademhaling die 1 wordt met het ritme van het lopen. Het bracht mij ontspanning en mentale rust. Door herkenningspunten te zoeken in de natuur kon ik beter beschrijven wat er in mijn binnenwereld gebeurde en juist dat bracht mij Wijsheid.

Het was voor mij een heel bijzondere ervaring en tevens een belangrijk markeermoment. Het gaf mij ruimte het verlies in mijn leven meer plek te geven.”

| Steenwijk | 8 dec 2017
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Mijn ervaring is erg positief

“Mijn ervaring met de therapie met Gert van Lenthe is erg positief.

Voor mij was de drempel best wel hoog om hulp te vragen , maar toen ik eenmaal gestart was werd al vrij snel duidelijk waar mij knel punten zaten mede door het inzicht van Gert.

Wat ik ook prettig vond is dat er doelen werden gesteld waar ik naartoe kon werken . In korte tijd heb ik veel geleerd waar ik verder mee kan !”

| 4 jan 2018
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Een oprechte en professionele therapeut

“Samen met Gert aan voor mij belangrijke thema's kunnen werken. Verlies, rouw en afscheid, en de doorwerking daarvan in het hier en nu. In mijn werk en thuis.

Gert sluit aan en confronteert waar nodig. Zoekt samen met jou naar de vorm die goed bij je past. Dat kan ook een prachtige wandeling zijn in de natuur waarin verschillende onderwerpen hun plek krijgen.

De kracht van Gert zit ook in het tonen van zijn eigen twijfel in het proces dat je met hem loopt. Hierdoor ben je samen op weg en stel je bij waar nodig. Dit maakt het krachtig en verbindend.

Boven dit alles is Gert een oprechte en professionele therapeut en zou ik hem een ieder van harte aanbevelen die met soms lastige vragen worstelt. Het delen op zich is dan al een cadeau.”

| Zwolle | 11 dec 2018
Vond je dit een nuttige review?

Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht© Therapiepsycholoog - psychologen en therapeuten
| Disclaimer | Privacyverklaring | Reviews | Login | Aansluiten