Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog

Nellie Timmermans | Relatietherapeut Gezinstherapeut en Stiefplancoach

Relatietherapeut-Gezinstherapeut-en-Stiefplancoach-Veghel
Smientdonk 2
5467 CA Veghel
therapie-veghel@datzitzo.com
Stuur een bericht


Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtTherapie Veghel

Ik ben relatietherapeut, gezinstherapeut, maatschappelijk werker en gecertificeerd stiefplancoach. 

 

Je kunt bij mij terecht voor zowel individuele klachten, als relatieproblemen als gezinsproblemen. Ik ben verder gespecialiseerd in ouderschap onder moeilijke omstandigheden, zoals relatieproblemen, scheiding, nieuwe relaties, conflicten in families en samengestelde gezinnen.


Ik heb een kleine praktijk met veel persoonlijke aandacht. Je kunt op korte termijn terecht.

 

Ik vind het belangrijk dat je niet te lang wacht als er problemen zijn.

Mijn motto is:

 

De meeste branden zijn te blussen met een glas water...als je er maar op tijd bij bent.

 

 

Individuele problemen

Individuele problemen zijn er zoveel als er mensen zijn. Ook hier geldt weer: wacht niet tot het erger wordt...

 

Veel problemen zijn al veel minder “een probleem” wanneer je er lucht aan gegeven heeft. Je zou kunnen zeggen dat ik een “mensen-adviseur” ben.

 

Je ervaart opluchting... “zie je wel... Ik ben toch niet gek!”. Ook daarom is het vaak zo dat men na een gesprek of een paar gesprekken al voldoende vooruit kan. Soms besluit men enkele maanden later nog eens terug te komen, waarna de problemen zijn opgelost. Vaak zegt men dan “Ik wou dat ik er niet zo lang mee rondgelopen had.“.

 

Je kunt bij mij terecht voor klachten zoals assertiviteitsproblemen, communicatieproblemen, depressieve gevoelens, gezinsproblemen, laag zelfbeeld, niet lekker in je vel zitten, opvoedingsproblemen, relatieproblemen, rouwverwerking, stress en spanning.

 

 

Relatieproblemen

U heeft relatieproblemen en hoopt dat uw relatie nog te redden is. Het is altijd verstandig (zeker wanneer er kinderen zijn) om energie in uw relatie te stoppen. Ook als er uiteindelijk toch besloten zou worden tot een scheiding, dan is er vaak meer zicht op het belang van de kinderen.

Relatietherapie is meestal het handigst als beide personen aanwezig zijn. Soms lukt dat niet, omdat bijvoorbeeld een van de partners niet mee wenst te komen. Een gesprek met u alleen is ook mogelijk, waarbij ik vaak tips geef hoe u uw partner misschien toch kunt motiveren.

 

Soms is er een heel andere reden op grond waarvoor men kiest eerst een afzonderlijk gesprek te hebben. Dat is altijd mogelijk, maar meestal niet wenselijk. De partner heeft daarbij al snel het gevoel “op achterstand” te staan. Dat kan uiteraard weer in evenwicht worden gebracht, door ook met de partner een afzonderlijk gesprek aan te gaan.

 

Wilt u af van die voortdurende ruzies? Wacht niet langer en maak direct een afspraak 

 

 

Samengestelde gezinnen

Problemen in samengestelde gezinnen gaan meestal over de kinderen. Heftige ruzies of “steken onder water, onbegrip van de stiefouder en zich niet kan inleven in kinderen, of in de loyaliteit tussen ouder en kind. 

 

Van stiefouders wordt verwacht dat ze rekening houden met gevoeligheden, terwijl kinderen soms bewust, maar meestal onbewust, wél op stiefoudertenen trappen. Zelfs als dat bewust gebeurt, is het raadzaam om geen sancties te stellen, maar om te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt. Een stiefouder kan dit echter vaak moeilijker opbrengen dan de natuurlijke ouder. 

 

Een vraag van de stiefouder wordt al gauw door grotere kinderen ervaren als bemoeizucht, zeker door pubers. De stiefouder, die meestal meer investeert dan wordt gezien, voelt zich ondergewaardeerd, wordt boos en krijgt vaak ook de wind van voren van de partner. 

 

Het is wel wenselijk om partners te coachen hoe zij met de kinderen kunnen praten over hun uit de

hand gelopen situatie. En als de situatie ernstig is, of de partners minder vaardig zijn op communicatief gebied, is het soms nodig dat de stiefgezincoach als gespreksleider aan een familiegesprek deelneemt. Geleidelijk aan doet deze dan een stapje terug.

 

 

Opvoedingsondersteuning

Ouderschaps- en opvoedingsondersteuning betekent dat één of beide ouders een gesprek hebben en dat daarna, alleen indien persé nodig, het kind wordt betrokken. Meestal is dat dus niet het geval. Ouders voelen zich vaak kwetsbaar. Doen we het wel goed?

 

Mijn visie is dat kinderen het best door hun ouders kunnen worden opgevoed. Het gaat om jóuw kind! Maar het gaat ook over jezelf: “ben ik wel een goede moeder/vader?” Daarom kan het prettig zijn om in een rustige sfeer eens te praten over die twijfels en zorgen, en vaak blijkt dat problemen zich niet alleen bij jouw kind voordoen. Dat maakt het al gemakkelijker.

 

Veel ouders geven aan te toegeeflijk te zijn. Maar ouders zijn ook bang om autoritair te worden genoemd. Ouders durven dan geen grenzen aan te geven. Kinderen zijn geen machines en hoeven niet gedrild te worden, maar duidelijkheid en ordelijkheid, is voor kinderen ook geruststellend. Gaandeweg dienen zij meer verantwoordelijkheid te krijgen.

 

 

Over mij 

Ik ben een boerendochter, opgegroeid bij ouders die hun best deden, die fouten maakten, die hun eigen problemen en geschiedenis hadden. Hun fouten heb ik vergeven, op hun positieve eigenschappen ben ik trots. Mijn pad is niet over rozen gegaan. Ik realiseer me dat de meeste paden niet over rozen gaan.

 

Ik weet waar ik goed in ben en ook wat niét mijn sterke kanten zijn. Beide zijn belangrijk om me te realiseren bij iedere cliënt en bij iedere hulpvraag.

 

Ik ben praktisch, nuchter en zakelijk rondom de haalbaarheid van doelen. Ik voel een grote betrokkenheid bij mensen in psychische en sociale nood. Ik hou wél van aanpakken: ik vat de koe bij de horens.

 

Het is mijn passie om steun en toeverlaat te zijn wanneer mensen problemen hebben. Ik sluit bij hen aan, leef me in in hun situatie, zodat ik van binnenuit voel waar hun behoeftes liggen.

 

Neem contact op

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag?

Stuur een bericht

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtRegistraties

Specialisaties

 

Wat is in jouw praktijk de Top 5 van meest voorkomende relatieproblemen?

 

1. Conflictsituaties in samengestelde gezinnen over opvoeding en/of loyaliteit

Als mensen hiermee komen, dan is er in korte tijd veel verandering mogelijk, mede dankzij psycho-educatie.

 

 

2. Conflictsituaties in verband met vreemd gaan/jaloezie, etc.

Bij vreemdgaan, jaloezie en dergelijke is soms is het vertrouwen onherstelbaar beschadigd, maar het kan ook vaak wel hersteld worden.

Men moet er wel voor willen werken.

 

 

3. Communicatieproblemen

Communicatieproblemen kunnen heel verschillend zijn, en ook de aanpak kan verschillend zijn. Soms zijn communicatieproblemen het topje van de ijsberg en dan wordt het lastig. Maar meestal wel goed te behandelen.

 

 

4. Verschillen in seksuele behoefte

De verschillen in seksuele behoefte kunnen heel verschillend zijn. Meestal zit er wat onder, is men eigenlijk boos, of heeft men minderwaardigheidsgevoelens. Boosheid is vaak gemakkelijker te behandelen dan minderwaardigheidsgevoelens omdat deze vaker opnieuw de kop op steken.

 

 

5. Bemoeizuchtige familie rondom opvoeding van de kinderen

Dat vind ik ook heerlijk om daarbij te helpen. Het heeft vaak ook weer met loyaliteit te maken, een punt wat bij stiefgezinnen ook veel speelt. Meestal is er ook weer psycho-educatie nodig en dan verandert er vaak snel heel veel.

 

 

Hoeveel sessies relatietherapie zijn er meestal nodig?

Dat kan in alle gevallen veel verschillen, afhankelijk van de personen in kwestie, de duur en ernst van de problematiek.

 

Als men heel veel gesprekken nodig heeft (>8) wordt na verloop van tijd de frequentie lager.

 

 

Wat zijn jouw specialisaties?

1. Samengestelde gezinnen en conflicten over elkaars kinderen

2. Samengestelde gezinnen en onbegrip in hun omgeving over de situatie (en/of met (een van de) ex-partner(s)

3. Samengestelde gezinnen en slechte communicatie

4. Samengestelde gezinnen met puber(s)

5. Gewone relatieprolemen (soms in samengestelde gezinnen), maar vaker in kerngezinnen

 

 

Wat mogen mensen verwachten als ze bij je komen voor hulp bij samengestelde gezinnen / stiefgezinnen?

 1. Een oplossing voor de grote problemen van nu.
 2. Een reële inschatting van te verwachten problemen in de toekomst met daarbij enig zicht op mogelijke oplossingen.
 3. Datgene wat niet oplosbaar is maar wel leefbaar te maken is, is ook leefbaar.

Dit door onder andere:

 • aanleren van communicatievaardigheden
 • enig zicht op confictvaardigheden
 • diep begrip voor alle mensen in en rond een samengesteld gezin
 • vergeving van jezelf (dat je niet perfect hoeft te zijn)

 

Hoeveel sessies nodig zijn kan verschillen: hoe langer men wacht, hoe moeilijker de problemen op te lossen zijn, maar meestal is dat toch wel mogelijk. 

En natuurlijk zijn er specifieke psychische stoornissen mogelijk bij een van de partners (of een van de exen) waardoor een en ander sterk bemoeilijkt wordt. 100% garantie is er nooit. Maar meestal zijn 4-6 gesprekken wel voldoende.

 

Hieronder ga ik nog verder in op mijn specialisaties:

 

1. Samengestelde gezinnen en conflicten over elkaars kinderen

Na het 1e gesprek snappen ze de onderliggende loyaliteiten van zichzelf, van elkaar en van de kinderen. Na enkele gesprekken (soms al in het 2e gesprek) kunnen zij daar beter over praten (zonder beschuldigingen).  

Aan het einde van de hulpverlening kunnen zij er goed over praten, kunnen zij conflicten eerder herkennen en ombuigen en kunnen zij meestal de conflicten voorkomen. Vaak zijn slechts 2  - 5 sessies nodig, met steeds langere tussenpozen.

 

2. Samengestelde gezinnen en onbegrip in hun omgeving over de situatie (en/of met (een van de) ex-partner(s)

 Na het 1e gesprek snapt men dat men met een andere manier van communiceren soms ook een verandering kan bewerkstelligen. 

Aan het einde heeft men hiervoor handvatten en  heeft men voldoende geoefend om hier beter mee om te gaan, waardoor er meestal meer begrip vanuit de omgeving volgt. Vaak zijn slechts 2 -5 sessies nodig, afhankelijk van communicatievaardigheden.

 

 

3. Samengestelde gezinnen en slechte communicatie

Er worden direct stappen gezet en geoefend. Indien het moeilijk is voor sommige stellen kan ik vooral bij grotere kinderen, fungeren als gespreksleider/coach, zodat men kan zien hoe je zoiets kunt doen.  Meestal zijn 2 - 4 sessies nodig, afhankelijk van comm.vaardigheden.


4. Samengestelde gezinnen met puber(s)

Er worden direct stappen gezet en geoefend. Indien het moeilijk is voor sommige stellen kan ik vooral bij grotere kinderen, fungeren als gespreksleider/coach, zodat men kan zien hoe je zoiets kunt doen.  


Soms zijn partners erg gevoelig voor het pubergedrag van het kind van de partner, bv. als men zelf geen eigen kinderen heeft. Dan wordt dit eveneens besproken. Wat "normaal" pubergedrag is en wat getolereerd kan worden (en wat niet). Meestal zijn 2 - 4 sessies nodig.

 

 

5. Gewone relatieproblemen

5. Relatieproblemen zijn zo divers. Soms ligt het in de communicatie, soms valt men elkaar af t.o.v. de kinderen, soms heeft het met schoonfamilie te maken, soms zijn er seksuele problemen en zo zou ik nog wel 10 onderwerpen kunnen noemen.

Relatieproblemen zijn vaak al veel langere tijd sluimerend (in vergelijking met samengestelde gezinnen), en dus ook lastiger op te lossen. Er zit vaak meer "oud zeer". 

Niet altijd kunnen mensen het nog opbrengen om energie in de relatie te steken (men wacht vaak lang…) waardoor relatietherapie niet meer helpt. Maar vaak ook wel. Soms zijn slechts 3 sessies nodig, meestal 3 -7 sessies, soms meer)

 

Bij sommige problemen is er een combinatie van meeerdere problemen door elkaar, vaak zie je dat er dan wel enkele gesprekken meer nodig zijn, tegelijk geeft verandering op één gebied vaak ook een verandering op ander gebied. Bij "gewone"relatieproblemen kan de hoeveelheid problemen die er in de loop van de vele jaren zijn ontstaan soms nadelig werken.

 

Naast relatieproblemen kun je ook bij mij terecht voor met individuele vragen/problemen die te maken hebben met relaties (ook met vriendschappelijke- of familierelaties)

 

 

Trefwoorden

 • Relatietherapie
 • Assertiever worden
 • Familieproblemen
 • Gezinstherapie
 • Mediation

 

 • Omgang met (stief)kinderen
 • Opvoedingsondersteuning
 • Samengestelde gezinnen
 • Scheiden
 • Stiefgezin

 

 • Stiefmoeder
 • Stiefouder
 • Stiefplancoach
 • Stiefvader

Therapievormen

 • Coaching
 • Contextuele therapie
 • Counselling
 • Gesprekstherapie
 • Gezinstherapie
 • Online therapie
 • Ouderbegeleiding
 • Psychosociale therapie
 • Relatietherapie
 • Rouwbegeleiding
 • Systeemtherapie
 • Therapie
 • Werkgerelateerde therapie

Behandeling van


Praktische informatie

Werktijden: dagelijks van 8.30-17.00 uur
Tarieven: 82 euro per sessie van 1 uur
Sessieduur: soms ook 3/4 uur € 61,50
Opleidingen: HBO-mw, VO-relatie- en gezinstterapie, mediationopleiding, stiefplancoach en div.cursussen
Beroepsvereniging: NFG, SRBAG

Praktijkfoto's

Ligging


Alle psychologen in Veghel >>

Reviews Therapie Veghel

Hieronder staan een aantal reviews over Therapie Veghel - Nellie Timmermans

rating
Waardering van 4,5 uit 5
Op basis van 2 reviews

(Schrijf zelf een review)
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Specialist in samengestelde gezinnen

“Nellie Timmermans is een specialist qua hulpverlening op het gebied van samengestelde gezinnen. Ze heeft ons enorm geholpen in de situatie van ons samengesteld gezin. Onze situatie: relatie met man met kinderen en vrouw heeft zelf geen kinderen. Wij liepen tegen behoorlijk wat obstakels aan en daardoor vast in onze relatie, terwijl we zoveel van elkaar houden.

Nellie heeft ons fantastisch geholpen met handvatten om elkaar te blijven begrijpen omtrent de omgang met de kinderen die 1x per 2 weken het weekend bij ons verblijven.

Ik raad Nellie dan ook zeker aan als bij jou ook zo'n zelfde situatie gaande is. Ze laat je zien hoe het ook kan zowel voor de vader als voor de stiefmoeder.”

| Klaaswaal | 9 apr 2017
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Het voelt heel vertrouwd

“Het voelt heel vertrouwd bij Nellie, dat was al vanaf de eerste keer. Het uur vliegt voorbij. Ze luistert goed en denkt mee. Op een rustige eenvoudige manier.

Ik kijk er altijd naar uit als ik een nieuwe afspraak heb. Kortom geen enkele wanklank alleen maar positief”

| 2 apr 2017
Vond je dit een nuttige review?

Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht© Therapiepsycholoog - psychologen en therapeuten
| Disclaimer | Privacyverklaring | Reviews | Login | Aansluiten