Therapiepsycholoog
Netwerk van therapeuten
en psychologen
Therapiepsycholoog

Catharina van der Schoot | Integratief therapeut, hypnotherapeut, EMDR therapeut, psycho-oncologisch therapeut

Integratief-therapeut,-hypnotherapeut,-EMDR-therapeut,-psycho-oncologisch-therapeut-Rijen
Houtelaar 12
5121 SE Rijen
therapeut-rijen@datzitzo.com
Stuur een bericht


Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtTherapie Rijen

In mijn praktijk bied ik integratieve therapie, hypnotherapie, EMDR en partner-relatiegesprekken aan.

Tevens kunt u bij mij terecht voor psychologische begeleiding bij een chronische en/of levensbedreigende ziekte, zoals kanker.

Welke therapievorm voor u de beste keuze is, wordt tijdens de intakeprocedure met u besproken. Wanneer u zelf voorkeur heeft voor een bepaalde therapievorm, dan kunt u dat natuurlijk aangeven.

Elk therapietraject wordt speciaal voor u op maat gemaakt: Ieder mens is uniek, dus ook u en uw klacht!

Mensen uit de regio Rijen, Dongen, Oosterhout, Teteringen, Molenschot, Gilze, Tilburg en verder weten mij te vinden.

 

Wat beweegt mij?

 • De wens om met mensen in contact te zijn op een niveau waarin verandering kan plaatsvinden;
 • Met mensen meegaan in hun beleving van de wereld;
 • Mensen écht kunnen zien in hun behoeften.

Al zo lang als ik me kan herinneren, ben ik geinteresseerd in hoe het komt dat mensen doen wat ze doen. Dat heeft geresulteerd in uitgebreide en jarenlange studie naar menselijk gedrag.

Eerst de opleiding tot hypnotherapeut, vervolgens de opleiding tot psycho-oncologisch therapeut (o.a. Simontontherapie), integratief therapeut, leertherapeut integratieve psychotherapie, integratief opleider voor therapeuten en GZ-supervisor.

Ik lees veel vakliteratuur en natuurlijk volg ik ook geregeld bij- en nascholingen.

Sinds 1998 heb ik mijn eigen praktijk aan huis. Mijn achtergrond

Ik was jarenlang opleider en leertherapeut aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Ik heb gewerkt voor de Hartstichting: hulp aan ouders van stervende en overleden kinderen, en als redactielid van het voorlichtingsblad "Cordaad", bestemd voor ouders van hartpatientjes en voor beroepskrachten.

Vanuit mijn beroep als therapeut en als ervaringsdeskundige heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van een boek over palliatieve thuiszorg voor kinderen die gaan sterven: 'In het teken van leven' van Rob Bruntink.

 

Na de middelbare school heb ik schoolmuziek en piano gestudeerd aan het conservatorium in Tilburg. In mijn beroep van musicus heb ik 30 jaar gewerkt.


Hypnotherapie 

Hypnotherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie, waarbij men onbewuste innerlijke mogelijkheden/hulpbronnen optimaal benut om problemen of klachten in het dagelijks leven aan te pakken. Het is een therapievorm waarin doelgericht gebruik wordt gemaakt van het trance-vermogen dat iedereen van nature in zich heeft.

Ook regressietherapie valt binnen het terrein van de hypnotherapie.

Hypnotherapie is met name een bruikbare vorm van therapie, wanneer u niet begrijpt waar uw klacht/probleem in het dagelijks leven door veroorzaakt wordt, of wanneer u vermoedt dat de oorzaak van uw klacht ligt in een in het verleden ervaren trauma.

Ook voor angsten (bv. voor de tandarts, prikangst, podiumvrees, angst voor spinnen enz.) en het aanpakken van ongewenste gewoonten (bv roken) is hypnotherapie een vorm van therapie die zijn sporen ruim heeft verdiend.

 

 

Integratieve therapie

De basis van deze moderne vorm van psychotherapie is de integratieve mensbenadering.

Uw denken en gedrag, uw emoties en uw lichaam, sociale en spirituele kanten vormen een nauw met elkaar verbonden geheel.

Ook de integratief therapeut respecteert het uniek zijn van ieder mens. Het behandelplan wordt dan ook voor elke client op maat gemaakt. De therapie is kortdurend.

De kern van de integratieve benadering is de verbeeldinghet beeld vormt de verbinding tussen uw bewuste en uw onbewuste geest. Juist door uw bewuste en onbewuste mogelijkheden te verbinden kan heling plaatsvinden en kunt u uw doelen bereiken op een wijze die praktisch toepasbaar is in het dagelijks leven.

Gelijkwaardigheid, autonomie, zelfverantwoordelijkheid en humor staan hoog in het vaandel.

 

EMDR-therapie

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) is een ultra kortdurende en effectieve techniek voor verwerking van trauma's. De emotionele impact van een trauma verliest daardoor aan kracht en men voelt zich bevrijd van een zeer pijnlijke last. 

Behandeling met EMDR is een goede keuze wanneer de belastende emoties door een trauma u beheersen. Wellicht heeft u dan last van gedrag waar u niet blij mee bent en dat u belemmert in het dagelijks leven. Dat trauma kan u uit de slaap houden doordat u steeds herinnerd wordt aan de traumatische situatie.

De therapeut zal eerst een uitgebreide intake met u doen om precies te weten of het om een eenmalig trauma gaat of een meervoudig trauma, en om eventuele contra-indicaties uit te sluiten. Het kan nodig zijn om contact op te nemen met uw huisarts en eventueel behandelend psycholoog of psychiater, om in overleg een voor u meest effectieve behandeling te realiseren.

 

Psycho-oncologische therapie

Psychosociale begeleiding en psycho-oncologische therapie zijn bestemd voor mensen die lijden aan een ernstige, levensbedreigende of chronische ziekte.

Psycho-oncologische therapie is psychosociale hulpverlening, speciaal bedoeld voor mensen die lijden aan de ziekte kanker. (Oncologie = de medische kennis en behandeling van kanker)

De begeleiding wordt volledig afgestemd op uw behoeften.

Op lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied verleent de therapeut begeleiding en ondersteuning. Ook wordt u mentaal en emotioneel ondersteund in de medische behandeling.


Bij bv.:

 • vermoeidheidsklachten;
 • spanningen en angsten;
 • belastende overtuigingen;
 • emotionele problemen;
 • relationele klachten;
 • seksualiteitsklachten;
 • het verwerken van 'oud zeer';
 • re-integratie in een baan;
 • begeleiding in de palliatieve fase;
 • stervensbegeleiding.

Mijn persoonlijke professionele doel is steeds om u de hulp te beiden die u nodig heeft om uw kwaliteit van leven te verbeteren. Er is ook aandacht voor de 'eerste helper' en andere naasten van de client.

Indien nodig kan de begeleiding thuis, in het ziekenhuis of in een hospice plaatsvinden.

Tijdens de begeleiding kan gebruik worden gemaakt van o.a.: gesprekken, visualisatie en imaginatie, hypno- en regressietherapie, technieken uit de cognitieve gedragstherapie, tekenen en Simontontherapie.

Ook kunt u gebruik maken van de techniek beschreven in 'De helende reis' van Brandon Bays.

Deze vormen van therapie/begeleiding kunnen nooit dienen ter vervanging van een medische behandeling.

Opleidingen en registraties

Opleidingen & registraties

 • 1995 - 1997 Hypnotherapie, Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAvP), Amsterdam.
 • 1997-1998  Simontontherapie, psycho-oncologische hulpverlening, health counseling. BGL&Partners, Hoofddorp.

 

 • 2002 - 2005 Leertherapie, NAvP, Amsterdam.
 • 2005 - 2009 Integratief therapeut. NAvP, Amsterdam

.

 • 2005 EFT (emotional freedom techniques). Tran-C-actie, Eindhoven.
 • 2006 EMDR. TEP, Oud Beijerland.

 

 • 2009 - 2012 Integratieve opleider. NAvP, Amsterdam.
 • 2011 - 2013 Supervisiekunde I en II (Supervisor psychotherapie en GGZ-supervisor). NAvP & LVSC, Amsterdam.

 

 • 2014 Psychosociale Basiskennis (PsBK), NAvP, Amsterdam.
 • 2017 Relatie coaching. Civas, Haarlem.Registraties en AGB-codes

 • AGB-code persoonlijk: 90026042
 • AGB-code praktijk: 90004876

 

 • Gecertificeerd lid van de VIT: 045.99.A
 • Geregistreerd bij de RBCZ: 103100R
 • Geregistreerd bij de geschilleninstantie SCAG. Nummer 11378. (Wanneer u een klacht heeft en deze niet met de therapeut op kunt lossen, dan kunt u via de beroepsvereniging VIT terecht bij de SCAG).
 • KvK: 20168537

  

Relevante werkervaring

1998 - heden: mijn eigen praktijk in Rijen.

 

1998-2016: opleider aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Amsterdam.

Leertherapeut, docent psycho-oncologische hulpverlening, docent therapeutische attitude, supervisor

 

2007 - 2010: Chess mobiliteitscentrum, Roosendaal. Coachen van en therapie aan klanten in re-integratietrajecten, voorschakeltrajecten en trajecten 'Verhogen psychische Weerbaarheid', in opdracht van UWV's CWI's in Roosendaal, Breda, Bergen op Zoom, Goes en Oosterhout.

 

2007: meelezer en feedbackgever voor de tot stand koming van het boek 'In het teken van leven' van Rob Bruntink, over palliatieve thuiszorg voor kinderen met kanker in de palliatieve en terminale fasen.

 

1993 - 2001: De Nederlandse Hartstichting, Bilthoven. Ondersteuning en psychologische hulp aan ouders met een kind in de terminale fase en na het overlijden van een kind. Werken voor en met groepen van ouders van een overleden kind.Registraties

Specialisaties

Specialisaties

Sinds 1998 heb ik mijn praktijk in Rijen (N Br), waar ik mensen ontvang met zeer diverse problemen/klachten. Ik werk met hypnotherapie, integratieve therapie, EMDR en psycho-oncologische therapie. Deze vormen van therapie zijn kortdurend.

 

 • Hypnotherapie is een therapievorm waarin we werken met het trancevermogen dat iedereen in zich heeft. Je gaat in trance om je onbewuste mogelijkheden op te zoeken: iedereen heeft in zijn/haar onbewuste succesvolle ervaringen opgeslagen die benut kunnen worden in het hier-en-nu om een klacht aan te pakken. Er wordt gewerkt met imaginatietechnieken.

 

 • Hypnotherapie zetten we in bij klachten waarbij onbewuste belemmeringen een rol spelen. Te denken valt aan angst- en paniekklachten, conversiestoornis, stoppen met roken, psychosomatische klachten, eetstoornissen, ongewenste gewoonten. Hypnotherapie is ook goed te benutten bij innerlijke groei, verbetering van conditie en prestatieverbetering.

 

 • In de integratieve therapie gaan we ervan uit dat de client uit oneindig veel meer bestaat dan alleen de klacht waar hij/zij mee komt. We gaan uit van het holistische principe: de mens is niet de klacht, maar heeft een klacht. De therapie is inzichtgevend en heel bruikbaar voor enkelvoudige klachten.

 

 • EMDR is een behandelingstechniek die we inzetten voor mensen die een (of meerdere) traumatische ervaringen hebben opgedaan die in het dagelijks leven een belemmerende rol blijven spelen. Door tijdens het denken aan het trauma met de ogen te bewegen of te luisteren naar 'klikjes', wordt de lading van het trauma verminderd waardoor de client zich direct beter gaat voelen.

 

 • EMDR wordt dus ingezet op traumatische ervaringen die voor klachten zorgen in het hier-en-nu. Ook een laag zelfbeeld, angst- en paniekklachten, verlatingsangst en bindingsangst, eetstoornissen kunnen behandeld worden met EMDR.

 

 • Psycho-oncologische therapie is bedoeld voor mensen met een levensbedreigende of chronische ziekte. Samen met de client wordt een speciaal op maat gemaakt traject opgezet en de client kan dus naar eigen behoefte invulling geven aan de begeleiding.

 

 • Er kan ook gebruik gemaakt worden van technieken uit de Simontontherapie. Wat o.a. aan bod kan komen: chemokuren goed doorstaan, terugkeer in de maatschappij, het goed verdelen van de beschikbare energie, oud zeer verwerken, omgaan met de sociale omgeving, (angst voor) de dood, voorbereiden op sterven.

 

 • Er is indien gewenst ook aandacht voor de naasten van de client. De begeleiding kan ook thuis, in het ziekenhuis of in een hospice plaatsvinden, afhankelijk van de mobiliteit van de client. 

Tarieven

De kosten:

 

 • Individuele sessies € 90,-
 • Sessies relatietherapie € 100,- (€ 50,- per persoon)
 • Het tarief voor scholieren en studenten is € 55,- per sessie.

 

Sessieduur: 60 minuten

 

De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende pakketten van de meeste ziektekostenverzekeraars.

 

CZ vergoedt ook in 2019 de therapie gedeeltelijk vanuit de aanvullende pakketten.

Openingstijden

Maandag 9.00 - 21.00
Dinsdag 9.00 - 19.00
Woensdag 9.00 - 21.00
Donderdag 9.00 - 21.00
Vrijdag 9.00 - 18.00
Zaterdag -
Zondag -

Praktijkfoto's

Ligging

Reviews Therapie Rijen

Hieronder staan een aantal reviews over Therapie Rijen - Catharina van der Schoot

rating
Waardering van 5 uit 5
Op basis van 2 reviews

(Schrijf zelf een review)
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


De wereld ziet er weer anders uit

De sessies hebben me goed gedaan; daar denk ik met plezier aan terug. Ik kreeg overzicht waar ik in mijn leven ben, en dat hielp me om uit een periode van veel stress te komen. Bij de officiële kanalen vond ik geen gehoor voor mijn gevoelige en spirituele aard, bij jou wel.

Na 13 jaar alleen wonen met een uitkering ga ik weer samenwonen en heb ik al een klein baantje gevonden! Het kan dus zo maar snel gaan.... en dan ziet de wereld er weer heel anders uit.


| Rijen | 25 mei 2017
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Mijn zelfvertrouwen is gegroeid

Mijn zelfvertrouwen is gegroeid. Ik heb geleerd om mezelf te waarderen en te mogen genieten. Mijn karakter werd door Catharina gezien en niet alleen mijn psychische problemen. Daarnaast kreeg voor het eerst in mijn leven erkenning voor mijn hoogsensitiviteit. Bedankt voor je hulp Catharina!


| 10 mei 2017
Vond je dit een nuttige review?

Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtInterview

Lees hieronder het interview met Catharina van der Schoot .
praktijk


1. Waar zit je praktijk?

Mijn praktijk heb ik aan huis in Rijen.

 

Hier ontvang ik mensen uit de regio Rijen, Dongen, Oosterhout, Bavel, Breda, Gilze, Tilburg (Reeshof), Kaatsheuvel en verder.2. Welke gebeurtenis in je leven is belangrijk voor je geweest?

De ziekte en het overlijden van mijn jongste dochter is erg belangrijk voor mij geweest. Het tekent je voor het leven. Gelukkig kan ik terugkijken op heel veel geluksmomenten samen met mijn dochter.3. Waarom ben je therapeut geworden?

Een vriendin ging naar een therapeut en had daar verhalen over. Toen dacht ik: "Dat wil ik ook graag!" en ik ben weer gaan studeren. Het overlijden van mijn dochter heeft ook meegespeeld in deze keuze.4. Wat vind je het fijnste aan je vak als therapeut?

Het fijnste aan mijn vak vind ik dat mensen zo prachtig mooi zijn. De kwetsbaarheid. En daar ga ik dan ook heel zorgvuldig mee om.5. Wat is je meest opmerkelijke ervaring als therapeut?

Eigenlijk zijn er veel opmerkelijke ervaringen. Elke cliënt helpt je als therapeut verder te groeien. Ook je mens-zijn verandert daardoor.
leven


1. Wat is het leukste wat je vandaag/gisteren hebt gedaan?

Het leukste was het even spelen met mijn kat.2. Hoe zie jij jezelf over 5 jaar? En over 10 jaar?

Ik sta op het punt om oma te worden, dus ik zie mezelf over 5 jaar als oma. Waarschijnlijk ben ik dan gestopt met mijn praktijk: over 5 jaar ben ik 68 jaar. Maar misschien ga ik ook wel gewoon door met mensen helpen. Over 10 jaar zal ik zeker met pensioen zijn.3. Wat zijn je hobby's? Wat doe je in je vrije tijd?

In mijn vrije tijd speel ik veel piano. Dat is mijn 2e beroep: musicus/pianist. Verder zie ik graag goede films en ik lees graag, zowel vakliteratuur als gewone literatuur. Als het mooi weer is vind je mij in mijn tuin. Heerlijk!4. Waar word jij blij van?

Ik word van vrij veel dingen blij. Vaak heeft dat te maken met het me kunnen inleven in een ander mens. Ik voel me ook blij onder goede vrienden. En het oma-schap maakt me erg blij.5. Heb je een partner en/of gezin?

Ik heb dus een gezin al woon ik nu alleen. Mijn partner is overleden.6. Ben je zelf ook wel eens in therapie geweest / heb je wel eens coaching gehad. Hoe was dat?

Natuurlijk heb ik zelf ook therapie gehad. Dat was heel goed. Ik vind het ook belangrijk om de kant van cliënt te kennen. Elke nieuwe techniek die ik toepas, ga ik eerst uitproberen als cliënt voordat ik die techniek aanbied aan mijn cliënten.7. Wat voor ander beroep zou jij graag willen doen, als je geen therapeut was geworden?

Ik voel me gezegend met mijn 2 beroepen, dus ik vind het goed zo. Vroeger wilde ik een tijd ook graag arts worden.
inspiratie


1. Jouw favoriete boek en boekentips?

Mijn favoriete boek(en) op dit moment zijn de Napolitaanse romans van Elena Ferrante. Prachtig hoe zijn het leven van 2 mensen beschrijft.2. Jouw favoriete film en waarom?

Mijn favoriete film is "Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring again", van Kim Ki-Duk.
Het mooie van die film is dat die zo goed laat zien dat je het leven alleen maar kunt leven door het te dóórleven. Bovendien speelt het verhaal in een prachtig decor (Koreaans landschap).3. Jouw favoriete spreuk / quote?

Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen!4. Wat is jouw missie?

Mijn missie is zoveel mogelijk mensen helpen hun leven goed op de rit te krijgen. Houden van mensen is ook mijn missie.5. Wat is jouw superkracht?

Mijn kracht zit hem in het kunnen inleven in mensen.6. Wat is jouw tip om je gelukkig te voelen?

Mijn tip: zoek naar echt diep contact met anderen. Daar word je gelukkig van.
Integratief-therapeut,-hypnotherapeut,-EMDR-therapeut,-psycho-oncologisch-therapeut-Rijen

Contact met Catharina

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag?

Stuur een bericht

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht© Therapiepsycholoog - psychologen en therapeuten
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login | Aansluiten